Dela u mesecu Razab

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Hvale pripadaju Allahu.
Neka mir, milost i blagoslovi Allaha budu sa vama.

Nadam se da je svaki posetilac i podrzavalac ove stranice dobro i dobrog zdravlja, u pogledu i religije i ovoga zivota.
Ovaj mesec Razab Al-Haram je mesec oprastanja i milosti u kome su nagrade udvostrucene, pa budite hitri u trgovini sa Allahom, jer je to pobedonosna razmena koja ne moze da omane. Postite tokom dana Razaba i secajte se Allaha dosta u ovim danima. Molite Allaha za oprostaj [govoreci Astaghfirullah] sto puta, zahvaljujte Allahu [govoreci AlShukralillah] sto puta, i hvalite Allaha Jednog Osvajaca [govoreci Subhanahu Huwa Allah Al-Wahid Al-Qahhar] sto puta.

Citajte Stih Trona (Ayat Al-Kursi) (kao sto je sisao Muhamedu sawas, pogledaj ranije postove o tome), Stih Suverenosti (Ayatul Mulk) (1), Stih Svedocenja (Ayatul Shahada) (2), Stih Posvecenosti (Ayatul Sakhra) (3), Stih Svetlosti (Ayatul Noor) (4), i poslednji deo Sure Al-Kahf (5) tri ili sedam puta svakog dana, koliko god puta da mozete (pogledajte kompletne stihove ispod)

Ne propustite ove molitve u mesecu Razab.
Molite Allaha za svoje zivote da budu zapecaceni dobrim, i da vas postedi iskusenja, zamki i trikova Satana. A koliko mnogo obozavatelja se uzdiglo u svom obozavanju u visine, ali u momentu nepaznje, satani ljudi i dzinnova su uzrokovali da padnu na najnize stupnjeve niskih?

Molite Allaha da bude vasa pecina, tvrdjava i zaklon od spletkarenja satana, tame licemera i stete opresora da se iskusenja ne bi povecala i da vas nedace ne odvedu u zabludu kao delove tamne noci koji slede jedan drugog.

Pazite da ne propustite ove blagoslovene dane i da ne propustite bogatstvo u njima. Mozete hvaliti Allaha, moliti Ga za oprost i secati se Njega cak i u poslu tokom dana. Ucite, radite, budite posveceni i molite Allaha da vi budete od Njegovih slugu sa najvecim udelom u svakom dobru koje On salje dole, i da svako zlo On otera od vas.

Tako mi Allaha, ovi dani su trka i takmicenje da se priblizite Allahu i dostignete uzviseni rang, pa to je nabolje takmicenje. Idite prema Allahu i ne zadovoljite se ni sa cim manje od najviseg stupnja kod Allaha svojim radom i posvecenoscu.

Mi cekamo da bismo culi vas konstantni hod medju ljudima Sedmog Neba i da bismo bili ponosni na vas.
Hvale pripadaju Allahu na pocetku i na kraju, u ociglednom i onome sto je skriveno. On je moj podrzavalac i On podrzava pravedne.

Stih Suverenosti (Ayatul Mulk)
“Reci: “O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast (suverenitet) onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš! (26) Ti uvodiš noć u dan, i uvodiš dan u noć; Ti od neživog stvaraš živo, i od živog neživo; Ti opskrbljuješ koga hoćeš, bez računa.”(27) Surat Aal-I-Imran (3):26-27

(2) Stih Svedocenja (Ayatul Shahada)
“Allah svedoči da nema drugog boga osim Njega – a i andjeli i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! (18) Allahu je prava vera jedino – Islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove reči ne budu verovali Allah će brzo obračunati. (19)”. Surat Aal-e-Imran (3):18-19

(3) Stih Posvecenosti (Ayatul Sakhra)
“Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju u šest vremenskih razdoblja (dana) stvorio, a onda Tronom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i Mesec i zvezde se pokoravaju Njegovoj volji. Nesumnjivo, samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svetova! (54) Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On prestupnike. (55) I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; uistinu, milost Allahova je doista blizu onih koji dobro čine. (56)”. Surat al-Araf (7)” 54-56

(4) Stih Svetla (Ayatul Noor)
“Allah je izvor svetlosti nebesa i Zemlje! Primer svetlosti Njegove je niša u kojoj je svetiljka, svetiljka je u staklu, a staklo je kao zvezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, niti istočnim niti zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama Svetlost nad Svetlošću! Allah vodi ka svetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primere ljudima, Allah sve zna. (35) U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i da se spominje Njegovo ime – hvale Njega, ujutro i navečer, (36) ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji strepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni, (37) da bi ih Allah lepom nagradom za dela njihova nagradio i da im uveća od Svoje izdašnosti. A Allah daje kome hoće, bez računa. (38).” Surat Al-Noor (24):35-38

(5) Poslednji deo Sure Al-Kahf
“Reci: “Kad bi more bilo mastilo da se ispišu reči Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i reči Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim.” (109) Reci: “Ja sam čovek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lepo primljen, neka čini dobra dela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!” (110) Surat al-Kahf (18):109-110