Ja sam od Huseina (a.s.)

Pitanje:
Allahov Poslanik sawas. je rekao, “Hussein je od mene i ja sam od Husseina” [1], koje je znacenje “Ja sam od Husseina”?

Odgovor:

Al-Husein (a.s.) u svim svetovima je od Allahovog Poslanika (sawas.), i bez (govora) Allahovog Poslanika (sawas.) ovo je zasigurno, ipak, onaj koji otkriva slucaj Allahovog Poslanika (sawas.) i njegovu naklonost i njegov uzviseni rang i njegovu istinu, i koji uci ljude na Zemlji (toj istini) je Imam Al-Mahdi (a.s.), “On je poslao Poslanika Svoga s uputstvom i pravom verom, da on prevlada nad verom svakom, makar ne bilo po volji mnogobošcima.” [2].

Onda Izvorna Islamska Muhamedi Religija se pojavljuje na Zemlji kroz Imam Al-Mahdija (a.s.), i Imam Al-Mahdi (a.s.) je od potomaka Al-Huseina (a.s.), i osnova i istinska glavna tacka revolucije Imam Al-Mahdija (a.s.) je revolucija Al-Huseina (a.s.), i preko Imam Al-Mahdija (a.s.) ovaj stih postaje ostvaren: “da on prevlada nad verom svakom”, i on ce nauciti ljude Zemlje ko je Muhamed (sawas.) i njegovu velicanstvenu vaznost i njegov uzviseni status, i Imam Al-Mahdi (a.s.) je plod od plodova Al-Huseina (a.s.), i revolucija Imam Al-Mahdija (a.s.) koja je reformacijska i univerzalna – sta je drugo osim istinski plod koji je proizveden revolucijom Al-Huseina (a.s.), i kroz Al-Huseina (a.s.) Islam ostaje i Muhamed (sawas.) ostaje, i kroz Al-Huseina (a.s.) se pojavljuje Islam i pojavljuje Muhamed (sawas.), i kroz Al-Huseina (a.s.) Islam je znan i Muhamed (sawas.) je znan.

Ahmed Al-Hasan

_____________________

[1] Bihar AlAnwar: zbirka 43, strana 261.

[2] Sveti Kur’an: Surat Al-Tawba (9): 33.