Pismo Uputstva

PISMO UPUTSTVA

Seyed Ahmed Al-Hasan
Naslednik i Poslanik Imam Al-Mahdija a.s.

Za vise informacija i ostale knjige Seyed Ahmed Al-Hasana molim vas posetite http://saviorofmankind.com/sr ili http://almahdyoon.org/

Preveo sa engleskog Ansar Imam Al-Mahdija a.s.

Skracenice

a.s. Neka je Mir sa njim/njom/njima – Aleihi/Aleiha/Aleihim AsSalam

sawas. Neka je Mir sa njim i njegovom porodicom – Salla Allahu Aleihi wa Elihi wa Sallam

SWT. Hvaljen i Uzvisen je On – Subhanahu wa Ta’ala

– Trans. Fusnota nema u originalu vec su dodate od strane prevodilaca.

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.

Neka Mir i Blagoslovi Allaha budu na Muhamedu i njegovoj Porodici, Imamima i Mahdijima

Neka vidite Allaha u svemu, sa svime, posle svega i pre svega, pa da uvidite Allaha, i veo vam se ukloni, pa vidite sve stvari kroz Allaha. Onda vas dokazi ne vode ka Ociglednom SWT, vec Ocigledno vodi do dokaza.

Imam Al-Husein a.s. je rekao, “Moj Gospodaru, moje vracanje dokazima obavezuje moju udaljenost od Tebe, pa me dovedi k Sebi naklonoscu koja mi dozvoljava da dodjem do Tebe. Kako Tebe mogu da dokazu onim sto u postojanju oskudeva Tobom? Da li bilo sta od vidljivih stvari, koje nisu Ti, ima nesto cime Ti oskudevas, pa da one budu ti koji ce uciniti Tebe vidljivim? Kada si Ti ikada bio odsutan, pa da su Tebi potrebni dokazi koji Tebe dokazuju? I kada si Ti ikada bio udaljen, pa da se do Tebe stizalo dokazima? Slepo je oko koje Tebe ne vidi kao Cuvara. Izgubljena je trgovina sluge koja mu nije dala udeo u Tvojoj ljubavi…” [1]

Operite mulj iz svojih ociju i usiju da mozete da vidite Allaha i cujete Allaha, dok vam On govori i kroz kamen…

Ne uzimajte zastitu kod neznalica koji sebe nazivaju znalcima, pa da napune vase usi i oci muljem, i povuku vas ka ovom materijalnom, prolaznom svetu i njegovim ukrasima.

Ne slusajte sta oni govore, jer oni ne vide svoje ruke, i ovaj prolazni svet je njihova kolicina znanja.

Ne trazite zastitu kod njih jer oni ne veruju u vizije, a vizije su put do Kraljevstva Nebeskog.
Pogledajte u Kraljevstvo Nebesko, i slusajte Kraljevstvo Nebesko, i verujte u Kraljevstvo Nebesko, jer je ono istina u koju su verovali Poslanici i Zamenici, i ono je u sta devijantni svestenici nisu poverovali, koji su se borili protiv Poslanika i Zamenika u svim vremenima.

_______
[1]Bihar Al-Anwar, zbirka 95, strana 225.

2
I ovde su oni u Poslednjem vremenu, ukljucujuci Ameriku i njenu demokratiju i izbore, a uopste ne ukljucujuci Allaha, “Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, Moćan i Uzvišen u moći.” [1]
Oni ne ukljucuju Allaha, Njegovu Neprikosnovenost i Njegovo postavljanje Njegovih SWT. namesnika. I oni su postali lik najveceg Dadzdzala, Amerike, kao sto sto Poslanici i Zamenici lik Allaha SWT.

Citajte Kur’an, razmisljajte o pricama Poslanika i Zamenika, Kalifa Allahovih na Njegovoj zemlji, a predhodni narodi su ih odbili, vodje tih naroda od devijantnih svestenika, onda se vratite sebi i pogledajte, da li se covek istine suprotstavio stazi, putu i nacinu Poslanika i Zamenika? Da li su se neprijatelji medju devijantnim svestenicima suprotstavili putu i nacinu neprijatelja Poslanika i Zamenika?

Kunem se Allahom, ja nisam rekao nista drugacije od onoga sta su moji dobri ocevi govorili, oni koji su rekli ljudima da me podrze, i koji su me spomenuli u svojim oporukama: Noj, Abraham, Ismail, Muhamed sawas, Ali, Al-Hasan, Al-Husein i Imami a.s:
“I učinio je njega rečju koja ostaje u potomstvu njegovom, da bi se oni povratili.” [2]

A devijantni svestenici nisu rekli nista drugacije od onoga sta su Nimrod, Faraon, Abu Sufyan i Al-Walid rekli (prokleo ih Allah).

Oni su rekli, “Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud” [3]

I oni su rekli, “Ovo nije ništa drugo do vradžbina starinska, ovo su samo čovekove reči!” [4]

I oni su rekli, “Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!” [5]

______
[1]Surat Al-Hajj (22):74.
[2]Surat Az-Zukhruf (43):28.
[3]Surat Ash-Shuara (26):27.
[4]Surat Al-Muddathir (74):24-25.
[5]Surat Al-Qamar (54):25.

3
I, “To su samo smušeni snovi; on ga izmišlja; on je pesnik. Neka nam donese kakvo čudo kao i pređašnji poslanici!” [1]

I oni su rekli… i oni su rekli … … …

“Zašto Allah s nama ne razgovara ili da nam kakvo čudo dođe” Tako su, gotovo istim rečima, govorili i oni pre njih. Srca su im slična! A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto veruju.” [2]

Dosao sam da svedocim za istinu i da kazem istinu. To je zasto sam rodjen, i to je ono na cemu cu umreti InshaAllah.

A vi, ako hocete da svedocite za istinu, svedocite. Ali, ako pronadjete njenu gorcinu i tezinu, zahvalite Allahu zbog onoga cime vas je On darovao, jer je istina teska i gorka, a laz laka i slatka.

I znajte da je vasa poruka, poruka svih Poslanika i Zamenika a.s, onda radite i budite svedoci protiv ljudi, kao sto je Poslanik svedok protiv vas. Allah, Njegov Poslanik, Poslanici i Zamenici i vernici ce videti vas rad. I imajte strpljenja, i drzite se vase religije i ujedinite se medjusobno. Debatujte sa ljudima Tore na osnovu njihove Tore, i sa ljudima Jevandjelja prema njihovom Jevandjelju, zato sto je vas slucaj spomenut u Jevandjelju, ne uopsteno, vec do detalja.

U Jevandjelju po Jovanu
Glava 16

Isus a.s. je rekao, “5 A sad idem k Onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: Kuda ideš? Ja idem. 6 Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše. 7 Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, Utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.
8 Utešitelj će doći i pokazaće ljudima ovoga sveta greh, i Božiju pravdu i sud; 9 Utešitelj će im pokazati da greše u pitanju greha, zato što nemaju veru u mene; 10 A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti; 11 A za sud što je Bog osudio vladara ovoga sveta.
12 Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete podneti. 13 A kad dođe on, Duh istine, uputiće vas u punu istinu. On neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje.”

Ovde me Isus a.s. najavljuje u Jevandjelju koje oni priznaju.

_______
[1]Surat Al-Anbiya (21):5.
[2]Surat Al-Baqara (2):118.

4

U Jevandjelju po Mateju
Glava 24

Isus a.s. je rekao, “44 Zato i vi budite spremni; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.
45 Ko je dakle taj verni i mudri sluga? Ko su oni koje je postavio Gospodar njegov nad Svojim slugama da im daje hranu na obrok? 46 Blago tim slugama koje došavši gospodar njihov nađe da izvršavaju tako. 47 Zaista vam kažem da će verni sluga biti zadužen za sve što Gospodar poseduje.”

Ne verujem da ovaj tekst zahteva napora da bi se razumeo, i da bi se znao poslanik Imam Al-Mahdija i Isusa a.s. A postoje i mnogi drugi (tekstovi).

Uputite ih da citaju vizije Jovana Bogoslova, zato sto one govore do detalja o poruci i objasnjavaju je njima, ako oni traze istinu i traze da podrze Isusa a.s.

A ovo su neki tekstovi vizije Jovana Bogoslova koje objasnjavaju istinu i coveka istine.

Knjiga Otkrovenja Jovana Bogoslova
Glava 4

“1 Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.
2 I odmah Duh preuze kontrolu nada mnom; i tamo na nebu videh, presto stajaše i neko seđaše na njemu. 3I Onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd. 4 I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim. 5 I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi…”

Glava 5

“1 I videh u desnici Onog što seđaše na prestolu skrol/knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata. 2 I videh anđela jakog gde propoveda glasom velikim: Ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate njene? 3 I niko ne mogaše ni na nebu ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjigu ni da zagleda u nju. 4 I ja plakah mnogo što se niko ne nađe dostojan da otvori i da pročita knjigu, niti da zagleda u nju. 5 I jedan od starešina reče mi: Ne plači, evo je nadvladao lav, koji je od kolena Judinog, koren Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njenih.
6 I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam duhova Božijih poslanih po svemu svetu. 7 I dođe i uze knjigu iz desnice Onog što seđaše na prestolu.
8 I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih. 9 I pevahu pesmu novu govoreći: Dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njene; jer si zaklan, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakog plemena i jezika i naroda i rase, 10 I učinio si ih Bogu našem careve i sveštenike, i vladaće na zemlji.
11 I videh, i čuh glas anđela mnogih oko prestola i glasove životinja i starešina, i beše broj njihov hiljada hiljada. 12 Govoreći glasom velikim: Dostojno je Jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.
13 I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome što sedi na prestolu, i Jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vek veka. 14 I četiri životinje govorahu: Amin. I dvadeset i četiri starešine kleknuše i pokloniše se Onome što živi va vek veka.”

5

Glava 14

“1 I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori Sinajskoj, i s Njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu ime njegovo i Oca njegovog napisano na čelima svojim…”

Ko je onaj koji okuplja pristalice svog oca, ako nije prvi vernik od Al-Mahdijevih a.s. potomaka?!!!

I ko su dvadeset i cetiri staresine, ako nisu dvanaest Imama i dvanaest Mahdija?!!!

I ko je lav, koji je od kolena Judinog, koren Davidov, koji otvara knjigu i sedam pecata njenih, ako nije lav koji se borio sa Alijem a.s. kod Khaybara, Uhuda, Hanina i Badra?!!!

On je od plemena Judinog zato sto je njegova majka od sinova Israela, Nardzis, majka Imam Al-Mahdija a.s.

I ko je jagnje koje stajase kao zaklano, imajuci sedam rogova i sedam ociju – sto su cetrnaest nepogresivih, Muhamed, Ali, Fatima, Al-Hasan, Al-Husein i Imami a.s. – ako nije prvi Mahdi, Al Yameni, koji je poslanik Imam Al-Mahdija i poslanik Isusa a.s?!!!

Knjiga Otkrovenja
Glava 17

“… 12 I deset rogova, koje si video, to su deset kraljeva, koji kraljevstvo još ne primiše, nego će kao kraljevi vladati samo kratko vreme, sa zveri. 13 Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zveri. 14 Ovi će se pobiti s Jagnjetom. Ali on će ih pobediti, jer je on Gospodar nad gospodarima i Kralj nad kraljevima. Njegovi sledbenici su pozvani i izabrani i verni…”

6

Glava 18

“1 I posle ovog videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove. 2 I povika jakim glasom govoreći: Pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i jazbina svakom duhu nečistom, i jazbina svih ptica nečistih; i svakoj nečistoj i mrskoj životinji (sto znaci Americki vojni avioni),Vavilonsko zlo i nemoralno vino napoji sve narode; 3 I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od njene želje zle.
4 I čuh glas drugi s neba koji govori: Iziđite iz Vavilona, narode moj, da se ne pomešate u gresima njenim, i udelu kazne njene. 5 Jer gresi njeni dopreše tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njene. 6 Platite joj kao što i ona plati drugima, i podajte joj duplo onoliko po delima njenim: kojom čašom zahvati vama zahvatajte joj po dva put onoliko. 7 Ta žena se nasladi luksuzom, nagraditi je mukom i žalošću; jer Vavilon govori u srcu svom: Sedim kao carica, i nisam udovica, i žalosti neću videti. 8 Zato će u jedan dan doći zla njena: smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi.
9 I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurvaše i koji deliše njen luksuz, zaplakaće kad vide dim gorenja njenog, 10 Izdaleka stojeći od straha muka njenih i govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj! 11 I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihove tovare niko više ne kupuje; 12 Niko neće kupovati tovare zlata i srebra i kamenja dragog i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakog mirisnog drveta, i svakojakih sudova od fildiša, i svakojakih sudova od najskupljeg drveta, bronze i gvožđa i mermera, 13 Niko neće kupovati cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i nišesteta i pšenice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i sluge i druge ljude. 14 Vavilone, sve što želiš otide od tebe, sav luksuz i slava će biti zauvek izgubljeni. 15 Trgovci koji se ovim tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njenog, plačući i jaučući, 16 I govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, obučen u svilu i porfiru i skerlet, i nakićen zlatom i kamenjem dragim i biserom; 17 Jer u jedan čas nestade toliko bogatstvo! I svi gospodari od lađi, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka, 18 I vikahu, videvši dim gorenja njenog, i govorahu: Ovo je bio grad najveći ikada. 19 I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući, govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njezinog, jer u jedan čas opuste! 20 Veseli se nad njom nebo, i sveti apostoli i poslanici, jer Bog kazni nju zbog njih.
21 I uze jedan jaki anđeo kamen veliki i baci u more govoreći: Tako će biti bačen i Vavilon, grad veliki, i neće se više naći; 22 I glas gudača i pevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi; i nikakav mastor ni od kakvog zanata neće se više naći u tebi, i huka kamenja vodeničnog neće se čuti u tebi; 23 I lampe neće više nigde svetleti u Vavilonu, i glas ženika i neveste neće više biti čuven u tebi; jer trgovci tvoji behu boljari zemaljski, jer tvojim čaranjem prevareni biše svi narodi.
24 I na ulicama Vavilona se nađe krv poslanika i svetih, i svih koji su pobijeni na zemlji.”

A Vavilon se odnosi na Irak, jer je Vavilon bio glavni grad Iraka u to vreme. Svi masakri i iskusenja se desavaju u Iraku i irackoj zemlji.

I unistavanje Bagdada je spomenuto od njih a.s. uz zastave koje dolaze u Bagdad iz drzava sveta i uz iskusenja.

Imam As-Sadiq a.s. je rekao o Bagdadu, “…I prokletvsto Allaha i Njegov Gnev iskusenja unisti Bagdad i ostavi ga kao slabasnu zivotinju. Nevolja njemu i onima koji su u njemu. Sva nevolja dolazi od zutih zastava i zastava Zapada i zastava koje dolaze iz blizine i daleka.
Kunem se Allahom, On ce poslati na njega mnoga mucenja kao ona poslata drugim buntovnickim narodima od pocetka vremena do njegovog kraja. I On ce poslati mucenja na njega kakvo nijedno oko nije videlo i nijedno uho nije culo. A potop njegovih ljudi nije ni sa cim drugim osim macem. Pa nesreca onima koji su ga ucinili svojim domom, jer stanovnik u njemu ostaje zvog patnje svoje, a onaj koji ga napusti, cini to Miloscu Allaha.
Kunem se Allahom, njegovi ljudi ce biti duboko obuhvaceni ovim svetom dok ne bude receno, ‘Bagdad je svet’. Njegove kuce i palate su raj. Njegove devojke su postene. Njegovi momci su dostojni.’ Verovace se da Allah nije podelio izdrzavanje vernicima osim Bagdadom. U Bagdadu ce se pojaviti lazi na Allaha i Njegovog poslanika sawas, i vladavina drugacija od Njegove knjige, lazna svedocenja, intoksikacija, korupcija, kradja i krvoprolice koje nadmasuje ceo svet. Onda ce ga Allah unistiti tim iskusenjima i tim zastavama, dok covek ne prodje pored njega i kaze, ‘Ovde je nekad bio Bagdad.’“ [1]

_______
[1]Bihar Al-Anwar, zbirka 53, strana 14.

7

Glava 19

“7 Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu Njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena Njegova spremna je; 8 I dano joj bi da se obuče u čisti i beli lan: jer je lan pravda svetih.
9 I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove. I reče mi anđeo: Ove su reči istinite Božije… 11 I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje. 12 A oči su Mu kao plamen ognjeni, i na glavi Njegovoj krune mnoge, i imaše njegovo ime napisano, kog niko ne zna do on sam. 13 I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se njegovo zove: Reč Božija. 14 I vojske nebeske iđahu za Njim na konjima belim, obučene u lan beli i čist. 15 I iz usta njegovih iziđe mač oštar, da njime napadne narode…”

“7 Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu Njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena Njegova spremna je; 8 I dano joj bi da se obuče u čisti i beli lan: jer je lan pravda svetih.
9 I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove. I reče mi anđeo: Ove su reči istinite Božije”

Oni koji su pozvani na svadbu Jagnjeta su sledbenici prvog Mahdija, Al Yamenija.

”11 I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje. 12 A oči su Mu kao plamen ognjeni, i na glavi Njegovoj krune mnoge, i imaše njegovo ime napisano, kog niko ne zna do on sam. 13 I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se Njegovo zove: Reč Božija.”

Onaj koji jase konja u ovoj viziji je prvi Mahdi, Al Yameni.

8

Glava 21

“Napiši, jer su ove reči istinite i verne. 6 I reče mi: Svrši se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora života vode za badava. 7 Koji pobedi, naslediće sve, i biću mu Bog, i on će biti Moj sin…”

Alfa i Omega, pocetak i kraj je Imam Al-Mahdi a.s, a onaj koji pobedjuje je isti lav koji pobedjuje na pocetku vizije, i on je prvi Mahdi i Al Yameni.

I ovo bi bilo dugacko ako hocete da izvedete tekstove, jer ih je veoma mnogo, i niko njih ne porice, ne menja ih i ne porice mene, osim ljudi neistina i studenata neistina (prokleo ih Allah).

Pokorite se Allahu i idite Allahu. Pogledajte u Kraljevstvo Nebesko i poslusajte Kraljevstvo Nebesko. Operite mulj i precistite sebe i slusajte Allaha, jer On govori ljudima kroz sve, i jeste dugo vremena, ali ljudi ne slusaju: “… Oni srca imaju – a njima ne shvataju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju…” [1]

Svedocite za ono sto cujete i vidite u Kraljevstvu Nebeskom. Predstavite ljudima istinu i pozovite ih k istini, i pozovite sve na svadbu koja se spustila sa Neba. Mozda oni koji prikazuju produzene molitve i dove, ne dodju na ovu svadbu, vec preljubnici, oni koji piju i gresnici dodju, ako se pokaju Allahu. To je zasto sam poslat, da ispravim takve. Blagosloveni su oni ako se pokaju i dodju na svadbu Jagnjetovu. Blagosloven je onaj koji se ne spotakne prolazeci pored mene.

_______
[1] Surat Al-Araf (7):179.

9

Jevandjelje po Mateju
Glava 22

“1 I odgovarajući Isus opet reče im u pričama govoreći: 2 Kraljevstvo je nebesko kao čovek kralj koji načini svadbu sinu svom. 3 I posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu; i ne hteše doći. 4 Opet posla druge sluge govoreći: Kažite zvanicama: Evo sam obed svoj ugotovio, i junci moji i hranjenici poklani su, i sve je gotovo; dođite na svadbu. 5 A oni ne marivši otidoše ovaj u polje svoje, a ovaj k trgovini svojoj. 6 A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih, i pobiše ih. 7 A kad to ču kralj onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one, i grad njihov zapali. 8 Tada reče slugama svojim: Svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne. 9 Idite dakle na raskršće i koga god nađete, dozovite na svadbu. 10 I izišavši sluge one na raskršća sabraše sve koje nađoše, zle i dobre; i stolovi napuniše se gostiju.
11 Izašavši pak kralj da vidi goste ugleda onde čoveka neobučenog u svadbeno ruho. 12 I reče mu: Prijatelju! Kako si došao amo bez svadbenog ruha? A on oćute. 13 Tada reče kralj slugama: Svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite te bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba. 14 Jer su mnogi zvani, ali je malo izbranih.”

Mnogi Hriscani ocekuju Isusa a.s. ovih dana, i oni znaju da su ovo dani njegovog povratka i dani Manjeg Ozivljenja.

Upozorite ih da je Isus a.s. poslat na Istok i takav ce biti njegov povratak, a poslanik (Utesitelj) koji je obecan u Bibliji, koga ce Isus poslati, ce takodje biti na istoku. Stavise, masakr poslednjeg vremena ce biti na istoku, i u Iraku posebno, kao sto vizija Jovana spominje, i vizija nazvana Irak (Veliki Vavilon).

Recite im da je lav, kolena Judinog, koren Davidov nadvladao da otvori knjigu i sedam pecata njenih.

Ali a.s. je rekao, “Nema znanja koje drugi od mene otvara, i nema tajne koje drugi od Al-Qa’ima zatvara” [1]

_______
[1] Mostadrak Safinat Al-Bihar, zbirka 10, strana 350.

10

Vizija Jovana
Glava 5

“Evo je nadvladao lav, koji je od kolena Judinog, koren Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njenih.
6 I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano…”

Glava 6

“1 I videh kad otvori Jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gde govori kao glas gromovni: Dođi i vidi. 2 I videh, i gle, konj beo, i onaj što seđaše na njemu imaše strelu; i njemu se dade kruna, i iziđe pobeđujući, i da pobedi.”

Recite im da je jagnje koje stajase kao zaklano, dosao, i ko god hoce da opere svoju odecu njegovom krvlju, neka ucini to, da bude preciscen i osvecen, i da ima udeo u Kraljevstvu Nebeskom, i da vidi u Kraljevstvu Nebeskom.

gresni gresnik
Ahmed Al-Hasan
Rabi Al-Thani 1427 Hidzri

Bila su petorica, pas njihov je bio šesti

Pitanje 5 iz knjige Al-Jawab Al-Munir: Da li mogu da znam sta ili ko se misli pod psom ljudi iz pecine? Da li je to bio obican pas, zasto je on spomenut vise od jedanput u toj prici, i ponekad u obliku mnozine “…Bila su petorica, pas njihov je bio šesti” (Surat Al-Kahf (18):22)? Molim vas razjasnite.

Alaa Razaq,
8/Rabi’e/1426 H

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog i hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

To je bio obican pas zajedno sa ljudima pecine a.s, ali znacajna stvar nije bio pas vec onaj ko kontrolise psa; [to je bio] dzinn koji se zove Qatmir (Dzinni imaju sposobnost da zaposednu zivotinje kao sto su psi i macke), i taj dzinn, Qatmir, je hteo da privuce njihovu paznju kroz ovog psa na svoje postojanje i mogucnost da im pomogne, nakon sto je poverovao u njihov poziv, a Qatmir je jedan od onih dzinna koji imaju sposobnost da ispune srca uzasom i da uzdrmaju srca hrabrih, Allah SWT. je rekao: ”A pas njihov je opruženih šapa svojih bio na pragu. Da si na njih pogledao, sigurno bi se okrenuo od njih bežeći, i od njih bi se sigurno strahom ispunio.” (Surat Al-Kahf (18):18)

Onaj koji je strahom ispunjavao srca kome god da im se priblizio je bio dzinn Qatmir, koji ih je cuvao. A Qatmir je jedan od Ansara (sledbenika) Al-Qaima a.s.

Ahmed Al-Hasan

Ko je Solomonov Zamenik a.s?

Pitanje 537 iz knjige Al-Jawab Al-Munir:

Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu sa vama. I neka Molitve i Mir budu na najboljoj kreaciji Muhamedu sawas. i na porodici Ya-sina i Imamima Mahdijima a.s. i posaljite velike pozdrave.

Imam Ahmed Al-Hasanu i Ansarima (pristalicima), Allah i Andjeli su svedoci da vi imate vise znanja koliko sam sigurniji citajuci vase knjige, vase govore i vase dokaze, ali cu spomenuti jednu temu, da moje srce bude mirno :
Prvo: Prica zamenika Poslanika Solomona a.s. Asifa bin Barkhie, mi zelimo da nam Imam razjasni dokaz, za nas; zato sto je on ucenjak Porodice Muhameda i ostatak Allaha, nema sumnje u to, samo da bismo bili zadovoljni.

Pitanje 1: Koja je prica o zameniku Poslanika Solomona a.s. Asif bin Barkhi-i kada je doneo tron Bilqis?

Pitanje 2: Koje je pravo ime zamenika Poslanika Solomona a.s. koje znate?

Pitanje 3: Kako se zove knjiga iz koje je dobio znanje kao sto je receno u Svetom Kur’anu?

Pitanje 4: Kakvo je bilo to znanje koje je on dobio iz knjige?

Pitanje 5: Da li je Asif doneo tron koristeci Dua (Dovu), ili sta? Ako je bila Dua ili nesto drugo, da li mozete, molim vas da je navedete?

Pitanje 6: Objasnite kako je tron prenesen sa jednog mesta na drugo?

I neka vas Allah uveca iz Njegovog Bozanskog Znanja, i uveca vasu svetlost i svetlost vasih Ansara, koja se ne gasi, iako nevernici ne zele to.
Ja se nadam da ce Ansari poslati moja pitanja nepogresivom Imamu i da ce on napraviti Dua za mene iz njegovog srca za moj uspeh, i da sledim namesnike Allaha, i za odanost i da vidim vase sjajno pojavljivanje.

Odgovor: 
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova
Neka Mir i Molitve Allaha budu na Muhamedu i Potomcima Muhameda, Imamima i Mahdijima

“Reče onaj koji je znao nešto iz Knjige “Ja ću ti ga doneti pre nego što okom trepneš.” I kad on (Solomon a.s.) vide da je presto već pored njega postavljen, uzviknu: “Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.” (Sveti Kur’an Surat An-Naml (27):40)

Neka ti Allah da uspeha u svemu sto je dobro, on je naslednik Solomona i on je Asif a.s, a sto se tice nacina na koji je doneo tron, to je bilo podigavsi ga, i to sam objasnio i opisao, i objavljeno je u knjigama gde mozes i da procitas, nije bilo vremena i prostora koji bi uticali na proces prenosenja (trona); zato sto, sve sto je bilo potrebno je da se odrede dve lokacije prenosenja i onda podigne tron sa jedne lokacije i premestiti podizanjem na drugu lokaciju u istom momentu, a u procesu podizanja ne postoje vreme i prostor, tako da nema pokreta koje uzrokuje kasnjenje u prenosenju.

Sto se tice toga sta je bilo neko znanje iz knjige, to nisu reci ili znacenja, vec to su realnosti koje se pojavjuju i manifestuju na stranici postojanja coveka kada je on iskren prema Allahu SWT, svaki covek prema svom stepenu. Kao sto mozes da vidis je, da je ono sta se manifestovalo u Asifu a.s. nesto od knjige (“reče onaj koji je znao nešto iz Knjige”), a ono sto se manifestovalo u Muhamedu i Potomcima Muhameda a.s. je cela knjiga dok oni sami nisu postali knjiga Allaha SWT.
Allah SWT. kaze: “Oni koji ne veruju govore: “Ti nisi poslanik!” Reci: “Meni i vama dovoljan je kao svedok Allah, i onaj koji zna šta je Knjiga.” (Surat Ar-Ra’d (13):43), ovaj svedok je Ali a.s., i Allah SWT. je jasno objasnio da je Ali a.s. knjiga Allaha i da je sve pobrojano u njemu, Allah SWT. je rekao: “Uistinu Mi mrtve oživljavamo i zapisali smo ono što su uradili i dela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u knjizi jasnoj pobrojali.” (Surat Ya-Sin (36):12)

I neka ti Allah da uspeha, znaj da je ova knjiga sa jedne strane manifestacija Allaha u kreaciji i to je lik Allaha i to je kompletno ljudsko bice, i to su Muhamed i Potomci Muhameda a.s. Ako si citao sta sam napisao u knjigama, InshaAllah dobices uspeha da znas kako da odgovoris na ova pitanja i mnoga druga.
Neka ti Allah da uspeha i ucvrsti tvoje korake u znanju istine.

I neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu na tebi.

Ahmed Al-Hasan
Muharram Al-Haram, 1432 Hidzri

_______
Neki hadisi o ovome:

[1] Prenosi se do nas od Muhammad Bin Isa, od Ali Bin Al-Hakam, od Muhammad Bin Al-
Fazeyl, od Zareys Al-Wabishy, koji je rekao:
Jabir prenosi da sam ja rekao Abu Ja’far-u a.s. “Neka budem otkup za vas a.s, govor [27:40“Ja ću ti ga doneti pre nego što okom trepneš.”. On a.s. je rekao: “O Jabir, Allah SWT. je zasnovao Njegovo SWT. Veliko Ime na sedamdeset i tri slova. Sa njim (Asifom a.s.) je bilo znanje jednog od tih slova. Zemlja se savila izmedju njega i trona Bilqis (kraljica Sibe/Sabe) dok se nije spojila, a onda se vratila kako je ranije bila, dok je sa nama (a.s.), od Veceg Imena Allaha SWT. sedamdeset i dva slova, a jedno Slovo znanja nevidjenog i nevidljivog je sa Njim SWT.” Basaair Al Darajaat, stana 4, glava 12, hadis 6

[2] Prenosi se do nas od Ahmad Bin Musa, od Al-Hassan Bin Musa Al-Khashaab, od Abdul
Rahmaan Bin Kaseer Al-Hashmy, koji je rekao sledece:
Pitao sam Abu Abdullah-u a.s. o stihu “Reče onaj koji je znao nešto iz Knjige “Ja ću ti ga doneti pre nego što okom trepneš.” Abu Abdullah a.s. je svoje prste stavio na svoje grudi i rekao: “Kunem se Allahom SWT. kod nas je znanje o Knjizi, sve.” Basaair Al Darajaat, stana 5, glava 1, hadis 2

[3] Od njega, od Yaqoub Bin Yazeed, od Al-Hassan Bin Ali Bin Fazaal, od Abdullah Bin
Bakeyr,
Abu Abdullah a.s. Bio sam u njegovom a.s. drustvu, i spomenuo Solomona a.s. i sta je njemu dato od znanja i kraljevstva, pa mi je on a.s. rekao: “Sta je dato Solomonu bin Dawudu (a.s.)? Vec, sa njim je bilo samo jedno slovo Velicanstenog Imena, dok je tvoj kompanjon onaj za koga je Allah SWT. rekao [13:43“Meni i vama dovoljan je kao svedok Allah, i onaj koji zna šta je Knjiga.”. Kunem se Allahom SWT. znanje [cele] knjige je bilo sa Alijem a.s.” Pa sam ja rekao: ‘Rekao si istinu, neka budem zrtva za tebe’ Basaair Al Darajaat, zbirka 1, strana 232.

Rodjendan Al-Rithe a.s.

Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu sa vama
Neka ste blagosloveni na rodjendan Imam Ali bin Musa Al-Rethe a.s, i neka Allah prihvati vas rad

Ali bin Fathal prenosi od svog oca da je covek dosao Abu Al-Hasanu Ali bin Musa Al-Rithi a.s. i rekao, ‘O sine Allahovog Poslanika, video sam Allahovog Poslanika sawas. u svom snu, i kao da mi je on govorio, “Sta ces uraditi ako deo mene bude sahranjen u tvojoj zemlji, i ako ti bude povereno moje poverenje i ako moja zvezda bude sakrivena pod tvojim tlom?”

Al-Ridha a.s. mu je rekao, “Ja sam onaj koji je sahranjen u tvojoj zemlji, ja sam deo tvog Poslanika, ja sam poverenje i zvezda. Uistinu, onaj koji poseti mene znajuci da je Allah SWT. ucinio obaveznim moje pravo i pokoravanje meni, onda smo ja i moji ocevi njegovi posrednici na Danu Ozivljenja. A kome god mi da posredujemo, prezivljava cak i ako nosi teret dve teske stvari: dzinna i covecanstva. Moj otac prenosi od mog dede, od njegovog oca i od njegovih oceva da je Allahov Poslanik sawas. rekao, “Ko god da me vidi u svom snu, ustinu je mene video, zato sto Satana ne uzima moj oblik ili oblik bilo koga od mojih naslednika, niti on uzima oblik bilo koga od njihovih shia (sledbenika). A iskrena vizija je jedan od sedamdeset delova poslanistva.”

Man la Yahtharahu al-Faih, zbirka 2, strana 584; Oyoon Akhbar al-Retha, zbirka 1, strana 287; al-Amali od Sheika al-Sadooq, strana 120; Bihar al-Anwar, zbirka 49, strana 283.

Ahmed Al-Hasan
Danas, 17.09.2013.

Zasto je Muhamed sawas. zenio vise zena?

Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu na vama.
Pozdrav svim posetiocima ove blagoslovene stranice.
Molim Allaha da ste vi dobro i dobrog zdravlja.

Gdin. Najmat Aljadi je napisao,

Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu na vama.
Nadam se da ce vam Allah SWT. dati skoro olaksanje, i olaksati srce vasoj majci Fatimi Al-Zahri a.s.
Zaista, On je Blizu i Reaguje.
Moj Imame, u nasim diskusijama sa Hriscanima o dokazima poziva, cesto vidimo da se okrecu licnosti Poslanika Muhameda sawas. Jedno od njihovih pitanja je: Zasto je Muhamed sawas. imao devet zena? Mozete li molim vas da objasnite razlog?

Odgovor:
Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu sa tobom.

Generalno, diskusija sa bilo kojim protivnikom treba da bude ogranicena na odredjenu temu. U suprotnom, to ce biti proces nasumicnog skakanja sa jedne teme na drugu, bez bilo kakve koristi od diskusije.

Sto se tice stvari vencanja u vremenu Poslanika Muhameda sawas, a posebno u njegovom okruzenju, ono je bilo poligamno cak i pre Islama, zbog velikog procenta zena u odnosu na muskarce. A poznato je da drustveno, eticko i prihvatljivo resenje za takav drustveni problem jeste samo poligamija. Problem je postojao u tom okruzenju zbog stalnih ratova, borbi i razbojnistava, i ovo je prouzrokovalo da veliki broj muskaraca biva konstantno ubijan, dok su zene obicno sedele kod kuce i nisu se izlagale opasnosti ili bile u opasnosti. Cak i u borbama, one su postajale zarobljenici i nisu ubijane kao muskarci. Veliki procenat zena je bio drustveni problem posebno u takvom okruzenju, do te mere da su zene, koje nisu imale muzeve, podizale zastave izrazavajuci svoju voljnost za seksom sa muskarcima. Zene crvenih zastava su bile poznate u tom drustvu. A mnogi muskarci su ubijali svoje mlade kceri kao deo dobro-poznatog fenomena nazvanog zensko cedomorstvo, zbog mnostva zena u tom drustvu i zbog toga sto mnoge od njih nisu imale muzeve i pribegavale su zadovoljavanju svojih strasti na nacin koji nije regulisan drustvenim zakonom kao sto je brak.

Poslanik Muhamed sawas. je dosao sa zakonom koji uredjuje seksualne odnose u takvom drustvu, u okviru sredjenog braka da loza/rod ne bi bio izgubjen. Tako da je on doneo zakon poligamije drustvenim zakonom koji garantuje zeni njen integritet u vremenu takvog ekstremnog drustvenog stanja, da ona ne bi bila roba koja cirkulise medju muskarcima kao zene zastava. Umesto toga, ona je postovana zena muskarca i ona osigurava svoje zakonsko pravo. Zakon poligamije sa kojim je Poslanik Muhamed sawas. dosao je bio najpovoljnije resenje za ovakav ekstremni drustveni fenomen. U toku od nekoliko godina, fenomen zenskog cedomorstva i zena crvenih zastava, se zavrsio. Ovo je zbog Poslanika Muhameda sawas. koji je regulisao fenomen poligamije, da bi resio drustveni problem velikog povecanja broja zena u drustvu.

Razlog iza njegovog postupka posebno, neka Molitve Allaha budu sa njim, je bio sto vecina muskaraca nije zenila vise zena zbog tezine zivota i izdrzavanja, i tako dalje. Tako da je zenidba Poslanika (sawas.) sa vise zena, uprkos njegovog siromastva, bila da ohrabri druge. Njegovi postupci nisu izlazili izvan granica drustvenog zivota u okruzenju u kome je ziveo; okruzenju koje je iziskivalo vencanje muskarca sa vise zena kao eticko resenje za problem velikog procenta zena; i to je ispunilo biolosko seksualnu potrebu zene i sacuvalo njen integritet kroz poligamiju.

Posle ovog objasnjenja, mislim da bi bilo neprimereno prigovarati coveku sto je bio ozenjen sa sedam zena, koji je ziveo u drustvu u kome je odnos zena prema muskarcima 7:1, samo zbog toga sto vi zivite u 21. veku u drustvu u kome je odnos zena i muskaraca 1:1, i vecina muskaraca u ovom drustvu zeni jednu zenu. Tako da je zenidba sa sedam zena, u vasem vremenu i drustvu, pogresna. Takodje, zenidba ondasnjeg coveka, jednom zenom u njegovom vremenu i drustvu, je pogresna. Zapravo, bestidno je pogresno i razorno za drustvo, zato sto prouzrokuje fenomene kao sto su zensko cedomorsto i zene sa zastavama.

Ahmed Al-Hasan
Danas, 14.09.2013.

Galaksija kao zrno peska

Imam Ahmed Al-Hasan a.s. je rekao: “Vi, ako biste vi znali da je cela zemlja, siroka koliko jeste, kao zrno peska u pustinji u poredjenju sa galaksijom. A galaksija je kao zrno peska u poredjenju sa Materijalnim Univerzumom, a Nebo Dunye (Ovog sveta)* je kao zrno peska u poredjenju sa Drugim Nebom i sve tako, dok sve ne postane malo u vasim ocima osim Allaha, a Allah Uzviseni i Najvisi postane Ogroman u vama samima, i tada cete znati da je On neopisiv.”

Deo odgovora na pitanje 175, Al-Mutashebihat (Alegorije)
_______
* Ceo Materijalni Univerzum sa svim galaksijama je samo donji deo Neba Dunye (ovoga sveta). Znaci da, Nebo Dunye se sastoji od dva dela, donji manji deo je ceo Materijalni Univerzum, a gornji veci deo je Perfektno Prvo Nebo (gde je Adam a.s. bio postojeci dok nije spusten u najnizi deo Prvog Neba – Materijalni Univerzum – na Zemlju, kada je bio neposlusan Allahu SWT., pogledaj ranije postove o Adamu a.s.).
[Perfektno] Prvo Nebo je vrata Drugog Neba, i tako dalje do Sedmog Neba tj. Neba Kompletnog Uma (pogledaj ranije postove o stvaranju Kreacije).

Za bolje pamcenje

Neko je pitao Imam Ahmed Al-Hasana a.s, da voli da cita ali da mu je tesko da zapamti sta je procitao, pa da li postoji nesto sto bi mu pomoglo pri pamcenju?

“Za pamcenje: Uzmi casu i stavi u nju malo pcelinjeg meda, dodaj zagrejanu vodu, pa citaj Surat Al-Fatiha, Ayat Al-Kursi i Surat Al-Tawhid nad njom (casom). Popij pre dorucka jer pomaze pri pamcenju InshaAllah. Ponavljaj ovaj postupak sto vise mozes.”

Iz knjige Al-Jawab Al-Munir, pitanje 345, Imam Ahmed Al-Hasan a.s.

Kunem se položajima zvezda

Pitanje 164 iz knjige Al-Mutashebihat (Alegorije):
Koje je znacenje govora Svemoguceg: “Pa ne! Kunem se položajima zvezda” (Sveti Kur’an Surat Al-Waqia (56):75)

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. Neka Mir bude na Muhamedu i Porodici Muhameda, Imamima i Mahdijima.

Zvezde su: Porodica Muhameda a.s. [1] Allahov Poslanik sawas. je rekao: “Moj Ahlul Bayt (Porodica) su zastita ljudima zemlje, kao sto su zvezde zastita ljudima Nebesa” Al-Amaali Sheikh AlSaduq, strana 738

Sto se tice pozicija zvezda na nebu, one poseduju znak od znakova Allaha Uzvisenog i Mocnog, sedam zvezda koje ukazuju na Zvezdu Severnjacu na nebu predstavljaju Porodicu Muhameda a.s., prve tri predstavljaju: Muhameda, Alija i Fatimu a.s., sto se tice ostatka od cetiri, one vode na osnovu svog reda; dve koje su najblize tri su (Al-Hasan i Al-Husein a.s.), a poslednje dve, jedna od njih ukazuje na 8 Imama a druga ukazuje na Imam Al-Mahdija a.s. i one su najblize Zvezdi Severnjaci.

Sve ove zvezde ukazuju na Zvezdu Severnjacu na Nebu, a Zvezda Severnjaca je dokaz Kible, njome se ljudi vode ka Kibli u tamnoj noci, a Kibla je pravac prostiranja Allahu Uzvisenom i Mocnom, pa Zvezda Severnjaca dovodi do Imam Al-Mahdija a.s., sto znaci onog koji informise o njemu [2], i ovo je stvar zvezda na nebu.

_______
[1] Od Al-Mufadala bin Umar Al-Dza’fi, on je rekao: “Cuo sam Aba Abdullah a.s. da kaze o govoru Allaha Svemoguceg: “Pa ne! Kunem se položajima zvezda *A on je, da znate, zakletva velika”, sto znaci zakletva obznane od Imama a.s, covek koji se kune njome i kaze: Ovo je pred Allahom veliko” Menla Yahduruhu Al-Faqih, zbirka 3, strana 377, hadis 4326

Od Abi Ja’fara a.s. on je rekao: “Mi smo zvezde na nebu, kad god da zvezda nestane, zvezda se pojavi, sve dok ne pokazete svojim prstima i ne savijete svoje vratove, Allah je ucinio da vasa zvezda nestane od vas, pa Banu AbdulMutalib stasa, i nece se znati koja je koja, pa ako se vasa zvezda pojavi, zahvaljujte vasem Gospodaru.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 338, vrata Okultacija, hadis 8

[2] Prvi Mahdi je onaj koji ukazuje i vodi ljude ka Imam Al-Mahdiju a.s. na poseban nacin, a Imami a.s. na generalni nacin, i koji obavestava o pravu Imama a.s, i to je ono sta njihove tradicije govore a.s, kao sto je receno od Imam Al-Sadiqa a.s. o Mahdijima i opisao ih kao:
“Grupa od nasih Shia (sledbenika), koji pozivaju ljude da slede nas i obavestavaju ih o nasem pravu.” Kamal Al Deen Wa Tamam AlNima, strana 358, hadis 56.

I u drugom hadisu, “Pitajte ga o najvecim stvarima koje samo on moze da vam odgovori.” Gaibat Al Numani, strana 179
“I on nece biti upitan za bilo sta medju koricama, osim da ce na to odgovoriti.” Gaibat Al Numani, strana 250

2
Zvezda Severnjaca je jedina zvezda koja je stacionirana na nebu, i ona se ne pomera, zato sto je ona locirana u osi rotacije zemlje.

I Svemoguci je rekao: “A on je, da znate, zakletva velika * on je, zaista, Kur’an plemeniti * u Knjizi brižljivo čuvanoj * dodirnuti ga smeju samo oni koji su čisti,* on je Objava od Gospodara svetova. * Pa, kako ovaj govor omalovažavate” (Surat Al-Waqia (56):76-81). Sto znaci da je ova zakletva, zakletva Zvezde Severnjace, i to je Prvi Mahdi.

Mahdi koji ukazuje na Imam Al-Mahdija (a.s.), a zvezde koje vode njemu su: Muhamed, Ali, Fatima, Al-Hasan, Al-Husein, Imami i Imam Al-Mahdi a.s, i oni su zvezde a.s. koje ukazuju na Zvezdu Severnjacu ili Prvog Mahdija, to je zato sto su obavestili ljude o njemu, njihovim recima i tradicijama koje dolaze od njih (a.s.), i takodje istinitim vizijama koje vernici vide o njima a.s. [1], i one ukazuju na pracenje Prvog Mahdija; zato sto je on Zvezda Severnjaca koja ukazuje na Kiblu, sto znaci da je on dokaz Imam Al-Mahdija a.s, kao sto je Svemoguci rekao: “A on je, da znate, zakletva velika”

_______
[1] O vizijama: Imam Al-Sadiq a.s. je rekao kada je govorio o crnim zastavama Khurasana: “Ostanite u svojim kucama, a kada vidite da se okupljamo oko coveka, dodjite nam sa svojim oruzjem.” Gaibat Al Numani, strana 203 Imami a.s. u vremenu Al-Qa’ima (Onaj koji se uzdize Porodice Muhameda a.s.) su svi umrli osim Imam Al-Qa’ima a.s, i oni ne mogu da se skupe osim u vizijama ili Kashf-u (vizije tokom budnog stanja) ljudima uvida, a [postoji] dosta tradicija osim ove, pogledajte knjigu ‘Razboritost govora o dokazu autenticnih vizija mudrih’ od profesora Ahmed Hataba, izdanje Ansara Imam Al-Mahdija a.s.

3
U drugom stihu: “O čemu oni jedni druge pitaju? * O vesti velikoj” (Sveti Kur’an Surat Al-Naba’ (78):1-2), sto znaci Prvi Mahdi i Yamani.

“On je, zaista, Kur’an plemeniti”, sto znaci da je on Kur’an koji govori, zato sto je on Prvi od Mahdija.

“Dodirnuti ga smeju samo oni koji su čisti” Niko ne zna nista o njegovoj istini osim cistih, i oni su 313 kompanjona Imam Al-Mahdija a.s.

“Pa, kako ovaj govor omalovažavate”, sto znaci da su oni zbog ovog govora u sumnji.

I Svemoguci je rekao: “Tako mi zore, * i deset noći, * Al-Shafa i Al-Witer, * i noći kada nestaje * zar to pametnom zakletva nije…?” (Surat Al-Fajr (89):1-5)

“Zora” je Imam Al-Mahdi a.s. “Deset noci” su Imami a.s, On je spomenuo njih kao noci zato sto su ziveli u narodu opresora. “Al-Shafa/Parna i Al-Witer/neparna”: Al-Shafa/Parna su Ali i Fatima a.s, a Al-Witer/neparna je Allahov Poslanik sawas, On je naveo Alija i Fatimu a.s. kao Shafa/Parni zato sto su oni jedna svetlost, a Allahov Poslanik sawas. je naveden kao Al-Witer zato sto niko nije slican njemu u kreaciji. [1]

_______
[1] Od Jabbira od Abi Abdullah-e a.s. o govoru Svemoguceg “Tako mi zore” to je Qa’im (Onaj koji se uzdize Porodice Muhameda a.s.), a “Deset noci” su Imami od Al-Hasana do Al-Hasana (Al-Askarija a.s.), a “Al-Shafa” su Princ Vernika i Fatima a.s, a “Al-Witer” je Allah Sam bez partnera “i noći kada nestaje” to je narod Habtara (opresora) koji se nastavlja do uzdizanja Qa’ima a.s.” Bihar Al-Anwar, zbirka 24, strana 78

4
“I noći kada nestaje”, sto znaci kada se narod opresora zavrsi i ugnjatavanje i tama koje ga prate, je kao noc koja je dosla i otisla tokom pojave zore Imam Al-Mahdija a.s.

“Zar to pametnom zakletva nije…?” Zakletva je Prvi Mahdi, sto znaci da li ima dovoljno objasnjenja i dokaza u znanju Prvog Mahdija.

“Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, 
Iremom punim stubišta, 
kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo; 
i Semudom, koji je stene u dolini klesao,
i Faraonom, koji je šatore imao 
koji su na Zemlji ugnjetavali 
i uvećali korupciju, 
pa je Gospodar tvoj – bič patnje na njih spustio, 
jer, Gospodar tvoj zaista, Sve-vidi.”
(Sveti Kur’an Surat Al-Fajer (89):6-14)

Sto znaci da je Duh Prvog Mahdija od vojnika Allaha, koji je bio sa Ali ibn Abu Talibom a.s. kada je spustio vojnika Allaha od Andjela kazne na Aad i Semud i Farona, koji su ugnjetavali na zemlji. [1]

I Andjeli Allaha i vojnici Allaha dobijaju naredbe za njih od Prvog Mahdija, isto kao sto on dobija naredbe od Imam Al-Mahdija a.s, dok stvar ne stigne do Alija a.s, i takodje Ali a.s. dobija svoje naredbe od Muhameda sawas, a Muhamed sawas. od naredbe Allaha (SWT.)

Onaj Koji salje dole kaznu na narod buntovnicki je Allah Uzviseni i Mocni, i on je Muhamed sawas. i on je Ali a.s. i on je Imam Al-Mahdi a.s…. i on je Prvi Mahdi…, i oni su Andjeli Allaha koji dobijaju naredbe za njih od vojnika Allaha Uzvisenog i Mocnog.

Ahmed Al-Hasan

_______
[1] Spomenuto je u govoru Princa Vernika a.s. koji se zove ‘Attatanjia’“…ako biste znali sta je bilo izmedju Adama i Noja (a.s.) od cuda koje sam ucinio i naroda koje sam unistio: presuda protiv njih je opravdana, uistinu kako je rdjavo ono sta rade. Ja sam vlasnik prvog potopa, ja sam vlasnik drugog potopa, ja sam vlasnik bujice popustanjem brana nastale [34:16], ja sam vlasnik skrivenih tajni, ja sam vlasnik Aada i Rajeva, ja sam vlasnik Semuda i znakova, ja sam njihov unistitelj, ja sam onaj koji potresa zemlju, ja sam onaj koji ih vraca, ja sam onaj koji unistava, ja stojim iza svega … ja sam onaj koji uvecava, ja sam onaj koji smrt daje, ja sam onaj koji zivot daje…” Masharik Anwar Al-Yaqeen, strana 263-264

Od Allahovog Poslanika sawas, on je rekao: “O Ali, ti si bio sa poslanicima u tajnosti i ti si bio sa mnom javno.” Nafahat Al-Azhar od Al-Milani, deo 5, strana 111

Od Salmana Al-Muhamedi i Abi Dharr-a Al-Ghaffari a.s. od Princa Vernika a.s. u dugackom hadisu, gde je receno: “… ja sam nosio Noja u brodu, ja sam kompanjon Yunusa u stomaku kita, ja sam onaj koji je govorio sa Mojsijem kod mora, ja sam unistio prve narode, meni je dato znanje Poslanika i Naslednika (a.s.), i razboritost govora, i sa mnom je Poslanistvo Muhameda (sawas.) kompletirano, ja cinim da reke i mora teku, ja cinim da iz zemlje izvori izviru, ja sam otac Dunye (ovog sveta) u njenom licu, ja sam kazna Dana tamnog [26:189], ja sam Al-Khidr ucitelj Mojsija (a.s.), ja sam ucitelj Dawuda i Solomona (a.s.), ja sam Dhul Qurnein, ja sam onaj koji je oduzeo ribu dozvolom Allaha Svemoguceg, ja sam rasirio zemlju, ja sam kazna Dana tamnog, ja sam onaj koji poziva iz mesta dalekog, ja sam Zver zemlje…” Masharik Anwar Al-Yaqeen, strana 257

Musliman Politicar

“Tirani koji vladaju Islamskim drzavama pokusavaju da rasire ideju razdvajanja izmedju religije i politike i da podignu slogan ‘religijsko za religiju, a politicko za politiku’, a te neznalice nisu izmislile ovu ideju vec su je primili od zapadnih materijalista…

I to je greska, za koju nijedan Musliman koji je svestan svoje religije ne bi trebalo da podrzava, zato sto religija Islama govori o svakom malom detalju u zivotu ljudi, kao sto govori o delima obozavanja, tako ne postoji ekonomski ili drustveni odnos a da Jurisprudencija Islama nije govorila o tome, isto kao i o vojnim stvarima i Dzihadu, i kako se odnositi prema ne-muslimanima, i takodje o sporazumima i ugovorima i namiricama, a sta je politika a da nisu ove stvari spojene.

Ali tirani nisu zadovoljni time; jer je politika za njih trikovi koje oni koriste da preuzmu kontrolu nad Islamskim narodom, njihova politika je protiv ljudi, a politika koju Allah hoce je za ljude, i ko god zeli da odstupi od politike koju je Allah definisao u Islamu se uputio prema tami dana neznanja:

Allah je rekao: “Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto veruje?” Surat Al-Mā’idah (5):50

Sto se tice politike Poslanika sawas. ili Nepogresivog a.s., ili onih koji njih predstavljaju; to je sirenje milosti medju ljudima i obozavanje Allaha SWT., i navoditi ljude na promisljenost, i rasiriti pravdu i jednakost u zajednici, i omoguciti ljudima hranu i zadovoljiti ih ekonomski. Cilj tirana je da ostane mocan, a cilj Poslanika sawas. je izvesti ljude iz tame na svetlost, i rasiriti pravednost medju njima.

Mi, kao Muslimani se slazemo da je Zakon ovoga doba religija Islama, pecat religije, i Allah SWT. je postavio pravedne, preciste i nepogresive vodje da se odnose prema stvarima sveta i religije pravedno, ali je tiranin silovao njihova prava i nemilosrdno preuzeo volan, a ljudi izneverili preciste vodice i nisu ih podrzali, pa su izgubili svoju srecu i ucini svog Boga gnevnog.

Takvi tirani su se fokusirali samo na dve stvari, pljacka ili ponizavanje, kao sto su rekli nas gospodar Al-Husein a.s. i Allah i Njegov Poslanik sawas., vernici ne prihvataju poniznost za nas pa mi moramo da izvrsimo Dzihad protiv takvih tirana i njihovih placenika, koji piju krv Muslimanima, pre nego sto dodje dan u kome postanemo tela bez krvi i da kao mrtvaci hodamo zemljom, i nijedan Musliman ne treba da kaze ‘Ja se ne mesam u politiku’; zato sto je svaki Musliman, koji je posvecen svom Islamu i koji ima znanje o svojoj religiji, politicar.”

Knjiga “Lavirint”, Ahmed Al-Hasan

Nebeske Napukline

Pitanje 139 iz knjige Alegorije (Al-Mutashabihat):

Koje je znacenje (ovih reci) recenih od Svemoguceg: 
“Pa ponovo pogledaj [u Nebo] vidiš li ikakve nepukline” (Sveti Kur’an Surat Al-Mulk (67):3)

Odgovor:
U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. Neka Milost Allaha bude na Muhamedu i potomcima Muhameda, Imamima i Mahdijima

Napukline, su kapije/prolazi koji ce otvoriti Nebesa za Andjele tokom pojave Al-Qa’ima, neka je Mir na njemu. Svemoguci je rekao:

“i nebo će se otvoriti i kapije će imati” (Sveti Kur’an Surat An-Naba’ (78):19)

I Andjeli ce se spustiti sa Nebesa da daju pobedu Istini, i religiji Allaha Svemoguceg, Velicanstvenog. Pise na kraju Sure Al-Mulk:
“Reci: “Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?” (Sveti Kur’an Surat Al-Mulk (67):30)

Sto znaci, u Okultaciji Znanje ce biti podignuto od vas i nista nece ostati sa vama osim neznanja [1], onda pozivac ka istini ce doci vama sa Bozanskim Znanjem. I on je tekuca voda [2].

_______
[1] Spomenuto je da ce znanje postati nepoznato/zamraceno, sto znaci da ce se izgubiti i nestati medju ljudima; zbog njihove nezahvalnosti/neverovanja u pravo Imam Al-Mahdija a.s. i njegovog cuvara, od Amir al-Mu’minin a.s. koji je rekao sledece, “O Gospodaru, sigurno je da Ti mora da imas dokaze na Tvojoj zemlji. Dokaz posle dokaza nad Tvojom kreacijom, koji ce upucivati ljude ka Tvojoj religiji i uciti ih Tvom Znanju, da se Tvoji prijatelji ne bi rastrkali… iz tog razloga znanje postaje nepoznato kada ne nadje nekoga ko moze da podnese, zastiti i prenosi ga kao sto su culi od ucenjaka, i da govori iskreno od njih tome. O Gospodaru, znam da svo znanje nece biti nepoznato i da svi njegovi izvori nece nestati. Ti neces ostaviti Svoju zemlju bez osobe sa Tvojim Autoritetom nad Tvojom kreacijom. On moze ili da zivi u javnom prizoru ali da mu se ne pokorava i da se on ne sledi, ili je uplasen i sakriven od javnog prizora i da Tvoj Autoritet nije obesnazen i Tvoji prijatelji nisu zavedeni nakon sto si im Ti darovao uputstvo. Zapravo, gde su oni? I koliko je njih? Njih je u veoma malom broju ali veoma velike casti pred Allahom.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 339 

Od Ayyub ibn Nuh od Abu Al-Hasana treceg a.s, koji je rekao sledece: “Kada vase znanje koje se nalazi kod vas nestane, onda ocekujte dobre vesti da se pojave pod vasim nogama.” Al-Kafi, zbrika 1, strana 341. I mnogi drugi hadisi na ovu temu, pa pogledajte.

[2] Od Ali ibn Ja’fara od njegovog brata, Musa ibn Ja’far a.s. koji je rekao sledece o recima Allaha, NajVelicanstvenijeg, NajMilostivijeg, “Reci: “Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?” (67:30). Imam a.s. je rekao. “Kada vaseg Imama ne bi bilo pred vama, ko bi vam doveo novog Imama?” Al Kafi, zbirka 1, strana 340, hadis 14