Allah svedoci o Svom Bozanstvu

Pitanje:
Kako je Allah swt. Svedok Bozanstva za Sebe u ovom Blagoslovenom ajetu, “Allah svedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i posednici znanja – i da On postupa pravedno. – Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!“ (Sveti Kur’an Surat Al-i-Imran (3):18). Opazimo da je on nezavisan od Svojih slugu, i On nema potrebu da svedoci Svoje Bozanstvo da je prisutno u onima koji Njega znaju. Ovo je razlog zasto je Al-Hussen ibn Ali (a.s.) rekao, “Zaslepljeno je oko koje Tebe ne vidi.“ Da li postoji drugi Bog osim Njega, ili da li postoji visi status osim Njega ? Allah je daleko Uzvisen od onoga sto Njemu prepisuju oni.

Salje : Iyad Al Musawi – Irak

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova, neka Allah posalje svoje Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame i Mahdije

Neka ti Allah pomogne, svedocenje Allaha i Andjela i Njegovih slugu ostatku Njegove Kreacije je kroz Otrkovenja u Vizijama i Kashf (Vizije tokom budnog stanja), zar nisi procitao ajet, “Ono šta te zadesi od dobrog – pa od Allaha je, a šta te zadesi od zla – pa od duše je tvoje. I poslali smo tebe ljudima Poslanikom, a dovoljan je Allah Svedok.“ (Sveti Kur’an Surat An-Nisa (4):79)

I ajet, “Allah svedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna, a i anđeli svedoče; – a dovoljan je Allah kao svedok.“ (Sveti Kur’an Surat An-Nisa (4):166)

I ajet, “Oni koji ne veruju govore: “Ti nisi poslanik!” Reci: “Meni i vama dovoljan će biti kao svedok Allah, i onaj koji ima znanje Knjige.” (Sveti Kur’an Surat Ar-Ra’d (13):43)

I ajet, “Reci: “Dovoljan je Allah svedok između mene i između vas.” Uistinu! On je o robovima Svojim Obavešteni, Onaj koji vidi.” (Sveti Kur’an Surat Al-Isra (17):96)

Razmisljaj o (ovim) stihovima i razmisljaj kako Allah i Njegovi Andjeli svedoce za Negove Poslanike ljudima i medju ljudima koda su im poslati. Zar nije preko Vizija i Kashf-a, zar nisi procitao ajet, “I kada sam učenicima naredio: ‘Verujte u Mene i Poslanika Moga!’ – oni su odgovorili: ‘Verujemo, a Ti budi svedok da smo mi muslimani’.” (Sveti Kur’an Surat Al-Ma’ida (5):111) Kako je Allah swt. nadahnuo apostole ? Zar nije (to bilo) kroz Vizije ?

Znaci, On swt. svedoci za Svoje Poslanike i Verovesnike a Njegovi Argumenti medju ljudima su Vizije i Kashf (Vizije tokom budnog stanja), i On swt. takodje svedoci za Sebe kada On govori ljudima kroz Vizije i cini da oni znaju za Njegovo Postojanje i da je On swt. Dominantan nad svim, i primer Njegovog Svedocenja za Sebe medju ljudima je kada im On pokaze vizije o nepoznatim stvarima a onda se one dogode posle nekog vremena, i On hoce da kaze ljudima da On Postoji i da je On Predominantan i On ih zove da dodju Njemu swt.

I Mir neka je sa tobom i Milost Allaha i Njegovi Blagoslovi

Ahmed Al Hassan
Rajab Al-Asab / 1431 H.L.