Stvaranje Svetova – treci deo

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

“Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, zar se nećete setiti.” (Sveti Kur’an Surat Al-Waqi’a (56):62)

U Prvom Carstvu Nebeskom su dva sveta, Tharr (Atom) svet i Ra’ja svet (svet Povratka), i u njima su duse, a Allah SWT. nije pogledao u svet tela tj. ovaj fizicki svet od kad ih je On SWT. stvorio, kao sto Poslanik sawas. kaze:
“Allah nije stvorio nista Njemu mrze od ovog sveta i nije u njega pogledao od trenutka kada ga je stvorio.”

Bitna tacka pocinje na kraju fizickog sveta a to je kraj Neba ovog sveta, a njegov kraj je pocetak Prvog Carstva Nebeskog.

“A doista smo iznad vas stvorili sedam putanja” (Surat Al-Mu’minun (23):17)

A sedam putanja ili puteva su sedam Nebesa, od Prvog do Sedmog Carstva Nebeskog. A Nebo ovog sveta, tj. Nebo fizickog sveta nije jedno od Neba spomenutih u ovom ajetu, jer fizicki Nebeski Svod nije iznad nas, vec smo mi u njemu. Sto znaci da Fizicko nebo nije iznad nas, vec smo mi unutar njega i ono nas okruzuje, ono je ispod nas i iznad nas i iz svih razlicitih pravaca oko Zemlje.

“Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem već sigurno sve nevernike obuhvata.” (Surat Al-Ankabut (29):54)

Ako bismo racunali ovo fizicko Nebo kao nezavisno, imali bismo osam Nebesa a ne sedam. Fizicki svet se ne uracunava u njih, jer je ono deo Fizickog Carstva Nebeskog ili Neba, sa svime sto je u njemu od Prvog Neba i fizickog Neba. Tako kad kazemo Prvo Nebo ili Prvo Carstvo Nebesko, takodje govorimo o fizickom Nebu jer je ono deo njega, i kad kazemo dunya (ovaj svet), takodje govorimo o fizickom nebu jer je ono deo Prvog Carstva Nebeskog.

Fizicko Nebo, nekad se misli na Zemlju a nekad na Nebo ovoga sveta jer je ona vidljivi deo njega. I ovo fizicko Nebo koje okruzuje Zemlju, sve sto Univerzum sadrzi, je deo Prvog Neba ili Prvog Carstva Nebeskog i vidljivi deo njega, a nekad se misli na fizicko Nebo ili Fizicko Carstvo ili Svemir, i u ovom fizickom Svemiru postoje sedam Zemalja. I sedma Zemlja je Pakao,a u Prvom Nebu postoji fizicko Carstvo Nebesko ili Raj Adamov a.s.

“Ali ibn Ibrahim prnosi da je Abu Abdullah a.s. rekao kad su ga pitali o Raju Adama a.s., ‘To je Raj Rajeva ovog sveta (dunya), i tamo se dizu i sunce i mesec, a da je Raj Carstava Nebeskih nikad se ne bi podigli tamo.”

Da li se ovde misli na fizicko Sunce i Mesec?
Ne. Sve u ovom Svemiru ili Nebu je samo manifestacija ili refleksija sa Prvog Carstva Nebeskog.

Da se podsetimo obrnutog trougla Opadajuceg Luka gde je u gornjem desnom uglu Tharr – Atom svet, a donji ugao je fizicki svet u kome se nalazimo, a levi gornji ugao je Ra’ja (Raadza) svet (svet Povratka). I setimo se trougla Uspinjuceg Luka, u kome je momenat u levom donjem uglu Svetlost pre otvaranja Vela u Sustini Bozanskoj, gornji ugao je otvaranje Vela tj. momenat posle otvaranja vela, a donji levi ugao je povratak u Licnost ili ego ili ‘Ja’.

Veliki pokret ce poceti u Uspinjucem Luku, tako da ce ceo Univerzum poceti da rotira i da se krece, i ovo veliko kretanje ce biti prema onom svetu. Prvo kretanje je bilo kada je Tharr Svet silazio dole u frizicki svet, a sad se priblizavamo rundi tri tj. povratku u Ra’ja svet, a ovaj fizicki svet ce postati vatra Pakla. Tako da oni koji biraju ovaj svet, Kazna za njih ce biti ostanak u ovom svetu i vracanje ukrasima ovog sveta koje su sami izabrali. Ili drugim recima oni ce ostati u ovom donjem svetu a on ce postati vatra Pakla za njih.

Da znamo o Paklu i Raju, sama osoba je ta koja zapravo pravi Pakao ili Raj, kao sto tradicije kazu kad govorimo SubhanAllah, Alhamdullilah, La Ilaha illa Allah, Allahu Akbar, sadi se drvo u Raju, i hadis govori o Andjelima a.s., kako neki prave gradjevine a neki ne prave. Oni koji prave to rade od dobrih dela, a Andjeli a.s. koji su stali, su stali jer nisu imali dovoljno materijala sa kojim mogu da rade, sto znaci da kompanjoni ovih Andjela a.s. nisu imali dobra dela tj. materijala za njih a.s. I ovo se zove rastuci Raj, i on raste kapacitetom posvecenosti i delima prema Allahu SWT. u ovom fizickom svetu.

Dunya tj. ovaj svet je zemlja za obradu za onaj svet, i to je znacenje ovog hadisa. Onaj koji sadi trnje nece kasnije naci da su izrasle jabuke, a onaj koji sadi zito nece naci pomorandze. Sto znaci, kako sejes tako zanjes, ili ono sto osoba zaseje u ovom svetu, ubirace na onom, ako je osoba dobra radeci dobra dela, dobra je za sebe, a ako je losa cineci losa dela, losa je za sebe.

Da pojasnimo ovaj ajet vise.

“Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem već sigurno sve nevernike obuhvata.” (Surat Al-Ankabut (29):54)

Ovaj svet u kome smo je Vatra Pakla, koja nas okruzuje sa svih strana i to je ovaj fizicki svet u kome zivimo, jedina svar koja je veo tj. koja nam ne omogucava da vidimo vatru je ovo fizicko telo, i zbog toga kad zla dusa napusta telo, ima osecaj kao da stoji u vrelom zaru i pada pravo u vatru Pakla. I hadis kaze da je ‘dunya zatvor za vernika a raj za nevernika.’ Vernik vidi ovaj svet kao Pakao, i on se trudi da obozava Allaha SWT. kao da Ga vidi iako Ga ne vidi, ali On SWT. vidi vernika.

Ovakvi vernici znaju istinu ovog sveta i realnost ovog sveta je kao da hodaju na Zemlji gazeci po kljucajucem aluminijumu, dok ne vide sebe nestabilnim u ovom svetu i dok ne zele da ga napuste. Vernik vidi sebe i svoju dusu zarobljenom u telu, i on zudi za trenutkom da otvori vrata celije i izadje iz tela. A nevernik, u trenutku kada dusa napusti telo ona pada u ambis Pakla. Ko go gradi svoje telo na zlu, on sigurno pada u dubine Pakla.
Kao da hodaju po litici ili necem slicnom litici, po zemlji koja nije stabilna a kad je gledaju misle da jeste, a onda odjedanput se urusi i oni padaju u dubinu ambisa, o tome govore tradicije.

Znaci da, na pocetku uzdizanja Opadajuceg Luka, Ra’ja svet ce poceti i to je novi svet i novi test, test za one koji su iscedili sve sto su mogli u Veri i za one koju su iscedili sve sto su mogli u neverovanju i losim delima. Vernici su oni koji su dostigli visok rang verovanja i Poslanici i Verovesnici, Kalifi a.s., bliski i omiljeni pojedinci, a oni koji su iscedili sve iz neverovanja i zla su Iblis, neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, Nimrod, Faraon i slicni, i njihovi bliski kompanjoni, i svi oni koji su se borili protiv Poslanika i Verovesnika i Kalifa a.s.

“A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani” (Surat An-Naml (27):83)

Sto se tice Reci Allaha SWT.,
“Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su” (Surat Fussilat (41):11)

rec “zatim” koja pokazuje da se nesto dogodilo posle necega, ili da je On SWT. stvorio Zemlju prvo, i da je stvorio njenu sadrzinu, a onda je On SWT. stvorio Nebesa, kao sto nasim razumevanjem vremena kazemo da je neko dosao pre nekog drugog. I oni koji rade tefsir i objasnjavaju ajete Svetog Kur’ana stalno upadaju u problem.
Ali u stvarnosti “zatim” ne znaci vremenski posle necega, vec rec “zatim” ovde predstavlja prekor, u sustini znaci, “zatim” zar On nije Onaj koj je stvorio Nebo, i zar necete verovati.

On SWT. je rekao i obratimo paznju na poslednji ajet koji govori o Nebu i Zemlji, i zapitajmo se ako je Zemlja stvorena pre Neba, koja je svrha da ih On ponovo stvara rekavsi “Pojavite se milom ili silom!”, zasto On SWT. naredjuje Zemlji i Nebesima da se pojave milom ili silom, jel ih On SWT. dva puta stvara?

U ajetima, “zatim se nebeskim visinama uputio”, je to objasnjenje kako ih je On SWT. stvorio, i to je objasnjenje ajeta
“Kad nešto odluči, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude.” (Surat Maryam (19):35)

I ovi stupnjevi u kreaciji Sedmog Carstva Nebeskog, onda sest Carstva Nebeskih, a onda fizickog sveta mora da bude po ovom redu, jer sve zavisi jedno od drugog. I to su stupnjevi ili faze, a ne vremenski periodi, i nije moguce da sest Nebesa postoje pre Sedmog Neba, jer su oni stvoreni iz Sedmog Neba. Nije moguce da se stvori fizicki svet bez stvaranja sest Nebesa, jer je ovaj svet stvoren od njih. I nije moguce i zbog toga sto se ovaj fizicki svet preplice i prozima sa Prvim Nebom tj. Prvim Carstvom Nebeskim.

I mi smo dosli na ovaj svet iz Sveta Atoma, i izaci cemo iz ovog fizickog sveta u Svet Povratka (Ra’ja), i ovo je Opadajuci Luk koji ima tri stuba, bivstvo u Atomu, i dolazak u fizicki oblik, a onda povratak u Prvo Carstvo Nebesko u Svet Povratka – Ra’ja. Tako da izmedju Uspinjuceg i Opadajuceg Luka, imamo sest stubova i to je stit ili zvezda Davidova a.s.
Davidova a.s. zvezda je stit svih Poslanika i Verovesnika a.s. a ne samo stit Davida a.s. Sto se tice sest dana Kreacije to nisu dani gledajuci na vreme, nego su to sest stupnjeva koji su neophodni i oni moraju postojati.

Tako da u prvom stupnju, On SWT. je stvorio Svetlost i Naredbu Svetlosti, onda Carstva i Naredbu Carstvima, a onda fizicka tela i njihovu sadrzinu, i zavisnost svakog stupnja se oslanja na predhodni stupanj. Sto znaci da su sest stupnjeva apsolutni, tj. da prvi dan mora postojati da bi se stvorilo Sedmo Nebo, i drugi dan tj. drugi stupanj sadrzina ili Komanda stvaranja. Jer je Komandu ili sadrzinu On SWT. stvorio iz stvorenog, tako da mora biti u drugom stupnju. Onda iz Sedmog Neba su stvorena Carstva Nebeska ili sest Nebesa, od sestog do prvog, ciji je kraj ovaj svet, onda je On SWT. iz Carstava stvorio Naredbu, jer je Naredba stvorena iz njih. Carstva Nebeska zavise od Naredbe drugog stupnja.

I kao tako petog i sestog stupnja, a to su prvo tela ili fizicki Univerzum, ili Zemlja u svom vecem znacenju, jer Zemlja u vecem znacenju ukljucuje sve planete i zvezde, a onda On SWT. stvara u njemu (Univerzumu) njegovu sadrzinu jer je ona nastala Komandom zbog njega. Isto tako biljke su stvorene od zemlje i na njoj rastu, i zivotinje su stvorene iz nje i na njoj zive.
Ovih sest stupnjeva su apsolutni i Kreacija mora da bude u ovom redu, jer nize treba vise, i ono je siromasno u odnosu na vise. I tela ili fizicko Carstvo je siromasno i u potrebi za Carstvima Nebeskim, a ona su siromasna i trebaju Svetlost Sedmog Neba ili Neba Uma.

Drugim recima jedan dan je za stvaranje a drugi za Komandu sadrzine.

Sedmo Nebo je manifestacija Svetlosti a fizicki svet je manifestacija sest Nebesa, posebno Prvog Neba, i sta god je odluceno u Sedmom Nebu desava se u sest Carstava Nebeskih, i sta god se dogodi u sest Carstava desava se i u fizickom svetu.

A vizije i snovi koje vidimo u fizickim telima su Komande iz Carstava. Istinte vizije i snovi koje vidimo i koje se stvarno dogode u ovom svetu su se pre toga dogodile u Carstvima.

Ahmed Alhasan

Imam Ahmed Ahasan a.s. je komunicirao sa americkom vladom i rekao Dzordz Bushu da povuce sve snage iz svih Islamskih zemalja bez ikakvih uslova, i sto pre moguce, inace. “Ja Komandom Allaha Jednog Osvajaca, cu unistiti Ameriku koja je metalna zver o kojoj je Poslanik Danilo a.s. govorio, i ja sam onaj koji ce da baci Ameriku u razbuktali oganj.
U Carstvima Nebeskim Amerika je u mojoj desnoj ruci i ja cu je zdrobiti kad mi Allah da Naredbu da to uradim.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s