Radujte se sto se oslobodili onih ciji umovi su postali truli

Neka su mir, milost i blagoslovi Allaha sa vama.
Kada se nivo vode podigne, pacovi pokazuju svoje glave.
Licemeri i oni koji jure vlast u ovozemaljskom zivotu ne mogu da sakriju svoje glave danas, jer je nivo vode veoma porastao.
Naklonoscu Allaha prema nama, videcete da se poziv Allaha ubzano prociscava od licemera, koji vam ne bi bili od koristi i da su ostali medju vama.
“Da su pošli s vama, ne bi vas uvećali osim pometnjom, a bili bi marljivi u tome, nastojeći da naprave smutnju, a među vama ima i onih koji ih rado slušaju. A Allah zna grešnike.” [Sveti Kur’an Surat At-Tawba (9):47]

Radujte se sto se oslobodili onih koje su grinje izgrizle, a ciji umovi su postali truli, i ciji miris je postao smrdljiv. Allah prezire njihove pojave i oni su prezreni od Andjela na nebesima.
“Allahu nije bilo po volji da oni idu, pa ih je zadržao, i bî im rečeno: “Sedite sa onima koji sede!” [Sveti Kur’an Surat At-Tawba (9):46]

*Napomena: Imam a.s ovde ne govori o fizickoj vodi, vec o znanju Allaha koje se rasirilo po Zemlji i koje je na najvecem stupnju do sada. Jer voda predstavlja znanje u visim svetovima.

3333333333

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s