Da li Raj i Pakao imaju kraj?

Da li Raj i Pakao imaju (svoj vremenski) kraj? 

Pitanje: Da li Raj i Pakao traju odredjeni vremenski period koji ima kraj? Zato sto Allah swt. kaze, “Dok je nebesa i Zemlje, u njemu će ostati – osim ako drukčije Gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj, zaista, radi ono što želi.” (Sveti Kur’an Surat Hud (11):107) I koja je sudbina ljudi Raja i Pakla posle toga?

Salje: Abdullah Hashem, Egipat

Odgovor: 

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova
Neka Molitve i Mir Allahov budu sa Muhamedom i njegovim Potomstvom, Imamima i Mahdijima

Postoje mnogi jasni i ekspicitni stihovi (koji kazu) da je besmrtnost u Raju vecna, Uzviseni je rekao, “One koje veruju i čine dobra dela uvešćemo u džennetske bašte kroz koje reke teku, u kojima će večno i zauvek ostati – Allahovo je istinito obećanje, a čije su Reči od Allahovih istinitije!” (Surat An-Nisa (4):122)

I kao takav je slucaj sa Vatrom Pakla, jer je bemrtnost u njemu vecna, Svemoguci je rekao, “Samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice Njegove.” A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će večno i zauvek ostati.” (Surat Al-Jinn (72):23)

I ovo je prema zaslugama i pravdi, ali Prvo i Poslednje, Odluka je kod Allaha swt., i On swt. je Dobar, i Neprikosnovenost je Njegova sa svime sto (ona) ukljucuje, i On radi ono sto On hoce sa njom, i niko ne moze da Njega pita ako On hoce da oprosti nekima od Njegovih obozavatelja ili da prihvati posredovanje za njih, i time da ih izvede iz vatre Pakla u koju su usli po zasluzi. On takodje moze da uzvisi u statusu neke od Njegovih obozavatelja u Raju, pa se njihov tip besmrtnosti promeni kao rezultat toga.

Ahmed Al-Hassan
Shawal 1432 A.H.