Galaksija kao zrno peska

Imam Ahmed Al-Hasan a.s. je rekao: “Vi, ako biste vi znali da je cela zemlja, siroka koliko jeste, kao zrno peska u pustinji u poredjenju sa galaksijom. A galaksija je kao zrno peska u poredjenju sa Materijalnim Univerzumom, a Nebo Dunye (Ovog sveta)* je kao zrno peska u poredjenju sa Drugim Nebom i sve tako, dok sve ne postane malo u vasim ocima osim Allaha, a Allah Uzviseni i Najvisi postane Ogroman u vama samima, i tada cete znati da je On neopisiv.”

Deo odgovora na pitanje 175, Al-Mutashebihat (Alegorije)
_______
* Ceo Materijalni Univerzum sa svim galaksijama je samo donji deo Neba Dunye (ovoga sveta). Znaci da, Nebo Dunye se sastoji od dva dela, donji manji deo je ceo Materijalni Univerzum, a gornji veci deo je Perfektno Prvo Nebo (gde je Adam a.s. bio postojeci dok nije spusten u najnizi deo Prvog Neba – Materijalni Univerzum – na Zemlju, kada je bio neposlusan Allahu SWT., pogledaj ranije postove o Adamu a.s.).
[Perfektno] Prvo Nebo je vrata Drugog Neba, i tako dalje do Sedmog Neba tj. Neba Kompletnog Uma (pogledaj ranije postove o stvaranju Kreacije).