Istina o religioznom Znanju

 

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Allah Uzviseni je rekao,
“A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Sveti Kur’an Surat Adh-Dhariyat (51):56)

Vec smo objasnili u dosadasnjim postovima da “Me obozavaju” znaci da “Me znaju”, kao sto je to prenela Porodica Poslanika a.s.

Zbog toga sto je Znanje svrha kreacije, pitanje se namece, Sta se podrazumeva pod Znanjem, i koji je nacin ili metod doci do njega?

Nema sumnje da ono sto se misli pod Znanjem, nije znanje o ljudskim naukama kao sto su fizika, hemija, biologija, logika, filosofija itd, vec Znanje o Bogu Uzvisenom i onim sto je vezano za Njega.
Ali, kako covek moze da dostigne svrhu Njegove Kreacije i da zna svog Gospodara?

Imam Ja’far As-Sadiq a.s. je odgovorio na ovo pitanje, “…Mi smo dokaz Boga protiv Njegovih ljudi, i Njegovi svedoci protiv Njegove Kreacije, i poverenici Njegovih Objava, i blago Njegovog znanja, i Njegovo Lice prema kome se Njemu prilazi…Mi radimo prema Njegovoj Naredbi i zovemo na Njegov Put. Bog je znan kroz nas, i Bog je obozavan preko nas. Mi smo vodici ka Bogu.” Al Tawhid od Al Saduq-a, strana152

Hadis jasno govori da je Bog znan preko Njegovih Precistih Namesnika, zato sto je Namesnik Boziji Kreacija Bozija, i Znanje o Njemu je jednako Znanju o Bogu kroz Njegovog Namesnika na Zemlji.
A sve ostalo nije Znjanje o Bogu, vec znanje o necem drugom.

Od Adama a.s. do dana danasnjeg, nije postojalo vreme u kome nije bilo Namesnika Bozijeg na Zemlji.

“Nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti vreme propasti svoje * i poslanike, jedne za drugim (smo) slali. Kad bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga uterivali, i Mi smo ih zato jedne drugima smenjivali, i samo u pričama o njima spomen sačuvali – daleko bili ljudi koji nisu verovali!” (Surat Al-Mu’minun (23):43-44)

Imam Ja’far As-Sadiq a.s. je rekao, “…Kako moze neko da veruje u Jedinstvo Boga i da tvrdi da Ga on zna preko nekog drugog ko nije On?
Uistinu onaj ko je znao Boga znao je Njega kroz Njega, a onaj ko nije znao Njega kroz Njega, on zaista Njega ne poznaje, vec on zna nekog drugog … i on tvrdi da veruje u nekoga, a ne zna da je skrenuo sa Puta Znanja. Storeno ne razume nista osim kroz Boga, a znati Boga nije moguce shvatiti sem kroz Njega” Tawhid od Al-Saduq-a, strana 143

Obracajuci paznju na ove reci Ahlul Bayt (Porodice Poslanika) a.s. cini sa da manje truda mozemo da odgovorimo na pitanje o izvoru Znanja za postizanje cilja o Kreaciji ljudskog roda.
Zato sto je Namesnik Boziji jasan izvor sa koga se istinsko znanje dobija, i niko drugi.

I Isus, sin Marijin a.s. je bio jasan izvor Znanja Bozijeg, a neki Hriscani su preterali u ljubavi prema njemu i napravili od njega Apsolutnog Boga. Isto tako i neki Shia Muslimani su preterali u vezi sa Ali ibn Abu Talibom a.s.

Znanje svrhe Kreacije ne moze ni pod kakvim okolnostima da nestane ili da svim ljudima postane nesto nedostupno.
Naprotiv, Bozansko Znanje je srz ljudske prirode na osnovu koje nas je Bog stvorio.

Pitali su Imam Al-Baqir-a a.s. o recima Uzvisenog Boga, “Nema promjene stvaranja Allahovog” (Surat Ar-Rum (30):30), a Imam a.s je rekao, “On (SWT) ih je stvorio da Ga znaju.”

Zaraarah je rekao, ‘Pitao sam o recima Uzvisenog Boga, “I kad uze Gospodar tvoj od sinova Adamovih, iz leđa njihovih potomstvo njihovo” (Surat Al-A’raf (7):172), on a.s. je rekao, “On (SWT) je uzeo iz kicme Adama njegove (a.s.) potomke do Sundnjeg Dana, pa su oni izasli kao cestice. On (SWT) je ucinio da Ga oni znaju i pokazao je Sebe njima, a da to nije bilo tako niko ne bi znao Svog Gospoda” i jos je rekao, “Allahov Poslanik (sawas) je rekao da je svaka beba rodjena po prirodi znanja da je Allah Tvorac” Al-Kafi, zbirka 2, strana 12

Sto znaci da je priroda koju je Allah SWT. storio za coveka = znati Allaha SWT.

Dakle, znati Boga – je svrha stvatanja covecanstva – a ne znanje ljudi.

Muhamed bin Hakeem je rekao, “Rekao sa Abu Abdullah-i (a.s.), Znanje je cija kreacija? On a.s. je rekao, “Znanje je kreacija Allaha (SWT.) a ljudi nemaju nista vezano za kreaciju.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 163

Odbijanje (vere) se suprotstvalja znanju, a ni ono nije stvoreno od coveka, jer su oba stvorena u covekovom srcu, a njegova uloga ostaje ogranicena da izabere u testu na ovome svetu.

Ovo je razlog zasto je Imam As-Sadiq a.s. pisao Abdul Malik ibn Ayanu kada ga je ovaj pitao o znanju, “Pitao si o Znanju, sta je to? Onda znaj, neka Allah (SWT.) bude Milostiv prema tebi, da je Znanje Kreacija koju je Svemocni Bog stvorio unutar srca, i odbijanje (vere) je kreacija Boga unutar srca. Ljudi nemaju nista sa ovim Kreacijama; oni imaju izbor u obe kreacije sticanjem. Zeljama ili Verom, ako izaberu znanje time postaju vernici i jedni od mudrih. A svojim zeljama za neverovanjem, oni biraju odbijanje (vere) i ovim izborom postaju nevernici u zabludi i jedni od odbacenih. Ovo je uspehom koji im Bog odobrava, i napustanjem onih koje je Bog napustio. Stoga, izborom i sticanjem, Bog ih je kaznio ili nagradio..” Tawhid od Al-Saduq-a, strana 227

I ne samo to, cak hadisi Imama a.s. Pravog Puta iznenadjuju mnoge filosofe, kad saznaju da Bog nije zaduzio Kreaciju da dokaze Znanje ili da ga trazi onim sto je zaradjeno u zivotu. Nego je On Uzviseni odgovoran za to.

Prenosi se da je Abd Al-Ala rekao, “Rekao sam Abu Abdullah-i (a.s.), ‘Neka te Allah (SWT.) nagradi, da li postoje neka sredstva koja su data coveku kojima moze da stekne znanje?’ On (a.s.) je rekao, “Ne”, ja sam rekao,”Jel su oni zaduzeni za Znanje?”, on (a.s.) je rekao, “Ne, Bog je Onaj Koji objasnjava” Al-Kafi, zbirka 1, strana 163, hadis 5

Abu Abdullah (a.s.) je rekao, “Bog nije zaduzio ljude Znanjem i On im nije dao put do njega” Mahasin od Al-Barqija, strana 198

Rezon je potpuno jasan; zato sto znati Allaha SWT. nije odvojena stvar od prirode coveka, po kojoj je Allah SWT. stvorio ljude.

Milostivi Gospodar je Onaj Koji stvara i ostavlja u srcu i umu coveka i On je Onaj Koji objasnjava i pokazuje nacine secanja posle zaboravljanja.
Duznost coveka je ogranicena na veoma jednostavnu stvar, a to je da ne izabere odbijanje (vere).

Zurrah je rekao, “Pitao sam Abu Abdullah-u (a.s.) od Recima Allaha (SWT.) “I kad uze Gospodar tvoj od sinova Adamovih, iz leđa njihovih potomstvo njihovo”, on (a.s.) je rekao, “Znanje je uspostavljeno u njihovm srcima i oni su zaboravili taj dogadjaj, a setice se jednog dana. A da to nije bilo tako nko ne bi znao Ko je Tvorac i Ko je Snabdevac.” Al-Mahasin od Al-Barqija, zbirka 1, strana 241

Podsetnik je Namesnik Allahov SWT., niko drugi.

Princ vernika, Ali ibn Abu Talib a.s. je rekao “Onda je Allah (SWT.) poslao Njegove Verovesnike i Poslanike (a.s.) jednog za drugim njima da bi mogli da ispune svoj zavet Njegove Kreacije, da se sete Njegovih Darova, da ih oni (a.s.) podstaknu svojim govorom, da im skinu veo skrivenih svojstva intelekta”
Nahjul Balaghah (Vrhunac Elokventnosti): U govoru podsecanja Kreacije o Zemlji i Nebu i rodjenju Adama (a.s.) 

Shvrha postojanja svakog coveka je da upozna prirodu po kojoj je Bog stvorio coveka, tj. da je zna, i da bude svestan Njega Uzvisenog Svetog, nakon sto je bio bezobziran prema Njemu i nakon sto je zaboravio Njega kada je dosao na ovaj svet, u kome ga ometaju nestalni ukrasi ovoga sveta sa svojim jeftinim zadovoljstvima i svojim kratkotrajnim zeljama i pozudama.

I nema velike razlike izmedju razlicitih formi religioznog znanja. Sve one su ukljucene na putu potrage za Znanjem o Bogu Uzvisenom, i zahtevaju da se poznaju Njegovi Zakoni i sta ima veze sa Njegovom Verom.

Izvor svega ovoga je Namesnik Boziji, a sve van ovog pravca bez ikakve sumnje nema vrednost u Znanju o Njemu Uzvisenom.

U zakljucku, Bozanska Mudrost, njen izvor i nacin sticanja znanja o Njemu i secanje tog Znanja i sve sto se odnosi na to je sveobuhvatno sabrano u Namesniku Allaha SWT. na Njegovoj Zemlji.

I posednici racionalnalnog uma ne nalaze drugi put u svom vremenu postojanja sem vere u Namesnika Bozijeg a.s., da bi od njega a.s. saznali razlog Bozije Kreacije i setili se Bozanskog Znanja kojim su obdareni u svojim srcima.

Sto se tice onih koji veruju u intelektualni metod i spoznaju intelektom za dobijanje znanja o Kreaciji a bez Namesnika Bozijeg, njihove reci su besmislica i nemaju vrednost.
Ovo je razlog zasto su oni a.s. govorili, “Ako jedan dan Hujja (Dokaz Allahov) ne bio postojao na Zemlji, Zemlja bi nestala zajedno sa ljudima”, jer kroz njega a.s. se saznaje svrha Kreacije, a to je Znanje.

A Kreacija bez svrhe je glupost i ne nastaje od Apsolutne Mudrosti.

Ahmed Alhasan