Dan Odluke

A znaš li ti šta je Dan Odluke?

Pitanje:

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova, i neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda

Neka Allah posalje Svoje Blagoslove vama moj Gospodine i moj Vodjo, i zelim da ste svake godine dobro prilikom Eid Al-Fitr-a.

Moj Gospodine, moje pitanje je o stihu Sure Al-Mursalat: “…Kada zvezde sjaj izgube i kada se nebo otvori i kada se planine u prah zdrobe i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe… “Do kojeg dana je to odloženo?” – “Do Dana Odluke!” A znaš li ti šta je Dan Odluke? – Teško toga dana poricateljima!…“ (Sveti Kur’an Surat Al-Mursalat (77): 8-15).

Moje pitanje se odnosi na Dan Odluke… da li je to znak Blagoslovenog Pojavljivana, i da li je to jedan od znakova, i da li je to znak onima koji vas odbijaju?? Molim vas za vase odobrenje da razjasnite ovo.

Izvinite… Ceznem za susretom.

Salje: Muhammad As-Saffar.

Odgovor:

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova, i neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame i Mahdije

Poslanici ili Namesnici (a.s.) Allaha na Njegovoj Zemlji su preneli svoje poruke i upozorili su svoje ljude, i dogodilo se ono sto se dogodilo od odbijanja, uklanjanja i ubijanja njima. Ali je Allah swt. njima obecao pobedu i njihovim porukama i njihovom ozaloscenom pravu, i ova pobeda za njih je u tri pozicije: a to su: Manji Sudnji Dan, Povratak i Veci Sudnji Dan, ili tri Bozanska dolazeca dogadjaja, a prvi je Manji Sudnji Dan i to je Uzdizanje Qa’im-a Porodice Muhameda (a.s.) i slanje njega ljudima.

Allah swt. je rekao, “A Reč Naša je davno rečena o robovima Našim, o Poslanicima: “Oni će biti, doista, potpomognuti i vojska Naša će zacelo pobediti!” Zato se okreni od njih za neko vreme i posmatraj ih, i uskoro oni će videti! Zar oni kaznu Našu da požuruju?“ (Sveti Kur’an Surat As-Saffat (37): 171-176)

I Allah swt. je rekao, “I Mojsiju smo Knjigu dali, pa su se o njoj u mišljenju podvojili. I da nije Reči Gospodara tvoga ranije izrečene, bilo bi s njima svršeno, jer oni u nju sumnjaju mnogo.“ (Surat Hud (11): 110)

“A da nije Reči prethodne od Gospodara tvog i roka određenog, kazna bi već bila neminovna.“ (Surat Ta-ha (20): 129)

“I Mojsiju smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije Reči Gospodara tvoga pre izrečene, sigurno bi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj.“ (Surat Fussilat (41): 45)

“A podelili su se jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću između njih. A da nije Reči prethodne od Gospodara tvog do roka određenog, zaista bi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni kojima je Knjiga data u nasleđe poslije njih o njoj su u sumnji ozbiljnoj.“ (Surat Ash-Shura (42): 14)

Ovi stihovi ti pokazuju jasno, ako razmisljas o njima, da je pobeda Allaha za Njegove sluge i njihov Bozanski prilaz, kome zovu, a to je Neprikosnovenost Allaha, odlozena do Uzdizanja Al-Qa’im-a, koji je Rec predhodno recena od tvoga Gospodara, koji je Vodja pobedonosnih vojnika Allaha, i koji je Dan Odluke, sto znaci na Manjem Sudnjem Danu.

Ovo je pregled, a ako ti je potrebno vise detalja, ti mozes da pitas i ja cu ti sluziti InshaAllah.

Neka ti Allah pomogne i ucvrsti tvoje korake.

I neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu sa tobom.

Ahmed Al-Hasan
Muharram Al-Haram/1432 Hidzri.