Grob Fatime a.s.

Kada je Vodja Zena Raja a.s. umrla, samo sest meseci posle svog oca. Najboljeg od Kreacije sawas., ona je rekla svom muzu Ali bin Abi Talibu a.s. da je sahrani tajno u noci. Tacna lokacija groba je bila nepoznanica, (sve) do sada:

Izjava Ahmed Al-Hasana a.s.

Predstavljanje Groba Fatime Az-Zahre a.s.

“1 Sura – objavili smo je i učinili je obavezom, i objavili u njoj znakove jasne, da biste se setili.”
— Surat An-Nur (24).

Trazio sam od grupe svestenika koji vode Shia sektu da istupe zahtevajuci cudo u obliku koji sam spomenuo u novinama Ansara Imam Al-Mahdija a.s. I niko od njih nije izasao sa bilo kojim zahtevom, i ovo je razlog zasto mi je moj otac Imam Al-Mahdi Muhamed bin Al-Hassan Al-Askari a.s. naredio da razjasnim deo mog odnosa sa njim a.s., a to je da sam ja njegov naslednik i prvi od njegovih sinova koji vladaju i da sam ja vrt od vrtova Raja o kojima je Poslanik sawas. govorio.

I prvo cudo koje otkrivam Muslimanima i svim ljudima je da znam lokaciju groba Fatime a.s., dela Poslanika Muhameda sawas.

Svi Muslimani precutno priznaju da je grob Fatime a.s. sakriven i da niko nema znanje o njegovoj lokaciji osim Imam Al-Mahdija a.s. On (Imam Al-Mahdi a.s.) mi je rekao lokaciju groba moje majke Fatime a.s. Grob Fatime a.s. je pored groba Imam Al-Hassana a.s., (odmah) pored njega, kao da je Imam Al-Hassan Blogotvorni a.s. sahranjen u narucju Fatime a.s.

Spreman sam da se zakunem za ovo sto kazem i Allah svedoci da je ovo sto kazem istina, kao i Njegov Poslanik Muhamed sawas. i Ali a.s. koji je sahranio Fatimu a.s.

Hvale pripadaju samo Allahu.

Ko god tvrdi da je u kontaktu sa Imam Al-Mahdijem a.s. a ne uputi na mene, sto se tice malih ili velikih stari, je lazov i uljez kod Allaha (swt.) i Njegovog Poslanika (sawas.). Nema moci ni sposobnosti osim u Allaha Svemoguceg, i hvale pripadaju samo Allahu.

“76 I zamalo da te doista preplaše iz zemlje, da te iz nje isteraju, a tad ne bi ostali iza tebe, izuzev malo.
77 Sunnet (Put) onog kog smo poslali pre tebe od poslanika Naših, a nećeš u sunnetu Našem naći izmenu.”
— Surat Al-Isra (17).

Napomena: Svaki Musliman koji cita ovu izjavu mora da podeli dvanaest kopija iste, i ako je moguce, mora da je prevede na bilo koji jezik moze.

Ostatak Potomaka Muhameda a.s.
Snazni ugao Ahmed Al-Hasan
Naslednik i Poslanik Imam Al-Mahdija a.s. svim ljudima
Podrzan od Gabrijela, Mikaila i Israfila
Potomak jedan od drugog, a Allah Sve cuje i Sve zna

 

1.vi Shawwal 1424 Hijri