Izjava Tajni Imam Al-Mahdija

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog. Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova. Vlasnik Suverenosti koji postavlja putanje Nebesa i zvezda, Koji uposljava vetrove, Koji cini da se dan pojavi, Administrator Autoriteta, Gospodar svetova. Sve hvale pripadaju Allahu! Od straha od Njega Nebesa i njeni stanovnici drhte, Zemlja i njeni stanovnici se tresu, i okeani i ono sto pliva u njima se talasa.

O Allah! Posalji Mir na Muhameda i Porodicu Muhameda, brodove koji se krecu u velikim dubinama, onaj ko se ukrca je spasen a onaj koji napusti se davi, oni koji idu ispred njih otpadaju a oni koji idu iza njih nestaju, a oni koji ih prate su na (Putu) Istine

Tajne Imam Al-Mahdija (a.s.) deo 1

“Kada Jusuf reče ocu svome: “O oče moj, sanjao sam jedanaest zvezda, i Sunce i Mesec, i u snu sam ih video kako mi se pokloniše” on reče: “O sinko moj, ne kazuj svoga sna braći svojoj, da ti ne učine kakvu pakost, šejtan je doista čoveku otvoreni neprijatelj.” (Sveti Kur’an Surat Yusuf(10): 4-5) Istina Allaha Uzvisenog Svemoguceg.

Za one koji znaju Allaha znakovima i dokazima i za one koji se secaju Allaha i njihova srca se ispune strahom, i za Bogougodne (Bogobojazne) sluge Allaha.

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

“Alif, Lam, Meem. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu verovali i molitvu obavljali i udeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali” (Surat Al-Baqara (2): 1-3)

Nevidljivo je Imam Al-Mahdi Muhamed ibn Al-Hassan (a.s.), kao sto je Porodica Muhameda razjasnila ljudima i objavila pred mnogim svedocima, i on je “Haa” od Allaha i “Noon” od Qalama (Penkala). I nema sumnje medju Bogougodnim/Bogobojaznim sto se tice Knjige koja ukazuje na njega, “Alif, Lam, Meem, Ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da veruje.” (Surat Ar-Ra`d(13): 1)

I Knjiga je potpuno dovoljna, jer njom vama je dat zivot, i njome vama je data kisa, i njome ljudi su spaseni, i njome vi ste kaznjeni. I u Uzdizanju Kaf nestaje u Noon-u, a u Silazenju Noon nestaje u Kaf-u, i ko god zeli da vidi Noon neka pogleda prema Kaf-u, i ko god zeli Znanje o nevidljivom, nema alternative za njega osim da prvo pretrazi Knjigu i da je zna. Koliko daleko! Skriveno Znanje koje niko nece dodirnuti osim preciscenih.

Onda precistite sebe i uzmite proviziju, jer zaista, najbolja provizija je strah od Allaha, i Sveti ne prilaze blizu osim Svetima, i Sveti ne vole osim Svete.

Onda uistinu Knjiga je jedna, i ona nije podeljena, da ukaze i vodi ka Jednom, ona vodi Allahu, Jednom, Osvajacu. Tako da nije vazno kolikoputeva Mir postoji, svi (oni) se sakupljaju u Ispavnom Putu. I nema veze koliko tema moze da postoji, sve (one) povezuju ka cvrstom uzetu Allaha koje je povezano sa nevidljivim, i ukoliko covek ne koristi njih da bi dosegao ka cvrstom uzetu Allaha, oni ce biti preseceni samim covekom i odvesce ga u Vatru Pakla, i on ce biti nazvan Samiri i Bal’am ibn Ba’rouaa’, okrenuvsi se tami dok je dozivljava kao jasno svetlo, i oni koji su kao on su kao nalik psa, dok on veruje da je sa bliskim Andjelima (a.s.) “I reci: “Ja samo javno opominjem” – kao što smo sledbenike Knjige opomenuli, one koji Kur’an na delove dele. I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili! Ti javno ispovedaj ono što ti se naređuje i mnogobožaca se okani, Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju, koji pored Allaha drugog boga uzimaju; i znaće oni!” (Surat Al-Ĥijr (15): 89-96)

Napomena: – Na svakom Muslimanu koji cita ovaj tekst je da napravi dvanaest kopija istog, i da ih raspodeli. A ko god moze da prevede, je da prevede na jezik za koji ima sposobnost da prevede.

Ostatak porodice Muhameda, neka je Mir sa njima
Snazan ugao,
Zamenik i Poslanik Imam Al-Mahdija (neka je Mir sa njim)
svim ljudima
Podrzan od Gabrijela, ojacan Mihailom, pobedonosni Israfilom.
Potomak generacija posle generacija, a Allah Sve cuje i Sve zna.

Shawwal/4/1424 Hijra
Ahmed Al-Hasan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s