Stvaranje Svetova – prvi deo

 

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova. Svetova je mnozina reci svet, i svetova su tri.

Fizicki Svet, i to je ovaj fizicki materijalni svet u kome zivimo. Takodje se zove Svet Svedocenja, i to je svet fizickih tela i objekata koji su stvoreni od materije. Ovaj Fizicki Svet je napravljen od materijalne realnosti mada ona nije postojeca ali moze da postoji tj. ima sposobnost da postoji, i sve sto se nalazi ovde dole u Fizickom Svetu je refleksija od izvora koji je iznad, odatle zloupotrebljeni izraz kako gore tako dole (as above so below). Jer se nista ne moze zloupotrebiti ili iskoristiti ako se ne koriste zakoni koje je On swt. stvorio. Jer sve postoji Voljom Njegovom i sve funcionise kroz Njegove Zakone.

“O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodreti jedino uz veliku moć (poznavanje zakona)!” (Sveti Kur’an Surat  Ar-Rahman (55):33)

Zbog toga sto je ovaj materijalni svet ovde skoro ne postojeci, njegov oblik se moze transformisati. Zato je na primer knjiga knjiga ali ako je zapalimo ona ce biti pepeo.

Ovaj Svet Materije je maltene nepostojeci ali ima sposobnost da se manifestuje ili da postoji. On je slika-lik objekata visih svetova, koja dovodi ovu materijalnu realnost u postojanje, a materija fizickog je sama u osnovi lik, na primer knjiga, ona je objekat…fizicka realnost ili materija ako se ne manifestuje u obliku ili telu je nespostojeca, vakum ili prostor, (kao sto kazu da je 99 procenata Kosmosa tj. prostora crna materija, vakum mogucnosti koji moze manifestovati u sebi objekte…)

I sve u telu pocevsi od osecaja, ukusa, mirisa, kretanja, razvoja, sirenja, postoje fizicki zbog slika u Visim Svetovima, tako da svi mirisi i osecaji i ukusi i atributi, su atributi slika a ne materije.

Uzmimo na primer prst na telu bica coveka, njime osecamo, osecamo toplotu i hladnocu, mekanost i tvrdocu, a trenutak smrti osobe, u najvecem broju slucajeva kada osoba umre njeno telo istrune i pretvori se u prah-pepeo pa se njegov prst zove gomila praha, dok se pre toga zvao prst, tako da se fizicka slika promenila. A istina iza ovoga, je da se slika covekovog prsta manifestovala u materijalu, i da joj je dat novi lik-slika.

Svi atributi dodira i mogucnosti osecaja pripadaju slici-liku a ne materiji, ako bi pripadali materiji kad postanu prah trebalo bi da imaju mogucnost da osecaju ali ne osecaju. Sva osecanja i osecaji tela pripadaju slikama a ne materiji, pa ako bi drvo pomorandze na primer izraslo na mestu gde je neko umro i pretvorio se u prah, a pomorandza ima lep miris i ukus, iako je materijal-materija prsta i pomorandze ista, ali se fizicka slika promenila, iz prsta u prah pa u pomorandzu, i lik-slika je bila uzrok mirisa, ukusa, osecaja. A haram (zabranjeno) je jesti prah i prst coveka, ali je zato halal (dozvoljeno) jesti pomorandzu. Neki ce reci oblik materije se promenio, ali je u sustini to ista materija.

Ovaj svet je najnizi od svetova, to je svet tela, a telo se sastoji od dve stvari materije i slike-lika. A materijal, materija je njegova realnost i ona je maltene nepostojeca, onda je samo manifestacija. Fizicka slika-lik koji dolazi iz visih svetova je ono sto dovodi materiju u postojanje, ako bi slika bila podignuta sva njena materija bi bila nepostojeca kao vaznesenje koje smo objasnili ranije.

Ovo telo je materija, ali ono sto je ucinilo da uzme ovaj lik i oblik je fizicka slika. A fizicka slika je manifestacija necega iz visih svetova, reprezentacija iz Carstva Nebeskog.

Rekao je Allahov Poslanik sawas.
“Uistinu Allah ne gleda u vasa tela niti u vase likove, nego gleda u vasa srca.” Sahih Muslim

Da li osoba kada umre se dezintegrise se u prah pa korenje drveca ga upija i on postaje deo drveta pa ga druga osoba pojede, a kada ga pojede materija postaje deo tela te osobe, onda se moze postaviti pitanje.. u koji deo coveka dolazi ta pojedena materija? Ako je materija prvog coveka postala deo pomorandze pa deo drugog coveka da li je prvi covek onda postao deo drugog coveka?

Jedina stvar izmedju prsta, praha, pomorandze je materija, a materija je maltene nepostojeca, i sve ovo ima svoju sliku i svoju realnost a ne materija.

Drugi svet je Svet Carstva (Nebeskih) i njih ima sedam,

“Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.” (Surat Fussilat (41):12)

a treci svet je svet Uma, tj. Sedmo Nebo ili Sedmo Carstvo Nebesko kao najvise Carstvo Nebesko, koje je drugacije od ostalih a opet deo njih.

“Jedino se poučavaju posednici razuma!” (Surat Az-Zumar (39):9)

 
“Stvara vas u utrobama majki vaših, stvaranjem iza stvaranja, u tri tmine.” (Surat Az-Zumar (39):6)

Tri tmine su tama Atoma, i tama Sveta i tama Ra’ja, i to su tri sveta Opadajuceg Luka. A svetovi Uspinjuceg Luka su tri svetlosti, pre nestajanja i nestajanje i posle nestajanja u Velu Sustine, i ona su tri stepena Prve Kreacije Allaha swt. Prve Svetlosti iz koje je sve nastalo. Pre otvaranja vela, i u trenutku otvaranja vela i posle otvaranja vela, izmedju dezinteracije u Bozanskoj Sustini gde ne ostaje nista osim Allaha swt. Osvajaca i povratka u Kreaciju Svetlosti i tame.

Ovih sest stupnjeva predstavljaju svu Kreaciju (Uspinjuci i Opadajuci Luk) i oni predstavljaju manifestaciju Svetlosti i tame. I predstavljaju postojanje svih stvari koje postoje svetloscu i tamom.

I to su sest dana u kojima je stvoren svet.

A oni koji kazu, i to su Hriscani i Jevreji narocito, da je Bog sve stvorio za sest dana a sedmog dana se odmarao, su dodali svoje karakteristike Tvorcu. Da On swt. ima neku potrebu, potrebu da se odmori i verovatno po njihovom misljenju da spava, jer i ljudi moraju da spavaju. I ovim su najavili Njegovu nesavrsenost i da on ima potrebu za necim, odmorom. A verovatno njihovim nerazmisljanjem podsvesno imaju stav da dok se On swt. odmara, drugi delovi boga odrzavaju Univerzum i sve Njegove Kreacije, kojih ima u skoro beskonacnom broju. I ovo je pogresno misljenje i pogresno verovanje i pogresan stav, verovanje onih koji su zalutali u svojoj veri. Sve treba Njega a On swt. ne treba nista.

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Večni! Ne obuzima Ga ni dremež ni san!” (Surat Al-Baqara (2):255)

Opadajuci luk je trougao koji stoji naopako, vrhom na dole. Svet Atoma, u kome smo bili i u kome smo napravili sve izbore a onda nam je stavljen veo pre nego sto smo dosli na ovaj svet a malo nas se seti.

“A Allah poziva Džennetu (Raju) i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakove Svoje ljudima, da bi se oni podsetili.” (Surat Al-Baqara (2):221)

Zbog toga se kaze da je neko vec napravio svoj izbor, a na ovom svetu ce ga samo potvrditi. Ali Allah swt. je Milostiv, Samilostan i mi imamo novu sansu da napravimo pravi izbor ako ga nismo ranije napravili, a to mogu samo srecni

“To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.” (Surat Fussilat (41):35)

I taj Svet Atoma je u gornjem desnom uglu trougla, a Fizicki Svet u kome smo danas je u dnu (vrhu) trougla, a gornji levi ugao je Svet Povratka ili Ra’ja Svet. Ovo je se zove Opadajuci Luk Kreacije.

Uspinjuci Luk je trougao sa vrhom na gore, u desnom donjem uglu je Prva Kreacija Svetlost pre otvaranja vela, i ona se popela desnom stranom trugla do vrha i spustila se dole levom stranom. Dole levo je povratak Prve Svetlosti u postojanje.

Ovih sest stupnjeva predstavljaju sve postojanje ili Kreaciju, a postojanje je manifestacija Svetlosti i tame i manifestacija kroz Svetlost, Prva Svetlost ili Kreacija je ono sto se manifestovalo u tami i njome je stvorena sva Kreacija.

Opadajuci i Uspinjuci Luk predstavljaju tih sest dana za koje je svet stvoren.

“On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana” (Al-Hadid (57):4)

I tu imamo dve velike konfuzije.
Postojala je velika konfuzija u uspinjucem Luku i to je konfuzija Svetlosti zbog nemogucnost da zna Apsolutnu Svetlost koja nema ni tackicu tame u sebi, Zivot bez smrti. Konfuzija je nastala kad je Prva Kreacija Svetlost isla na gore i kad je Veo uklonjen za nju, mali kao iglene usi. Konfuzija je nastala zato sto je Prva Kreacija Svetlost stvorena i ogranicena, a Allah swt. je Nestvoren i Neogranicen, i ona nije mogla da shvati Allaha. Opadajuca konfuzija se desava u ovom svetu, jer ovaj svet dolazi iz Sveta Atoma u Fizicki ili Materijalni Svet, a rekli smo da materija je maltene nepostojca, i da sve postoji od slika-likova, pa kad se svetlost spustila dole postaje konfuzna u postojanju ove manifestacije ili sveta sa puno tame.

Ako uzmemo ove dve konfuzije, i uzmemo realnost uspinjanja to Apsolutne Svetlosti, dobijamo svu kreaciju, a to je Kreacija Svetlosti kroz koju sve postoji i to je kada se uspinjuci i padajuci trougao spoje i formiraju zvezdu sestokraku. A to je zvezda koju su zionisti iskoristili za svoje ciljeve, a ona je Davidova a.s. i Solomonova a.s. zvezda, tj. zvezda Poslanika a.s., koja reflektuje stabilnu strukturu sfere Univezuma.

Kada uzmemo Uspinjuci trougao koji predstavlja odlazak gore do Apsolutne Svetlosti i Opadajuci trougao do apsolutne tame, dobijamo svu Kreaciju a sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.

Sve sto postoji ovde u Fizickom Svetu ima svoju sliku-lik u Carstvima i ovo je samo projekcija ili manifestacija, i ovo je ono zbog cega filosofi imaju neresivu dilemu. Ako osoba umre a biljka izraste na njegovom grobu i neko dodje i pojede plod sa drveta, kome onda materija pripada, osobi u grobu ili drvetu ili osobi koja je pojela plod, a istina je da su i drvo i obe osobe slike tj. likovi manifestovani u ovom svetu a ne oblik i poreklo materije.

Svet Carstva Nebeskih je savrsen utopijski svet i ne sastoji se od materije. Slican je onome sto sanjac vidi u svom snu a svi mi smo videli lepe snove nekada… i to je ono kako izgledaju Carstva Nebeska, i to je uzviseniji svet od ovog sveta, i blizi Allahu swt. pa je njegova spremnost i mogucnost da prihvati Svetlost Allaha swt. i da je projektuje, veca nego ovde, cak sta vise u Svetu Carstva Nebeskog stvarnost vise lici na san, i taj Svet kontrolise ovaj svet, i svaka osoba i svaki objekat ima sliku u svetu snova tj. Carstvu Nebeskom, o ono je realnost i istina svega sto postoji na ovom svetu zapravo. Ovaj svet je samo manifestacija Carstva Nebeskog, tako da sve sto postoji ovde, njegova realnost je u tom svetu. I slika osobe u Carstvima Nebeskim je sama osoba, to je istina o sebi koja je stvaljena u srce bica a to je njegova slika u Carstvima. Te slike kontrolisu i deluju na tela i pomeraju tela i objekte.

Slika koja kontrolise ovo telo u ovom fizickom svetu i ovo ‘Ja’ o kome govorimo je zapravo senka Uma, a za one koji dostignu nivo kompletnog uma, onda njihova knjiga postojanja pocinje sa nivoa Sedmog Neba tj. Neba Uma tj. Sveta Uma ili Sedmog Carstva Nebeskog, svako u zavisnosti od svog statusa. I svi Poslanici i Verovesnici imaju status u Carstvu Uma, neki iznad drugih.

Svet Uma, je treci svet, i on je jos uzviseniji nego Svet Carstva Nebeskih, i on je kompletan svet. Sto znaci da sve sto postoji je prepleteno kroz sve ostalo sto postoji i nista se ne izdvaja i ne odskace, nego je sve Jedno. Primer ovoga je secer koji se rastopi u vodi, oni postaju jedno, a to je Istina i Realnost, Allahova Istina i Realnost, i ona se ne razlikuje ali kada se On swt. manifestuje u Sustini, onda Bozanski Atributi mogu da se razlikuju po nasem shvatanju njih da bismo isli prema perfekciji i trazili Njega swt.

I tu u Svetu Uma je sve drugacije nego u FIzickom Svetu ili Svetu snova tj. Carstvu Nebeskom, u kojima se svari razlikuju. Nema kontradikcija i razlicitosti u Svetu Uma i sve je Jedno, nema suprotstavljanja ili konfrotacija, ne moze se razlikovati jedno od drugog. Sve sto postoji u Svetu Uma, postoji i u Svetu Carstva Nebeskog, u kome nije fizicko ili materijalno ali se moze razlikovati i ima suprotnosti i trenja, i postoji sopstvenost i osobine. A cilj osobe je da se uzdigne iznad ovog sveta i Sveta Carstva Nebeskog dok ne stigne do Sveta Uma, za onog koji uspe da se uzdigne na ovaj status i nivo Kompletnog Uma, Sveta znanja. I svrha ove destinacije je poznavanje Allaha swt., a ima onih koji misle da znaju Allaha swt.

“A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Surat Adh-Dhariyat (51):56)
Obozavati znaci znati.

Kad kazemo poznavati Allaha swt. to ne znaci znati Istinu i Realnost ili Njegovu Sustinu i Njegove Atribute koji su ‘Ja’ Sustine, nego je cela sustina poznavati senke Imena Allahovih swt. a to su Dokazi Allahovi, i svaki od njih a.s. ima status u Svetu Uma, i kada shvatimo da njih a.s. ne mozemo nikad potpuno znati, tada shvatamo da nikad ne mozemo znati Istinu i Realnost Allaha swt., a oni. Poslanici i Verovesnici a.s. su senke Imena Bozijih ovde na Zemlji.

Kalifi ili namesnici Boziji su senke Atributa Bozijih na Zemlji. I to je jedan od razloga zasto Hriscani veruju u Isusa a.s. kao apsolutnog boga, i neki sekte u Shia Islamu kao sto su Golati Dhammiyya koji veruju u Ali ibn Abu Taliba a.s. kao apsolutnog boga, ili Golati Bazighiyya koji veruju u Dza’fara Al Sadiq-a kao apsolutnog boga.

“Zaslepljeno je oko koje ne vidi Istinu ili je zanemaruje. Kakva je ovo zamka u koju su vas uhvatili, O ljudi? Da li shvatate da ste svaki put navedeni da ubijate Verovesnike i Poslanike a.s. ili ucenjake koje vas navode na Pravi Put, i da svaki put sledite ucenjake zablude, dok ako… vam objasne udarate se po grudima i vase oci suze prolivaju i kajete se uzasnuti vasim odurnim delima. Onda opet isto ponavljate stalno i stalno i sledite ucenjake zablude i iste vas zmije ujedaju iz istih jazbina svaki put. Probudite se O spavaci, pobudite se O mrtvaci.”
Ahmed Alhasan

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s