Šta je bilo lišće kojim su se Adam i Eva a.s. pokrili?

Pitanja:

A. Poznato je da je Iblis (Satana l.a.) izbacen iz Raja zbog njegovog odbijanja da se pokloni Adamu a.s. Kako je onda usao u Raj i saputao Adamu a.s. i nagovorio ga da jede sa zabranjenog drveta? Reci koje je Iblis uputio Adamu a.s. ukazuju na to da je on bio sa njim a.s. u Raju zato sto je pokazao na drvo, koristeci rec ‘ovo’ sto takodje znaci da on nije bio daleko od njega.

B. Sta je bilo drvo sa koga je Adam a.s. jeo?

C. Da li nagost Adama a.s. i Eve a.s. znaci da su bili goli bez odece, a onda kad su jeli sa drveta postali svesni svoje golotinje pa su se pokrili liscem iz Raja? I kakvo je bilo to lisce?

Odgovori:

Da bi odgovorio na ova pitanja potreban je uvod: Uistinu Adam a.s. je napravljen od blata, sto znaci zemlje. Medjutim, on nije ostao samo na Zemlji, nego se on uzdigao do najvise tacke najznizeg neba (uzdigao se na prvo nebo) ili tacnije do vrata drugog neba a to je Carstvo Nebesko.
A ovo vaznesenje Adamove zemlje zahteva da njegova zemlja sija Svetloscu njenog Gospoda i da je umilna. Prema tome kad je Allah swt. poslao dusu u Adama a.s. prvi put njegovo telo je bilo umilno, i uzivalo je materijano Fizicko Carstvo Nebesko, i nije bilo nikave tame na ovom nebu sto bi zahtevalo emisiju necistoca iz tela Adamovog a.s.
Sto se tice Adamove a.s. duse, ona je uzivala u Carstvu Nebeskom, tacnije Carstvima Nebeskim, jer ih ima mnogo:

“bašte ispod kojih teku reke” (Sveti Kur’an Surat Al-Baqara (2):25)

A Fizicko Carstvo Nebesko i Carstvo Nebesko su dva spomenuta u suri Ar-Rahman:

“A onaj ko se bojao stajanja pred Gospodarom svojim, imaće bašte dve,”
“Pune grana” (Surat Ar-Rahman (55):46,48)

i takodje su:

“A osim njih, biće bašte dve”
“Obe tamnozelene,” (Surat Ar-Rahman (55):62,64)

A vaznesenje je uzdizanje manifestacije (pojave) a ne uzdizanje lokacije. Tako da Adam a.s. nije bio ne-postojeci na fizickoj Zemlji na kojoj zivimo, nego je postojao na njoj; a da je bio ne-posojeci na njoj (fizickoj Zemlji), bio bi mrtav.
Stoga, Adam a.s. je ziveo u ovom svetu sa umilnim telom na pocetku, a onda se vratio zbijen (gust) na Zemlju sa koje se uzdigao kad je bio neposlusan svom Gospodu swt.

B. Drvo sa koga je Adam a.s. jeo je bila jabuka, psenica, itd, je Drvo Znanja.
Stoga ovi plodovi u Visim svetovima simbolizuju Znanje. I blazeno drvo, spomenuto u Kur’anu nosi Znanje, posebno Muhameda sawas. i porodice Muhameda a.s.

C. Allah SWT. je rekao:

“ali, odeća čestitosti (Poboznosti), to je ono najbolje.” (Sveti Kur’an Surat Al-A’raf 7:26)

Odelo koje se iscepalo kod Adama a.s. i Eve a.s. je bilo odelo Poboznosti. U Visim svetovima gde su ziveli nagost je pokrivena Poboznoscu. Ovo je zbog toga sto je Poboznost odelo koje pokriva telo coveka u tim svetovima.
Tako da, kad su Adam a.s. i Eva a.s. bili neposlusni jevsi sa blazenog drveta – drvo znanja porodice Muhameda a.s., to postaje gorcina za svakoga ko jede sa njega bez Allah-ovog swt. Dopustenja – izgube odelo Poboznosti pa njihova nagost postane im vidljiva.

A lisce Raja sa kojim su se pokrili je vera (religija); gde zeleno lisce Visih svetova predstavlja veru. A to lisce kojim su se Adam a.s. i Eva a.s. pokrili je bilo pokajanje i molba za Oprost Allaha pomocu Prava ljudi pod ogrtacem (porodica Poslanika), cija imena je procitao Adam a.s. napisana ispod Prestola.

“Doista Allah želi da odstrani od vas nečistoću Ehlul-bejte (porodico Poslanikova), i očisti vas (potpunim) čišćenjem” (Surat Al-Ahzab (33):33)

A. Nebo iz kojeg je Iblis (Satana), neka je Allahovo prokletstvo na njemu,  izbacen je bilo Carstvo Nebesko a takodje i Carstvo Ovog sveta, medjutim Adam a.s. je postojao u svim Zemljanim svetovima. Stoga sapati Iblisa, neka je Allahovo prokletstvo na njemu, su bile upucene Adamu koji je bio prisutan u zemljanim svetovima, koji su ispod Carstva ovog sveta.
Sto se tice njegovog pokazivanja prema drvetu kao da je bilo blizu njega, neka je Allahovo prokletvstvo na njemu, to je zbog toga sto su plodovi drveca na ovoj Zemlji su samo pojava i manifestacija Znanja porodice Muhameda a.s..
Tako da jabuka, psenica, itd. su blagoslovi Znanja porodice Muhameda a.s.
Ahmed Al Hasan