Da li se Allah manifestuje u necistocama?

1
Pitanje 4 iz knjige “Alegorije”:
Ako Allah SWT. postoji u svakom vremenu i mestu, i On se manifestuje kroz sve stvari koje postoje, kako se onda objasnjava da On postoji i manifestuje se SWT. u necistocama?

Odgovor:
Treba da se zna da manifestacija Allaha u svim stvarima koje postoje ne znaci da je On deo njih ili da je On u njima; vec, to znaci da nijedna postojeca kreacija ne bi postojala osim Allahom, niti bi se pojavila bez Svetlosti Allaha, bilo da je ta postojeca stvar najbliza ili najdalja od Njega SWT. I ne postoji nista kao sto je Allah.

Cinjenica da svetlost sunca postoji na zemlji ne znaci da je sunce zaista prisutno na zemlji. I cinjenica da mi vidimo stvari na zemlji svetlocu sunca, ne znaci da se svetlost sunca smestila na zemlju. Vec, sunce se manifestuje na zemlji na jedan nacin ili drugi i ono utice na zemlju na jedan nacin ili drugi, iako njegova svetlost i efekti dolaze do zemlje i drugih. A cinjenica da svetlost sunca pokazuje necistoce nama, da bi ih mi videli nasim ocima, ne znaci da je svetlost sunca postala necista tim necistocama ili da je ona promenjena dodirivajuci njih.

Za dalje pojasnjenje, kazem: Postojeca kreacija se, ili sastoji od svetlosti koja ima nesto tame u sebi, ili tame koja ima nesto svetlosti u sebi., u zavisnosti sta je dominantno, svetlost ili tama. I svaka postojeca kreacija ima fiksiran status koji se ne menja, osim za testiranu kreaciju kao sto je Ljudski rod ili Jinnovi. Svaka od (ove) dve (kreacije) ima izbor da postane blize svetlosti pokoravajuci se Allahu swt. dok ne postane svetlost koja ima nesto tame u sebi, svako na razlicitom stepenu, ili da postane blize tami neposlusnoscu Allahu swt. dok ne postane tama, koja ima nesto svetlosti u sebi, svako na razlicitom stepenu.

Ljudi su jedinstveni tako sto imaju sposobnost da se uzdignu u statusu unutar svetlosti, dok Andjeli bliski Allahu swt. ne budu blizu njima (u statusu); znaci da covek moze da postane iznad Andjela. Ljudi takodje imaju sposobnost da se spuste u statusu unutar tame dok Iblis, prokleo ga Allah, i njegovi prljavi vojnici ne budu blizu njima (u statusu).

“Zaista smo čoveka stvorili u skladu najboljem, ۝ Zatim ćemo ga smanjiti do najnižeg od niskih” (1)

Poznato je da je najvisa postojeca kreacija u svetovima svetlosti covek, a to je Muhamed sawas., ili prvi intelekt. (2)

A najniza postojeca kreacija u svetovima tame je takodje covek, koji je drugi. On je neznanje koje je otislo i nikada se nije vratilo, kao sto je preneseno od Ahlul Bayt a.s. (3)

Od predhodno recenog: Svaka neposlusnost spusta verujuceg coveka nize. Cak, svako okretanje prema ovom svetu, i svaki nehaj prema Allahu, cini da se covek spusta u tamu, i dodirne prljavstinu i necistoce i Vatru Pakla. To je razlog zasto je Allah (ucinio) obaveznim abdest (wudhu) i ghusl (kupanje). Prenosi se od Ahlul Bayt a.s, “Vernik ne postaje necist, tako da je samo njegovo abdest brisanje dovoljno za njega.” (4)

_______
(1)Sveti Kur’an Surat At-Tin (95):4–5.

(2). Abu Jafar a.s. je rekao, “O Jabir, kada je Allah prvo stvarao, On je stvorio Muhameda sawas, i njegovo potomstvo, vodjene vodice.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 442. I u drugoj tradiciji u Bihar Al-Anwar, zbirka 1, strana 97, Poslanik sawas. je rekao, “Prvo sto je Allah stvorio je intelekt.” I takodje se prenosi, “Kada je Allah stvorio intelekt, On mu je rekao, “Pridji”, i on je prisao, onda mu je On rekao, “Idi”, i on je otisao, pa mu je On swt. rekao, “Tako mi Moje Slave, Ja nisam stvorio kreaciju Meni drazu od tebe. Tobom Ja nagradjujem i tobom Ja kaznjavam, tobom Ja uzimam i tobom Ja dajem.”

(3). Sama’a prenosi da je bio sa Abu Adbullah-om a.s., i nekoliko njegovih sledbenika je bilo prisutno, i intelekt i neznanje je bilo spomenuto. Pa je on a.s. rekao, “Znajte intelekt i njegove vojnike, i znajte neznanje i njegove vojnike, da biste bili upuceni.” A Sama’a je rekao, “Neka moja dusa bude zrtva za tebe, mi znamo samo sta nas ti naucis.”Abu Abdullah a.s. je rekao, “Allah SWT. je stvorio intelekt od Njegove Svetlosti, i on je prva kreacija Allaha swt. od spiritualnog na desnoj strani Trona. On swt. mu je rekao, “Pridji”, i on je prisao, a onda mu je On rekao, “Idi”, i on je otisao, pa je On swt. rekao, “Ja sam te stvorio velikom kreacijom, i uzdigao sam te iznad sve Moje kreacije.” On swt. je onda stvorio neznanje, od slanog mora, tamnu kreaciju. On (swt.) mu je rekao, “Idi.”, i on je otisao, a onda mu je On rekao, “Pridi”, a on nije prisao. On swt. mu je rekao, “Da li si imao previse ponosa?”, pa ga je On prokleo.” Bihar Al-Anwar, zbirka 1, strana 110.

(4). Takodje se prenosi od Abu Ja’fara a.s. da je on rekao, “Abdest je Zakon Allahov, da Allah zna ko se povinuje a ko je neposlusan, i uistinu vernik ne postaje necist bilo cime, tako da je brisanje (vodom) dovoljno za njega.” Al-Kafi, zbirka 3, strana 21.

2
Pazljiva osoba ce razumeti da je ceo svet necistoca i ko god da ga juri/trazi ce takodje biti necist. A Allah je uzdigao vernika, Njegovom Darezljivoscu SWT., da on ne postaje necist.

Princ Vernika Ali a.s. je rekao, “Ovaj svet je necistoca, a oni koji jure za njim su psi.” (1)

On a.s. ga opisuje da je: “znoj svinje u ruci gubavca” (2)

Ne zavaravajte se misleci da je Ali a.s. preterivao; vec, to je istina otkrivena od Allaha Njegovim namesnicima.

***

Ahmed Al-Hasan
_______
(1)Sharh Al-Akhlaq od Al-Haq Al-Mareshi, zbirka 32, strana 237.
(2)Nahj Al-Balagha, zbirka 4, strana 52, Sermon (Govor) 236.