Bog Neba i Bog Zemlje

Pitanje:
Allah swt. je rekao, “On je Bog i na nebu i Bog na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!” [1]
Zasto je napravljena razlika (posebno spomenuto) izmedju Boga na Nebu i Boga na Zemlji, kada je Allah swt. Jedan Bog Neba i Zemlje?

Odgovor:

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

To znaci da je Apsolutno Bozanstvo Allahovo swt. na Nebu i na Zemlji, sto je u suprotnosti izjavama onih koji kazu da je Apsolutno Bozanstvo Allaha swt. na Nebesima, dok je apsolutno bozanstvo za Zemlji za Isusa a.s., odnosno za Dokaze Allaha swt., i slicno je onome sto se dogodilo u vremenu Imama a.s., jer su oni koji tvrde da su od njih i od njihove a.s. loze rekli da su oni (Imami) Bog na Zemlji, tj. da oni imaju apsolutno bozanstvo na Zemlji.
A oni a.s. su se odrekli ovih izjava u svojim a.s. govorima. Pogledaj sta je Sheikh Al-Kulaini rekao u knjizi Al-Kafi, od Imam Al-Sadiqa a.s. [2]

Ahmed Al-Hasan
Naslednik i Poslanik Imam Al-Mahdija a.s.
____________
[1] Sveti Kur’an Surat Az-Zukruf (43): 84

[2] Hisham bin al-Hakam je rekao, ‘Abu Shakir al-Daysani mi je rekao, “Postoji ajet u Kur’anu koji je nas argument protiv tebe.’ Pitao sam, ‘Koji je to?’ On je odgovorio, ‘To je, “On je Bog i na nebu i Bog na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!” I ja nisam znao kako da odgovorim. Za vreme Hajj-a spomenuo sam to Imam Abu Abdullah-i a.s., i on je rekao, “To su reci zlonamernog nevernika. Kada se vratis pitaj ga koje je njegovo ime u Al-Kufi; on ce ti reci tako i tako. Onda ga pitaj koje je njegovo ime u Al-Basri; on ce ti reci tako i tako. Onda mu reci da je to slucaj naseg Gospoda; On je Bog na Nebesima, i Bog na Zemlji, i Bog u okeanima, i Bog u pustinji, i svuda Bog.”’ Al-Kafi, zbirka 1, strana 128