Elif, Lem, Mim الم

1
Pitanje 11: Koje je tumacenje slova na pocetku nekih Sura Kur’ana?

Odgovor:
U Suri Al-Baqara, “الم [Elif, Lem, Mim]” (2)

م (Mim) je Muhammad, ل (Lem) is Ali, ا (Elif ) je Fatima.

Broj slova na pocecima nekih Sura je ukupno cetrnaest (14), sto je polovina broja slova Arapskog alfabeta (28). Ova slova su slova svetlosti, i ona su u suprotnosti slovima tame, sto znaci da imaju malo svetlosti i nisu (potpuna) tama.

I ovih slova je kao cetrnaest pozicija meseca na sredini meseca, sto znaci sedam dana nakon sto mesec pocne.

_______
(2) Sveti Kur’an Surat Al-Baqara (2):1

2
I م (Mim) je kao pozicija meseca u noci kada je pun, a ل (Lem) je predhodna noc, ا (Elif ) je sledeca noc. To su noci Tashriqa (11ti, 12ti i 13ti Dhu Al-Hijja meseca).

Muhamed sawas. je pun mesec, a Ali i Fatima (a.s.) su mesec koji je skoro pun. Receno je u Dua:
“I Tvoja kompletna rec, i Tvoje reci koje si Ti darovao svetovima.” (1)

I م (Mim) suocava Allaha u Bismillah, a ل (Lem) suocava Al-Rahman, i ا (Elif ) suocava Al-Rahim. I Bismillah svake Sure je refleksija od Bismillah Al-Fatiha-e sa odredjenog aspekta, i isto se odnosi na slova, ona su refleksija Allahovog Poslanika sawas., i Alija i Fatime i Imama a.s. I na svakoj poziciji, slova su refleksija njih a.s. sa odredjenog aspekta. Sto vise nepogresivi zna Allaha, vise aspekata i pojava on ima u Kur’anu, i vise se slovo koje ga predstavlja ponavlja u Kur’anu. م (Mim) je ponovljeno sedamnaest puta, ل (Lem) je ponovljeno trinaest puta i ا (Elif ) je ponovljeno trinaest puta.

I ova slova su elita Kur’ana, Najvece Ime se sastoji od ovih slova, i ona su tajna izmedju Allaha i Imama a.s., i Najvece Ime je sacinjeno od njih. (2) 

Da imam dozvolu da govorim vise o njima, to bih i ucinio…



 

(1)Misbah Al-Mujtahid, strana 419.
(2). Abu Abdullah a.s. je rekao u tumacenju Allahovog govora, “حمعسق [Haa, Mim, Ain, Sin, Qaf]” To su slova Najveceg rasclanjenog imena Allaha, ono je sastavljeno od Allahovog Poslanika ili Imama a.s., i oni su od Najveceg imena, koji ako se oni mole Allahu njima, odgovoreno im je.” Bihar Al-Anwar, zbirka 89, strana 376