Stvaranje Svetova – treci deo

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

“Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, zar se nećete setiti.” (Sveti Kur’an Surat Al-Waqi’a (56):62)

U Prvom Carstvu Nebeskom su dva sveta, Tharr (Atom) svet i Ra’ja svet (svet Povratka), i u njima su duse, a Allah SWT. nije pogledao u svet tela tj. ovaj fizicki svet od kad ih je On SWT. stvorio, kao sto Poslanik sawas. kaze:
“Allah nije stvorio nista Njemu mrze od ovog sveta i nije u njega pogledao od trenutka kada ga je stvorio.”

Bitna tacka pocinje na kraju fizickog sveta a to je kraj Neba ovog sveta, a njegov kraj je pocetak Prvog Carstva Nebeskog.

“A doista smo iznad vas stvorili sedam putanja” (Surat Al-Mu’minun (23):17)

A sedam putanja ili puteva su sedam Nebesa, od Prvog do Sedmog Carstva Nebeskog. A Nebo ovog sveta, tj. Nebo fizickog sveta nije jedno od Neba spomenutih u ovom ajetu, jer fizicki Nebeski Svod nije iznad nas, vec smo mi u njemu. Sto znaci da Fizicko nebo nije iznad nas, vec smo mi unutar njega i ono nas okruzuje, ono je ispod nas i iznad nas i iz svih razlicitih pravaca oko Zemlje.

“Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem već sigurno sve nevernike obuhvata.” (Surat Al-Ankabut (29):54)

Ako bismo racunali ovo fizicko Nebo kao nezavisno, imali bismo osam Nebesa a ne sedam. Fizicki svet se ne uracunava u njih, jer je ono deo Fizickog Carstva Nebeskog ili Neba, sa svime sto je u njemu od Prvog Neba i fizickog Neba. Tako kad kazemo Prvo Nebo ili Prvo Carstvo Nebesko, takodje govorimo o fizickom Nebu jer je ono deo njega, i kad kazemo dunya (ovaj svet), takodje govorimo o fizickom nebu jer je ono deo Prvog Carstva Nebeskog.

Fizicko Nebo, nekad se misli na Zemlju a nekad na Nebo ovoga sveta jer je ona vidljivi deo njega. I ovo fizicko Nebo koje okruzuje Zemlju, sve sto Univerzum sadrzi, je deo Prvog Neba ili Prvog Carstva Nebeskog i vidljivi deo njega, a nekad se misli na fizicko Nebo ili Fizicko Carstvo ili Svemir, i u ovom fizickom Svemiru postoje sedam Zemalja. I sedma Zemlja je Pakao,a u Prvom Nebu postoji fizicko Carstvo Nebesko ili Raj Adamov a.s.

“Ali ibn Ibrahim prnosi da je Abu Abdullah a.s. rekao kad su ga pitali o Raju Adama a.s., ‘To je Raj Rajeva ovog sveta (dunya), i tamo se dizu i sunce i mesec, a da je Raj Carstava Nebeskih nikad se ne bi podigli tamo.”

Da li se ovde misli na fizicko Sunce i Mesec?
Ne. Sve u ovom Svemiru ili Nebu je samo manifestacija ili refleksija sa Prvog Carstva Nebeskog.

Da se podsetimo obrnutog trougla Opadajuceg Luka gde je u gornjem desnom uglu Tharr – Atom svet, a donji ugao je fizicki svet u kome se nalazimo, a levi gornji ugao je Ra’ja (Raadza) svet (svet Povratka). I setimo se trougla Uspinjuceg Luka, u kome je momenat u levom donjem uglu Svetlost pre otvaranja Vela u Sustini Bozanskoj, gornji ugao je otvaranje Vela tj. momenat posle otvaranja vela, a donji levi ugao je povratak u Licnost ili ego ili ‘Ja’.

Veliki pokret ce poceti u Uspinjucem Luku, tako da ce ceo Univerzum poceti da rotira i da se krece, i ovo veliko kretanje ce biti prema onom svetu. Prvo kretanje je bilo kada je Tharr Svet silazio dole u frizicki svet, a sad se priblizavamo rundi tri tj. povratku u Ra’ja svet, a ovaj fizicki svet ce postati vatra Pakla. Tako da oni koji biraju ovaj svet, Kazna za njih ce biti ostanak u ovom svetu i vracanje ukrasima ovog sveta koje su sami izabrali. Ili drugim recima oni ce ostati u ovom donjem svetu a on ce postati vatra Pakla za njih.

Da znamo o Paklu i Raju, sama osoba je ta koja zapravo pravi Pakao ili Raj, kao sto tradicije kazu kad govorimo SubhanAllah, Alhamdullilah, La Ilaha illa Allah, Allahu Akbar, sadi se drvo u Raju, i hadis govori o Andjelima a.s., kako neki prave gradjevine a neki ne prave. Oni koji prave to rade od dobrih dela, a Andjeli a.s. koji su stali, su stali jer nisu imali dovoljno materijala sa kojim mogu da rade, sto znaci da kompanjoni ovih Andjela a.s. nisu imali dobra dela tj. materijala za njih a.s. I ovo se zove rastuci Raj, i on raste kapacitetom posvecenosti i delima prema Allahu SWT. u ovom fizickom svetu.

Dunya tj. ovaj svet je zemlja za obradu za onaj svet, i to je znacenje ovog hadisa. Onaj koji sadi trnje nece kasnije naci da su izrasle jabuke, a onaj koji sadi zito nece naci pomorandze. Sto znaci, kako sejes tako zanjes, ili ono sto osoba zaseje u ovom svetu, ubirace na onom, ako je osoba dobra radeci dobra dela, dobra je za sebe, a ako je losa cineci losa dela, losa je za sebe.

Da pojasnimo ovaj ajet vise.

“Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem već sigurno sve nevernike obuhvata.” (Surat Al-Ankabut (29):54)

Ovaj svet u kome smo je Vatra Pakla, koja nas okruzuje sa svih strana i to je ovaj fizicki svet u kome zivimo, jedina svar koja je veo tj. koja nam ne omogucava da vidimo vatru je ovo fizicko telo, i zbog toga kad zla dusa napusta telo, ima osecaj kao da stoji u vrelom zaru i pada pravo u vatru Pakla. I hadis kaze da je ‘dunya zatvor za vernika a raj za nevernika.’ Vernik vidi ovaj svet kao Pakao, i on se trudi da obozava Allaha SWT. kao da Ga vidi iako Ga ne vidi, ali On SWT. vidi vernika.

Ovakvi vernici znaju istinu ovog sveta i realnost ovog sveta je kao da hodaju na Zemlji gazeci po kljucajucem aluminijumu, dok ne vide sebe nestabilnim u ovom svetu i dok ne zele da ga napuste. Vernik vidi sebe i svoju dusu zarobljenom u telu, i on zudi za trenutkom da otvori vrata celije i izadje iz tela. A nevernik, u trenutku kada dusa napusti telo ona pada u ambis Pakla. Ko go gradi svoje telo na zlu, on sigurno pada u dubine Pakla.
Kao da hodaju po litici ili necem slicnom litici, po zemlji koja nije stabilna a kad je gledaju misle da jeste, a onda odjedanput se urusi i oni padaju u dubinu ambisa, o tome govore tradicije.

Znaci da, na pocetku uzdizanja Opadajuceg Luka, Ra’ja svet ce poceti i to je novi svet i novi test, test za one koji su iscedili sve sto su mogli u Veri i za one koju su iscedili sve sto su mogli u neverovanju i losim delima. Vernici su oni koji su dostigli visok rang verovanja i Poslanici i Verovesnici, Kalifi a.s., bliski i omiljeni pojedinci, a oni koji su iscedili sve iz neverovanja i zla su Iblis, neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, Nimrod, Faraon i slicni, i njihovi bliski kompanjoni, i svi oni koji su se borili protiv Poslanika i Verovesnika i Kalifa a.s.

“A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani” (Surat An-Naml (27):83)

Sto se tice Reci Allaha SWT.,
“Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su” (Surat Fussilat (41):11)

rec “zatim” koja pokazuje da se nesto dogodilo posle necega, ili da je On SWT. stvorio Zemlju prvo, i da je stvorio njenu sadrzinu, a onda je On SWT. stvorio Nebesa, kao sto nasim razumevanjem vremena kazemo da je neko dosao pre nekog drugog. I oni koji rade tefsir i objasnjavaju ajete Svetog Kur’ana stalno upadaju u problem.
Ali u stvarnosti “zatim” ne znaci vremenski posle necega, vec rec “zatim” ovde predstavlja prekor, u sustini znaci, “zatim” zar On nije Onaj koj je stvorio Nebo, i zar necete verovati.

On SWT. je rekao i obratimo paznju na poslednji ajet koji govori o Nebu i Zemlji, i zapitajmo se ako je Zemlja stvorena pre Neba, koja je svrha da ih On ponovo stvara rekavsi “Pojavite se milom ili silom!”, zasto On SWT. naredjuje Zemlji i Nebesima da se pojave milom ili silom, jel ih On SWT. dva puta stvara?

U ajetima, “zatim se nebeskim visinama uputio”, je to objasnjenje kako ih je On SWT. stvorio, i to je objasnjenje ajeta
“Kad nešto odluči, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude.” (Surat Maryam (19):35)

I ovi stupnjevi u kreaciji Sedmog Carstva Nebeskog, onda sest Carstva Nebeskih, a onda fizickog sveta mora da bude po ovom redu, jer sve zavisi jedno od drugog. I to su stupnjevi ili faze, a ne vremenski periodi, i nije moguce da sest Nebesa postoje pre Sedmog Neba, jer su oni stvoreni iz Sedmog Neba. Nije moguce da se stvori fizicki svet bez stvaranja sest Nebesa, jer je ovaj svet stvoren od njih. I nije moguce i zbog toga sto se ovaj fizicki svet preplice i prozima sa Prvim Nebom tj. Prvim Carstvom Nebeskim.

I mi smo dosli na ovaj svet iz Sveta Atoma, i izaci cemo iz ovog fizickog sveta u Svet Povratka (Ra’ja), i ovo je Opadajuci Luk koji ima tri stuba, bivstvo u Atomu, i dolazak u fizicki oblik, a onda povratak u Prvo Carstvo Nebesko u Svet Povratka – Ra’ja. Tako da izmedju Uspinjuceg i Opadajuceg Luka, imamo sest stubova i to je stit ili zvezda Davidova a.s.
Davidova a.s. zvezda je stit svih Poslanika i Verovesnika a.s. a ne samo stit Davida a.s. Sto se tice sest dana Kreacije to nisu dani gledajuci na vreme, nego su to sest stupnjeva koji su neophodni i oni moraju postojati.

Tako da u prvom stupnju, On SWT. je stvorio Svetlost i Naredbu Svetlosti, onda Carstva i Naredbu Carstvima, a onda fizicka tela i njihovu sadrzinu, i zavisnost svakog stupnja se oslanja na predhodni stupanj. Sto znaci da su sest stupnjeva apsolutni, tj. da prvi dan mora postojati da bi se stvorilo Sedmo Nebo, i drugi dan tj. drugi stupanj sadrzina ili Komanda stvaranja. Jer je Komandu ili sadrzinu On SWT. stvorio iz stvorenog, tako da mora biti u drugom stupnju. Onda iz Sedmog Neba su stvorena Carstva Nebeska ili sest Nebesa, od sestog do prvog, ciji je kraj ovaj svet, onda je On SWT. iz Carstava stvorio Naredbu, jer je Naredba stvorena iz njih. Carstva Nebeska zavise od Naredbe drugog stupnja.

I kao tako petog i sestog stupnja, a to su prvo tela ili fizicki Univerzum, ili Zemlja u svom vecem znacenju, jer Zemlja u vecem znacenju ukljucuje sve planete i zvezde, a onda On SWT. stvara u njemu (Univerzumu) njegovu sadrzinu jer je ona nastala Komandom zbog njega. Isto tako biljke su stvorene od zemlje i na njoj rastu, i zivotinje su stvorene iz nje i na njoj zive.
Ovih sest stupnjeva su apsolutni i Kreacija mora da bude u ovom redu, jer nize treba vise, i ono je siromasno u odnosu na vise. I tela ili fizicko Carstvo je siromasno i u potrebi za Carstvima Nebeskim, a ona su siromasna i trebaju Svetlost Sedmog Neba ili Neba Uma.

Drugim recima jedan dan je za stvaranje a drugi za Komandu sadrzine.

Sedmo Nebo je manifestacija Svetlosti a fizicki svet je manifestacija sest Nebesa, posebno Prvog Neba, i sta god je odluceno u Sedmom Nebu desava se u sest Carstava Nebeskih, i sta god se dogodi u sest Carstava desava se i u fizickom svetu.

A vizije i snovi koje vidimo u fizickim telima su Komande iz Carstava. Istinte vizije i snovi koje vidimo i koje se stvarno dogode u ovom svetu su se pre toga dogodile u Carstvima.

Ahmed Alhasan

Imam Ahmed Ahasan a.s. je komunicirao sa americkom vladom i rekao Dzordz Bushu da povuce sve snage iz svih Islamskih zemalja bez ikakvih uslova, i sto pre moguce, inace. “Ja Komandom Allaha Jednog Osvajaca, cu unistiti Ameriku koja je metalna zver o kojoj je Poslanik Danilo a.s. govorio, i ja sam onaj koji ce da baci Ameriku u razbuktali oganj.
U Carstvima Nebeskim Amerika je u mojoj desnoj ruci i ja cu je zdrobiti kad mi Allah da Naredbu da to uradim.”

Stvaranje Svetova – drugi deo

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Ajeti Kur’ana imaju mnoga znacenja, ima jasnih ajeta i onih koji su manje jasni, i svaki od njih ima vise znacenja i primenljiv je za razlicite vremenske epohe kod ljudi.
Da prosirimo predjasnji post i pogledamo stvaranje Zemlje i Nebesa i izvan fizickog Neba.

“Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio” (Sveti Kur’an Surat As-Sajda (32):4)

“Reci: “Zar, zaista, nećete da verujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio… On je stabilna brda po njoj stvorio, odozgo, i blagoslovenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja – ovo je objašnjenje za one koji pitaju – zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.” (Surat Fussilat (41):9-12)

Kada neko procita ove ajete moze da pomisli, pa kako je Allah Kome pripada sva Slava i Moc, stvorio Zemlju i sve sto je na njoj za cetiri dana tj. cetiri vremenska razdoblja, a celo fizicko nebo tj. vasionu i Carstva Nebeska za dva dana, iako ono je neuporedivo vece. Takodje i Hriscani znaju da je sve storeno za sest dana.

Da razjasnimo ovo.

Uistinu Allah swt. je stvorio Zemlju za jedan dan, i On swt. je stvorio njenu sadrzinu za jedan dan, jer je Zemlja sa svime sto je na njoj od nezivih objekata stvorena za jedan dan, a ziva bica, biljke i zivotinje za jedan dan. Ovaj ajet, Allah je stvorio Zemlju za dva dana, On swt. je stvorio njenu sadrzinu drugog dana. Allah swt. kaze da je napravio na njoj planine i da je Blagoslovio i odredio sadrzinu Zemlje za cetiri dana, ‘za one koji pitaju.’

Stubovi su planine, koje su ukljucene u jedan dan, i svi ostali nezivi objekti takodje u tom jednom danu. I on swt. kaze da je stabilne planine postavio na Zemlj, odozgo, i to znaci da se planine manifestuju odozgo ili iz Carstva Nebeskih. I ono sto vidimo od svake planine na Zemlji je jedan deo, ako je ona jedan kilometar visoka, onda je dva kilometra duboka, i zbog toga su one stubovi.

I to je razlog zasto je Zemljina povrsina stabilna i sto sprecava njeno pomeranje, iako se unutrasnjost Zemlje konstantno krece. I Allah swt. kaze, “Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.” (Surat An-Naml (27):88)
Sto znaci da se planine krecu, ali se krecu zajedno sa kretanjem unutrasnjosti Zemlje, i one sprecavaju da se povrsina Zemlje razdvoji od unutrasnjosti Zemlje i da se njen sadrzaj poremeti, tako da je pomeranje Zemlje jednako-uravnotezeno.

I On swt. je Blagoslovio na njoj, a Blagoslov je voda, i to je spustanje Blagoslova sa neba i to je bio deo prvog dana u ovom fizickom svetu.
“A da su stanovnici sélā i gradova verovali i greha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali” (Surat Al-A’raf (7):96)

“I proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja” (Surat Fussilat (41):10)

I ovaj fizicki svet je stvoren za dva dana samo, jedan dan za Zemlju i vodu, a jedan dan za sva ziva stvorenja, zivotinje i biljke. A Allah swt. kaze da je stvorio Zemlju za cetiri dana, zato sto planine u ovom fizickom svetu su manifestacija i pojava Kompletnog Neba, ili Sveta Uma, Sedmog Carstva Nebeskog, jer Svet Uma cini Univerzum stabilnim.

I Allah kaze, “odozgo”. Sto znaci Nebo i Sedmo Carstvo Nebesko, refleksija su planine, i Svet Uma su planine Univerzuma, dok ovde na Zemlji, one reflektuju sta planine rade, i opet vidimo kako gore tako dole (as above so below), gore je Sedmo Nebo koje je planine Univerzuma, a dole tj. planine na Zemlji su stubovi koji cine Zemlju stabilnom. I On swt. je Blagoslovio na njoj, a Blagoslov su vode i pojava Blagoslova Sest Neba tj. Sest Carstva Nebeskih i Blagoslov Znanja iz Sveta Uma ili Sedmog Neba.

Tako da sest Neba, Znanje i Blagoslov, a Blagoslov na Zemlji je voda, i zbog toga kad osoba vidi vodu u snu, to znaci znanje.
I ovo su te dve stvari, On swt. je napravio ojacanje ili planine odozgo i On swt. je spustio Svoj Blagoslov na nju, i to su dva dana za kompletno Nebo i sest Perfektnih Carstva Nebeskih. “zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: Pojavite se milom ili silom!” (Surat Fussilat (41):11)

On swt. je stvorio sedam Nebeskih svodova za dva dana, ovih sedam su Kompletno Sedmo Nebo i sest Perfektnih Neba ili Carstva Nebeskih. A fizicko nebo, ono nije u ta dva dana stvoreno. I kad pise Zemlja, misli se na vece znacenje, a to su zvezde i planete u univerzumu. To znaci fizicko Nebo.

Allah swt. je stvorio Nebo Uma, Sedmo Carstvo Nebesko u jednom danu, a nadahnuo ga Naredbom sta ce raditi (sta se u njemu nalazi) u jednom danu, onda Carstva Nebeska u jednom danu, a ona su sest Neba, a nadahnuo ih Naredbom u jednom danu, onda je On swt. stvorio fizicko Nebo u jednom danu, sto znaci Univerzum, pa ga je nadahnuo sta ce raditi u jednom danu, sto je ukupno sest dana.

Tako da su Nebo i Zemlja stvoreni za dva dana, jedan dan za kreaciju a drugi dan za sadrzinu,

“A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i čuvarima” (Surat Fussilat (41):12)
I ovo je takodje deo prvog dana. Jer je Nebeski svod podeljen na dva Neba, Prvo Perfektno Nebo tj. Carstvo Nebesko od sest, i fizicko Nebo. Tako da kad kazemo Prvo Nebo, govorimo o celom Prvom Carstvu Nebeskom, a takodje govorimo o celom fizickom Univerzumu, jer je ono (prvo Nebo) podeljno na dva dela, prvi deo je Prvo Perfektno Nebo a dno je fizicko Nebo.

Prvo Perfektno Nebo i fizicko Nebo su iz jednog aspekta jedna stvar, jer postoji veza medju njima, a ta veza je da Prvo Nebo pokrece stvari u fizickoj oblasti, i ono upravlja njime. A ona su dva odvojena Neba, tako kada kazemo Prvo Nebo, govorimo o oba jer je Prvo Nebo tj. Prvo Carstvo Nebesko sa ovim fizickim Univerzumom potpuno prepleteno. Sto znaci da ovaj ceo fizicki svet, njegova realnost je u Carstvu Nebeskom, manifestacija slika-likova, i tamo se sve zapravo nalazi, a oba Neba se u celosti prozimaju.

Vecina dusa je u Prvom Carstvu Nebeskom, tj. imaju pocetak stranice postojanje tamo i one kontrolisu tela u ovom svetu ili pod ovim nebom. Da napravimo primer za ovo. Znaci da su duse u Carstvu Nebeskom a tela u fizickom svetu, i duse kotrolisu fizicka tela. Kad pogledamo necije lice, da li vidimo razlicitost izmedju duse i fizickog tela? Oni su jedno. Iako ne vidimo razlicitost, telo je tesko-gusto i od materije a dusa je lagana i delikatna.

Tako da je dana sest, Sedmo Carstvo Nebesko je stvoreno u danu a njegova sadzina u danu, i to su dva dana. A sest Carstva Nebeskih su stvoreni u danu, i njihova sadrzina u danu, i to je ukupno cetiri dana. A Zemlja je stvorena u danu i njena sadrzina u danu, i to sve je ukupno sest dana tj. sest vremenskih razdoblja iz naseg ugla.

A kad se govori o Zemlji da je stvorena, govori se o sedam Zemalja i o celom fizickom Univerzumu.
“Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio” (Surat At-Talaq (65):12)

Tako da je Svetlost i njena sadrzina stvorena u dva dana, sto znaci Carstvo Uma i njena sadrzina koja je Svetlost, a Perfektno Nebo ili Carstvo Nebesko su stvoreni u danu i njihova sadrzina u danu i Nebesa je sest, a fizicki svet i njegova sadrzina za dva dana. I to je sekvenca od vrha do dna.

Sedmo Nebo je Um i Svetlost, a sest su manifestacija tog Neba. A kraj fizickog Neba i pocetak Prvog Carstva Nebeskog su povezani, sto znaci da fizicko Nebo pocinje u ovom fizickom svetu a zavrsava je na pocetku Carstva duhovnog sveta. I to je veza, sto znaci da ako se uzdizemo na gore moramo prvo proci Prvo Nebo.

Ahmed Alhasan

Stvaranje Svetova – prvi deo

 

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova. Svetova je mnozina reci svet, i svetova su tri.

Fizicki Svet, i to je ovaj fizicki materijalni svet u kome zivimo. Takodje se zove Svet Svedocenja, i to je svet fizickih tela i objekata koji su stvoreni od materije. Ovaj Fizicki Svet je napravljen od materijalne realnosti mada ona nije postojeca ali moze da postoji tj. ima sposobnost da postoji, i sve sto se nalazi ovde dole u Fizickom Svetu je refleksija od izvora koji je iznad, odatle zloupotrebljeni izraz kako gore tako dole (as above so below). Jer se nista ne moze zloupotrebiti ili iskoristiti ako se ne koriste zakoni koje je On swt. stvorio. Jer sve postoji Voljom Njegovom i sve funcionise kroz Njegove Zakone.

“O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodreti jedino uz veliku moć (poznavanje zakona)!” (Sveti Kur’an Surat  Ar-Rahman (55):33)

Zbog toga sto je ovaj materijalni svet ovde skoro ne postojeci, njegov oblik se moze transformisati. Zato je na primer knjiga knjiga ali ako je zapalimo ona ce biti pepeo.

Ovaj Svet Materije je maltene nepostojeci ali ima sposobnost da se manifestuje ili da postoji. On je slika-lik objekata visih svetova, koja dovodi ovu materijalnu realnost u postojanje, a materija fizickog je sama u osnovi lik, na primer knjiga, ona je objekat…fizicka realnost ili materija ako se ne manifestuje u obliku ili telu je nespostojeca, vakum ili prostor, (kao sto kazu da je 99 procenata Kosmosa tj. prostora crna materija, vakum mogucnosti koji moze manifestovati u sebi objekte…)

I sve u telu pocevsi od osecaja, ukusa, mirisa, kretanja, razvoja, sirenja, postoje fizicki zbog slika u Visim Svetovima, tako da svi mirisi i osecaji i ukusi i atributi, su atributi slika a ne materije.

Uzmimo na primer prst na telu bica coveka, njime osecamo, osecamo toplotu i hladnocu, mekanost i tvrdocu, a trenutak smrti osobe, u najvecem broju slucajeva kada osoba umre njeno telo istrune i pretvori se u prah-pepeo pa se njegov prst zove gomila praha, dok se pre toga zvao prst, tako da se fizicka slika promenila. A istina iza ovoga, je da se slika covekovog prsta manifestovala u materijalu, i da joj je dat novi lik-slika.

Svi atributi dodira i mogucnosti osecaja pripadaju slici-liku a ne materiji, ako bi pripadali materiji kad postanu prah trebalo bi da imaju mogucnost da osecaju ali ne osecaju. Sva osecanja i osecaji tela pripadaju slikama a ne materiji, pa ako bi drvo pomorandze na primer izraslo na mestu gde je neko umro i pretvorio se u prah, a pomorandza ima lep miris i ukus, iako je materijal-materija prsta i pomorandze ista, ali se fizicka slika promenila, iz prsta u prah pa u pomorandzu, i lik-slika je bila uzrok mirisa, ukusa, osecaja. A haram (zabranjeno) je jesti prah i prst coveka, ali je zato halal (dozvoljeno) jesti pomorandzu. Neki ce reci oblik materije se promenio, ali je u sustini to ista materija.

Ovaj svet je najnizi od svetova, to je svet tela, a telo se sastoji od dve stvari materije i slike-lika. A materijal, materija je njegova realnost i ona je maltene nepostojeca, onda je samo manifestacija. Fizicka slika-lik koji dolazi iz visih svetova je ono sto dovodi materiju u postojanje, ako bi slika bila podignuta sva njena materija bi bila nepostojeca kao vaznesenje koje smo objasnili ranije.

Ovo telo je materija, ali ono sto je ucinilo da uzme ovaj lik i oblik je fizicka slika. A fizicka slika je manifestacija necega iz visih svetova, reprezentacija iz Carstva Nebeskog.

Rekao je Allahov Poslanik sawas.
“Uistinu Allah ne gleda u vasa tela niti u vase likove, nego gleda u vasa srca.” Sahih Muslim

Da li osoba kada umre se dezintegrise se u prah pa korenje drveca ga upija i on postaje deo drveta pa ga druga osoba pojede, a kada ga pojede materija postaje deo tela te osobe, onda se moze postaviti pitanje.. u koji deo coveka dolazi ta pojedena materija? Ako je materija prvog coveka postala deo pomorandze pa deo drugog coveka da li je prvi covek onda postao deo drugog coveka?

Jedina stvar izmedju prsta, praha, pomorandze je materija, a materija je maltene nepostojeca, i sve ovo ima svoju sliku i svoju realnost a ne materija.

Drugi svet je Svet Carstva (Nebeskih) i njih ima sedam,

“Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.” (Surat Fussilat (41):12)

a treci svet je svet Uma, tj. Sedmo Nebo ili Sedmo Carstvo Nebesko kao najvise Carstvo Nebesko, koje je drugacije od ostalih a opet deo njih.

“Jedino se poučavaju posednici razuma!” (Surat Az-Zumar (39):9)

 
“Stvara vas u utrobama majki vaših, stvaranjem iza stvaranja, u tri tmine.” (Surat Az-Zumar (39):6)

Tri tmine su tama Atoma, i tama Sveta i tama Ra’ja, i to su tri sveta Opadajuceg Luka. A svetovi Uspinjuceg Luka su tri svetlosti, pre nestajanja i nestajanje i posle nestajanja u Velu Sustine, i ona su tri stepena Prve Kreacije Allaha swt. Prve Svetlosti iz koje je sve nastalo. Pre otvaranja vela, i u trenutku otvaranja vela i posle otvaranja vela, izmedju dezinteracije u Bozanskoj Sustini gde ne ostaje nista osim Allaha swt. Osvajaca i povratka u Kreaciju Svetlosti i tame.

Ovih sest stupnjeva predstavljaju svu Kreaciju (Uspinjuci i Opadajuci Luk) i oni predstavljaju manifestaciju Svetlosti i tame. I predstavljaju postojanje svih stvari koje postoje svetloscu i tamom.

I to su sest dana u kojima je stvoren svet.

A oni koji kazu, i to su Hriscani i Jevreji narocito, da je Bog sve stvorio za sest dana a sedmog dana se odmarao, su dodali svoje karakteristike Tvorcu. Da On swt. ima neku potrebu, potrebu da se odmori i verovatno po njihovom misljenju da spava, jer i ljudi moraju da spavaju. I ovim su najavili Njegovu nesavrsenost i da on ima potrebu za necim, odmorom. A verovatno njihovim nerazmisljanjem podsvesno imaju stav da dok se On swt. odmara, drugi delovi boga odrzavaju Univerzum i sve Njegove Kreacije, kojih ima u skoro beskonacnom broju. I ovo je pogresno misljenje i pogresno verovanje i pogresan stav, verovanje onih koji su zalutali u svojoj veri. Sve treba Njega a On swt. ne treba nista.

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Večni! Ne obuzima Ga ni dremež ni san!” (Surat Al-Baqara (2):255)

Opadajuci luk je trougao koji stoji naopako, vrhom na dole. Svet Atoma, u kome smo bili i u kome smo napravili sve izbore a onda nam je stavljen veo pre nego sto smo dosli na ovaj svet a malo nas se seti.

“A Allah poziva Džennetu (Raju) i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakove Svoje ljudima, da bi se oni podsetili.” (Surat Al-Baqara (2):221)

Zbog toga se kaze da je neko vec napravio svoj izbor, a na ovom svetu ce ga samo potvrditi. Ali Allah swt. je Milostiv, Samilostan i mi imamo novu sansu da napravimo pravi izbor ako ga nismo ranije napravili, a to mogu samo srecni

“To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.” (Surat Fussilat (41):35)

I taj Svet Atoma je u gornjem desnom uglu trougla, a Fizicki Svet u kome smo danas je u dnu (vrhu) trougla, a gornji levi ugao je Svet Povratka ili Ra’ja Svet. Ovo je se zove Opadajuci Luk Kreacije.

Uspinjuci Luk je trougao sa vrhom na gore, u desnom donjem uglu je Prva Kreacija Svetlost pre otvaranja vela, i ona se popela desnom stranom trugla do vrha i spustila se dole levom stranom. Dole levo je povratak Prve Svetlosti u postojanje.

Ovih sest stupnjeva predstavljaju sve postojanje ili Kreaciju, a postojanje je manifestacija Svetlosti i tame i manifestacija kroz Svetlost, Prva Svetlost ili Kreacija je ono sto se manifestovalo u tami i njome je stvorena sva Kreacija.

Opadajuci i Uspinjuci Luk predstavljaju tih sest dana za koje je svet stvoren.

“On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana” (Al-Hadid (57):4)

I tu imamo dve velike konfuzije.
Postojala je velika konfuzija u uspinjucem Luku i to je konfuzija Svetlosti zbog nemogucnost da zna Apsolutnu Svetlost koja nema ni tackicu tame u sebi, Zivot bez smrti. Konfuzija je nastala kad je Prva Kreacija Svetlost isla na gore i kad je Veo uklonjen za nju, mali kao iglene usi. Konfuzija je nastala zato sto je Prva Kreacija Svetlost stvorena i ogranicena, a Allah swt. je Nestvoren i Neogranicen, i ona nije mogla da shvati Allaha. Opadajuca konfuzija se desava u ovom svetu, jer ovaj svet dolazi iz Sveta Atoma u Fizicki ili Materijalni Svet, a rekli smo da materija je maltene nepostojca, i da sve postoji od slika-likova, pa kad se svetlost spustila dole postaje konfuzna u postojanju ove manifestacije ili sveta sa puno tame.

Ako uzmemo ove dve konfuzije, i uzmemo realnost uspinjanja to Apsolutne Svetlosti, dobijamo svu kreaciju, a to je Kreacija Svetlosti kroz koju sve postoji i to je kada se uspinjuci i padajuci trougao spoje i formiraju zvezdu sestokraku. A to je zvezda koju su zionisti iskoristili za svoje ciljeve, a ona je Davidova a.s. i Solomonova a.s. zvezda, tj. zvezda Poslanika a.s., koja reflektuje stabilnu strukturu sfere Univezuma.

Kada uzmemo Uspinjuci trougao koji predstavlja odlazak gore do Apsolutne Svetlosti i Opadajuci trougao do apsolutne tame, dobijamo svu Kreaciju a sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.

Sve sto postoji ovde u Fizickom Svetu ima svoju sliku-lik u Carstvima i ovo je samo projekcija ili manifestacija, i ovo je ono zbog cega filosofi imaju neresivu dilemu. Ako osoba umre a biljka izraste na njegovom grobu i neko dodje i pojede plod sa drveta, kome onda materija pripada, osobi u grobu ili drvetu ili osobi koja je pojela plod, a istina je da su i drvo i obe osobe slike tj. likovi manifestovani u ovom svetu a ne oblik i poreklo materije.

Svet Carstva Nebeskih je savrsen utopijski svet i ne sastoji se od materije. Slican je onome sto sanjac vidi u svom snu a svi mi smo videli lepe snove nekada… i to je ono kako izgledaju Carstva Nebeska, i to je uzviseniji svet od ovog sveta, i blizi Allahu swt. pa je njegova spremnost i mogucnost da prihvati Svetlost Allaha swt. i da je projektuje, veca nego ovde, cak sta vise u Svetu Carstva Nebeskog stvarnost vise lici na san, i taj Svet kontrolise ovaj svet, i svaka osoba i svaki objekat ima sliku u svetu snova tj. Carstvu Nebeskom, o ono je realnost i istina svega sto postoji na ovom svetu zapravo. Ovaj svet je samo manifestacija Carstva Nebeskog, tako da sve sto postoji ovde, njegova realnost je u tom svetu. I slika osobe u Carstvima Nebeskim je sama osoba, to je istina o sebi koja je stvaljena u srce bica a to je njegova slika u Carstvima. Te slike kontrolisu i deluju na tela i pomeraju tela i objekte.

Slika koja kontrolise ovo telo u ovom fizickom svetu i ovo ‘Ja’ o kome govorimo je zapravo senka Uma, a za one koji dostignu nivo kompletnog uma, onda njihova knjiga postojanja pocinje sa nivoa Sedmog Neba tj. Neba Uma tj. Sveta Uma ili Sedmog Carstva Nebeskog, svako u zavisnosti od svog statusa. I svi Poslanici i Verovesnici imaju status u Carstvu Uma, neki iznad drugih.

Svet Uma, je treci svet, i on je jos uzviseniji nego Svet Carstva Nebeskih, i on je kompletan svet. Sto znaci da sve sto postoji je prepleteno kroz sve ostalo sto postoji i nista se ne izdvaja i ne odskace, nego je sve Jedno. Primer ovoga je secer koji se rastopi u vodi, oni postaju jedno, a to je Istina i Realnost, Allahova Istina i Realnost, i ona se ne razlikuje ali kada se On swt. manifestuje u Sustini, onda Bozanski Atributi mogu da se razlikuju po nasem shvatanju njih da bismo isli prema perfekciji i trazili Njega swt.

I tu u Svetu Uma je sve drugacije nego u FIzickom Svetu ili Svetu snova tj. Carstvu Nebeskom, u kojima se svari razlikuju. Nema kontradikcija i razlicitosti u Svetu Uma i sve je Jedno, nema suprotstavljanja ili konfrotacija, ne moze se razlikovati jedno od drugog. Sve sto postoji u Svetu Uma, postoji i u Svetu Carstva Nebeskog, u kome nije fizicko ili materijalno ali se moze razlikovati i ima suprotnosti i trenja, i postoji sopstvenost i osobine. A cilj osobe je da se uzdigne iznad ovog sveta i Sveta Carstva Nebeskog dok ne stigne do Sveta Uma, za onog koji uspe da se uzdigne na ovaj status i nivo Kompletnog Uma, Sveta znanja. I svrha ove destinacije je poznavanje Allaha swt., a ima onih koji misle da znaju Allaha swt.

“A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Surat Adh-Dhariyat (51):56)
Obozavati znaci znati.

Kad kazemo poznavati Allaha swt. to ne znaci znati Istinu i Realnost ili Njegovu Sustinu i Njegove Atribute koji su ‘Ja’ Sustine, nego je cela sustina poznavati senke Imena Allahovih swt. a to su Dokazi Allahovi, i svaki od njih a.s. ima status u Svetu Uma, i kada shvatimo da njih a.s. ne mozemo nikad potpuno znati, tada shvatamo da nikad ne mozemo znati Istinu i Realnost Allaha swt., a oni. Poslanici i Verovesnici a.s. su senke Imena Bozijih ovde na Zemlji.

Kalifi ili namesnici Boziji su senke Atributa Bozijih na Zemlji. I to je jedan od razloga zasto Hriscani veruju u Isusa a.s. kao apsolutnog boga, i neki sekte u Shia Islamu kao sto su Golati Dhammiyya koji veruju u Ali ibn Abu Taliba a.s. kao apsolutnog boga, ili Golati Bazighiyya koji veruju u Dza’fara Al Sadiq-a kao apsolutnog boga.

“Zaslepljeno je oko koje ne vidi Istinu ili je zanemaruje. Kakva je ovo zamka u koju su vas uhvatili, O ljudi? Da li shvatate da ste svaki put navedeni da ubijate Verovesnike i Poslanike a.s. ili ucenjake koje vas navode na Pravi Put, i da svaki put sledite ucenjake zablude, dok ako… vam objasne udarate se po grudima i vase oci suze prolivaju i kajete se uzasnuti vasim odurnim delima. Onda opet isto ponavljate stalno i stalno i sledite ucenjake zablude i iste vas zmije ujedaju iz istih jazbina svaki put. Probudite se O spavaci, pobudite se O mrtvaci.”
Ahmed Alhasan

 

 

Ocekivani Reformator sveta iz Biblije

 

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Pogled na Poslednje Vreme i ocekivanog Reformatora sveta iz Biblije

Bog je hteo da ispravno pravedno carstvo na Zemlji bude napravljeno u Poslednjem Vremenu, posle sve korupcije i nepravde koje su ljudi cinili svojim rukama na Zemlji. Ovim carstvom ce vladati Sin Coveciji kao sto Biblija to predskazuje. Ipak neki kazu da se u Bibliji govori o Carstvu Nebeskom dok drugi kazu da je to zemaljsko carstvo. Sta je tacno od toga?

Interesantna vizija u Tori, Kniga Danila 7:1-28, nam pokazuje cetiri zveri cetiri carstva koja ce se podignuti na Zemlji,

”Ove četiri velike zveri jesu četiri cara, koji će nastati na zemlji.” Danilo 7:17

a poslednja od njih ce biti bacena u vatru

”Tada gledah radi glasa velikih reči koje govoraše onaj rog; i gledah dokle ne bi ubijena zver i telo joj se raščini i dade se da izgori ognjem.” Danilo 7:11

i time, bice zamenjena obecanim Carstvom Svetaca.

”Dokle dođe starac, i dade se sud svecima Višnjeg, i prispe vreme da sveci preuzmu carstvo.” Danilo 7:22

Dok vecna moc,

”A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svim nebom daće se narodu svetaca Višnjeg; Njegovo će carstvo biti večno carstvo, i sve će vlasti Njemu služiti i slušati Ga.” Danilo 7:27

ona znaci da ce drzavom ili carstvom vladati Sin Coveciji,

“Videh u vizijama noćnim, i gle, kao Sin čovečiji iđaše sa oblacima nebeskim, i dođe do starca i stade pred Njim. I dade Mu se vlast i slava i carstvo da Mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je Njegova vlast večna, koja neće proći, i carstvo se Njegovo neće rasuti.” Danilo 7:13-14

i Sveti ljudi ce dominirati Zemljom, dok Bog ne nasledi Zemlju i sve sta je na njoj, u tu ce sve drzave tirana biti zauvek unistene i nikada vise se nece vratiti.

Ovo pokazuje da Drzava Bozanske Pravde, koju je Bog obecao ugnjetavanima, ce biti poslednja faza koju ce istorija covecanstva na Zemlji dostici.
Stoga je jasno iz vizije Danila a.s. da ce Sveci preuzeti carstvo posle stupanja na snagu cetvtog carstva, a to je carstvo koje ce se uspostaviti na Zemlji, kao sto Hriscani veruju.

Ovde mozemo da vidimo kako je Jevandelje po Mateju glava 24 veoma povezano sa knjigom Poslanika Danila, i kako ce se vizije ispuniti na Zemlji i u ovom svetu u kome zivimo zbog ratova, gladi i nemira, a sve je to vezano za ovaj svet.

“Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu.“ Jevandjelje po Mateju 24:7

Takodje uzasi koji ce izazvati pustos, koje je carstvo Gvozda ili cetvrto Carstvo ce stajati na svetom mestu,

“Kad dakle ugledate mrzost opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom (koji čita da razume)” Jevandjelje po Mateju 24:15

a dolazak Sina Covecijeg potvrdjuje cinjenicu da ce se sve ovo dogoditi na ovom svetu, i zbog toga je Isus a.s. savetovao ljude da budu obazrivi i da se mole za dolazak Sina Covecijeg, ili Reformatora. A da gledaju i cekaju bi bilo bezrazumno ako je povezano sa Carstvom Nebeskim ili Strasnim Sudom, jer u svakom slucaju ljudi nece uspeti da pobegnu ili izbegnu to bivajuci obazrivi ili cekajuci nesto sto ne moze da se izbegne.

Sveto Pismo nam takodje kaze da dolazak Sina Covecijeg i njegovih izabranih ce biti pracen bacanjem ‘uzasa koji izazvaju pustos’ u oganj i onda uspostavljanjem Drzave Bozanske Pravde, koje je Carstvo kojim vladaju izabrani. Ovo je prikazano u drugoj viziji spomenutoj u Knjizi Danila 2:31-45. Primetite da je cetvrto carstvo iz predhodne viziije je samo carstvo Gvozdja u ovoj viziji

“A što si video stopala i prste koje od kala lončarskog koje od gvožđa, biće carstvo razdeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim.” Danilo 2:41

a Carstvo koje ce ga zamenti, koje je Carstvo vadavine Svetaca ili Carstvo Bozije Pravde, ce biti na ovoj Zemlji i ovom svetu.

“A u vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se do veka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati do veka.” Danilo 2:44

“Tada se satre i gvožđe i zemlja i bronza i srebro i zlato, i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar, i ne nađe mu se mesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju.” Danilo 2:35

Neki tumaci Biblije kazu ono sta je predstavljeno carstvom Gvozdja u knjizi Danila a.s., je zapravo drzava Rimljana, ali navedeno iznad pokazuje da je ovo apsolutno netacno, jer Carstvo Bozije nije uspostavljeno posle drzave Rimljana, i nepravda jos uvek nadvladava do dana danasnjeg.

Veza izmedju Knjige Danila i Jovanovog Otkrovenja ce jos fascinantnije pokazati gde se sve ove stvari zapravo desavaju.

Pretpostavljam da necete propustiti da primetitie slicnosti u sadrzini Jovanovog Otkrovenja i vizija u Knjizi Danila, jer vizije Jovana bacaju sjajnu svetlost otrivajuci sve nejasnoce iz vizija Danila a.s. Videcemo kako Otkrovenje potrvdjuje sve sto je opisano u vizijama Danila i da ce se to dogoditi u kasnijem vremenu, vremenu koje sledi posle Isusa a.s.

U Otkrovenju 4:1,
“Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.”

vidimo da se dogadjaji predskazani u Jovanovom Otrovenju dogadjaju u kasnijem vremenu, vremenu koje sledi po vidjanju samih vizija, a samim tim u vremenu posle vremena Isusa a.s.

Sada bi trebalo da obratimo paznju na slicnosti izmedju dogadjaja spomenutih u Otkrovenju i dogadjajima u Knjizi Danila:

“I deset rogova, koje si video, to su deset careva, koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vreme primiti sa zveri. Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zveri. Ovi će se pobiti s Jagnjetom i Jagnje će ih pobediti, jer je Gospodar nad gospodarima i Car nad carevima; i koji su s Njim, jesu pozvani i izabrani i verni.” Otkrovenje 17:12-14

takodje

“Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu Njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena Njegova pripravila se; I dano joj bi da se obuče u svilu čistu i belu: jer je svila pravda svetih. I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove. I reče mi: Ove su reči istinite Božije. I padnuvši pred nogama njegovim poklonih mu se; i reče mi: Gle, nemoj, ja sam sluga kao i ti i braća tvoja koja imaju svedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni; jer je svedočanstvo Isusovo Duh Proroštva. I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje.” Otkrovenje 19:7-11

Stoga Sin Coveciji, ocekivani Reformator i Jagnje, ce se boriti potiv kraljeva na Zemlji i pobedice ih, i ovde vidimo da je to zemaljski dogadjaj. I sta jos podrzava ovu cinjenicu je da ce izabrani biti sakupljeni, sto znaci da ce postojati poziv koji ih poziva da podrze ocekivanog Reformatora i Sina Covecijeg. Neki ljudi ce pasti na ovom iskusenju a drugi ce biti spreceni da dodju, i drugi ce zauzeti njihova mesta, a medju onima koji ce uspesno proci iskusenje su ljudi koji su bili gresni a onda se pokajali, i ovim takodje vidimo, pokajanje znaci da se ovo deseca na ovoj Zemlji i u ovom zivotu jer pokajanje nece biti prihvaceno posle smritu i kad je iskusenje zavrseno.

Jevandjelje po Mateju 22:1-10
“I odgovarajući Isus opet reče im u pričama (parabolama) govoreći: Carstvo je nebesko kao čovek car koji načini svadbu sinu svom. I posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu; i ne hteše doći. Opet posla druge sluge govoreći: Kažite zvanicama: Evo sam obed svoj ugotovio, i junci moji i hranjenici poklani su, i sve je gotovo; dođite na svadbu. A oni ne marivši otidoše ovaj u polje svoje, a ovaj k trgovini svojoj. A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih, i pobiše ih. A kad to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one, i grad njihov zapali. Tada reče slugama svojim: Svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne. Idite dakle na raskršće i koga god nađete, dozovite na svadbu. I izišavši sluge one na raskršća sabraše sve koje nađoše, zle i dobre; i stolovi napuniše se gostiju.”

Pametan covek se priprema da saceka Sina Covecijeg, koji dolazi u vremenu punom ratova i epidemija… a da li iko sumnja da zivimo u takvom vremenu?

Otkrovenje 5
“1 I videh u desnici Onog što seđaše na prestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata.
2 I videh anđela jakog gde propoveda glasom velikim: Ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate njene?
3 I niko ne mogaše ni na nebu ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjige ni da zagleda u nju.
4 I ja plakah mnogo što se niko ne nađe dostojan da otvori i da pročita knjigu, niti da zagleda u nju.
5 I jedan od starešina reče mi: Ne plači, evo je nadvladao lav, koji je od kolena Judinog, koren Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njenih.
6 I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam duhova Božijih poslanih po svemu svetu.
7 I dođe i uze knjigu iz desnice Onog što seđaše na prestolu.

8 I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih.
9 I pevahu pesmu novu govoreći: Dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njene; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakog kolena i jezika i naroda i plemena,
10 I učinio si nas Bogu našem careve i sveštenike, i carovaćemo na zemlji.

11 I videh, i čuh glas anđela mnogih oko prestola i životinja i starešina, i beše broj njihov hiljada hiljada.
12 Govoreći glasom velikim: Dostojno je Jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.

13 I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome što sedi na prestolu, i Jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vek veka.
14 I četiri životinje govorahu: Amin. I dvadeset i četiri starešine padoše i pokloniše se Onome što živi va vek veka.”

A dvadeset i cetiri staresine su dvanaest Imama i dvanaest Mahdija, koje je Poslanik Muhamed sawas. spomenuo u svojoj oporuci (post Pravi Islam).

I Alfa i Omega, Pocetak i Kraj je Imam Al-Mahdi a.s. tj. Imam Muhammad ibn Hassan Al-Askari Al-Mahdi a.s., a onaj koji uzima knjigu, Lav koji je od kolena Judinog a.s., koren Davidov a.s. i Jagnje je Prvi Mahdi, Imam Ahmed Alhasan a.s.

“Kazi im da je Jagnje, koje stajase kao zaklano, doslo, i ko god hoce da opere svoju odecu njegovom krvlju, neka to uradi, da bude ociscen i osvecen, i da ima svoj udeo u Carstvima Nebeskim, i da ga vidi u Carstvima Nebeskim.”
Ahmed Alhasan

Ansari Al-Imam Al-Mahdija a.s, neka ga Allah osnazi na zemlji

Ljudi su podeljeni tri grupe

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova
Kad neko ozbiljno pogleda svet oko sebe, lako je shvatiti da je ovo stvoren svet. Odavde prirodno je da je covek zapita, Ko ili sta je stvorio sve ovo? Covek onda mora da se zapita, Sta ja radim ovde, koji je moj cilj i gde je moj kraj i sta treba da uradim da bi ziveo najbolje sto mogu?

“O moj Gospodaru, iako je Tvoja Moc vidljiva, ljudi ne stoje u strahopostovanju prema Tebi. Oni su Tebe zanemarili, iz svog neznanja, pokusali su da Ti se izvine. Oni Tebe porede sa Tvojom Kreacijom, a ne znaju ko si Ti, oni ne obozavaju Tebe.” Imam Ar-Ritha a.s. Istiniti Vodic od Boga

Ljudi nisu savrseni, i u svojoj nesavrsenosti dodaju Bogu atribute koji su netacni i koji su puni pogresnog shvatanja i zablude. Ali uistinu, Bog, Velicanstveni, Uzviseni, je daleko iznad onoga kako Ga swt. ljudi opisuju u sopstvenim imaginacijama. Bez obzira sta obicni ljudi kazu, to ne menja Realnost Njegovog Postojanja i Njegovu Kreaciju.

Bog u Svojoj Mudrosti je stvorio istinite Vodje koji imaju usavrseno znanje o Njemu, Njegovoj Prirodi, i Njegovoj Kreaciji. Na ovaj nacin, covecanstvo ima konstantnu i doslednu refernetnu tacku koja im govori kako da zive u Njegovom Svetu. Na ovaj nacin, ljudi mogu da zive svoj zivot koji ce im omoguciti da veruju, misle i zive na nacin koji ce im donosi sva dobra u ovom zivotu i u Sledecem. Pravi Put je pre-programiran u ljudima pre nego sto su dosli na ovaj fizicki svet. Ali na ovom svetu, koji je cesto haotican i zbunjujuci i izvor dezinformacija i zabluda, ljudi su izgubili znamenje Prave Istine i poceli su da slede sopstvene ideje i nacin zivota.

Kao deo Njegovog Plana, Allah swt. je slao Istinite Vodice – koji bi bili poslati kao Verovesnici i Poslanici a.s., u razlicitim vremenima i na razlicitim mestima razlicitim ljudima da ih izvedu ka Univerzalnoj i Nepromenljivoj Istini. Neki su dosli sa Knjigama od Njega i reflektovali su reci iz tih Knjiga u njihovim a.s. govorima i zivotima. Drugi a.s. su ziveli zivot sledeci Knjige Bozije ali nisu donosili Objave u formi Knjige. Uloga ovih Poslanika a.s., sa jedne strane, je bila da upute ljude ka Verovesnicima a.s., njihovim porukama, i da cuvaju Boziju Istinu na Zamlji od inovacija. Kao sto nam Allah swt. kaze opisujuci ulogu Poslanika Muhameda sawas.:

“Dostavljam vam poslanice Gospodara svog i savetujem vas, i znam od Allaha ono šta ne znate.” (Sveti Kur’an Al-A’raf (7):62)

Osnovna Poruka svih Verovesnika i Poslanika a.s. je bila Jednoca Boga, i kako da zive svoj zivot a da On swt. bude zadovoljan, i u isto vreme u harmoniji sa celim svetom, zbog sopstvene koristi. Samo On swt. moze da razume te stvari, i samo On swt. moze da daruje Istinsko Uputstvo Svojoj Kreaciji. Zato sto je On Pravedan i Milostiv, i On swt. nije ostavio ljude da lutaju sami, i da nemaju Uputstvo i da ne znaju Put kojim ce se Njemu vratiti. I naravano ovi Verovesnici i Poslanici a.s. su morali da budu nepogresivi (deo objasnjenja o tome je u temi Pravi Islam), bez grehova kao drugi ljudi, i bez dezinformacija. Bez ovih kvaliteta, oni a.s. bi bili u mogucnosti da odvedu ljude u pogresnom pravcu i pogresnim putem, a to bi  ponistilo celu svrhu njihovog a.s. postojanja. Kao sto nam Allah swt. kaze:

“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu” (Surat An-Nisa (4):80)

Bez ikakve sumnje, Bog je slao ove nepogresive Poslanike a.s. kroz celu istoriju covecanstva da podsecaju ljude na Njega swt. On swt. ih a.s. slao da odvracaju ljude od obozavanja Njegove kreacije i stvorenog, ka obozavanju Njega swt., i da odvracaju od pokoravanja stvorenom ka pokoravanju Njemu.

Kao sto su postojali Poslanici i Verovesnici a.s. tokom istorije, takodje su postojali Vodici a.s. tokom istorije. Njihova uloga je da konstantno upucuju ljude Verovenicima a.s. i Porukama Bozijim – da sire Istinu i da upute ljude kako da zive svoje zivote u savrsenom skladu sa Bozijom Porukom. Poslanik Muhamed sawas., je ‘Pecat Poslanika’

“Nije Muhammed otac nikom od ljudi vaših, nego je poslanik Allahov i Pečat Poslanika!” (Surat Al-Ahzab (33):40)

I on sawas. je dostavio Objavu u Svetom Kur’anu. Ali nazalost, ljudi su je izoblicili svojim mislima i delima.

“Tvoje je da opominješ, a svaki narod ima onoga ko ga na Pravi put upućuje.” (Surat Ar-R’ad (13):7)

I ti cisti Vodici a.s. su takodje ziveli svoj zivot potpuno na Putu Bozijem i upucivali ljude prema Kur’anu. Oni su bili kao stalni cistaci izvorne Poruke i sluzili su kao izvori istinskog znanja svim ljudima u svim vremenima i periodima. Konstantno su upucivali ljude prema veri u Boga i prema Njegovoj Vecnoj i Nepromenjenoj Poruci. Allah swt. kaze:

“I učinili smo ih imamima, (da) upućuju po naredbi Našoj” (Surat Al-Anbiya (21):73)

A danas, u ovim nemirnim i nemoralnim vremenima prepunim nepravde i greha, covecanstvo se kao i uvek mora vratiti Bogu. Nacin prilaska ovom uputstvu je kroz Boziji Blagoslov, cisto srce i uputstvo Kur’ana, Poslanika a.s. i istinskih Vodica a.s. Allah swt., u Svetom Kur’anu definise ove pojmove govoreci kroz Poslanika Muhameda sawas.:

“On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena – željni smutnje i svog tumačenja – slede one što su manje jasni. Oni koji su čvrsto utemeljeni u znanju govore: “Mi verujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!” – A samo razumom obdareni shvataju.” (Surat Al-i-Imran (3):7)

Ljudi danas slede svoje zelje, i svoj mozak koriste kao alat da bi mogli da glasaju na izborima i izaberu nekoga za ‘njihovog’ predsednika, ili nekoga ko ih predstavlja kao narod ili naciju. Medjutim, kao iskreni vernik, covek treba da se priseti da je ovaj ceo Univerzum pod kontrolom Jednog Istinskog Boga, i da je On swt. Jedini Gopodar ovog  Univerzuma i da ce se Njemu sve vratiti. Kao tako, samo Bog ima pravo da postavi nekoga ko Njega swt. predstavlja na ovom svetu. Neverovatno je koliko se ljudi raspravljaju o ovome, a pitanje koje se namece je, da li je ikad iko cuo da je neki Poslanik ili Verovesnik a.s. izabran od ljudi?

Drugi od onih na kojima je Allahovo Prokletstvo su oni koji su skrenuli sa Pravog puta, jer su ljudi podeljeni u tri grupe.

Prvi su oni koji tragaju za Istinom i nalaze Istinu, drugi prate neistinu i svoje zelje i oni nalaze neistinu, a treci su oni koji tragaju za Istinom ali nalaze neistinu. Ne postoje oni koji prate naistinu a nalaze Istinu, jer je potraga za Istinom zasnovana na cistoj nameri srca, jer potraga za Istinom zahteva iskrenu nameru.

Nemoguce je da oni koji traze neistinu tj. koje ne zanima istina, da nadju Istinu. Ko god trazi Istinu i nadje Istinu, su ljudi od istine tj. upuceni na Pravi Put, a oni koji su trazili neistine i nasli ih, su oni koji su kaznjeni, a poslednji su oni koji su izgubljeni i zalutali.

Interpretacija ajeta da je Allahov Gnev na Jevrejima i Hriscanima, nije uvek tacna. Jer nije sve crno-belo, Gnev Allahov swt. je na onima koji traze neistinu, koje ne zanima istina i koji slede svoje zelje, i oni nalaze nesitinu i slede je. A medju Hriscanima, Jevrejima, i Muslimanima, ima onih koji su trazili istinu ali su napravili gresku i nalaze se na pogresnom putu i slede neistine, i oni su medju onima izgubljenima.

Ko god stane na nekoj interpretaciji ajeta Kur’ana i klasifikuje ga u odredjenu grupu i tu ostane ne zanimajuci se dalje, onda je to ubijanje Kur’ana u korist Sheytana i njegove vojske, neka je Allahovo Prokletvstvo na njima.

Na primer, ovo je primenljivo za odredjenu grupu u odredjeno vreme, kad je Isus a.s. poslat, postojala je grupa Jevreja koja ga je odbila, odbila da je on Kalif Allahov swt. i  bili su mu a.s. neposlusni. To su Jevreji na kojima je Allahov Gnev. A grupa Jevreja je poverovala u Isusa a.s. ali su oni otisli predaleko i u krajnost i napravili su gresku u odnosu na Isusa a.s., i oni su oni koji su izgubljeni. Mozda je razlog za njihovu zalutalost, iako su trazili Istinu, bolest u njima samima, koja ih je sprecila da nastave da slede istinu koja ima je dosla, i oni su izgubljeni.

“Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!” – a oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući, samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.” (Surat Al-Baqara (2):8-10)

A danas, stanje Jevreja i Hriscana je drugacije. Pogledajte sta oni traze, a traze neistine, uskocili su u tiraniju i dovodjenje u zabludu i proglasili su halal (dozvoljeno) za ono sto je Allah swt. proglasio haram (zabranjeno) i obrnuto. Svi ovi ljudi, bili Hriscani ili Jevreji, Gnev Allahov swt. je na njima. I odavde imamo sprecavanje i ogranicavanje razumevanja Kur’ana iz odredjenog spoljnjeg ugla ubistvo Kur’ana, u korist  Iblisa (Satane, neka je Allahovo prokletstvo sa njim) i tirana i ugnjetivaca medju ljudima, onih oholih, koji ne veruju su Sudnji Dan, i koji ogranicavaju razumevanje Hriscanima i Jevrejima.

U ovom vremenu je vaznije, i sta bi trebalo da urade je da sprovedu i izvrse ajet o onima na kojima je Allahoh Gnev i da ga primene na ugnjetivacima i njihovim pomagacima.

“I poniženje i beda na njih padoše i Allahovu srdžbu na sebe navukoše zato što u Allahove dokaze nisu verovali i što su ni krive ni dužne verovesnike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili.” (Surat Al-Baqara (2):61)

Imam Ahmed Alhasan a.s. zove Islamske drzave, ali njihove vlasti nisu Islamske i takvi su oni koji su trazili neistinu i koji su nasli neistinu, pa i da svedoce shehadet, pa cak i tri puta, na njima je Gnev Allahov.

Oni tvrde da su Muslimani a pomazu tiranima, i bore se protiv Islamskog serijata. Svi izmisljaju svoju religiju u ovom vremenu, i oni su Imami koji dovode u zabludu koji menjaju veru i koji prave svoj serijat.

“O vernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i hrišćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: “Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.” (Surat Al-Maida (5):51-52)

I ovo je primer onih Muslimana danas koji traze zastitu od Nato-a, EU, UN …

Jedini serijat Istine je od Imam Mahdija a.s. i Imam Ahmed Al Hassana a.s. i ko god veruje u njih je sledbenik istinskog serijata. A vidimo da sve ove Islamske drzave implementiraju sve one zakone koje su postavili hiljadama godina pre njih Jevreji i Hriscani.

Ovde nalazimo primere onih koji su oruzije u rukama Sheytana, Satane, neka je Allahovo Prokletstvo na njemu. Vidimo ovakve osobe kako prave dua i mole se i citaju Surah Al Fatihah, i na kraju kazu, “Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!“ (Surat Al-Fatiha (1):6-7)

To su oni koji su bili oruzije u rukama Amerike, i koji su dozvolili americi da udje u Irak, i oni su bili ubice koje su uvele ponizne zakone, i oni su uveli izbore i napravili ih obaveznim ljudima da glasaju na njima. Iako su oruzije Sheytana, Lanatullah, oni nose velike turbane i dugacke brade, i mole se da izbegnu put onih koji su izgubljeni i koji su izazvali Allahov Gnev. Oni je jasni primeri i najbolji primeri onih koji idu putem prema Dzehenemu (Paklu).
I bili su tvrdoglavi u tome, iako su bili sigurni da ugnjetavaju druge i uzdizu sebe.

Oni se mole i velicaju svoje zelje i Iblisa, neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, i neznanje, a misle da se mole i da velicaju Allaha swt.

“I kad reče Gospodar tvoj Andjelima: “Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemlji halifu.”” – oni rekoše: “Zar će Ti halifa biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolivati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, štujemo.” On reče: “Ja znam ono što vi ne znate.” (Surat Al-Baqara (2):30)

“Mi smo Adama stvorili i onda mu oblik dali, a poslije andjelima rekli: “Poklonite mu se!” – i oni su se poklonili, osim Iblisa, on se nije hteo pokloniti. “Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?” – upita On. – “Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače” – odgovori on. “E onda izlazi iz Dženneta” – reče On – “ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih!” (Surat Al-A’raf (7):11-13)

Pokloniti ovde znaci pokoriti se Allahovom Kalifi na Njegovoj swt. Zemlji.
Pa cak se i Iblis (Satana), neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, pokoravao Allahu swt. 6000 godina (i ovde ne govorimo da li su to godine zemaljske ili Carstva Nebeskih) i molio se i bio poslusan Allahu i dostigao status Andjela i bio najbolji medju dzinima, a onda nije hteo da prihvati Adama a.s. kao Kalifa Allahovog swt. jer je mislio da je bolji od njega, pa ga je Allah swt. prokleo i on je najvise pao. A Iblis, Lanatullah, se pokoravao svojim zeljama i ljubavi prema sebi., a nije bio neposlusah Allahu swt., osim ne priznavanja Kalifa – namesnika Allaha swt. na Zemlji.
Pa sta onda ljudi misle i da li se uopste oni koji se nazivaju vernicima plase Kazne i Allaha swt. i Moci Njegove?

“Obožavajte Allaha i bojte Ga se i poslušajte mene” (Surat Nuh (71):3)

Ko god krsi Allahovu swt. Svetinju nema nikakve sanse. A jedna od Allahovovih Svetinja je njegov zakon, na Njegovoj swt. Zemlji – Serijat. Serijat od ruku Imama a.s., a ne serijat koji su ljudi smislili i izmenili.

I ovi ucenjaci, cak i neki Sunni, kojima je postao jasan autoritet (wilayat) Ali ibn Abu Taliba a.s. i Ahlul Bayt a.s., a odbacili su ga.
Ko su Ahlul Bayt (Porodica Poslanikova) a.s.?

“Ajsa prenosi da je Boziji Poslanik (sawas.) otisao jednog jutra i nosio je ogrtac od dlake crne kamile a onda je dosao Hassan bin Ali (a.s.). Poslanik (sawas.) ga je pokrio njim, a onda je dosao Husein a.s. i njega je pokrio zajedno sa prvim (Hassanom a.s.). Onda je dosla Fatima (a.s.) pa je i nju stavio pod ogrtac, a onda je dosao Ali (a.s.) i njega je stavio pod ogrtac a onda rekao: “Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grehe odstrani, i da vas potpuno očisti.” – (Surat Al-Ahzab (33):33) Sahih Muslim, knjiga 31, hadis 5955
http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=031&translator=2&start=75&number=5942
http://abdurrahman.org/sunnah/sahihMuslim/frame.html

Da li je sad napokon svima jasno kako su nas ucenjaci vodili u zabludu?

I to sto se neko moli i posti i daje zekat i ide na Hajj, a ne pokorava se Allahu swt. i Poslaniku sawas. nista ne vredi. Jer tako kaze Allah swt.:

“Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamenjuju nečim što malo vredi – na onome svetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih, na Sudnjem danu, pažnju obratiti, niti će ih očistiti – njih bolna patnja čeka.” (Surat Al-i-Imran (3):77)

Zakletva je vernost Ali ibn Abu Talibu a.s. (Hadis Ghadir Khum)

A ako neko i posle svega navedenog ovde i u temi Pravi Islam, i dalje ne moze da razume da je Ali ibn Abu Talib a.s. naslednik Muhamedov sawas. Naredbom Allaha swt., a ne Abu Bakr i Umar i Utman, onda neka se zapita da li je on sledio istinu i nasao istinu, ili je sledio istinu a onda stao i nije ga vise zanimalo pa je zalutao.
A svi oni koji slede ovu trojicu su sa pravog puta odavno otisli, a da to i ne opazaju.

Islam ne sme da se siri sabljom ili ratom i ne ubijaju se neduzni ljudi. Jedini napadacki rat u Islamu je dozvoljen protiv vlasti neke drzave, kada ta vlast ne dozvoljava da se Islam mirno propoveda i da ljudi mogu sami da izaberu Istinu ili zabludu.
Ovo je vera mira i tolerancije, a ne prinuda. Pa da je Allah swt. hteo svi ljudi bi jedne vere bili.

“A da je Gospodar tvoj hteo, sve bi ljude sledbenicima jedne vere učinio. Međutim, oni će se uvijek u verovanju razilaziti” (Surat Hud (11):118)

A i dalje vecini Muslimana nije ni danas jasno kako je onda otomanska imperija, izmedju ostalog, sirila Islam sabljom.
Zato sto su i oni sledeli svoje zelje i zelje ljudi (Abu Bakr, Umar, Utman) i zakone ljudi i na taj nacin su izgradili svoje carstvo, a sledili su ljudski izbor a ne Naredbu Boziju kroz naredbu Poslanika sawas. da se sledi Ali ibn Abu Talib i njegova precista Porodica, neka je Mir i Milost Bozija sa svima njima. Precista jer ih je Allah swt. precistio svih grehova i proslih i buducih (pogledaj iznad Surat 33:33).

Allah swt. uvek ima Kalifa na Zemlji, to je Sunna Allahova, a ti neces naci promene u Allahovom Zakonu.

“Sunnet je (to) Allahov kod onih koji su nestali ranije, a nećeš naći u sunnetu Allahovom promenu.” (Surat Al-Ahzab (33):62)

“Uistinu, oni koji skrivaju šta smo objavili od dokaza jasnih i Upute, nakon što smo to objasnili ljudima u Knjizi – te takve će prokleti Allah i prokleće ih koji proklinju” (Surat Al-Baqara (2:)159)

Drugo pitanje koje bi trebalo postaviti je cinjenica da nijedan covek nije savrsen, osim ako on nije onaj koga je Bog izabrao za neku svrhu koju treba da ispuni i u tome mu dao bezgresnost. U drugom slucaju, da su ljudi savrseni u bilo kom pogledu, svet ne bi bio podeljen na ovoliko naroda i nacija. Onda postaje jasno da je sve pod autoritetom Bozijim.

Dalje, sve doktrine su priznale i potvrdile da je ovo Poslednje vreme, Kraj sveta kakvog poznajemo…ovo je vreme kada ce Sveti ocekivani Reformator da se pojavi i napuniti Zemlju Mirom i Pravdom Bozijom, nakon sto je bila puna tiranije i nepravde. Kako i na koji nacin ce ocekivani Refomator doci? Odgovor je, na isti nacin kao sto je svaki Poslanik i Verovesnik a.s. dosao. Cak, njegova Sveta licnost je spomenuta medju Shia Muslimanima, Sunni Muslimanima, Hriscanima i Jevrejima. Ipak, u svakoj veri se Sveti Reformator spominje na razlicite nacine:

Judeizam: Ezra a.s.

Hriscanstvo: Utesitelj ili Sin Coveciji a.s.

Islam: Al-Mahdi a.s.

Ova licnost je takodje spomenuta i u drugim religijama; ipak, bez spominjanja tj. specifiranja konkretnih karakteristika.

Ocekivani Reformator se POJAVIO.

On a.s. zove na ujedinjenje pod zastavom (banerom) Vere, Pravde, Pravicnosti, pod zastavom Vernosti Bogu (Allah swt.). On je Imam Ahmed Al-Hassan a.s. koji je spomenut u oporuci Poslanika Muhameda sawas. u noci njegove smrti (tema Pravi Islam). Takodje je spomenut u hadisima Ahlul Bayt (Porodica Poslanika) a.s. On je glasnik Imam Mahdija a.s. tj. Imam Muhammad ibn Hassan al Askari Al-Mahdi a.s., koji je poslat svim Muslimanima. I on je glasnik Poslanika Isusa a.s. svim Hriscanima i Poslanika Ezre a.s. svim Jevrejima.

“Budite iskreni prema sebi bar jedanput, i upitajte se ova pitanja, da li ste pitali Allahovog Poslanika sawas. i Imame o ucenjacima Poslednjeg vremena, pre nego sto ste pitali ucenjake Poslednjeg vremena o Poslaniku Imam Al-Mahdija a.s.? Da li ste pitali Kur’an kako su se stalno ophodili ucenjaci prema Poslanicima a.s.? Da li ste pitali Kur’an ko je zapalio vatru Abrahamu, i ko je hteo da ubije Isusa i ko se borio protiv Noja, Huda, Saleha, Suajba, Mojsija, Junusa i svih Verovesnika i Poslanika, neka je Mir Boziji sa svima njima? Ako niste iskreni prema sebi i ne odgovorite ova pitanja sada, onda cete sigurno odgovoriti u vatri ovim odgovorom, “Gospodaru naš! Uistinu, mi smo poslušali poglavare naše i velikane naše, pa su nas zaveli s puta.” (Surat Al-Ahzab (33):67)”

“Zakljinjem se Allahom pre cu biti ubijen hiljadu puta nego spustiti glavu pred tiranima.”

Ahmed Alhasan

Ansari Imam Al-Mahdija a.s, neka ga Allah osnazi na zemlji InshaAllah

Milostivi Samilosni – drugi nastavak

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog – Bismillahir Ar-Rahman Ar-Rahim
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova – Alhamdulillahi Rabbil ‘Alemin

“Reci: “On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (Sveti Kur’an Surat Al-Ikhlas (112):1-4)

Kad neko cita ove ajete mozda zamislja da se ovde radi o fizickom radjanju, a Allah Uzviseni je veoma visoko i iznad onoga sto mu pripisuju oni, On sve cuje i sve vidi. A postoje grupe ljudi, narocito medju Hriscanima, Jevrejima, i Muslimanima, koji dodeljuju fizicke atribute Kreatoru. Ajet koji kaze da je Ruka Allaha SWT. iznad njihovih ruku.

“Allahova Ruka je iznad ruku njihovih!” (Surat Al-Fath (48):10)

Oni kazu da je znacenje ovoga da Allah ima Ruke, ali da su Njegove Ruke odgovarajuce Njegovom SWT. Rangu i Statusu, i ovo su wahabije koji veruju da Allah SWT. ima Ruke. SubhanAllah

A ajet koji kaze da ce sve nestati i ostaje samo Lice Gospodara,

“Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Lice Gospodara tvoga” (Surat Ar-Rahman (55):26-27)

i wahabije kazu Allah ima Lice i ima Tron na kome On sedi, ovo su njihova verovanja. A takodje Hriscani kazu da se sveto trojstvo sastoji od Oca, sina i Svetoga Duha. I naravno da Hriscani imaju svoju filosofiju, da su tri Jedan i da se Jedan prikazao u tri. Znaci ovde imamo sa jedne strane fizicko radjanje Sustine, a sa druge razlaganje u ravnopravno trojstvo.
A Sustina se nije razlozila ili dosla iz bilo cega, i nije se razlozila ni od cega, i nista se nije razlozilo u Sustini i nista nije ravnopravno sa Njim SWT.

On SWT. nije rodio niti rodjen nije, ovo je ono sto pricamo, nista se nije razlozilo u Sustini. Bozanska Imena su Apsolutna Perfekcija i Ona su ‘Ja’ Sustine, pa da li su se ova Imena Bozija razlozila u posebne bogove, u delove Boga? Da li je sama Sustina nesto razdvojeno ili razlozeno od Istine i Realnosti?

Bez sumnje ono sto se misli u ajetu nije fizicko radjanje, i ne govori da je Allah SWT. rodjen fizicki ili rodio fizicki, vec govori o poricanju ovakve ideje. A ako postoje ljudi koji su dali fizicke atribute Sustini, onda je njihov um zalutao i njihovo znanje je otislo pogresnim putem. Ovakvi fizicki atributi su oni koji ne mogu da budu prihvaceni od cistog valjanog uma i cistog neduznog porekla ljudskog bica. Ovde se govori o odbacivanju ideje razdvajanja Sustine i Bozanskog Porekla ili bilo kakvog dela Sustine ili bilo kakvih lica Sustine, nije rodio ni rodjen nije…

A ovo odbacivanje iako ima odgovor onih koji su rekli da je Isus a.s. bog ili Ezra a.s. sin Boziji, a Jevreji kazu da je Ezra a.s. sin Boziji, i Hriscani kazu da je Isus a.s. sin Boziji i bog, a oni ne govore ovde o fizickom radjanju ali govore da su ova dva a.s. razdvojena od Sustine a u isto vreme deo Sustine, i to je izmenjeno i netacno verovanje. Takodje ko god govori o svetom trojstvu, a to je ono u sta Hriscani veruju Otac, sin i Sveti Duh, ili ko god govori o dvojstvu, a to su oni koji kazu da postoji apsolutni bog dobra i apsolutni bog zla. A u realnosti se to odnosi na pomenute stihove, pa ako to ima veze sa Bozanskom Sustinom, ili Allahom SWT. Koji okuplja sva Imena Bozija i Atribute Bozije, onda ovde dolazimo do dva pitanja.

Jedno pitanje je, da li su ova Imena i Atributi razdojeni bogovi…razdvojeni od Allaha SWT., u smislu da je njihovo bozanstvo apsolutno iz aspekta koji predstavljaju? Sto znaci da li je Milostivi (Ar-Rahman) razdvojen bog od Boga, jer predstavlja Apsolutnu Milost…itd. itd. da li su oni razdvojeni delovi boga od Sustine Allaha? Odgovor je jasan, a objasnili smo ga ranije, ova Imena i Atributi, Sveznajuci, Mocni, Milostivi, Samilosni itd… nisu odvojeni niti razdvojeni od Sustine Bozije, nego su oni sama Sustina. Mocni je Njegova Sustina, Mudri je Njegova Sustina itd itd. Prvi stepen monoteizma je znanje da su sva ova Imena u Sustini, tj. sama Sustina, sto znaci da je Allah Milostivi Samilosni i ova Imena su Njegova Sustina i On je Mocni, i Moc je Njegova Sustina, i sva ova Imena izlaze prema Kreaciji kroz Vrata, unutrasnja Samilosni a spoljna Milostivi. Imena Bozija su tu zbog nas – Kreacije i nase potrebe za njima zbog naseg siromastva i nemastine Kreacije, a ne zbog Allaha swt ili Njegove potrebe. On ne treba nista, sve treba Njega. I ovo je prvi nivo monoteizma i on treba da se razume.
Da li je Bozanska Sustina ili Allah razdvojen od Istine i Realnosti Koja je On ili Vece, Vece, Vece Ime? Uistinu Bozanska Sustina ili Allah je Manifestacija i Pojava Istine i Realnosti, Kojom se On predstavio Kreaciji. Jer identitet Kreacije je siromastvo pa onda odgovor mora da bude Bogatstvo. On je suocio tamu i ne postojanje i nedostatke, Svetloscu i Postojanjem i Perfekcijom. Bozanska Sustina ili Allah je ‘Ja’ Realnosti i Istine.

“Uistinu u Imenu Allah Milostivi Samilosni je blize Vecem Imenu Allaha nego crnilo oka njegovom belilu” Imam Ar-Ridha a.s.

Tako da Ar-Rahman, Ar-Rahim, su stubovi Veceg, Veceg, Veceg Imena… Allah Milostivi Samilosni su stubovi Istine i Realnosti. Pa kad mi kazemo Imena, kazemo da su bliza Vecem, Vecem, Vecem Imenu i da je to blize nego crnilo oka njegovom belilu, i Vece Ime Allaha je skriveno Sigurno-cuvano Slovo.

Istina se manifestovala Bozanskom Sustinom ili Allah SWT., jer je to pravac potrebe Kreacije da ispuni svoju nesavrsenost i nedostatke, i neznanje i znanje. Allah SWT. je Blago i Veo Istine da On bude znan a znanjem dolazi prihatanje Bozanske Sustine ili znanje Imena i Atibuta Sustine.

A znanje Istine i Realnosti je znanje da smo u nesposobni da znamo, znanje nemogucnosti znanja. I ovo je drugi nivo monoteizma. Imena i Atributi su rastvoreni u Sustini Bozanskoj i ona su ‘Ja’ Sustine. Uistinu Bozanska Sustina je rastvorena u Istini i Realnosti i kada se traga za njom, ona je sustinska destinacija i potraga za obozavanjem, obozavanje slobodnih. I ovde vidimo da ne postoji nikakvo razdvajanje od Sustine Bozije, i kao tako Bozanska Sustina nije razdvojena od Istine i Realnosti, nego je Manifestacija i Pojava Istine i Realnosti.

“I niko Mu ravan nije!” (Surat Al-Ikhlas (112):4)

I ovde ravan je jednak ili ravnopravan Njemu ili blizu Njega iz nekog ugla i aspekta. A Istina i Realnost Allaha SWT. je da nema i ne postoji nista ravnopravno ili jednako ili slicno Njemu, iz bilo kakvog ugla ili apsekta. On SWT. je sve stvorio, sve sa nekom granicom, sve, samo On SWT. nema nikakve granice.
Mi mozemo mozda da kazemo da je ta i ta osoba slicna toj i toj osobi, sto moze da znaci oni su isti ili jednaki, ali da kazemo da je nesto stvoreno slicno Tvorcu je nemoguce i to govore samo neznalice i zalutali u veri.

Naravno postojanje ravnopravnog boga je potpuno nemoguce, ne postoji drugi bog istog ranga i statusa Allahu SWT. Postoji ono sto On SWT. hoce. On SWT. gleda Svoju Kreaciju, i ne postoji nista i niko ko je makar blizu Njemu SWT. Allah SWT. je daleko Uzivsen od poredjenja sa Svojom Kreacijom, On SWT. sve cuje i sve vidi.

“Allah je izvor svetlosti nebesa i Zemlje! Primer Svetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svetiljka, svetiljka je u kandilu, a kandilo je kao zvezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama Svetlost nad Svetlošću! Allah vodi ka svetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primere ljudima, Allah sve dobro zna.” (Surat An-Nur (24):35)

Sve sto postoji je Kreacija i Dejstvo Allaha SWT. A Dejstvo je drugacije nego kod stvorenih stvari i onih koji su stvoreni a deluju, neuporedivo je na bilo koji nacin sa bicem coveka. Da kazemo da je covek napravio telefon, stolicu itd., da kazemo da postoje stvari koje su nastale delovanjem coveka, ali nema i ne postoji nikakvo poredjenje izmedju telefona i coveka, i Allaha SWT. Koji je stvorio coveka i sve sto on radi.

“Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni!” (Surat As-Saffat (37):180)

Sve nase akcije i delovanja, radimo ih Snagom Allaha i Moci Njegovom SWT. iako se kaze da je nesto covek uradio ili stvorio ali to je prama nasem kazivanju, a sve je Allah SWT. doveo u postojanje i nas i nase akcije, i On SWT. ne izgleda kao mi niti je slican nama niti mozemo da Ga uporedimo sa nama iz bilo kog ugla ili aspekta. I misli koje nam je Allah swt dao, i sva materija i materijali koji sacinjavaju predmete i bica su stvoreni takodje, i svi delovi tih materijala i materije i njihovi molekuli i atomi i delovi atoma.
Pa kako onda Hriscani govore da je Isus a.s. bog i da je Sveti Duh bog?
Sve je Njegova SWT. Kreacija, Kreacija Jednog Bica bez ikakvih delova.

Ne postoji i ne moze da postoji nikakvo poredjenje akcije i kreacije, i Kreatora, On radi ono sto On SWT. hoce. “Allah radi ono što hoće!” (Surat Al-Hajj (22):14)

Ahmed Alhasan

Milostivi Samilosni – nastavak

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog – Bismillahir Rahmanir Rahim
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova – Alhamdulillahi Rabbil ‘Alemin

I sva ova Imena i Atributi nisu odvojeni od Sustine, nego su oni sama Sustina. A mnoga Imena Sustine su tu zbog nasih nedostataka i siromastva i potrebe za savrsenstvom, a ne zbog Njega swt. ili Njegove portrebe za njima. Ovo je prvi nivo monoteizma obaveza osobe da veruje u Allaha swt. Vecnog i Zivog, Jednog.

I ovaj prvi nivo kao sto smo vec spomenuli nije oslobodjen shirka ili asocijacije, iz skrivenog ugla, iz dva razloga: Prvo razlog zasto ovaj nivo nije bez asocijacije je nasa imaginacija svih ovih razlicitih Imena i Atributa, Jedan, Vecni, Zivi, Milostivi itd. itd., u nasoj imaginaciji ne mozemo da se oslobodimo cinjenice da ih ima mnogo a ne jedan, pa makar to bilo i podsvesno. Iako nas jezik i misli priznaju da je Jedan, mnogo toga se desava na podsvesnom nivou, pluralisticki nacin razmisljanja umesto ujedinjen, i to je prvi razlog dodavanja i ne slobode od asociranja.

Jer Allah je On, gde nema drugog osim Njega, Milostivi, Samilosni, Onaj Koji Moze, Osvajac, Mocni, Uzviseni, Znalac, Mudri, i ovaj pluralizam nosi znacenje pluralizma. Tako da u osnovi ide protiv ili se suprotstvlja monoteizmu na visom stepenu.

Drugi aspekt je nacin obozavanja Allaha swt. Mi obozavamo da bi nam On swt. dao nesto jer smo mi nesavrseni a hocemo da budemo savrseni i hocemo da nas On podrzi i da nam pokaze put. Ovo cini nase obozavanje Njega neiskrenim i zasnovanim na pohlepi da Allah swt. ima ono sto mi nemamo, i ovaj tip obozavanja u zelji da dobijemo nesto za uzvat nasem obozavanju i molitvi, nije bez asocijacije iz jednog ugla.

“Pocetak ili prvo u veri je da znamo Njega, a perfekcija poznavanja je prilaz Njemu, a perfekcija prilaza je ujedinjavanje Njega, a perfekcija ujedinjavanja je posvecenost Njemu, a perfekcija posvecenosti je poricanje svih atributa Njega u svedocenju da je svaki atribut razlicit nego Onaj koji se opisuje.” Imam Ali ibn Abu Talib a.s.

Znaci da poznavanje Allaha swt. je pravi monoteizam i poricanje svih atributa da bi smo mogli da Ga razumemo u nasim mislima. Mi poricemo ove atribute, iako se oni koriste, jer On nije oni, On swt. je daleko iznad onoga sto mu pripusuju oni. A drugi aspekt ili pravac Bozanstva Allaha swt. je Lice Bozanstva da mozemo da gledamo u Njega kao Boga za nase potrebe. Tako da nas odnos nije oslobodjen ovih uslova… pohlepa, pozuda, potreba za popunjavanjem nedostataka, ili nasa nemoc ili nesposobnost u nekom pravcu. Pa obozavanje ovde nije pravo obozavanje, nego je pohlepno obozavanje, a to je trazenje perfekcije i ispunjavanje nasih nedostataka, iz odredjenog ugla.

Ovaj nivo je asocijacija ili shirk, pa ko god ostane u ovom odnosu sa Allahom swt., onda je njegovo obozavanje asocijacija, a ono sto se trazi je pravi monoteizam i prava posvcenost, a to je ne trazenje od Njega bilo sta.

Prava posvecenost, pravo obozavanje i monoteizam, je izbaciti iz vida sve sto nije Allah, cak i ‘Ja’…ego…karakter, odricanje samog sebe, nase sopstvene sustine. Sto znaci da radnje i obozavanje i stvari koje radimo za Allaha budu samo za Njega, nez ocekivanja ili potrebe ili trebanja ili trazenja bilo cega za uzvrat, bilo sta. I ovo je ono sto je potrebnije i sto je bolje, i u svom poreklu sto se trazi, jer smo mi stvoreni da dosnignemo ovaj nivo.

Pravi monoteizam dolazi saznanjem da se sva Imena i Atributi zapravo dezintegrisu i rastvaraju u Bozanskoj Sustini, zato sto ona nisu zapravo sama Sustina. Onda pravi monoteizam je odlazak na jos visi nivo i saznanje da se Sustina rastvara u onome sto On zaista Jeste, a to se ne moze opisati ili znati, i to je pravi monoteizam.

U osnovi skoro svi mogu da zapamte i kazu i znaju sve ovo sto smo spomenuli, a to je samo prica i poznavanje sta je monoteizam, ali to nije ono sto je potrebno, ono sto je potrebno je prakticno znati i upraznjavati to znanje. A prakticno, sta to znaci? Ovaj stepen monoteizma se ne postize dok se ‘Ja’ ili ego ne dezintegrise u potpunosti, i onda ne ostaje niko osim Onoga koga ne vidis a Koji sve vidi

“Pogledi do Njega ne mogu dopreti, a On do pogleda dopire” (Sveti Kur’an Surat Al-An’am (6):103)

a On je Allah i On je daleko iznad onoga sto mu oni dodeljuju. Onda kada neko radi, obozava itd. on nikad ne gleda sebe i ne trazi od Allaha nista za sebe, a ovo se samo postize kada on veruje u Imama svog vremena Hodzu dokaz Allahov protiv ljudi, i prestane da gleda sebe i ego i sta njemu treba.

“O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nosiocima autoriteta među vama” (Surat An-Nisa (4):59)

I ako postoji Rec koja u osnovi ukazuje na Njega Koji je Onaj Koga ne vidis a Koji sve vidi, onda je to Rec Hua (arapski) ili On, i to dokazuje ono sto treba da dokaze. Kada govorimo o Reci On, govorimo o Onome koji je prisutan a u isto vreme Ga ne vidimo. I ovakvo suocavanje ili kretanje je u osnovi ici putem na pravi nacin, zato sto gledamo i hodamo prema Istini i Realnosti.
I ovo je pravi monetezam, monoteizam Istine i Realnosti, tj. Vece…Vece…Vece Ime, ili Sigurno-cuvano Ime.

I ovaj pravi monoteizam je nesto sto ce pulsirati iz dubine unutrasnjosti bica coveka, jedino rastvaranjem ega i karaktera, ili ‘Ja’. I ako osoba dostigne ovaj istinski nivo, ona postaje slika Imama, Imama njegovog vremena a.s. Ona ce biti lice kome ljudi prilaze da bi znali Imama vremena Allahovog swt. dokaza ljudima, tako da osoba koja ovo postigne i unisti svoj ego zbog istinskog monoteizma, ona ce pulsirati identicnu kopiju Imama a.s., i ljudi ce joj prilaziti i traziti je, i ovo je konacna i poslednja destinacija monoteizma.

 “I kad je iskušao Abrahama Gospodar njegov rečima, pa ih je ispunio, reče: “Uistinu! Ja sam Taj koji je učinio tebe imamom ljudima. “I neke moje potomke!” – zamoli on. – “Obećanje Moje neće obuhvatiti nevernike” – kaza On.” (Surat Al-Baqara (2):124)

“Allah je odabrao Adama, i Noja, i Abrahamovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom – sve porod jedan od drugog – a Allah sve čuje i sve zna.” (Surat Al-i-Imran (3):33)

I Poslanik Muhamed sawas. je osetio i razumeo kako Kreacija zasluzuje da je pogleda Allah Jedan Osvajac, a Allah swt. je odlucio da pogleda Svoju Kreaciju Svojom Miloscu. I ovde je Poslanik sawas rekao, ‘O moj Gospodaru Ti si oprostio Svojoj Milosti’. A to je mesto dva luka ili manje, a Allah swt. je odgovorio i prihvatio njegovu sawas. molbu za oprost. I otvorio mu u Bozanskom Velu otvor velicine iglenih usiju a to je nestajanje i rastvaranje kroz Veo, dezintegracija u Sustini i povratka u ‘Ja’ i licnost.

Jer je on sawas. dao sve svoje za Allaha swt., i ako bi neko od nas dao sve svoje Allahu iskreno, Allah swt. mu daje za uzvrat ono sto On daje, i onda osoba dostize pravi nivo moneteizma, i jasni otvor mu se prikazuje prema Imamu Hodzi svog vremena a.s. Sto znaci da ga on zna istinskim znanjem i svetlosnom sustinom. Allah swt. je Muhamedu sawas. dao sto nije dao nikome na svetovima, i on sawas. je pogledao kroz otvor velicine iglenih usiju i video ono sto je On swt. hteo od Svetlosti Svoje Velicine.

“Zar zavide ljudima na onom šta im je dao Allah iz dobrote Svoje? Pa doista smo dali porodu Abrahamovom Knjigu i mudrost, i dali im vlast veličanstvenu.” (Surat An-Nisa (4):54)

I svako treba da ucini potrebne korake prema Allahu swt. sa spustenom glavom, u pokajanju Njemu, u molbi za Njegovu Milost i Oprost, rastvarajuci i pomerajuci se izmedju klanjanja i padanjem licem na zemlju, poniznosti i pokoravanja, i ovo je prakticni monoteizam, put kojim osoba treba da ide i ovo je istinska realnost kretanja prema Istini i Realnosti i Apsolutnom Njemu.

Pravi monoteizam je znati nasu nesposobnost da znamo Njega swt.
Jer mi ne znamo Zemlju i njene zakone, pa kako onda da znamo Onog swt Koji je to stvorio. Mi mozemo da znamo Beskrajno samo kroz nase ogranicenje, svrsenost, onako kako svako pojedinacno od nas dozivljava. Ne mozemo da znamo a ni da zamislimo Apsolutnu Milost, pa ne mozemo da potpuno znamo ni milost koja nas okruzuje na Zemlji u nama samima. Ako ne mozemo da znamo stvoreno kako mozemo da znamo Kreatora?

A On swt. je Svetlost bez tackice Tame, Mudrost bez tackice neznanja, Zivot bez smrti.
Hvaljen neka je Allah SWT. Gospodar svetova.

Ahmed Alhasan

Milostivi Samilosni

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog – Bismillahir Ar-Rahmanir Ar-Rahim
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova – Alhamdulillahi Rabbil ‘Alemin

Ova dva imena atributa, ako pogledamo atribut Milostivi (Ar-Rahman) je ime Sustine i atribut perfekcije medju atributima Sustine, i Samilosni (Ar-Rahim) je takodje ime atributa perfekcije medju atributima Sustine i samo ime Sustine.
Allah swt. je takodje ime Sustine ali to Ime sakuplja sva imena i atribute perfekcije. I ova dva atributa (Ar-Rahman i Ar-Rahim) su zapravo jedno Ime i jedan Atribut, ne postoji prava razlika niti faktor razlikovanja medju njima, vec oni su samo dva Lica Sustine a to je Milost, tako da je sustina Milost.

Milostivi predstavlja sustinu Milosti sa jednog aspekta a Samilosni sa drugog, oni su vrata. Milostivi je spoljasnja-vidljiva vrata, a Samilosni unutrasnja-nevidljiva vrata, i u Imenu Allah swt. su se ova dva imena ujedilia.

I ne ostaje nista osim jedinstva Milosti Allahove swt. ili Bozanske Sustine, jer Milost i Allah su jedno isto, dok ime Allah swt. sadrzi svih 99 Imena Bozijih u sebi. I Ona su Jedno. A to je Allah swt.

Prvo nivo je, to sto je, Allah Onaj Kome ljudi idu za svoje potrebe. Pa se kaze da je Allah onaj Kome ljudi idu kad im je potrebno nesto, a oni koji idu Njemu su oni kojima je potrebno da ga nadju i da dosegnu za Njim, su oni koji imaju svoje nedostatke i koji su bili neposlusni i koji su gresili. Cak i najbolji medju njima i omiljeni medju njima u stvari gledaju sebe, iz jednog skrivenog ugla, sto znaci da i najbolji medju Kreacijom koji obozavaju i traze Allaha, gledaju u stvari u same sebe cak i ako je to iz skrivenog ugla. Gledaju i traze Njega da ih popravi i upotpuni njihove mane i nedostatke. Pa sta treba Allah swt. da da ljudima koji idu ka Njemu gledajuci i trazeci sebe, da bi se poboljsali u necemu?

“I uistinu, ti si (O Muhamede) naravi uzvišene, divne.” (Sveti Kur’an Surat Al-Qalam (68):4)
“I poslali smo te (O Muhamede) samo (kao) milost svetovima.” (Surat Al-Anbiya (21):107)
“Allah i andjeli Njegovi blagosilju Verovesnika. O vernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!” (Surat Al-Ahzab (33):56)
“I poslali smo te celom čovečanstvu, samo (kao) donosioca radosnih vesti i opominjača, ali, većina ljudi ne zna.” (Surat Saba (34):28)

I sta je sa ostalom Kreacijom ako je Muhamedu sawas. najboljem medju Kreacijom takodje bila potrebna Milost Allaha swt.
U noci vaznesenja – Mi’raj, Allah swt. je predstavio Sebe, velicajuci Sebe, Ja sam Gospodar Andjela i Svetog Duha, Moja Milost je ispred Moje Kazne”… pa je receno O Allah Ti si pomilovao svoju Milost… A Muhamedove sawas. prve reci su bile “Oprosti mi”.

“…Gavrilo (a.s.) ga (sawas.) je zaustavio i rekao ‘na tvom mestu O Muhamede (sto znaci to je tvoj status, jer Gavrilo a.s. ne moze da dostigne status Poslanika sawas.)…stojis gde nijedan Andjeo ili Poslanik nije stajao ranije, uistinu tvoj Gospodar se moli.’ A on sawas. je pitao: ‘O Gavrilo kako se On moli? Gavrilo a.s. mu je odgovorio ‘Ja sam Gospodar Andjela i Svetog Duha, Moja Milost je pre moje Kazne’, i On je rekao ‘Oprostio si Svojoj Milosti’. Bilo je kao sto je Allah swt. rekao, dva luka ili blize’ pa je pitan ‘ Sta je dva luka ili blize’ a on je rekao. ‘to je izmedju vrha i dna. I izmedju Njih je bio veo Svetlosti koja treperi, sto je bilo pomeranje i nestajanje-integrisanje u Sustini. I ne znam sta vise sem da je on (sawas.) pogledao kroz otvor velicine iglenih usiju u ono sta je Allah hteo.“ Imam As-Sadiq a.s.

“Uči ga Jedan ogromne snage, Razoriti, Tad se postavio i on je bio na horizontu najvišem, zatim se približio, pa nadnio – blizu koliko dva luka ili bliže – i otrio robu Njegovu ono što je otrio” (Surat An-Najm (53):5-10)

Muhamed sawas. se osetio punim nedostataka i molio je oprost od Allaha swt., Poslaniku sawas. je ispred Allaha bila potrebna Allahova Milost, a on sawas. je najbolji od sve Kreacije, Milost svetovima, pa sta je onda sa ostalom Kreacijom? Ako je najboljem medju nama bila potrebna Milost, zar nama nije potrebna Miliost, zar nama nije potrebno vise Milosti od njega?

A on sawas. je Blagosloveni Poslanik, sin Adamov a.s., Milost svetovima.
“I poslali smo te (O Muhamede) samo (kao) milost svetovima.” (Surat Al-Anbiya (21):107)

Pa se postavlja pitanje zasto je Muhamedu sawas. bila potrebna Milost Allahova swt., kad je on poslat kao Milost svetovima, i Njegov swt. plemeniti Poslanik sawas. je molio za Milost od Kazne, sto znaci da svi zasluzujemo Njegovu swt. Kaznu, ali je On swt. odlucio da pogleda Svoju Kreaciju Miloscu Svojom, a ne Kaznom Svojom.

Allah swt. je otvorio jasni otvor Muhamedu sawas., i oprostio mu njegove grehe, gde je on zasluzivao Kaznu Njegovu swt. a to je bio ego ili ‘Ja’. Ono, bez cega ne ostaje nista osim Allaha swt. Jednog, Osvajaca.

“Uistinu, Mi smo otvorili za tebe (O Muhamede) jasni otvor, da bi ti Allah oprostio šta je prethodilo od greha tvog i šta će uslediti, i upotpunio ti blagodat Svoju i uputio te Putem Pravim” (Surat Al-Fath (48):1-2)

Jer tacka tame i ne-postojanje bez nje, tj. ljudsko bice nema sebe, ne postoji bez nje i ne ostaje nista osim Allaha swt. Aposutna Svetlost. A Muhamed sawas. posle otvora je poceo da treperi, nestaje-integrise se izmedju ne-postojanja gde ne ostaje nista osim Allaha swt. Jednog Osvajaca i povratka u postojanje sebe-ego-ja, jer je on sawas. veo (hijab) izmedju Kreacije i Sustine, Milost svim svetovima.

Ovo pomeranje i nestajanje u Sustini, je bio odgovor Allaha swt. na molbu ‘oprosti’, jer su to bile prve reci koje je Muhamed sawas. uputio svom Gospodaru na Mi’raju, i On swt. je izbrisao tacku tame sa stranice Blazenog postojanja sawas. Ali to je delimican odgovor Allaha swt., jer da je potpuni bio odgovor na Poslanikovu molbu, on sawas. bi se dezintegrisao u Allahu swt. i ne bi vise bilo tame sebe-ega. To je bilo delimicno prihvatanje u trenutku dezintegracije i povratka u ‘Ja’ i karakter, iskra-tacka tame ostaje na njegovoj sawas. stranici postojanja. I ta tacka mora da postoji da bi on bio Kreacija Allaha swt. a ako bi veo bio podignut, ne bi ostalo nista od Poslanika sawas., ni ime, ni postojanje jer bi sve bila Svetlost bez tackice tame. I ovde vidimo status Blagoslovenog Poslanika sawas.

A ovaj status koji je Poslanik sawas., njegova Svetlost dostigao u ovom fizickom svetu, je postignut u Prvom svetu – Thar (Atom) svetu, jer je on sawas. pogledao i video svetlost i on je veo izmedju Kreacije i Kreatora. I on sawas. je jedini koji je dostigao nivo razvodnjavanja izmedju Allaha swt. i licnosti, izmedju Njega swt. Apsolutne Svetlosti bez tackice tame Velicanstvenosti Bozanske Sustine, Porekla svih akcija i atributa, Jednog Bica, i ega i tame koju ono nosi, bez koje nema nikoga i nicega i postoji samo Allah swt. Osvajac Koji je sve doveo u postojanje.

Jer on sawas. je svet izmedju, ili oblast izmedju Allaha swt. i Njegove Kracije. Pa ako je onome na ovako visokom statusu bila potrebna Milost, sta je onda sa drugima? Jer Kreacija trazi oprost Allaha swt. i tazi Milost i Samilost, a Allah swt. je Koji je Jedinstvo izmedju Allaha swt. i Milostivog i Samilosnog i to je Jedno, opisi Allaha, aspekti Allaha, a ne razlicitost. Allah swt. gleda Svoju Kreaciju Miloscu, i Kracija mora da ide prema Njemu i trazi Milost, jer On je Milostiv, Samilostan i sve je to Allah (Ar-Rahman, Ar-Rahim), inace…ako Allah swt. ne gleda Svojom Miloscu, Kracija ostaje razocarana i gubi zbog svojih nedostataka i mana. Sva Kreacija  ostaje gubutnicka, zbog toga je On swt. prema nama Najmiilostiviji i to je Jedno, Allah swt. i Milostivi i Samilosni je jedna Sustina. I Vrata su Milostivi u Grad Bozanske Savrsenosti ili Allaha swt. su Jedno. Grad Bozanske Perfekcije znaci Allah, a vrata Milostivi (Al Ar-Rahman) su takodje Vrata ovog Grada, i On zna sta je unutra. Od Vrata se zna sta je u Gradu, i tu se manifestuje i pojavljuje iz Bozanske Podrske Kreaciji, i tu imamo ajet “Zovite: ‘Allah’, ili zovite: ‘Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najlepša.” (Surat  Al-Isra (17):110)

Znaci Allah swt. je Grad Bozanske Perfecije, a Milostivi su Njegova Vrata, iz Kojih se izliva u Kreaciju. Tako da je jedinstvo ovih Imena u Bozanskoj Sustini i Njihovo nestajanje i dezintegracija se desava u Jednom…pravi monoteizam i Jedinstvo se desava u Sustini Bozanskoj ili Allah i mi kazemo “Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Večni!” (Surat Al-i-Imran (3):2)

I ovo je prvi nivo potrage za monoteizmom, prvi vid ili stepen monoteizma, da znamo da je Allah swt. Ime Koje sakuplja sve Bozanske Atribute. Ta Imena ili Atributi su ‘Ja’ Sustine, i nisu dva ili odvojeni.

To je u osnovi znacenje da Allah swt. nema delove ili razlicite aspekte, jer su oni jedno, a da su razliciti delovi opisi Sustine, to nije tacno. Da su unutar Sustine delovi koje zovu atributi, to nije tako, nego je to Allah Jedan, Sustina.

Allah kaze: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Vrhovni. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najlepša imena.” (Surat Al-Hashr (59):23-24)

Sva ova Imena su Allah, a ne dva, tri, ona nisu odvojena… sve je Jedno, Allah swt. je sve ovo. On je sama Milost. On je Kraljevstvo. On je Vladar. I sva Imena Ga opisuju, a nisu delovi Njega, to je On i nema drugog osim Njega swt. On je Allah Kreator, Onaj koji predstavlja likove i On ima Najlepsa Imena, sve na Nebu i na Zemlji hvali Njega, Silni, Mudri.

Jer su svi ovi opisi Jedno, sva Imena Bozija su Krug i Ona se rastvaraju u Sustini, a ni ovo nije Istina i Realnost.

Ime Allah koje obuhvata sva Imena Bozija i sve Atribute Njegove samo je Sustina kojom se On pikazao Svojoj Kreaciji. Da mozemo da ga molimo Imenima Njegovim i Atributima Njegovim da bi nas popravio i da bi nam oprostio.
“Tako mi Allaha, Uzviseni Allah ne trazi od ljudi nista osim dve osobine: da Mu priznaju Blagodati, da bi im ih On uvecao, i da Mu priznaju grehe, da bi im ih oprostio.” Imam al Baqir a.s.

Da mozemo da Ga znamo.

“A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Surat Adh-Dhariyat (51):56) A obozavati znaci znati.

Sustina kojoj mi treba da idemo da pokusamo da razumemo i da Ga znamo. Da ispunimo svoje nedostatke, i svoju tamu svetloscu. Svetlost koju je On stvorio. A ni to nije Istina i Realnost.

Istina i Realnost jeste ON. ON koga nikada ne mozemo razumeti niti znati.

ON KOJI JESTE. To je Istina i Realnost. I mi znamo samo onoliko koliko nam On dozvoli da znamo. A to sto mozemo da znamo jeste Jedan Bog Allah Grad Bozanske Perfekcije, gde nema drugog pored Njega. I to je samo Sustina.

“Reci: “On je Allah – Jedan!” (Surat Al-Ikhlas (112):1)

Allah swt. Perfektni Uzviseni je veo Realnosti i Istine.

Drugi nivo monoteizma, prihvatanje i razumevanje da nikad ne mozemo znati niti razumeti Njegovu Velicinu. Jer je Velicina atribut koji nam je On dao da znamo. Konacno ne razume beskonacno, a to je samo vreme i prostor koji dozivljavamo. Vreme i Prostor koji je On stvorio.
Jer mi nosimo tamu i Svetlost, a to je Njegova Kreacija.

“I reče Bog: Neka bude Svetlost. I bi Svetlost.” (Tora, Postanak:3)

Poslanik David a.s. je pitao Njega swt. za svrhu Kreacije.
“Bio sam skriveno Blago pa Sam hteo da budem otkriven i tako stvorih stvoreno.” (Hadis Al-Qudsi)

Ahmed Alhasan

Efekat zavisti

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Da li znate sta je zavist (ljubomora)? I koji su efekti zavisti? I zasto je zavist jedan od najvecih grehova, i onom koji je bio zavistan ce se suditi strogo, iako to nije nesto sto je uradio svojim rukama?
U tradicijama nalazimo da ce zavist oterati osobu u grob, sto znaci da zavist moze nekog ubiti iako nije podignut mac.

Tajna i istina o zavisti

 

Hajde prvo da pogledamo bice coveka i njegovo prisustvo u fizikom svetu.
Fizicki svet u svojoj stvarnosti je energija koja je kompaktna, materija koja je kompaktna itd…i ova kompaktnost ili gustina ide izmedju visoke gustine i niske gustine, i ovo mozemo videti jasno na primeru razlicitih materijala koje znamo…tecni, cvrsti materijali, gasovi itd. Iako zapravo razlika medju njima nije toliko velika, mozemo klasifikovati gasove u drugaciju grupu nego vodu ili kamen, jer kao prvo ne vidimo vazduh tj. gas koji okruzuje Zemlju na primer. Ali to sto ne vidimo ne znaci da ne postoji.
Sad, svako postojanje bica coveka se proteze od npr. Prvog Carstva Nebeskog dole do najkompaktnijeg oblika koji moze da bude, a to je ovaj fizicki svet. I zbog toga se nalaze metali u telu coveka. Uistinu, postoji dusa u telu koje je fizicko i vidljivo, i postoji telo koje je i fizicko i nevidljivo. Tako da, svaka dusa ima dva tela, i oba su fizicka, jedno vidljivo koje je ovo, ali takodje ima i jedno nevidljivo koje je takodje fizicko.
U stvarnosti bice nam lakse da kazemo da postoji jedno nevidljivo telo, ali je realnost da postoji mnogo manifestacija i mnogo pojava, i medju tim pojavama postoje tela za bice coveka. Sve manifestacije i postojanja covekovog bica sadrze nevidljiva tela, razlicita od ovog vidljivog u ovom nizem svetu u kome smo.

Zbog ovoga Allah kaze, “I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali – Čovek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.” (Sveti Kur’an Surat Ibrahim (14):34).
Kao sto smo vec objasnili, one su izbrojive ali ih zapravo ne mozemo izbrojiti…kao deljenje stapa na delove najblize nuli, tako da postaju blizu beskonacnosti, to je znacenje ovoga.

Broj postojanja bica coveka koje je blagosloveno je jednako pruzanju njegovog postojanja podeljeno njegovim manifestacijama, kao kad smo delili stap a manifestacija treba da bude najmanja sto je moguce, da bi mogla da komunicira sa drugim postojanjima bica coveka, da bi bila celina koju ispunjava. Grubo receno, dugacki stap je postojanje a  svaka manifestacija treba da bude najmanja sto je moguce da bi mogla da komunicira sa drugima.

Osoba koja zavidi ima tela koja su vidljiva i nevidljiva. Zavidna osoba ispunjava svoju zavist kroz nevidljivo telo, tako da ako takva osoba sipa svoju zavist iz odredjenog aspekta na neku stvar npr. auto, dete ili nesto drugo, njegovo nevidljivo telo obavlja ovu operaciju, tako da moze da se kaze niko ga ne vidi dok obavlja zlocin.

Postoji zavist i slicno tome, a to je kada neko vidi srecu koju brat ili sestra imaju, a i on to zeli takodje. A zavist veliki greh, je kad neko zeli nesto a ne zeli da taj neko, koji vec ima to nesto, ima to isto, onda nevidljivo telo radi danonocno da ispuni to.

“Reci: “Tražim zaštitu u Gospodara svitanja, Od zla onog šta stvara, I od zla tame kad zamrači, I od zla onih koje pušu u čvorove, I od zla zavidnika kad zavidi!” (Surat Al-Falaq (113):1-5)

I to telo moze da utice na fizicki svet. Fizicko telo koje je nevidljivo utice na ovaj vidljivi fizicki svet. Nivo manifestacije koje smo spomenuli koji je nevidljiv, ali je dovoljno gust da ima uticaj na ovu realnost. Allah SWT. iskusava osobu ovim, dajuci joj mogucnost da ima efekat na druge ljude ovom manifestacijom tj. ovim nevidljivim telom. Ova mogucnost je tu za svaku osobu, ova manifestacija je tu za svakoga, tj. svako je ima. I Allah SWT. je naredio osobi da ne cini zlo ovim nevidljivim telom, pa ako on radi zlo bice mu sudjeno. Zato sto je on to zapravo uradio svojim rukama, i to nije samo psiholosko stanje ili ego, to je bolest srca, i osoba izvrsava ovu bolest nevidljivim telom. A moguce je i da osoba ima ovu bolest, ali nije dovoljno jaka da bi zapravo izvrsila ovakvu radnju.

Postojanje nekog ko je vaznesen je vrsta ovakve manifestacije, tj. on ima telo slicne vrste. Biti vaznesen znaci da osoba nema fizicko telo kao nase telo, ali ima manifestaciju tela i rang iznad postojanja manifestacije u ovom telu.

Ako drzimo u rukama parce papira, ono ima vrh i dno. Pretpostavimo da je vrh papira bice osobe, a dno je fizicko telo. Tako da je najniza tacka vidljiva ljudima, a papir je u stvari postojanje ljudskog bica, ono postoji od vrha ka dnu, od dna ka vrhu. I sad uzmimo papri i iseckajmo ga na najmanje jednake delove koje mozemo, to je postojanje ljudskog bica. Nevidljiva i druga koja nisu vidljiva, i druga od postojanja koje je u Prvom Carstvu Nebeskom.

Vaznesenje se sastoji od, u osnovi ukidanja postojanja osobe na dnu strane, ukidanja postojanja fizickog ljudskog bica, tj. fizicko telo na dnu strane nema manifestaciju.

Vecina ljudi imaju postojanje od Prvog Neba. Ali nebo koje vidimo oko nas, je nebo ovog sveta. Na kraju neba ovog sveta je pocetak Prvog Carstva Nebeskog ili Prvog Neba. Svet ega je na dnu Prvog Neba. Vernici i nevernici, svi imaju postojanje na ovom mestu tj. imaju svoje manifestacije. Vernici se dizu skladno svojim delima i poslusnosti iznad prvog neba, drugog, treceg…. sedmog koje je najvise nebo ili Nebo Potpunog Uma ili Svesti. Postoje rangovi koji su dostupni za onog ko uzdigne sebe. Onaj koji se uzdigne iznad Prvog Neba pobedivsi sebe ili ego, i ima srece i podignut je onim sto mu je dao Allah SWT. I to postaje njegova stranica postojanja, i to je najvise sto to bice moze da postigne. Tako da onaj kome je Allah SWT. dao uspeha i koji je stigao do Sedmog Neba, njegova stranica postojanja pocinje na Sedmom Nebu i obuhvata sve do dole.

Svet ega nije Prvo Nebo, nego dno Prvog Neba tj. Pravog Carstva Nebeskog, njen kraj. To je mesto gde se svi nalazimo, vernici i nevernici, sve duse imaju mesto u svetu ega, tj. manifestaciju u ovom materijalnom svetu. Sto se tice uzdizanja iznad Prvog Neba, to zavisi od potrage osobe, njenog istinskog verovanja, same vere i znanja, i njenog deklarisanja da je neduzan od dela tiranina, i da je posvecen sirenju Istine i Monoteizma u rukama Imama njegovog vremena, Allahovog Dokaza ljudima na Zemlji, a niko nece imati osim onoga cemu je tezio a njegov trud ce zaista biti vidjen.
“I da će se trud njegov, sigurno, iskazati * i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti” (Surat An-Najm (53):40-41)

Svaki put dok se uzdize njegovo se stanje menja, tj. njegova stranica postojanja se povecava i obuhvata vise.

Adam a.s. je napravljen od ilovace (zemlje) ove Zemlje ali je vaznesen, pa je njegova zemlja postala vise od svetlosti i sirila se svetloscu. Uzdizanje ilovace Adama a.s. zahteva da njegovo telo sija svetloscu i kao takvo Allah SWT. stavlja u njega duh i dusu.
“Kad mu dam lik i u nj udahnem dušu” (Surat Al-Hijr (15):29)

Njegovo a.s. telo bi bilo umilno i uzivalo je u fizickom Raju. Tada nije bilo tame koja je zahtevala izbacivanje otpada iz tela ljudskog bica. I odavde mozete razumeti tradicije koje kazu da pice i jelo u Raju ne postoje, i nema otpada, ovo su Rajevi koji sijaju Svetloscu Allaha SWT.

Duh Adamov a.s. je uzivao u Carstvu Nebeskom, jer je duh napravljen pre tela 2000 godina (i ovde ne govorimo da li su to godine ljudske ili nebeske ili druge, jer je to druga tema), jer ima mnogo Rajeva ispod kojih reke teku, a to su dva Raja, fizicki Raj i Carstvo Nebesko, spomeniti u Suri Rahman
“A onaj ko se bojao stajanja pred Gospodarom svojim, imaće bašte dve” (Surat Rahman (55):46)

Tako da je vaznesenje uzdizanje manifestacije, vaznesenje u smislu da je imao mnoga postojanja, a ne fizicko uzdizanje. Kao takav Adam a.s. je postojao u ovom fizickom svetu, da je bio ne-postojeci bio bi mrtav, jer je on a.s. ziveo u ovom svetu sa umilnim telom na pocetku. A onda se vratio gust na Zemlju sa koje je vaznesen kad je bio neposlusan svom Gospodu. Adam a.s. je ziveo na Zemlji i bio je vaznesen i uzivao je Carstvo Nebesko a onda mu je Allah SWT. rekao da sidje dole, i tada je postao gusci tj fizicki.
“Silazite iz njega svi!” (Surat Al-Baqara (2):38)

Svako bice coveka postoji, vase postojanje, vase telo i dusa su povezani do izvora ili sebe, i odatle dolazi kroz sve manifestacije to najnize tacke, i tako se ovde manifestujete gusti (zbijeni).
Adam a.s. je vaznesen, imao je postojanje na Zemlji, ali kad je bio neposlusan, njegova svest je postala svesna fizickog i on se manifestovao u gustom telu ovde.

Imam Ahmed Alhasan a.s. – prvi Mahdi

Sta je vaznesenje?

U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

 Sta je to vaznesenje?


Operacija iz matematike proracuni su dobar primer za ovo, zato sto donekle odgovor zavisi od toga. Beskonacnost.

Uzmite u obzir jedan stap koji stoji uspravno, vrh tog stapa koji predstavlja vase bice – licnost – sustinu tj. dusu osobe, tj. najvisi stupanj koji osoba koji moze da dostigne u ovom fizickom svetu. A najnizi deo – dno stapa je fizicko telo, najnizi stupanj, u kome smo sada. Obratimo paznju na ovo kao primer a ne kao realnost.

Sada podelite ovaj stap na delove u svojim mislima od vrha do dna i uverite se da su delovi na koje ste podelili stap najmanji sto mogu da budu. Sada pogledajte u delove, koliko ih ima? Da bi smo to znali treba da podelimo duzinu stapa na sirine svakog dela na koji smo ga podelili. Na primer duzina je jedan, a duzina – sirina svakog dela je najmanja sto moze da bude, da li mozemo da znamo koliko malo je to? Najmanji broj bazicno nije nula, ali je zapravo toliko mali da predstavlja neku vrstu postojanja, a najblize nuli sto moze da bude. Znajuci kako su brojevi beskonacni, ne mozemo to tacno znati ali mozemo da pretpostavimo u mislima, tj. ne mozemo da ih izbrojimo u realnosti, ali mozemo da ih zamislimo. I najmanji broj nije 1/10, jer je 1/100 manje od toga, a onda 1/1000 i tako u beskraj. Mozemo da nastavimo da dodajemo nule u beskonacnost.

Ako uzmemo jedan i podelimo sa nulom to je beskonacno, ali ako uzmemo jedan i podelimo sa necim sto blize nuli onda dobijamo nesto sto je blizu beskonacnosti. Isto tako rezultat deljenja stapa nulom podrazumeva nesto beskonacno, ali s obzirom da je to nesto sto smo zamislili najblize nuli moguce,
“I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali” Sveti Kur’an Surat Ibrahim (14):34
Sto znaci mozemo da brojimo, ali nikad necemo izbrojati ili razumeti.

Treba da bude jasno iz ovog ajeta (stiha) da ako brojimo blagodati, nikad necemo uspeti da ih izbrojimo, sto se odnosi na blagodati koje postoje u covekovom bicu od njegove najvise sustine skroz dole do fizickog tela. U sustini, vidljivo, to je nesto sto bi moglo da se izbroji zato sto nije beskonacno, ali je veoma blizu beskonacnosti tako da u stvari ne bismo bili u stanju da izbrojimo. Koliko brojcano ima blagodati, neka to bude bilo koji broj, bilo koji broj je izbrojiv. Ali postaje jasno zasto ne mozemo da izbrojimo, tj. zasto nismo u stanju brojcano da znamo u realnosti. Zato sto se realnost prelila u sve Njegove manifestacije i bica coveka, i manifestacije covekovog bica, ako bismo brojali, da li bismo mogli da izbrojimo?

Razumite ovo zato sto ce stvar podizanja i vaznesenja postati jasnija, a osoba ima mnogo manifestacija i one su skoro beskonacne, od vrha tj. najviseg, ili navise sto je dostigao, bilo to bilo 4to, 5to, 6to ili 7mo Nebo, do najnizeg a je ovo fizicko postojanje, i ako bismo brojali videli bismo da je to blizu beskonacnosti i ne bismo uspeli da izbrojimo.

Da damo jos jedan primer. Hajde da zamislimo da je postojanje coveka svetlost i mi hocemo da ta svetlost dodje do odredjenog mesta. I mi je ukljucimo, kod nas je izvor svetlosti, i ona zasija i svetlost krene napred u pravcu koji smo joj dali. Prelazi put sa jednog mesta na drugo tj. manifestacijom svetlosti korak po korak po pravoj liniji, manifestujuci se na svakom delu otvorenog prostora dok ne dodje do cilja. A ako bismo pauzirali delicima sekunde videli bismo delove puta svetlosti i kako svetlost jos nije stigla do dela ispred nje. Ovi delovi svetlosnog puta su kao razlicite manifestacije bica coveka od najnize tacke ka njegovoj najvisoj.

I ovo pomeranje su manifestacije, a istina je da je traje zauvek, i zauvek ide putem, i uvek se obnavlja jer je izvor uvek salje napred, a ako se isljuci, tada se postojanje bica coveka prekida i on ne postoji vise. Dokle god je ukljucena ona se krece prema necemu a kada se iskljuci tada se vise ne krece i ne postoji. Da kazemo da imamo baterijsku lampu i da smo je uperili u nekom pravcu, ako idemo par koraka nazad i povucemo svetlost par koraka, nista se ne menja, ona postoji dokle god je svetlost dosla, ali ako dovedemo svetlo unazad, postojanje je jos uvek dokle je doslo, ali svetlost nije vise vidiljiva, tako da postajemo nevidljivi za fizicki svet, ali jos uvek imamo postojanje u njemu.
Ovde je veoma bitan trenutak, da kazemo da se svetlost proteze od izvora do zida i do tacke dokle je dosla, iako se svetlost iskljuci, ona ne postoji vise, ali ako se gurne nazad rasiri se i postane sjajnija tj. ima vise svetlosti nego tame, i ovo je znacenje uzdizanja i vaznesenja. Ovo telo koje imamo je tesko tamom i teretom koji nosi, i ovo je razlog zasto imamo rasipanje koje dolazi od coveka na razlicite nacine, ono izlazi zbog nase tame i time sto smo pod njenim teretom. Ali kada je osoba vaznesena, njeno telo postaje telo od svetlosti.

Ako je slucaj kad svetlost ide unazad, ali sta ako ponovo ide napred. Njegovo telo ce se manifestovati ovde u fizickom svetu, ali ce mu biti potrebno sve sto mu je potrebno da bi postojao. Tako da onaj koji je vaznesen, on je medju ljudima, ali je nevidljiv za ljude, a njegovo postojanje je tu sigurno. Obratite paznju na ovo…

Ljudsko bice se sastoji od manifestacija koje su skoro beskonacne, i onda su Bozije Blagodati neizbrojive, jer je covek blizu beskonacnosti, a Beskonacan je samo Allah SWT. a ljudi su blizu Bozanskom. Postoji tradicija koja kaze da ko god zna sebe zna svog Gospodara. Ako bi shvatio da postoji skoro beskrajno, onda mu ovo omogucava da razume beskraj.

“Mislite o sebi da ste mali, a u vama su veliki svetovi savijeni tj. manifestovani” Imam Ali a.s.

I zato sto se bice coveka u osnovi sastoji od manifestacija ili prividjenja koja su skoro bezbrojna, sto znaci da je bice coveka jedno, osoba je jedna, licnost je jedna, ali ima mnogo manifestacija, u mnogo svetova i to skoro u beskonacnom broju. Zbog ovoga, Bozije Blagodati nama su skoro neizbrojive.  Tako da je postanak ili priroda bica coveka blizu beskonacnosti, a samo je Allah SWT. Vrhovni Onaj koji je Beskonacan. A ljudi su blizu beskonacnosti, i covekovo bice je slika bozanskog, kad on uspe i dostigne visoke rangove i statuse.

Od cega vaznesenje zavisi?

Svaka dusa i duh je povezana sa telom, i manifestuje se u nizim svetovima, sto znaci u onima koji su nizi od nje i koji imaju vise tame. Sto znaci, telo manifestuje taj duh za koje je povezano, jer telo ima vise tame i nizeg je statusa. Ako je svet tela ovde dole u fizickom svetu, duh se ne moze manifestiovati u jednom a da ne postoji u drugom svetu (kao lampa koju smo obasjali). Jedino sto moze da pomera telo ili kontrolise telo je svetlost i tama, a to je kreacija, tako da ne moze biti apsolutna svetlost koja kontrolise telo, nego su svetlost i tama, jer se telo prikazalo u tami. Nemoguce je misliti da je Allah SWT. Koji je Apsolutna Svetlost bez tackice tame, Onaj koji kontrolise tela u ovom nizem svetu.

Postojanje Allaha u svetovima kreacije je kroz postojanje Njegove Svetlosti, od Koje su se stvorene stvari manifestovale. Jer Allah SWT. Koji je Svetlost bez tackice tame se ne moze manifestovati u svetovima kreacije, zato sto su oni i svetlosti tama. Ako bi Allah SWT. postojao u kreaciji to bi unistilo svu tamu i sve bi bila Svetlost.
“Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti” Surat Ar-Rahman (55):26,27
Stoga postojanje Allaha SWT. u kreaciji je kroz postojanje Allahove Svetslosti, od Koje je sve nastalo.

Jer je Allah SWT. Svetlost bez imalo tame, nemoguce je da On postoji u svetovima koji imaju i svetslost i tamu, nemoguce je, jer bi to znacilo brisanje kreacije svetova i onda ostaje samo On, bez icega od kreacije. Razumevanje ovoga je veoma bitno jer Postojanje Allaha SWT. u kreaciji je Postojanje Njegove Svetlosti a ne Njega.

“On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, On je s vama gde god bili, i sve što radite Allah vidi.” Surat Al-Hadid (57):4

Ovo razumevanje i ovo znacenje i realnost je objasnjenje vere i monoteizma jer objasnjava reci, da je Allah svuda. To ne znaci da je prisustvo Apsolutnog Bozanstva na svakom mestu. Tako da oni koji kazu da je Allah SWT. prisutan svuda, ako je njihovo razumevanje da je Apsolutni Bog svuda, onda je to pogresno. Mogli bi to da uporedimo sa Postojanjem Allaha SWT. u kreaciji kroz Njegovu Svetlost a ne kroz Njegovu Sustinu. Kao Sunce, ako bismo stavili Sunce na Zemlju, ona ne bi vise postojala, ali njegovi zraci dolaze i mesaju se sa tamom, tako Allah ima prisustvo na Zemlji kao sto Sunce sija, iako ne mozemo da uporedimo Allaha SWT. sa bilo cim,  daleko je On od bilo kakvog uporedjivanja, Uzivisen.
Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!” Surat Ar-Rum (30):40

I oni koji kazu da se Apsolutno Bozanstvo manifestuje u stvorenjima ili stvarima oko nas, to je apsolutno nemoguce, sve je svetlost i tama, i mi sami… ako bi Allah SWT. postojao ili se manifestovao ili bio u kreaciji, kao sto neki kazu Bog je u svemu, sto nije tacno, jer postojanje Apsolutne Svetlosti bi izbrisalo svu tamu i ne bi ostalo nista sem Allaha SWT. Osvajaca.

Prisustvo i manifestacija Allaha je kroz Njegovu Svetlost, Njegova Svetlost iz koje je sve postalo, ali ne kroz Njegovu Sustinu.

Svetovi kreacije su mnogi, jedni su iznad drugih a neki su blize Bozanstvu nego drugi i oni koji su blize imaju vise svetlosti i sijaju vise nego drugi.
“On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!“ Surat Az-Zukhruf (43):84

On je Onaj Koji je na nebesima Bog i na Zemlji Bog, Mudri i Sveznajuci, sto znaci da na nebu i Zemlji,
“To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema” (Surat Al-Ghafir  (40):62), uistinu Nebo ima vise svetlosti i vise sija, i sija vise Svetloscu Allaha SWT., nego Zemlja, jer je Zemlja nizi svet. Nebo i Carstvo Nebesko mogu da podnesu vise Svetla Allahovog, nego sto Zemlja moze. Tako da je manifestacija Bozanske Svetlosti na nebesima veca nego na Zemlji.

Svetlost se ne menja, ona je ista, ne menja se i nece se promeniti, jer je to Svetlost Allaha SWT, Zemlja i Nebo se menjaju, pojavljivanje i manifestacija Bozanskog na nebu je drugacija nego na Zemlji, a to je ista Svetlost Allaha, ali s’ obzirom da se Zemlja i Nebo menjaju, i njihova sposobnost da podnesu Svetlost Allaha SWT. se menja.

Sve stvari koje postoje su vidljive kroz Svetlost Allaha, i kroz njih se Allah SWT. manifestuje, sve… cak i Iblis, neka je Allahovo prokletsvo na njemu, i zli ljudi.

Svi koji su vazneseni postoje i na ovom svetu samo ih ne vidimo.

Ahmed Al-Hasan