Al-Samad

Pitanje 38: Prenosi se od Al-Baqira a.s. ono sta znaci, “Da sam hteo, preneo bih monoteizam od Al-Samada” (1) (2), i koje je znacenje ove tradicije, i kako on (a.s.) prenosi monoteizam od Al-Samada?

Odgovor:
As-Samad je Nameren za Potrebe, i On je Ispunjen Perfekcijom, stoga ne postoji pukotina unutar Njega, i ako razuman covek postane bolestan, kome ce ici osim Iscelitelju? A ako on postane gladan, zedan ili siromasan, kome ce ici osim Bogatom? A ako postane neznalica, kome ce ici osim Znalcu? A ako on postane gnevan, kome ce ici osim Onom Koji uzdrzava? A ako, a ako… A ako je on zeleo da ukloni svoju neperfekciju iz svakog ugla, kome bi se okrenuo osim Izvoru Perfekcije Cije izobilje davanja ne umanjuju Njegovu darezljivost i velikodusnost, vec ono cini da se oni uvecavaju. Pa iz Al-Samada swt. sluga koji ide (ka Allahu swt.) zna put do Allaha swt.

I Allah je Onaj koji uzdrzava, Darezljivi, Samilosni, Onaj Koji prasta, Sposobni, Osvajac, Onaj Koji cini,Bogati, Znalac, Mudri i sva imena Allaha swt. koja je On hteo da pokaze Svojoj kreaciji, i On swt. je Al-Samad, sto znaci Onaj Koji je nameren u svim ovim imenima i atributima.

(1). Al-Samad: Kompletni Koji ne sadrzi nikakvu neperfekciju
(2). On a.s. je rekao kada je odgovarao delegaciji koja ga posecuje iz Palestine, “… Da sam nasao za znanje koje mi je Allah Velicanstveni dao nosioce, objavio bih monoteizam, Islam, verovanje, religiju, Shara’e, od Al-Samada…” Bihar Al-Anwar, deo 3, strana 225.