Uistinu, ja sam im dosao

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin

Uistinu, ja sam im dosao, i moje ime je kao ime Allahovog Poslanika sawas., Ahmed, i ime mog oca je isto kao ime oca Allahovog Poslanika sawas., Isma’il, kao sto su tradicije napomenule, a Poslanik sawas. je rekao: “Ja sam sin dvojice ubijenih, Abdullah-e i Isma’il-a.”

Ja sam dosao vama po tekstu koji definise karakter opisan kao zastita od zablude, za one koji se cvrsto drze toga, i ja sam dosao sa Znanjem i ja sam jedini koji nosi zastavu Neprikosnovenosti/Vernosti Allahu.
Pa plasite se Allaha, O narode Muhameda sawas.
I zovite Istini i sledite Kalifa (Namesnika) Allaha, Mahdija, kome vas je Allahov Poslanik sawas. pozvao da date pobedu, cak i ako treba da puzite preko leda, i imajte veru u jedinu Volju (Oporuku/Testament) Poslanika, da biste mogli da budete spaseni na ovom svetu i Onom.

Ahmed Al-Hasan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s