Da li je Allah na svakom mestu?

Pitanje 406: Da li bi bilo ispravno reci da je Allah, Uzviseni, na svakom mestu?

Salje: obican Musliman

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gosdpodaru svetova. Neka Blagoslovi Allaha budu na Muhamedu i Porodici Muhameda, Imamima i Mahdijima.

Ispravno je reci da je Allah na svakom mestu, Ali ne, drugim recima, da mesto sadrzi i ogranicava Slavnog, Uzvisenog, vec, da mesto postoji prisustvom Slavnog, Uzvisenog. Jer On, Slavljeni, je Onaj koji je stvorio mesto i dao mu postojanje, i On, Slavni, jos pruza/produzava mestu postojanje.

I neka je Mir sa vama i Allahova Milost i Blagoslovi

Ahmed Al-Hassan
Thul-Qedah, 1431 Hijra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s