Bismillah u Al-Fatiha

1
Pitanje 5 iz knjige “Alegorije”: Da li je Bismillah (3) Sure Al-Fatiha (prva Sura – Poglavlje Kur’ana) drugacija od Bismillah drugih Sura Kur’ana? I da li je Bismillah deo Sure?

Odgovor:
Bismillah (Sure) Al-Fatiha je poreklo (4), a Bismillah drugih Sura Kur’ana je odblesak/odsjaj dela Bismillah (Sure) Al-Fatiha. Ceo Kur’an je u Al-Fatiha, a Al-Fatiha je u Bismillah Al-Fatiha-e, tako da svako Bismillah Kur’ana je u Bismillah (Sure) Al-Fatiha, a Bismillah je stih od stihova Al-Fatiha-e. Sto se tice ostalih Sura, Bismillah je deo sure, ali nije stih od njihovih stihova.

_______
(3). Bismillah je Bism Allah Al-Rahman Al-Rahim (U Ime Allaha Milostivog Samilosnog)
(4). Gospodar Monoteista Ali a.s. je rekao, “Znanje onoga sto je vec bilo i o onome sta ce biti je u Kur’anu. A znanje Kur’ana je u Suri Al-Fatiha, a znanje Al-Fatiha-e je u Bism Allah Al-Rahman Al-Rahim.” Noor Al-Braheen od Sayyed Nimat Allah Al-Jazairi, zbirka 1, strana 315.

2
Tri imena (Allah, Al-Rahman i Al-Rahim) (1) u Bozanstvenosti, ili Bozanskoj Sopstvenosti, su stubovi Nejveceg, Najveceg, Najveceg Imena On. A tri imena su grad Bozanskih perfekcija, i to je Allah, i Njegova spoljasnja i unutrasnja vrata, koja su Al-Rahman i Al-Rahim.

I ova tri imena u kreaciji su Muhamed (sawas.), Ali i Fatima (a.s.); ili grad znanja, Muhamed (sawas.), njegova spoljasnja i unutrasnja vrata, Ali i Fatima (a.s.).

I ova tri imena (Allah, Al-Rahman, Al-Rahim) su stubovi Nejveceg, Najveceg imena:
“Reci: “Prizivajte Allaha”, ili “Prizivajte Milostivog.” Kako god zovete – pa Njegova imena su najlepša.” (2)

I ova tri imena (Muhamed, Ali i Fatima a.s.) su Najvece ime. Muhamed (sawas.) je od Allaha, i on je knjiga Allaha; cak, on je Allah medju kreacijom. A Ali i Fatima (a.s.) su od milosti Allaha, i oni su Al-Rahman i Al-Rahim.
“I darovali smo im iz milosti Naše, i učinili za njih jezik istinitosti Aliyya (velike).” (3)

I Bismillah Al-Fatiha-e je Istina, a Bismillah svake druge Sure je nekompletna refleksija Bismillah Al-Fatiha-e; cak, one reflektuju samo aspekt od njenih aspekata. To je kao da je Bismillah Al-Fatiha-e u centru, okruzena kolekcijom ogledala, gde svako od ovih ogledala reflektuje sliku/lik iz ugla drugacijeg od drugih ogledala, i u isto vreme sve Sure imaju zajednicko da one reflektuju jednu Istinu, i ove Sure su partneri sa Istinom takodje jer je one reflektuju sa odredjene strane.

Onda, ako predstavis svom umu Kur’an, nacices da je Bismillah Al-Fatiha-e tacka oko koje se sve ostale Sure okrecu; cak, Tora, Biblija i sve sto je doneto od Poslanika i Verovesnika a.s. Bismillah Al-Fatiha-e je poruka, Wilaya (vernost), pocetak i kraj.



 
_______
(1). Milostivi i Silno Milostivi (Samilosni)
(2)Sveti Kur’an Surat Al-Isra (17):110.
(3)Sveti Kur’an Surat Maryam (19):50.
(Abu Baseer prenosi da je Imam Al-Sadiq a.s. rekao o stihu, “I darovali smo im iz milosti Naše, i učinili za njih jezik istinitosti Aliyya (velike)” On a.s. je rekao, “Aliyya znaci Princ Vernika, Ali a.s.” Bihar Al-Anwar, zbirka 36, strana 59 – Komentar prevodioca)