Dusa je kao sunce

Pitanje 119 iz knjige Alegorije (Al-Mutashebihat)
Da li dusa ima dva svojstva i dva dela, pri cemu deo ostaje u telu tokom spavanja i tokom molitve vernika, a drugi deo je u Nebesima?

Odgovor:
Dusa je kao sunce, ako je uzdigla prema Nebesima, ili je Allah uzeo tokom spavanja, njen sjaj ce ostati povezan sa telom koje njom upravlja.