Biće ih mnogo od naroda drevnih a malo od kasnijih

Biće ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih

Pitanje:
On swt. je rekao, “Oni će biti približeni * u džennetskim baštama naslada * – biće ih mnogo od naroda drevnih, *a malo od kasnijih” [1]

Ko su oni koji su priblizeni? Ko su prvi? Ko su oni kasniji? I zasto je mnogo od prvih dok je malo od onih iz kasnijih vremena?

Odgovor:

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. Neka Milost Allaha bude na Muhamedu i potomcima Muhameda, Imamima i Mahdijima

Oni koji su priblizeni (Al Muqarraboun): Oni su sedamdeset hiljada Shia (sledbenika) Ali ibn Abu Taliba (a.s.), ili: kompletnog coveka spomenutog u Kur’anu, i medju njima su neki od Poslanika, Verovesnika i Imama (a.s.) [2], a nekoliko od naroda Muhameda (sawas.) kao Salman, Malik Al-Ashtar i trista trinaest konpanjona Imam Al-Mahdija (a.s.) [3].

A Prvi (Al ‘Awaloun): oni su raniji narodi, i medju njima je mnogo Poslanika i Verovesnika, i oni su (124) hiljade Poslanika, i medju njima je dosta onih koji su priblizeni.

A oni iz kasnijih vremena (Al ‘Akharoun): oni su narod Muhameda (sawas.), i medju njima je grupa koja je priblizena, veoma manje nego broj koji postoji medju ranijim narodima, i onih cija su vecina Poslanici i Verovesnici.

A oni priblizeni iz ranijih naroda, oni su Poslanici i Verovesnici, ako ih poredimo sa brojem sinova Adama (a.s.) onda je njihov broj mali, oni su mala grupa, a opisani su kao velika grupa, oni su desetine hiljada u poredjenju sa milijardma ljudskih bica.

I sto se tice onih priblizenih iz naroda Muhameda (sawas.), njihov broj je mali u poredjenju sa ovom grupom od ranijih naroda, jer su oni stotine u poredjenju sa onima priblizenima iz ranijih naroda, koji su desetine hiljada, i u poredjenju sa sinovima Adama (a.s.) kojih je milijarde.

A takodje, oni priblizeni su Shia Allahovog Poslanika Muhameda (sawas.), i u ovom slucaju, medju njih ulazi njihov vodja i gospodar Ali (a.s.), tako da on i njegovi ljudi postaju neki od onih iz starijih vremena.

Ahmed Al Hasan

______
[1] Sveti Kur’an Surat Al-Waqi’a (56):11-14
[2] Iz hadisa o ovome je govor Imam Al-Sadiqa (a.s.). “i uistinu medju njegovim Shia je Ibrahim”, on je rekao, “Ibrahim je Shia Alija, i pored toga sto su Poslanici Shia Ibrahima” Mashareq Anwar Al Yaqeen od Al Hafez Ragab Al Barsi: strana 288
[3] I ovih sedamdeset hiljada su oni koji ce uci u Raj bez pitanja, (to vidimo) iz sledeceg hadisa:
Allahov Poslanik (sawas.) je rekao, “Sedamdeset hiljada iz mog naroda ce uci u Raj bez pitanja, onda se okrenuo Aliju i rekao, “Oni su tvoji Shia i ti si njihov Imam.” Rawdet Al Wa’etheen za Al-Nisaboury: strana 297