Kunem se položajima zvezda

Pitanje 164 iz knjige Al-Mutashebihat (Alegorije):
Koje je znacenje govora Svemoguceg: “Pa ne! Kunem se položajima zvezda” (Sveti Kur’an Surat Al-Waqia (56):75)

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. Neka Mir bude na Muhamedu i Porodici Muhameda, Imamima i Mahdijima.

Zvezde su: Porodica Muhameda a.s. [1] Allahov Poslanik sawas. je rekao: “Moj Ahlul Bayt (Porodica) su zastita ljudima zemlje, kao sto su zvezde zastita ljudima Nebesa” Al-Amaali Sheikh AlSaduq, strana 738

Sto se tice pozicija zvezda na nebu, one poseduju znak od znakova Allaha Uzvisenog i Mocnog, sedam zvezda koje ukazuju na Zvezdu Severnjacu na nebu predstavljaju Porodicu Muhameda a.s., prve tri predstavljaju: Muhameda, Alija i Fatimu a.s., sto se tice ostatka od cetiri, one vode na osnovu svog reda; dve koje su najblize tri su (Al-Hasan i Al-Husein a.s.), a poslednje dve, jedna od njih ukazuje na 8 Imama a druga ukazuje na Imam Al-Mahdija a.s. i one su najblize Zvezdi Severnjaci.

Sve ove zvezde ukazuju na Zvezdu Severnjacu na Nebu, a Zvezda Severnjaca je dokaz Kible, njome se ljudi vode ka Kibli u tamnoj noci, a Kibla je pravac prostiranja Allahu Uzvisenom i Mocnom, pa Zvezda Severnjaca dovodi do Imam Al-Mahdija a.s., sto znaci onog koji informise o njemu [2], i ovo je stvar zvezda na nebu.

_______
[1] Od Al-Mufadala bin Umar Al-Dza’fi, on je rekao: “Cuo sam Aba Abdullah a.s. da kaze o govoru Allaha Svemoguceg: “Pa ne! Kunem se položajima zvezda *A on je, da znate, zakletva velika”, sto znaci zakletva obznane od Imama a.s, covek koji se kune njome i kaze: Ovo je pred Allahom veliko” Menla Yahduruhu Al-Faqih, zbirka 3, strana 377, hadis 4326

Od Abi Ja’fara a.s. on je rekao: “Mi smo zvezde na nebu, kad god da zvezda nestane, zvezda se pojavi, sve dok ne pokazete svojim prstima i ne savijete svoje vratove, Allah je ucinio da vasa zvezda nestane od vas, pa Banu AbdulMutalib stasa, i nece se znati koja je koja, pa ako se vasa zvezda pojavi, zahvaljujte vasem Gospodaru.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 338, vrata Okultacija, hadis 8

[2] Prvi Mahdi je onaj koji ukazuje i vodi ljude ka Imam Al-Mahdiju a.s. na poseban nacin, a Imami a.s. na generalni nacin, i koji obavestava o pravu Imama a.s, i to je ono sta njihove tradicije govore a.s, kao sto je receno od Imam Al-Sadiqa a.s. o Mahdijima i opisao ih kao:
“Grupa od nasih Shia (sledbenika), koji pozivaju ljude da slede nas i obavestavaju ih o nasem pravu.” Kamal Al Deen Wa Tamam AlNima, strana 358, hadis 56.

I u drugom hadisu, “Pitajte ga o najvecim stvarima koje samo on moze da vam odgovori.” Gaibat Al Numani, strana 179
“I on nece biti upitan za bilo sta medju koricama, osim da ce na to odgovoriti.” Gaibat Al Numani, strana 250

2
Zvezda Severnjaca je jedina zvezda koja je stacionirana na nebu, i ona se ne pomera, zato sto je ona locirana u osi rotacije zemlje.

I Svemoguci je rekao: “A on je, da znate, zakletva velika * on je, zaista, Kur’an plemeniti * u Knjizi brižljivo čuvanoj * dodirnuti ga smeju samo oni koji su čisti,* on je Objava od Gospodara svetova. * Pa, kako ovaj govor omalovažavate” (Surat Al-Waqia (56):76-81). Sto znaci da je ova zakletva, zakletva Zvezde Severnjace, i to je Prvi Mahdi.

Mahdi koji ukazuje na Imam Al-Mahdija (a.s.), a zvezde koje vode njemu su: Muhamed, Ali, Fatima, Al-Hasan, Al-Husein, Imami i Imam Al-Mahdi a.s, i oni su zvezde a.s. koje ukazuju na Zvezdu Severnjacu ili Prvog Mahdija, to je zato sto su obavestili ljude o njemu, njihovim recima i tradicijama koje dolaze od njih (a.s.), i takodje istinitim vizijama koje vernici vide o njima a.s. [1], i one ukazuju na pracenje Prvog Mahdija; zato sto je on Zvezda Severnjaca koja ukazuje na Kiblu, sto znaci da je on dokaz Imam Al-Mahdija a.s, kao sto je Svemoguci rekao: “A on je, da znate, zakletva velika”

_______
[1] O vizijama: Imam Al-Sadiq a.s. je rekao kada je govorio o crnim zastavama Khurasana: “Ostanite u svojim kucama, a kada vidite da se okupljamo oko coveka, dodjite nam sa svojim oruzjem.” Gaibat Al Numani, strana 203 Imami a.s. u vremenu Al-Qa’ima (Onaj koji se uzdize Porodice Muhameda a.s.) su svi umrli osim Imam Al-Qa’ima a.s, i oni ne mogu da se skupe osim u vizijama ili Kashf-u (vizije tokom budnog stanja) ljudima uvida, a [postoji] dosta tradicija osim ove, pogledajte knjigu ‘Razboritost govora o dokazu autenticnih vizija mudrih’ od profesora Ahmed Hataba, izdanje Ansara Imam Al-Mahdija a.s.

3
U drugom stihu: “O čemu oni jedni druge pitaju? * O vesti velikoj” (Sveti Kur’an Surat Al-Naba’ (78):1-2), sto znaci Prvi Mahdi i Yamani.

“On je, zaista, Kur’an plemeniti”, sto znaci da je on Kur’an koji govori, zato sto je on Prvi od Mahdija.

“Dodirnuti ga smeju samo oni koji su čisti” Niko ne zna nista o njegovoj istini osim cistih, i oni su 313 kompanjona Imam Al-Mahdija a.s.

“Pa, kako ovaj govor omalovažavate”, sto znaci da su oni zbog ovog govora u sumnji.

I Svemoguci je rekao: “Tako mi zore, * i deset noći, * Al-Shafa i Al-Witer, * i noći kada nestaje * zar to pametnom zakletva nije…?” (Surat Al-Fajr (89):1-5)

“Zora” je Imam Al-Mahdi a.s. “Deset noci” su Imami a.s, On je spomenuo njih kao noci zato sto su ziveli u narodu opresora. “Al-Shafa/Parna i Al-Witer/neparna”: Al-Shafa/Parna su Ali i Fatima a.s, a Al-Witer/neparna je Allahov Poslanik sawas, On je naveo Alija i Fatimu a.s. kao Shafa/Parni zato sto su oni jedna svetlost, a Allahov Poslanik sawas. je naveden kao Al-Witer zato sto niko nije slican njemu u kreaciji. [1]

_______
[1] Od Jabbira od Abi Abdullah-e a.s. o govoru Svemoguceg “Tako mi zore” to je Qa’im (Onaj koji se uzdize Porodice Muhameda a.s.), a “Deset noci” su Imami od Al-Hasana do Al-Hasana (Al-Askarija a.s.), a “Al-Shafa” su Princ Vernika i Fatima a.s, a “Al-Witer” je Allah Sam bez partnera “i noći kada nestaje” to je narod Habtara (opresora) koji se nastavlja do uzdizanja Qa’ima a.s.” Bihar Al-Anwar, zbirka 24, strana 78

4
“I noći kada nestaje”, sto znaci kada se narod opresora zavrsi i ugnjatavanje i tama koje ga prate, je kao noc koja je dosla i otisla tokom pojave zore Imam Al-Mahdija a.s.

“Zar to pametnom zakletva nije…?” Zakletva je Prvi Mahdi, sto znaci da li ima dovoljno objasnjenja i dokaza u znanju Prvog Mahdija.

“Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, 
Iremom punim stubišta, 
kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo; 
i Semudom, koji je stene u dolini klesao,
i Faraonom, koji je šatore imao 
koji su na Zemlji ugnjetavali 
i uvećali korupciju, 
pa je Gospodar tvoj – bič patnje na njih spustio, 
jer, Gospodar tvoj zaista, Sve-vidi.”
(Sveti Kur’an Surat Al-Fajer (89):6-14)

Sto znaci da je Duh Prvog Mahdija od vojnika Allaha, koji je bio sa Ali ibn Abu Talibom a.s. kada je spustio vojnika Allaha od Andjela kazne na Aad i Semud i Farona, koji su ugnjetavali na zemlji. [1]

I Andjeli Allaha i vojnici Allaha dobijaju naredbe za njih od Prvog Mahdija, isto kao sto on dobija naredbe od Imam Al-Mahdija a.s, dok stvar ne stigne do Alija a.s, i takodje Ali a.s. dobija svoje naredbe od Muhameda sawas, a Muhamed sawas. od naredbe Allaha (SWT.)

Onaj Koji salje dole kaznu na narod buntovnicki je Allah Uzviseni i Mocni, i on je Muhamed sawas. i on je Ali a.s. i on je Imam Al-Mahdi a.s…. i on je Prvi Mahdi…, i oni su Andjeli Allaha koji dobijaju naredbe za njih od vojnika Allaha Uzvisenog i Mocnog.

Ahmed Al-Hasan

_______
[1] Spomenuto je u govoru Princa Vernika a.s. koji se zove ‘Attatanjia’“…ako biste znali sta je bilo izmedju Adama i Noja (a.s.) od cuda koje sam ucinio i naroda koje sam unistio: presuda protiv njih je opravdana, uistinu kako je rdjavo ono sta rade. Ja sam vlasnik prvog potopa, ja sam vlasnik drugog potopa, ja sam vlasnik bujice popustanjem brana nastale [34:16], ja sam vlasnik skrivenih tajni, ja sam vlasnik Aada i Rajeva, ja sam vlasnik Semuda i znakova, ja sam njihov unistitelj, ja sam onaj koji potresa zemlju, ja sam onaj koji ih vraca, ja sam onaj koji unistava, ja stojim iza svega … ja sam onaj koji uvecava, ja sam onaj koji smrt daje, ja sam onaj koji zivot daje…” Masharik Anwar Al-Yaqeen, strana 263-264

Od Allahovog Poslanika sawas, on je rekao: “O Ali, ti si bio sa poslanicima u tajnosti i ti si bio sa mnom javno.” Nafahat Al-Azhar od Al-Milani, deo 5, strana 111

Od Salmana Al-Muhamedi i Abi Dharr-a Al-Ghaffari a.s. od Princa Vernika a.s. u dugackom hadisu, gde je receno: “… ja sam nosio Noja u brodu, ja sam kompanjon Yunusa u stomaku kita, ja sam onaj koji je govorio sa Mojsijem kod mora, ja sam unistio prve narode, meni je dato znanje Poslanika i Naslednika (a.s.), i razboritost govora, i sa mnom je Poslanistvo Muhameda (sawas.) kompletirano, ja cinim da reke i mora teku, ja cinim da iz zemlje izvori izviru, ja sam otac Dunye (ovog sveta) u njenom licu, ja sam kazna Dana tamnog [26:189], ja sam Al-Khidr ucitelj Mojsija (a.s.), ja sam ucitelj Dawuda i Solomona (a.s.), ja sam Dhul Qurnein, ja sam onaj koji je oduzeo ribu dozvolom Allaha Svemoguceg, ja sam rasirio zemlju, ja sam kazna Dana tamnog, ja sam onaj koji poziva iz mesta dalekog, ja sam Zver zemlje…” Masharik Anwar Al-Yaqeen, strana 257

Nebeske Napukline

Pitanje 139 iz knjige Alegorije (Al-Mutashabihat):

Koje je znacenje (ovih reci) recenih od Svemoguceg: 
“Pa ponovo pogledaj [u Nebo] vidiš li ikakve nepukline” (Sveti Kur’an Surat Al-Mulk (67):3)

Odgovor:
U Ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. Neka Milost Allaha bude na Muhamedu i potomcima Muhameda, Imamima i Mahdijima

Napukline, su kapije/prolazi koji ce otvoriti Nebesa za Andjele tokom pojave Al-Qa’ima, neka je Mir na njemu. Svemoguci je rekao:

“i nebo će se otvoriti i kapije će imati” (Sveti Kur’an Surat An-Naba’ (78):19)

I Andjeli ce se spustiti sa Nebesa da daju pobedu Istini, i religiji Allaha Svemoguceg, Velicanstvenog. Pise na kraju Sure Al-Mulk:
“Reci: “Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?” (Sveti Kur’an Surat Al-Mulk (67):30)

Sto znaci, u Okultaciji Znanje ce biti podignuto od vas i nista nece ostati sa vama osim neznanja [1], onda pozivac ka istini ce doci vama sa Bozanskim Znanjem. I on je tekuca voda [2].

_______
[1] Spomenuto je da ce znanje postati nepoznato/zamraceno, sto znaci da ce se izgubiti i nestati medju ljudima; zbog njihove nezahvalnosti/neverovanja u pravo Imam Al-Mahdija a.s. i njegovog cuvara, od Amir al-Mu’minin a.s. koji je rekao sledece, “O Gospodaru, sigurno je da Ti mora da imas dokaze na Tvojoj zemlji. Dokaz posle dokaza nad Tvojom kreacijom, koji ce upucivati ljude ka Tvojoj religiji i uciti ih Tvom Znanju, da se Tvoji prijatelji ne bi rastrkali… iz tog razloga znanje postaje nepoznato kada ne nadje nekoga ko moze da podnese, zastiti i prenosi ga kao sto su culi od ucenjaka, i da govori iskreno od njih tome. O Gospodaru, znam da svo znanje nece biti nepoznato i da svi njegovi izvori nece nestati. Ti neces ostaviti Svoju zemlju bez osobe sa Tvojim Autoritetom nad Tvojom kreacijom. On moze ili da zivi u javnom prizoru ali da mu se ne pokorava i da se on ne sledi, ili je uplasen i sakriven od javnog prizora i da Tvoj Autoritet nije obesnazen i Tvoji prijatelji nisu zavedeni nakon sto si im Ti darovao uputstvo. Zapravo, gde su oni? I koliko je njih? Njih je u veoma malom broju ali veoma velike casti pred Allahom.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 339 

Od Ayyub ibn Nuh od Abu Al-Hasana treceg a.s, koji je rekao sledece: “Kada vase znanje koje se nalazi kod vas nestane, onda ocekujte dobre vesti da se pojave pod vasim nogama.” Al-Kafi, zbrika 1, strana 341. I mnogi drugi hadisi na ovu temu, pa pogledajte.

[2] Od Ali ibn Ja’fara od njegovog brata, Musa ibn Ja’far a.s. koji je rekao sledece o recima Allaha, NajVelicanstvenijeg, NajMilostivijeg, “Reci: “Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?” (67:30). Imam a.s. je rekao. “Kada vaseg Imama ne bi bilo pred vama, ko bi vam doveo novog Imama?” Al Kafi, zbirka 1, strana 340, hadis 14

Zeleno drvece je religija

Pitanje 92 iz knjige Alegorije (Al-Mutashebihat):
Sta ovo znaci: “Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.” (Sveti Kur’an Surat Ya-sin (36):80)

Odgovor:
Zeleno drvece je religija, pa je znacenje stiha: “Da Allah izvede za vas iz zelenog drveca svetlost.”, to je tako da bi vi mogli da se uzdignete do nebesa, i On je izveo za vas iz religije svetlost da njome hodate medju ljudima, i da razlikujete istinu od neistine, tako da se obozavanjem i pokoravanjem Allahu, ljudsko bice uzdize, i Allah izvodi za njega svetlost da on moze da zna istinu, i da vidi kroz istinu, i to je realnost svrhe ovog stiha.

Sto se tice spoljasnjeg znacenja, ono ne zahteva nesto vise objasnjenja, jer bilo koja osoba koja je proucavala proces smestanja svetlosti u biljkama ce znati da u drvetu je ishod rezultata ovog procesa, koji se zasniva na zelenom materijalu koji se generalno nalazi u liscu, i to je znak medju znakovima Allaha, i biljka, ukratko, preuzima ulogu proizvodjaca, koji skladisti suncevu toplotu unutar formacije drveta, i to drvo moze da odaje toplotu u bilo kom trenutku.

Braća šejtanova

Pitanje 166 iz Al-Mutashabihat (Alegorija):
Allah Uzviseni je rekao: “Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku (Ibn Al-Sabeel), ali ne rasipaj mnogo, * Uistinu, rasipnici su braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.” Surat Al-Israa’ (17):26-27
Sta ovaj stih znaci? I kako to neko rasipa ili procerda? I mozda je rasipanje od manjih grehova, a ipak je tako opasan i cini osobu bratom djavola, iako veliki grehovi nisu opisani kao ”Uistinu, rasipnici su braća šejtanova”!

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova
O Allah posalji Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame i Mahdije, i posalji velike pozdrave

U stihu koji predhodi, On Uzviseni je rekao: ”Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku (Ibn Al-Sabeel), ali ne rasipaj mnogo” Bliznji su Porodica Muhameda; Allah Uzviseni je rekao: (Rekao je Poslanik Muhamed sawas.) “Ne tražim od vas za to nagradu, osim ljubavi prema mojoj rodbini.” (Ash-Shura (42):23), i oni su siromasi za Allahom, jer ne postoji ljudsko bice podredjeno/pokorno i u potrebi za Allahom toliko mnogo kao oni, znaci oni su siromasi za Allahom.

I putnici (Ibn Al-Sabeel) je takodje Porodica Muhameda, jer putnik znaci Pravac Allaha, sto znaci Put Allaha. Onda oni, znaci Porodica Muhameda, su sinovi Puta Allaha (Ibn Al-Sabeel, sin puta). I njihovo pravo nad svakim ljudskim bicem je ono sto ljudsko bice poseduje od novca ili fizicke snage, i sve sto je Allah dao njemu (coveku) je njihovo pravo, sto znaci, on treba da tezi ka njima nakon sto je poverovao u njih, jer on tezi svojim novcem i telom i i … itd.

I sve to je njihovo pravo koje je Allah poverio ljudskom bicu, i ucinio ga emanetom/poverenjem sa Njim ”Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovek. Uistinu on je nepravedan i neznalica” (Surat Al-Ahzab (33):72). Zato sto kreacija ne bi bila stvorena da nema Muhameda i Porodice Muhameda, jer su oni vodici prema Allahu.

“Ali ne rasipaj mnogo”: sto znaci ne rasipaj njihovo pravo (sto znaci ne zataji da ispunis njihovo pravo), sto sam ranije objasnio, onda ti idi i ucini napor i tezi njihovim neprijateljima ili onima koji im se suprotstavljaju, i kao tako bices kao onaj koji odbacuje blagoslov Allaha u kantu ili u necistoce, jer su njihovi neprijatelji i oni koji ih odbijaju djubre i necistoce i kanalizacija/odvodni kanal, pa (ako to uradis) bices ekvivalent njihovim neprijateljima, Sheytanu Prokletom, i bices njegov brat, zbog toga sto si procerdao od njihovog prava koje ti je Allah poverio, i kao tako ti ces izdati poverenje koje ti je Allah poverio.

”Uistinu, rasipnici su braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.”: ovo je znacenje stiha, sto znaci da su (braca sejtana) oni koji precerdaju prava Porodice Muhameda.

Takodje, rasipanje je davanje njihovih tajni i bisera njihovim neprijateljima i onima koji ih odbijaju, za koje nema nade da budu upuceni.

Onaj koji me sledi je mucenik

Onaj koji me sledi je mucenik, a onaj koji me ne sledi ne shvata otvaranje

1
Pitanje 14: Koje je znacenje govora Al-Huseina a.s.
“Onaj koji me sledi je mucenik, a onaj koji me ne sledi ne shvata otvaranje?” [1]?

Odgovor:
Postoje tri reci (u njegovom a.s. govoru) za ispitivanje i to su: slediti, mucenistvo i otvaranje. Ako shvatimo znacenje ova tri, mi cemo shvatiti sta je Al-Husein a.s. mislio ovim blazenim recima.

slediti: biti povezan za nesto, ili dostici nesto i imati mir sa time, ovo je ako je stvar koja se sledi covek. U tom slucaju, covek koji se sledi je bilo Imam Pravog Puta, ili zablude, i ko god ide ispred Imama, on kasni (sledivsi Imama), se ne racuna kao sledbenik Imama a.s. A ko god ide u korak sa Imamom je sledbenik, ali zavisi od preciznosti drzenja koraka. Onaj koji je marljiv u odrzavanju koraka sa Imamom a.s. u svakom detalju [2], nije kao onaj koji drzi korak sa Imamom na opsti nacin.

mucenistvo: Njegovo uobicajeno znacenje medju ljudima je biti ubijen na putu Allaha, a njegovo originalno znacenje je izjaviti istinu recima ili delima, kao sto je izjaviti da nema boga osim Allaha, i ova izjava je ono sto je uradjeno od mucenika koji je ubijen na bojnom polju da podigne visu rec Allaha. On je od onih koji su svedocili da nema boga osim Allaha, ali on se razlikuje (od ostalih) u tome da je svedocio svojom krvlju da nema boga osim Allaha, i to je najvece svedocenje na najboljem putu.

_______
[1]Mokhtasar Basair Al-Darajat strana 6.
[2]. Receno je u Dua, “O Allah posalji Svoje Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, barke koj se krecu u neodoljivim dubinama. Ko god se ukrca na ove barke je siguran, a ko god ih napusti se davi. Ko god nastavi bez njih je apostat, i ko god zaostaje za njima obavezno nestaje, a ko god se drzi njih prezivljava.” Stoga, drzeci se njih a.s. se desava ostajuci sa njima, i nikad ne ici protiv njihovog puta ili nacina, zato sto nastavljajuci bez njih znaci postati apostat/otpadnik, a zaostajuci za njima znaci nestajanje i iscezavanje.

2
Ovo je razlog zasto je rec mucenik iskoristena za ubistvo osobe na bojnom polju da podigne visu rec Allaha, skoro sve vreme, iako ko god ima poziciju na Sudnjem Danu, gde on svedoci protiv naroda ili grupe je mucenik: kao sto su Imami a.s., Poslanici i Verovesnici a.s., Al-Zahra a.s., Zainab a.s., Marija a.s., Narjis a.s., Wahab Al-Nasrani, Khalid bin Saeed bin Al-As Al-Omawi, svako od njih na svom stepenu.

U knjizi Al-Mahasen, Obban bin Taghleb je rekao, ‘Ako bi ljudi ubijeni u rovovima ikada bili spomenuti u prisustvu Imam Abu Abdullah-e a.s., on a.s. bi rekao, “Nesreca njima, zasto su oni to uradili i napravili da ubistvo ovog sveta i ubistvo Onoga sveta dodje brze. Kunem se Allahom da nema mucenika osim nase Shia, cak i da umru u svojim krevetima.” [1]

U knjizi Al-Ayashi, Minhal Al-Qassab kaze,
“Rekao sam Imam Abu Abdullah-u a.s. da se moli Allahu da me On daruje mucenistvom, a on a.s. je rekao, “Vernik je mucenik”, i onda je recitovao govor Allaha swt. “To su pravednici i mučenici” [2]” [3]

_______
[1]Al-Mahasen od Al-Barqi-ja, zbirka 1, strana 164.
[2]Sveti Kur’an Surat Al-Hadid (57):19.
[3]Bihar Al-Anwar, zbirka 24, strana 38, prenosi se od Al-Tobrosy-ja, koji prenosi od Al-Ayashi-ja.

3
I Al-Baqir a.s. je rekao, “Ko god od vas zna ovu stvar i ceka dobro, je kao onaj koji se borio, kunem se Allahom, sa Qa’im-om potomaka Muhameda a.s. svojim macem.” Onda je on a.s. rekao, “Cak, kunem se Allahom, (on je) kao oni koji su borili sa Allahovim Poslanikom sawas. svojim macevima.” Onda je on a.s. rekao, “Cak, kunem se Allahom, (on je) kao oni koji su bili mucenici sa Allahovim Poslanikom sawas. u njegovom taboru. Allah swt. je rekao o vama: “Oni koji su u Allaha i poslanike Njegove verovali, to su pravednici i mučenici, imaju svoju nagradu i svoje svetlo. A oni koji nisu verovali i dokaze Naše poricali, oni su stanovnici vatre.” [1] Onda je on a.s. rekao, “Kunem se Allahom, vi ste postali iskreni mucenici kod vaseg Gospodara.” [2]

otvaranje: je ukloniti sta sprecava nekog da prodje kroz nesto, da gleda na to, ili u to, bilo pogledom i ocima, ili shvatanjem i otkrovenjem srcu.

Al-Qumi prenosi da je Imam Al-Sadiq a.s. rekao o govoru Allaha swt.: “Pobedu od Allaha i skoro otvaranje” [3], on (a.s.) je rekao, “sto znaci na ovom svetu, otvaranjem Al-Qa’ima a.s….” [4]

Nema sumnje da je otvaranje Al-Qa’ima a.s. otvaranje svih drzava, i uspostavljanje ciste religije u njima, i uzdizanje reci “Nema boga osim Allaha, Muhamed je Allahov Poslanik, Ali je Wali (zastitnik/pomagac) Allaha” To je takodje otvaranjem svetova Kraljevstva Nebeskih, i otkrovenjima mnogim vernicima (koji su) sa Al-Qaimom a.s.

Znaci, sta je Al-Husein a.s. mislio rekavsi, “Onaj koji me sledi”, je ko god hoda njegovim putem i prema njegovim principima. I svako doba ima Al-Huseina, pa ko god sledi Al-Huseina u ovom dobu je sledbenik Al-Huseina a.s., a ko god zaostaje za Imamom njegovog vremena, zaostaje za Al-Huseinom a.s. Takodje, u sledjenju Al-Huseina a.s. postoje stepenovi, od kojih je najvisi pridrzavanje principa Al-Huseina a.s., i njegov nacin, i ostajanje sa Al-Huseinom vremena u kome vernik zivi.

_______
[1]Sveti Kur’an Surat Al-Hadid (57):19.
[2]Bihar Al-Anwar, zbirka 24, strana 39.
[3]Sveti Kur’an Surat As-Saff (61):13.
[4]Tafsir Al-Qummi, zbirka 2, strana 366.

4
(Receno je) u molitvi Shabana, “Ko god nastavi bez njih je apostat, a ko god zaostaje za njima obavezno nestaje, a ko god se drzi njih prezivljava.” [1]

On je mislio pod mucenistvom, biti ubijen na putu Allaha, bilo da je ubijanje tela, ili karaktera, koje je vece od ubijanja tela. Oni koji stoje sa istinom uvek imaju svoje karaktere ponizene u drustvu, govorivsi netacne stvari o njima, lagajuci, optuzivajuci ih, sve od strane neprijatelja Poslanika i Verovesnika a.s., kao devijantni svestenici i njihovi sledbenici koju mucu [2] o onome sta ne znaju. Cak, (to takodje znaci), svaka osoba kojoj je naskodilo pozivanje ka Istini, pravdi, iskrenosti, i uspostavljanju zakona Allaha swt. i Njegovih reci.

A onaj koji je ubijen na putu Allaha je svedok protiv naroda koji ga je ubio, ili je bio zadovoljan svojim ubistvom i uklanjanju svog karaktera ili svetog tela.

On je mislio, otvaranjem, otvaranje visih svetova, i stoga, znanje istine, i konacno jasni otvor, i znati Allaha swt., svaka osoba do svoje mere.

Pa, ko god ne sledi Al-Huseina a.s., ne radi na njegov nacin, ili ne sledi Huseina svog vremena, ne postaje mucenik; sto znaci on ne biva ubijen na putu Allaha, niti postaje svedok za Istinu; i, stoga, on ne shvata otvaranje, sto znaci on ne zna za otvaranje, ne razume sta je to, i ne dostize bilo sta od toga. Kako je uopste moguce da on zna svetlost, dok je on pacov koji ne zna ni za sta osim za tamu i rupe u kojima zivi?

A ko god sledi Al-Huseina a.s. je aspolutno mucenik, i on je shvatio deo otvaranja prema svom statusu, i koliko se pridrzavao Al-Huseina a.s., sto znaci da je on shvatio otvaranje sa Al-Qa’imom a.s.

Poslednje, Al-Husein a.s. je istina, rec, mac i princip koji ostaje dokle god Nebesa i zemlja ostanu. A ko god ide protiv istine, kojoj je Al-Husein a.s. pozivao, i zapostavlja rec Al-Huseina a.s.,“da li ima ikoga ko ce nas podrzati”, i ko god nije nosio mac sa Al-Huseinom a.s., i nije izgradio svoju ideologiju na osnovu principa Al-Huseina a.s., je izneverio Al-Huseina a.s., iako se pretvarao da place za Al-Huseinom a.s.

Al-Husein a.s. se borio protiv ljudi koji su se pretvarali da vole Allahovog Poslanika Muhameda sawas., i pretvarali da hodaju njegovim putem sawas.; i Al-Qa’im a.s. ce se boriti protiv ljudi koi se pretvaraju da vole Al-Huseina a.s. i da placu nad njegovom nesrecom; i neka prokletstvo Allaha bude na narodu koji ugnjetava, i oni nisu shvatili nista od otvaranja, jer oni nisu sledili Al-Huseina a.s. bilo koji dan.

_______
[1]Misbah Al-Mujtahid, strana 45.
[2]. Grubo mukanje krave.

Šejtanov posao

1
Pitanje 22: Svemoguci je rekao,
“I kad se on opasa snagom i stasa, dadosmo mu mudrost i znanje; tako Mi nagrađujemo one koji dobra dela čine.(14) I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari šakom i – usmrti. “Ovo je šejtanov posao!” – uzviknu – “on je, zaista, otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi! (15) Gospodaru moj” – reče onda – “ja sam sâm sebi zlo nanio, oprosti mi!” I On mu oprosti, On, uistinu, prašta i On je milostiv. (16) “Gospodaru moj” – reče – “tako mi blagodati koju si mi ukazao, više nikada zločincima neću biti od pomoći!” (17) I Musa u grad dodje prestrašen, očekujući šta će biti, kad ga onaj isti od jučer pozva ponovo u pomoć. “Ti si, zbilja, u pravoj zabludi!” – reče mu Musa, (18) i kad htede ščepati zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj: “O Musa, zar ćeš ubiti i mene kao što si jučer ubio čoveka? Ti hoćeš da na zemlji tiranin da budeš, a ne želiš da miriš. (19)” [1]

Imam nekoliko pitanja o ovim stihovima:
1) Da li je Mojsije a.s. ubio Koptika greskom, sto znaci bez namere da ga ubije, vec se dogodilo zbog udarca? I ako Mojsijevo ubijanje Koptika nije bilo sa namerom, kako to cini neposlusnost Allahu ili neomiljeno delo?
2) Stvar opisana kao “šejtanov posao!”, da li je to bilo delo ubistva (od strane Mojsija a.s.)?
3) Zbog cega je Mojsije a.s. molio za oprost? I sta je bila njegova krivica?
4) Zasto Mojsije (a.s.) nije ubio drugog Koptika?
5) Zasto je Mojsije (a.s.) opisao Israelita da on u zabludu dovodi?

_______
[1]Sveti Kur’an Surat Al-Qasas (28):14–19

2
Odgovor:
1) Mojsijevo ubijanje Koptika je bilo sa namerom i hotimicno, i to se dogodilo “Kad se on opasa snagom i stasa”, i nakon sto Allah “dadosmo mu mudrost i znanje”. Stoga, ubistvo nije bio cin neposlusnosti od Mojsija (a.s.), ili neomiljeno delo, vec je bilo ispravno delo s obzirom da je to ubistvo neprijatelja Allaha, i pristalice Satana (l.a.) [1]

2) Stvar opisana kao “šejtanov posao!”, je sam Koptik, s obzirom da je on bio delo Satana (l.a.) i jedan od njegovih sledbenika. [2] Allah je rekao, u opisu neposlusnog (svojim roditeljima) i neverujuceg sina Noja (a.s.):
“on je posla drugačijeg od dobrog” [3]

Znaci, On Svemoguci je opisao da je sin Noja (a.s.) posla drugacijeg od dobrog. A Allah swt. je rekao o Mojsiju (a.s.):
“Ja sam te za Sebe stvorio” [4]

”otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi” je sam Koptik, s obzirom da je on bio od vojnika Satane (l.a.), i pokazao je svoje neprijateljstvo prema namesniku Allaha swt.

_______
[1]. U razgovoru izmedju Imam Al-Ridhe a.s. i Abbasid vladara, Al-Mamuna, Al-Mamun je rekao, ‘Nek te Bog blagoslovi o Aba Al-Hasan, reci mi o Allahovom govoru, ”i Musa ga udari šakom i – usmrti. “Ovo je šejtanov posao!” – uzviknu” Pa je Al-Ritha a.s. rekao, “Mojsije je usao u jedan od Faraonovih gradova, dok su njegovi ljudi bili nesvesni, izmedju zalaska sunca i veceri, ”i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć onaj iz njegova naroda protiv onog iz neprijateljskog naroda, i Musa ga udari šakom” I Mojsije a.s. je ubio neprijatelja, zakonom od Allaha swt., i on je umro.” Al-Ihtijaj od Sheikh Al-Toosi: zbirka 2, strana 218.
[2]. U istom razgovoru sa Al-Mamoon-om, Imam Al-Ridha a.s. je rekao, “Ovo je šejtanov posao!”, to je borba izmedju dva coveka, a ne zato sto ga je Mojsije (a.s.) ubio; jer on, Satan (l.a.) je ”otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi” Al-Ihtijaj od Sheikh Al-Toosi: zbirka 2, strana 218.
[3]Sveti Kur’an Surat Hud (11):46.
[4]Sveti Kur’an Surat Ta-Ha (20):41.

3
3) Mojsije a.s. je molio za oprost od Allaha swt., i pokajao se Njemu, zbog ostanka u palati Faraona (prokleo ga Allah), nakon sto je saznao da je on neprijatelj Allaha swt. Znaci, krivica koju je on pocinio je ostanak u palati Faraona (prokleo ga Allah). [1]

On je ucinio da se ljudi oko Faraona uvecaju, iako Mojsije nije bio zadovoljan delima Faraona. Ovo je razlog zasto je on rekao nakon oprosta, “Gospodaru moj” – reče – “tako mi blagodati koju si mi ukazao, više nikada zločincima neću biti od pomoći!”, sto znaci blagoslov oprosta, i blagoslov fizicke snage. A zlocinci su Faraon i njegovi vojnici.

4) To je zbog toga sto, kada je drugi Koptik video Mojsija (a.s.) da govori ove reci, on je pobegao od straha od Mojsija. I obavestio Faraona (prokleo ga Allah) o tome sta je Mojsije a.s. uradio.

5) Mojsije a.s. je opisao Israelita da ocigledno u zabludu dovodi zato sto je on, Israelit, trebalo da bude oprezniji i diskretniji, i nije trebalo da se izlaze sudaru sa vojnicima Faraona ponovo, nakon tako kratkog vremena, i ne tako otvoreno. Onda je on zvao Mojsija a.s., i zaplakao za njim (sto znaci dozvao ga glasno), da bi dao svima do znanja da onaj koji je ubio Koptika dan pre, je bio Mojsije a.s.



 

Ahmed Al-Hasan

_______
[1]. U pomenutom dijalogu, Al-Mamoon je rekao, “I sta je znacenje govora Mojsija, “Gospodaru moj” – reče onda – “ja sam sâm sebi zlo nanio, oprosti mi!”? On a.s. je rekao, “On kaze, “Ja sam se premestio ulaskom u ovaj grad.” Al-Ihtijaj od Sheikh Al-Toosi: zbirka 2, strana 218. Poznato je da je Imam Al-Ridha a.s. bio u poziciji da predstavi dokaze Al-Mamoonu, i da govori sa njim onoliko koliko Al-Mamoon moze da razume. I kada je on a.s. rekao, “On kaze, “Ja sam se premestio…”, on je hteo da pokaze da je Allahov Poslanik Mojsije a.s., mislio na svoje apsolutno prisustvo sa Faraonom, ukljucujuci prisustvo u njegovoj palati, a ne samo ulazak u jedan od gradova Faraona.

Jasni i Alegorijski stihovi

1
Pitanje 19: Koji stihovi su eksplicitni (jasni) a koji alegorijski? I kako razlikujemo medju njima?

Odgovor:
Alegorijski su “Sta je dvosmileno za onoga koji nema znanje o tome.” kao sto se prenosi od njih a.s. [1]
A eksplicitni su Majka Knjige. [2] A majka radja i njoj se vraca, sto znaci majka je poreklo. Pa da bi znali sta se misli pod alegorijskim stihovima, treba se vratiti na eksplicitne stihove. A da bi se znala razlika izmedju eksplicitnih i alegorijskih , treba da se zna da Kur’an, reci Allaha swt. i reci Poslanika i Imama a.s. sadrze:

1) Reci iz Majke Knjige (Knjiga eksplicitnih stihova); i to je Tabla na kojoj sta god da je zapisano, nije odlozeno ili zamenjeno. I to je znanje o onome sta je bilo, ili sta ce biti, do Sudnjeg Dana, bez ikakvih izmena. I to je znanje o nevidljivom/nevidjenom, koje Allah swt. ne pokazuje nikome osim Poslanicima, Verovesnicima i Imamima a.s. On swt. im pokazuje nesto od toga, prema potrebi, u cilju najboljeg isporucivanja poruke ili obavljanju poslova Imamata.

_______
[1]. Masada Bin Sadaqa je rekao da je pitao Abu Abdullah-u a.s. o onom koji ukida i ukinutom, i eksplicitnom i alegorijskom. Pa je on a.s. rekao, “Onaj koji ukida je fiksiran po kome se radi, a ukinut je onaj po kome je radjeno dok nesto nije doslo i ukinulo ga. A alegorijsko je ono sto je dvosmisleno za onog ko nema znanje o tome.” Tafseer Al-Ayashi, zbirka 1, strana 11.
[2]. Masada bin Sadaqa prenosi da je pitao Abu Adbullah a.s. o ukinutim i stihovima koji ukidaju, i eksplicitnim i alegorisjkim stihovima, pa je on a.s. rekao, “Stih koji ukida je fiksiran, i to je onaj po kome treba raditi, a ukinuti stih je onaj po kome je bilo radjeno dok stih koji ukida nije dosao posle njega. A alegorijski stih je onaj koji je ucinjen slicnim onome koji ga ne zna.” Interpretacija od Al-Ayashi, zbirka 1, strana 11.

2
“On je Znalac nevidljivog/neviđenog i On tajne Svog nevidljivog/neviđenog ne otkriva nikome, ۝ osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati ۝ Da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On okružuje sve što oni imaju, On zna broj svega što postoji.” [1]

2) Reci sa Table brisanja i potvrde (Knjiga alegorija); to je takodje znanje o onome sta je bilo i sta ce biti, ali sa mnogim aspektima i brojnim mogucnostima, za isti dogadjaj. Jedan od njih ce se dogoditi, i to je mogucnost koja je u Majci Knjizi. Sto se tice ostalih mogucnosti, one se ne dogode iz nekog razloga; mozda ih je odredjeni dogadjaj sprecio da se dogode. Na primer: zapisano je za osobu koja ima 50 godina da ce umreti ovog jutra ubodom skorpije, ali ako on da milostinju, ovo zlo ce biti pomereno od njega, i on ce ziveti jos deset godina. Nakon tih deset godina, ako se on ophodi prema svojim roditeljima dobro, njegov zivot ce biti produzen jos pet godina.

Znaci, na Tabli brisanja i potvrde, postoje mnoge mogucnost u zivotu coveka. Ta osoba, na primer, mozda nece ziveti nakon uboda skorpije, a mozda on da milostinju i time zivi jos deset godina, a mozda on umre posle tih deset godina, a mozda se on ophodi prema svojim roditeljima dobro i zivi jos pet godina. [2]
Da ovo nije Bozanske odredbe , dela i dua bi bili nevazeci. Allah swt. je rekao,
“Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, pre nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lako” [3]

_______
[1]Sveti Kur’an Surat Al-Jinn (72):26–28.
[2]. Abu Ja’far a.s. je rekao, “Cineci dobro i davajuci milostinju, ponistava se siromastvo, uvecavaju godine, i odagnava devedeset opakih smrti.” Al-Kafi. zbirka 4, strana 2.
[3]Sveti Kur’an Surat Al-Hadid (57):22.

3
Sto se tice Majke Knjige, samo je jedna od mogucnosti zapisana u njoj za tu osobu, i ta mogucnost ne moze da se promeni. Na primer: zapisano je da ce osoba ziveti 65 godina, ili je zapisano da ce osoba ziveti 60 ili 50 godina. Samo jedna od ovih mogucnosti je na Tabli Majke Knjige.

Znaci, Tabla brisanja i potvrde je Tabla alegorija. Ali za koga god da zna detalje tih alegorija, kao sto su Imami a.s., one su eksplicitne. I ne postoji alegorijsko nepogresivima a.s., jer je ceo Kur’an eksplicitan za njih a.s. [1]
A nista nije eksplicitno za bilo koju osobu koja nije oni, osim ako ta osoba uzima (znanje) od njih a.s. Kur’an, ne nepogresivima, je ceo alegorijski. [2] Ovo je zbog toga sto ne nepogresivi ne razlikuje eksplicitne od alegorijskih stihova u njemu. A kako bi bilo ko, ko nisu oni a.s. razlikovali, kada Al-Sadiq a.s. koristi to kao dokaz protiv Abu Hanife da niko ne razlikuje eksplicitno od alegorijskog, osim Imama a.s.?! [3]

Dodajte na to, da ljudi ne znaju nista iz Kur’ana osim reci [4], a reci su ljuske/ljusture i samo deo od znacenja koje dobijaju.

_______
[1]. Bareed Bin Moawiya prenosi da je pitao Abu Ja’fara a.s. o govoru Allaha swt., “A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je dato znanje” (Surat Al-Ankabut (29):49), i on je pitao, ‘Da li ste vi ti ljudi?’ A on a.s. je rekao, “Ko drugi to moze da bude osim nas?” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 198.
[2]. Jabir Bin Yazeed je rekao, ‘Pitao sam Abu Ja’fara a.s. o stvarima tumacenja i on mi je odgovorio, a onda sam ga pitao ponovo, a on mi je dao drugi odgovor, pa sam ja rekao, ‘Ali dao si mi drugaciji odgovor ranije.’, a on a.s. je odgovorio rekavsi, “O Jaber, Kur’an ima unutrasnje (i unutrasnje ima unutrasnje) i ima spoljasnje, a spoljasnje ima spoljasnje. O Jabir, nista nije dalje od umova ljudi od tumacenja Kur’ana. I pocetak stiha bi bio o necemu, dok je njegov zavrsetak o necemu drugom, sve, dok je to povezani govor koji ima razlicite aspekte.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 192.
[3]. Al-Majlisi spominje ceo dogadjaj u knjizi Al-Bihar, a ovo je deo toga. Shoayb Bin Anas prenosi od nekih kompanjona Abu Abdullah-e a.s. kako govori.‘Pa je on a.s. rekao, “Da li si ti ucenjak ljudi Iraka?” A Abu Hanifa je rekao, ‘Da.’ Pa je Imam a.s. rekao, “A sta im ti propovedas?” A on je rekao, ‘Allahovu knjigu i Sunna (zakon, nacin) Njegovog poslanika.’ A on a.s. je odgovorio, “O Abu Hanifa, da li ti tvrdis da znas Allahovu knjigu kako bi ona trebalo da se zna, i da li znas ukinute i stihove koji ukidaju?” I on je rekao, ‘Da’. Imam a.s. je rekao, “O Abu Hanifa, ti lazno tvrdis znanje. Nevolja tebi, Allah to nije dao nikome dugom osim ljudima knjige, kojima je Knjiga sisla. Nevolja tebi, to su samo odredjeni od potomaka naseg Poslanika sawas. I Allah nije dozvolio da ti nasledis ni jedno slovo iz Njegove knjige…” itd.’
[4]. Abu Ja’far a.s. je rekao Amro Bin Obayd-u, “Ljudi moraju da citaju Kur’an u obliku u kojem je spusten, pa ako im je potrebno njegovo tumacenje, onda O Amro, uputstvo je od nas i nama.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 202.

4
Oni dobijaju znacenje iz iluzija ili iz nizih stetova, stoga netacna, ili iz Kraljevstva Nebeskih i cinjenica o stvarima tamo, stoga sa Table Brisanja i Potvrde. [1]

A stvari na toj Tabli se, ili ne dogode na pocetku, stoga znacenje reci povezanih sa tim se takodje ne desava u bilo kom trenutku, ili se one dogode, i one su istina, dok su u mnogim aspektima. Svaki aspekt ima svoje ljude, vreme i mesto gde se desavaju. To je objasnjeno ljudima u nizem svetu od (strane) nepogresivih a.s.

Znaci, isti stih Kur’ana je protumacen u vremenu Al-Sadiqa a.s. tumacenjem koje se potpuno razlikuje od tumacenja u vremenu Al-Mahdija a.s., jer su vreme, mesto i ljudi drugaciji; ili da kazemo, zato sto su varijable zamenjene u svetovima silaska Kur’ana, bilo da je svet silaska bio Kreljevstvo Nebesko, ili ovaj svet [2]. Stoga, praviti alegorijski u eksplicitan stih je zadatak nepogresivog, i niko ne moze da prepozna eksplicitno od alegorijskog, drugi od nepogresivog. [3]

I alegorija u stihu, ukljucuje zeljeno znacenje, i dogadjaje koji su se desili i koji se desavaju vremenom. Iste reci Kur’ana mogu imati mnoga znacenja, i svako od tih znacenja se moze primeniti na razlicite dogadjaje. Znaci, Kur’an ima mnogo spoljasnjeg, koje niko ne moze da zna osim Allaha, i koga god Allah izabere da mu prikaze, i ti ljudi su nepogresivi a.s.

_______
[1]. I ovom podelom, uzimanje znanja o Knjizi je narocito za koga god hoce da prezivi sa Ahlul Bayt a.s.
[2]. Isaac Bin Ammar je rekao da je cuo Abu Abdullah a.s. da govori. “Kur’an ima tumacenje, nesto toga se vec dogodilo, a nesto nije. I, ako se tumacenje dogodilo u vremenu jednog od Imama, onda Imam tog vremena zna to tumacenje.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 196.
[3]. Mnoge tradicije su se dogodile, koje navode da alegorijsko Kur’ana nije poznato od bilo koga, osim naslednika Poslanika Muhameda sawas., kao sto su (tradicije): Abu Ja’far a.s. je rekao, “Mi smo oni koji su cvrsto utemeljeni u znanju, i mi znamo to tumacenje.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 198.

5
Znaci, nije cudno sto bi Princ Vernika Ali a.s. napisao o Bismillah (U Ime Allaha) ono sto bi nosilo sedamdeset kamila. [1]

I postoji mudrost iza alegorijskih stihova, kao sto je neophodnost i potreba za nepogresivim a.s. [2], ozivljavanje nade u dusama ljudi [3], i iskusenje, i proveravanje [4], i mnogo (druge) mudrosti o kojoj necu govoriti.

I alegorije su definitivne stvari, koje su neodvojive od silaska Kur’ana svetu Kraljevstva Nebeskih, ili ovom svetu, ili silazak Table Majke Knjige mnostvu svetova, i varijable, i multiplikacija u ovim svetovima da se formira Tabla Brisanja i Potvrdjivanja [5]

_______
[1]. Princ Vernika .s. je rekao, “Da sam zeleo, ucinio bih da sedamdeset kamila nosi tumacenje Al-Fatihe (prva Sura-glava Kur’ana).” Mostadrak Safinat Al-Bihar od Sheikh Ali Namazi-ja, zbirka 2, strana 338.
[2]. U govoru o znanju Svetog Kur’ana, Princ Vernika a.s. je rekao, “I deo koji niko ne zna, osim Allaha, Njegovih Andjela, i onih cvrsto utemeljenih u znanju. I On swt. je ucinio tako, da ne bi ljudi neistine, koji su prisvojili zavestanje Allahovog Poslanika sawas, tvrdili znanje o Knjizi, osim ako Allah swt. nije to njima darovao, i zbog neophodnosti da se oni usmere ka sledjenju naslednika/namesnika koji im je dodeljen, a oni su postali suvise ponosni da mu se pokore.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 194.
[3]. Sto znaci, da ne postoji Tabla Brisanja i Potvrde (alegorije), onda nista sto je zapisano, se ne bi menjalo, i ljudi se nikada ne bi nadali da ce se njihova situacija promeniti, da se blagoslovi i godine se povecaju, a da oni imaju dobru posledicu (toga na Onom svetu), zbog Dua (dove), dobrog odnosa sa roditeljima, usrdnosti ka rodjacima, i drugih dobrih dela.
[4]. Ako bi ceo Kur’an bio eksplicitan svim ljudima, svaka osoba bi onda bila imam samom sebi, i ne bi postojao test da se ide ka nepogresivom, i da se on pita o tumacenju Kur’ana. Ali ga je Allah swt. ucinio alegorijskim, da bi On znao pokornost ljudi postavljenim namesnicima, i kako ce ljudi izvrsavati sta je preneseno od njih a.s., i da ljudi nece biti previse ponosni da slede njih (a.s.), i da uzimaju znanje o Kur’anu od drugih koji nisu oni (a.s.).
[5]. Svet intelekta, ili Sedmo Nebo, je opsti svet, i svaki put se znanje spusta ka sest Nebesa, krug tog znanja postaje siri, i grana se, i detalji i aspekti se uvecavaju dok ne dostignu svoj vrh u svetu u kome zivimo, to je razlog zasto su Ahlul Bayt a.s. rekli da oni mogu da govore u sedamdeset aspekata, i da imaju opravdanje za svaki od njih. Abu Abdullah a.s. je rekao, “Ja govorim u sedamdeset aspekata, i za svaki od njih postoji opravdanje.” Basair Al-Darajat strane 349–350.

6
I u alegorijama postoji savrseno resenje da bi Poslanici, Verovesnici i Imami a.s. govorili ljudima, ljudskom sposobnoscu da razumeju [1]

I uciniti alegoriju eksplicitnim stihom, sto je zadatak nepogresivog Imama a.s., je znak i trag za prepoznavanje Imam Al-Mahdija a.s., i onoga koji izvestava od njega a.s. To je razlog zasto su Imami a.s. preneli sta znaci:
“Ako bi covek ikada tvrdio to (Imamat), onda ga pitajte o velikim stvarima, o kojima bio covek kao on (Imam) odgovorio” [2]

A velike stvari danas cine barku potomaka Muhameda a.s. u neodoljivim dubinama i iskusenjima, i da dovedu kraju suverenost ugnjetavanja na zemlji.



 

_______
[1]. Poslanik sawas. je rekao, “Nama poslanicima je naredjeno da govorimo ljudima prema njihovoj sposobnosti da razumeju.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 23. Stoga, ako bi celokupno znanje o religiji bili eksplicitni stihovi sa samo jednim aspektom, kako bi poslanici bili u stanju da govore ljudima prema njihovoj sposobnosti da shvate?
[2]Knjiga Okultacija od Sheikh al-Numani-ja, strana 173.