Milostivi Samilosni

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog – Bismillahir Ar-Rahmanir Ar-Rahim
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova – Alhamdulillahi Rabbil ‘Alemin

Ova dva imena atributa, ako pogledamo atribut Milostivi (Ar-Rahman) je ime Sustine i atribut perfekcije medju atributima Sustine, i Samilosni (Ar-Rahim) je takodje ime atributa perfekcije medju atributima Sustine i samo ime Sustine.
Allah swt. je takodje ime Sustine ali to Ime sakuplja sva imena i atribute perfekcije. I ova dva atributa (Ar-Rahman i Ar-Rahim) su zapravo jedno Ime i jedan Atribut, ne postoji prava razlika niti faktor razlikovanja medju njima, vec oni su samo dva Lica Sustine a to je Milost, tako da je sustina Milost.

Milostivi predstavlja sustinu Milosti sa jednog aspekta a Samilosni sa drugog, oni su vrata. Milostivi je spoljasnja-vidljiva vrata, a Samilosni unutrasnja-nevidljiva vrata, i u Imenu Allah swt. su se ova dva imena ujedilia.

I ne ostaje nista osim jedinstva Milosti Allahove swt. ili Bozanske Sustine, jer Milost i Allah su jedno isto, dok ime Allah swt. sadrzi svih 99 Imena Bozijih u sebi. I Ona su Jedno. A to je Allah swt.

Prvo nivo je, to sto je, Allah Onaj Kome ljudi idu za svoje potrebe. Pa se kaze da je Allah onaj Kome ljudi idu kad im je potrebno nesto, a oni koji idu Njemu su oni kojima je potrebno da ga nadju i da dosegnu za Njim, su oni koji imaju svoje nedostatke i koji su bili neposlusni i koji su gresili. Cak i najbolji medju njima i omiljeni medju njima u stvari gledaju sebe, iz jednog skrivenog ugla, sto znaci da i najbolji medju Kreacijom koji obozavaju i traze Allaha, gledaju u stvari u same sebe cak i ako je to iz skrivenog ugla. Gledaju i traze Njega da ih popravi i upotpuni njihove mane i nedostatke. Pa sta treba Allah swt. da da ljudima koji idu ka Njemu gledajuci i trazeci sebe, da bi se poboljsali u necemu?

“I uistinu, ti si (O Muhamede) naravi uzvišene, divne.” (Sveti Kur’an Surat Al-Qalam (68):4)
“I poslali smo te (O Muhamede) samo (kao) milost svetovima.” (Surat Al-Anbiya (21):107)
“Allah i andjeli Njegovi blagosilju Verovesnika. O vernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (Surat Al-Ahzab (33):56)
“I poslali smo te celom čovečanstvu, samo (kao) donosioca radosnih vesti i opominjača, ali, većina ljudi ne zna.” (Surat Saba (34):28)

I sta je sa ostalom Kreacijom ako je Muhamedu sawas. najboljem medju Kreacijom takodje bila potrebna Milost Allaha swt.
U noci vaznesenja – Mi’raj, Allah swt. je predstavio Sebe, velicajuci Sebe, Ja sam Gospodar Andjela i Svetog Duha, Moja Milost je ispred Moje Kazne”… pa je receno O Allah Ti si pomilovao svoju Milost… A Muhamedove sawas. prve reci su bile “Oprosti mi”.

“…Gavrilo (a.s.) ga (sawas.) je zaustavio i rekao ‘na tvom mestu O Muhamede (sto znaci to je tvoj status, jer Gavrilo a.s. ne moze da dostigne status Poslanika sawas.)…stojis gde nijedan Andjeo ili Poslanik nije stajao ranije, uistinu tvoj Gospodar se moli.’ A on sawas. je pitao: ‘O Gavrilo kako se On moli? Gavrilo a.s. mu je odgovorio ‘Ja sam Gospodar Andjela i Svetog Duha, Moja Milost je pre moje Kazne’, i On je rekao ‘Oprostio si Svojoj Milosti’. Bilo je kao sto je Allah swt. rekao, dva luka ili blize’ pa je pitan ‘ Sta je dva luka ili blize’ a on je rekao. ‘to je izmedju vrha i dna. I izmedju Njih je bio veo Svetlosti koja treperi, sto je bilo pomeranje i nestajanje-integrisanje u Sustini. I ne znam sta vise sem da je on (sawas.) pogledao kroz otvor velicine iglenih usiju u ono sta je Allah hteo.“ Imam As-Sadiq a.s.

“Uči ga Jedan ogromne snage, Razoriti, Tad se postavio i on je bio na horizontu najvišem, zatim se približio, pa nadnio – blizu koliko dva luka ili bliže – i otrio robu Njegovu ono što je otrio” (Surat An-Najm (53):5-10)

Muhamed sawas. se osetio punim nedostataka i molio je oprost od Allaha swt., Poslaniku sawas. je ispred Allaha bila potrebna Allahova Milost, a on sawas. je najbolji od sve Kreacije, Milost svetovima, pa sta je onda sa ostalom Kreacijom? Ako je najboljem medju nama bila potrebna Milost, zar nama nije potrebna Miliost, zar nama nije potrebno vise Milosti od njega?

A on sawas. je Blagosloveni Poslanik, sin Adamov a.s., Milost svetovima.
“I poslali smo te (O Muhamede) samo (kao) milost svetovima.” (Surat Al-Anbiya (21):107)

Pa se postavlja pitanje zasto je Muhamedu sawas. bila potrebna Milost Allahova swt., kad je on poslat kao Milost svetovima, i Njegov swt. plemeniti Poslanik sawas. je molio za Milost od Kazne, sto znaci da svi zasluzujemo Njegovu swt. Kaznu, ali je On swt. odlucio da pogleda Svoju Kreaciju Miloscu Svojom, a ne Kaznom Svojom.

Allah swt. je otvorio jasni otvor Muhamedu sawas., i oprostio mu njegove grehe, gde je on zasluzivao Kaznu Njegovu swt. a to je bio ego ili ‘Ja’. Ono, bez cega ne ostaje nista osim Allaha swt. Jednog, Osvajaca.

“Uistinu, Mi smo otvorili za tebe (O Muhamede) jasni otvor, da bi ti Allah oprostio šta je prethodilo od greha tvog i šta će uslediti, i upotpunio ti blagodat Svoju i uputio te Putem Pravim” (Surat Al-Fath (48):1-2)

Jer tacka tame i ne-postojanje bez nje, tj. ljudsko bice nema sebe, ne postoji bez nje i ne ostaje nista osim Allaha swt. Aposutna Svetlost. A Muhamed sawas. posle otvora je poceo da treperi, nestaje-integrise se izmedju ne-postojanja gde ne ostaje nista osim Allaha swt. Jednog Osvajaca i povratka u postojanje sebe-ego-ja, jer je on sawas. veo (hijab) izmedju Kreacije i Sustine, Milost svim svetovima.

Ovo pomeranje i nestajanje u Sustini, je bio odgovor Allaha swt. na molbu ‘oprosti’, jer su to bile prve reci koje je Muhamed sawas. uputio svom Gospodaru na Mi’raju, i On swt. je izbrisao tacku tame sa stranice Blazenog postojanja sawas. Ali to je delimican odgovor Allaha swt., jer da je potpuni bio odgovor na Poslanikovu molbu, on sawas. bi se dezintegrisao u Allahu swt. i ne bi vise bilo tame sebe-ega. To je bilo delimicno prihvatanje u trenutku dezintegracije i povratka u ‘Ja’ i karakter, iskra-tacka tame ostaje na njegovoj sawas. stranici postojanja. I ta tacka mora da postoji da bi on bio Kreacija Allaha swt. a ako bi veo bio podignut, ne bi ostalo nista od Poslanika sawas., ni ime, ni postojanje jer bi sve bila Svetlost bez tackice tame. I ovde vidimo status Blagoslovenog Poslanika sawas.

A ovaj status koji je Poslanik sawas., njegova Svetlost dostigao u ovom fizickom svetu, je postignut u Prvom svetu – Thar (Atom) svetu, jer je on sawas. pogledao i video svetlost i on je veo izmedju Kreacije i Kreatora. I on sawas. je jedini koji je dostigao nivo razvodnjavanja izmedju Allaha swt. i licnosti, izmedju Njega swt. Apsolutne Svetlosti bez tackice tame Velicanstvenosti Bozanske Sustine, Porekla svih akcija i atributa, Jednog Bica, i ega i tame koju ono nosi, bez koje nema nikoga i nicega i postoji samo Allah swt. Osvajac Koji je sve doveo u postojanje.

Jer on sawas. je svet izmedju, ili oblast izmedju Allaha swt. i Njegove Kracije. Pa ako je onome na ovako visokom statusu bila potrebna Milost, sta je onda sa drugima? Jer Kreacija trazi oprost Allaha swt. i tazi Milost i Samilost, a Allah swt. je Koji je Jedinstvo izmedju Allaha swt. i Milostivog i Samilosnog i to je Jedno, opisi Allaha, aspekti Allaha, a ne razlicitost. Allah swt. gleda Svoju Kreaciju Miloscu, i Kracija mora da ide prema Njemu i trazi Milost, jer On je Milostiv, Samilostan i sve je to Allah (Ar-Rahman, Ar-Rahim), inace…ako Allah swt. ne gleda Svojom Miloscu, Kracija ostaje razocarana i gubi zbog svojih nedostataka i mana. Sva Kreacija  ostaje gubutnicka, zbog toga je On swt. prema nama Najmiilostiviji i to je Jedno, Allah swt. i Milostivi i Samilosni je jedna Sustina. I Vrata su Milostivi u Grad Bozanske Savrsenosti ili Allaha swt. su Jedno. Grad Bozanske Perfekcije znaci Allah, a vrata Milostivi (Al Ar-Rahman) su takodje Vrata ovog Grada, i On zna sta je unutra. Od Vrata se zna sta je u Gradu, i tu se manifestuje i pojavljuje iz Bozanske Podrske Kreaciji, i tu imamo ajet “Zovite: ‘Allah’, ili zovite: ‘Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najlepša.” (Surat  Al-Isra (17):110)

Znaci Allah swt. je Grad Bozanske Perfecije, a Milostivi su Njegova Vrata, iz Kojih se izliva u Kreaciju. Tako da je jedinstvo ovih Imena u Bozanskoj Sustini i Njihovo nestajanje i dezintegracija se desava u Jednom…pravi monoteizam i Jedinstvo se desava u Sustini Bozanskoj ili Allah i mi kazemo “Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Večni!” (Surat Al-i-Imran (3):2)

I ovo je prvi nivo potrage za monoteizmom, prvi vid ili stepen monoteizma, da znamo da je Allah swt. Ime Koje sakuplja sve Bozanske Atribute. Ta Imena ili Atributi su ‘Ja’ Sustine, i nisu dva ili odvojeni.

To je u osnovi znacenje da Allah swt. nema delove ili razlicite aspekte, jer su oni jedno, a da su razliciti delovi opisi Sustine, to nije tacno. Da su unutar Sustine delovi koje zovu atributi, to nije tako, nego je to Allah Jedan, Sustina.

Allah kaze: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Vrhovni. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najlepša imena.” (Surat Al-Hashr (59):23-24)

Sva ova Imena su Allah, a ne dva, tri, ona nisu odvojena… sve je Jedno, Allah swt. je sve ovo. On je sama Milost. On je Kraljevstvo. On je Vladar. I sva Imena Ga opisuju, a nisu delovi Njega, to je On i nema drugog osim Njega swt. On je Allah Kreator, Onaj koji predstavlja likove i On ima Najlepsa Imena, sve na Nebu i na Zemlji hvali Njega, Silni, Mudri.

Jer su svi ovi opisi Jedno, sva Imena Bozija su Krug i Ona se rastvaraju u Sustini, a ni ovo nije Istina i Realnost.

Ime Allah koje obuhvata sva Imena Bozija i sve Atribute Njegove samo je Sustina kojom se On pikazao Svojoj Kreaciji. Da mozemo da ga molimo Imenima Njegovim i Atributima Njegovim da bi nas popravio i da bi nam oprostio.
“Tako mi Allaha, Uzviseni Allah ne trazi od ljudi nista osim dve osobine: da Mu priznaju Blagodati, da bi im ih On uvecao, i da Mu priznaju grehe, da bi im ih oprostio.” Imam al Baqir a.s.

Da mozemo da Ga znamo.

“A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Surat Adh-Dhariyat (51):56) A obozavati znaci znati.

Sustina kojoj mi treba da idemo da pokusamo da razumemo i da Ga znamo. Da ispunimo svoje nedostatke, i svoju tamu svetloscu. Svetlost koju je On stvorio. A ni to nije Istina i Realnost.

Istina i Realnost jeste ON. ON koga nikada ne mozemo razumeti niti znati.

ON KOJI JESTE. To je Istina i Realnost. I mi znamo samo onoliko koliko nam On dozvoli da znamo. A to sto mozemo da znamo jeste Jedan Bog Allah Grad Bozanske Perfekcije, gde nema drugog pored Njega. I to je samo Sustina.

“Reci: “On je Allah – Jedan!” (Surat Al-Ikhlas (112):1)

Allah swt. Perfektni Uzviseni je veo Realnosti i Istine.

Drugi nivo monoteizma, prihvatanje i razumevanje da nikad ne mozemo znati niti razumeti Njegovu Velicinu. Jer je Velicina atribut koji nam je On dao da znamo. Konacno ne razume beskonacno, a to je samo vreme i prostor koji dozivljavamo. Vreme i Prostor koji je On stvorio.
Jer mi nosimo tamu i Svetlost, a to je Njegova Kreacija.

“I reče Bog: Neka bude Svetlost. I bi Svetlost.” (Tora, Postanak:3)

Poslanik David a.s. je pitao Njega swt. za svrhu Kreacije.
“Bio sam skriveno Blago pa Sam hteo da budem otkriven i tako stvorih stvoreno.” (Hadis Al-Qudsi)

Ahmed Alhasan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s