13ti Apostol

Download/Preuzmi: 13ti Apostol

Sadrzaj

Skracenice …………………………………………………………………………..  5

Predgovor komentatora ………………………………………………………….    6

Lav i Jagnje u Viziji Jovana, ko je on? …………………………………………  11

Grana iz stabla Jesejevog  ………………………………………………….…..  15

Zena obucena Suncem i Mesecom …………………………………………..… 19

Kakve su bile Dobre vesti od Isusa a.s. i Muhameda sawas. ……………….  23

Broj Antihrista ili zveri ……………………………………………..……………..  33

Islam, Nasilje i Prava Zena ………………………………………………………  35

Savet svakom Hriscaninu koji zeli da zna istinu ……………………..………   43

Slucaj Raspeca i Jevandjelje po Judi …………………………………..………  47

Ko je onaj koji lici (na Isusa) koji je razapet? ………………………….………  51

Dodaci …………………………………………………………………….……….  80

Dodatak 1 ……………………………………………………………….………… 81

Dodatak 2 …….…………………………………………………………..……….  85

Dodatak 3 …………………………………………………………………………  95

Dodatak 4 …………………………………………………………………..……..  99

Dodatak 5 ………………………………………………………………….…….  109

Dodatak 6 …………………………………………………………………..……  115

Dodatak 7 ………………………………………………………………….…….  119