Jasni i Alegorijski stihovi

1
Pitanje 19: Koji stihovi su eksplicitni (jasni) a koji alegorijski? I kako razlikujemo medju njima?

Odgovor:
Alegorijski su “Sta je dvosmileno za onoga koji nema znanje o tome.” kao sto se prenosi od njih a.s. [1]
A eksplicitni su Majka Knjige. [2] A majka radja i njoj se vraca, sto znaci majka je poreklo. Pa da bi znali sta se misli pod alegorijskim stihovima, treba se vratiti na eksplicitne stihove. A da bi se znala razlika izmedju eksplicitnih i alegorijskih , treba da se zna da Kur’an, reci Allaha swt. i reci Poslanika i Imama a.s. sadrze:

1) Reci iz Majke Knjige (Knjiga eksplicitnih stihova); i to je Tabla na kojoj sta god da je zapisano, nije odlozeno ili zamenjeno. I to je znanje o onome sta je bilo, ili sta ce biti, do Sudnjeg Dana, bez ikakvih izmena. I to je znanje o nevidljivom/nevidjenom, koje Allah swt. ne pokazuje nikome osim Poslanicima, Verovesnicima i Imamima a.s. On swt. im pokazuje nesto od toga, prema potrebi, u cilju najboljeg isporucivanja poruke ili obavljanju poslova Imamata.

_______
[1]. Masada Bin Sadaqa je rekao da je pitao Abu Abdullah-u a.s. o onom koji ukida i ukinutom, i eksplicitnom i alegorijskom. Pa je on a.s. rekao, “Onaj koji ukida je fiksiran po kome se radi, a ukinut je onaj po kome je radjeno dok nesto nije doslo i ukinulo ga. A alegorijsko je ono sto je dvosmisleno za onog ko nema znanje o tome.” Tafseer Al-Ayashi, zbirka 1, strana 11.
[2]. Masada bin Sadaqa prenosi da je pitao Abu Adbullah a.s. o ukinutim i stihovima koji ukidaju, i eksplicitnim i alegorisjkim stihovima, pa je on a.s. rekao, “Stih koji ukida je fiksiran, i to je onaj po kome treba raditi, a ukinuti stih je onaj po kome je bilo radjeno dok stih koji ukida nije dosao posle njega. A alegorijski stih je onaj koji je ucinjen slicnim onome koji ga ne zna.” Interpretacija od Al-Ayashi, zbirka 1, strana 11.

2
“On je Znalac nevidljivog/neviđenog i On tajne Svog nevidljivog/neviđenog ne otkriva nikome, ۝ osim onome koga On za poslanika odabere; zato On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati ۝ Da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On okružuje sve što oni imaju, On zna broj svega što postoji.” [1]

2) Reci sa Table brisanja i potvrde (Knjiga alegorija); to je takodje znanje o onome sta je bilo i sta ce biti, ali sa mnogim aspektima i brojnim mogucnostima, za isti dogadjaj. Jedan od njih ce se dogoditi, i to je mogucnost koja je u Majci Knjizi. Sto se tice ostalih mogucnosti, one se ne dogode iz nekog razloga; mozda ih je odredjeni dogadjaj sprecio da se dogode. Na primer: zapisano je za osobu koja ima 50 godina da ce umreti ovog jutra ubodom skorpije, ali ako on da milostinju, ovo zlo ce biti pomereno od njega, i on ce ziveti jos deset godina. Nakon tih deset godina, ako se on ophodi prema svojim roditeljima dobro, njegov zivot ce biti produzen jos pet godina.

Znaci, na Tabli brisanja i potvrde, postoje mnoge mogucnost u zivotu coveka. Ta osoba, na primer, mozda nece ziveti nakon uboda skorpije, a mozda on da milostinju i time zivi jos deset godina, a mozda on umre posle tih deset godina, a mozda se on ophodi prema svojim roditeljima dobro i zivi jos pet godina. [2]
Da ovo nije Bozanske odredbe , dela i dua bi bili nevazeci. Allah swt. je rekao,
“Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, pre nego što je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lako” [3]

_______
[1]Sveti Kur’an Surat Al-Jinn (72):26–28.
[2]. Abu Ja’far a.s. je rekao, “Cineci dobro i davajuci milostinju, ponistava se siromastvo, uvecavaju godine, i odagnava devedeset opakih smrti.” Al-Kafi. zbirka 4, strana 2.
[3]Sveti Kur’an Surat Al-Hadid (57):22.

3
Sto se tice Majke Knjige, samo je jedna od mogucnosti zapisana u njoj za tu osobu, i ta mogucnost ne moze da se promeni. Na primer: zapisano je da ce osoba ziveti 65 godina, ili je zapisano da ce osoba ziveti 60 ili 50 godina. Samo jedna od ovih mogucnosti je na Tabli Majke Knjige.

Znaci, Tabla brisanja i potvrde je Tabla alegorija. Ali za koga god da zna detalje tih alegorija, kao sto su Imami a.s., one su eksplicitne. I ne postoji alegorijsko nepogresivima a.s., jer je ceo Kur’an eksplicitan za njih a.s. [1]
A nista nije eksplicitno za bilo koju osobu koja nije oni, osim ako ta osoba uzima (znanje) od njih a.s. Kur’an, ne nepogresivima, je ceo alegorijski. [2] Ovo je zbog toga sto ne nepogresivi ne razlikuje eksplicitne od alegorijskih stihova u njemu. A kako bi bilo ko, ko nisu oni a.s. razlikovali, kada Al-Sadiq a.s. koristi to kao dokaz protiv Abu Hanife da niko ne razlikuje eksplicitno od alegorijskog, osim Imama a.s.?! [3]

Dodajte na to, da ljudi ne znaju nista iz Kur’ana osim reci [4], a reci su ljuske/ljusture i samo deo od znacenja koje dobijaju.

_______
[1]. Bareed Bin Moawiya prenosi da je pitao Abu Ja’fara a.s. o govoru Allaha swt., “A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je dato znanje” (Surat Al-Ankabut (29):49), i on je pitao, ‘Da li ste vi ti ljudi?’ A on a.s. je rekao, “Ko drugi to moze da bude osim nas?” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 198.
[2]. Jabir Bin Yazeed je rekao, ‘Pitao sam Abu Ja’fara a.s. o stvarima tumacenja i on mi je odgovorio, a onda sam ga pitao ponovo, a on mi je dao drugi odgovor, pa sam ja rekao, ‘Ali dao si mi drugaciji odgovor ranije.’, a on a.s. je odgovorio rekavsi, “O Jaber, Kur’an ima unutrasnje (i unutrasnje ima unutrasnje) i ima spoljasnje, a spoljasnje ima spoljasnje. O Jabir, nista nije dalje od umova ljudi od tumacenja Kur’ana. I pocetak stiha bi bio o necemu, dok je njegov zavrsetak o necemu drugom, sve, dok je to povezani govor koji ima razlicite aspekte.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 192.
[3]. Al-Majlisi spominje ceo dogadjaj u knjizi Al-Bihar, a ovo je deo toga. Shoayb Bin Anas prenosi od nekih kompanjona Abu Abdullah-e a.s. kako govori.‘Pa je on a.s. rekao, “Da li si ti ucenjak ljudi Iraka?” A Abu Hanifa je rekao, ‘Da.’ Pa je Imam a.s. rekao, “A sta im ti propovedas?” A on je rekao, ‘Allahovu knjigu i Sunna (zakon, nacin) Njegovog poslanika.’ A on a.s. je odgovorio, “O Abu Hanifa, da li ti tvrdis da znas Allahovu knjigu kako bi ona trebalo da se zna, i da li znas ukinute i stihove koji ukidaju?” I on je rekao, ‘Da’. Imam a.s. je rekao, “O Abu Hanifa, ti lazno tvrdis znanje. Nevolja tebi, Allah to nije dao nikome dugom osim ljudima knjige, kojima je Knjiga sisla. Nevolja tebi, to su samo odredjeni od potomaka naseg Poslanika sawas. I Allah nije dozvolio da ti nasledis ni jedno slovo iz Njegove knjige…” itd.’
[4]. Abu Ja’far a.s. je rekao Amro Bin Obayd-u, “Ljudi moraju da citaju Kur’an u obliku u kojem je spusten, pa ako im je potrebno njegovo tumacenje, onda O Amro, uputstvo je od nas i nama.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 202.

4
Oni dobijaju znacenje iz iluzija ili iz nizih stetova, stoga netacna, ili iz Kraljevstva Nebeskih i cinjenica o stvarima tamo, stoga sa Table Brisanja i Potvrde. [1]

A stvari na toj Tabli se, ili ne dogode na pocetku, stoga znacenje reci povezanih sa tim se takodje ne desava u bilo kom trenutku, ili se one dogode, i one su istina, dok su u mnogim aspektima. Svaki aspekt ima svoje ljude, vreme i mesto gde se desavaju. To je objasnjeno ljudima u nizem svetu od (strane) nepogresivih a.s.

Znaci, isti stih Kur’ana je protumacen u vremenu Al-Sadiqa a.s. tumacenjem koje se potpuno razlikuje od tumacenja u vremenu Al-Mahdija a.s., jer su vreme, mesto i ljudi drugaciji; ili da kazemo, zato sto su varijable zamenjene u svetovima silaska Kur’ana, bilo da je svet silaska bio Kreljevstvo Nebesko, ili ovaj svet [2]. Stoga, praviti alegorijski u eksplicitan stih je zadatak nepogresivog, i niko ne moze da prepozna eksplicitno od alegorijskog, drugi od nepogresivog. [3]

I alegorija u stihu, ukljucuje zeljeno znacenje, i dogadjaje koji su se desili i koji se desavaju vremenom. Iste reci Kur’ana mogu imati mnoga znacenja, i svako od tih znacenja se moze primeniti na razlicite dogadjaje. Znaci, Kur’an ima mnogo spoljasnjeg, koje niko ne moze da zna osim Allaha, i koga god Allah izabere da mu prikaze, i ti ljudi su nepogresivi a.s.

_______
[1]. I ovom podelom, uzimanje znanja o Knjizi je narocito za koga god hoce da prezivi sa Ahlul Bayt a.s.
[2]. Isaac Bin Ammar je rekao da je cuo Abu Abdullah a.s. da govori. “Kur’an ima tumacenje, nesto toga se vec dogodilo, a nesto nije. I, ako se tumacenje dogodilo u vremenu jednog od Imama, onda Imam tog vremena zna to tumacenje.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 196.
[3]. Mnoge tradicije su se dogodile, koje navode da alegorijsko Kur’ana nije poznato od bilo koga, osim naslednika Poslanika Muhameda sawas., kao sto su (tradicije): Abu Ja’far a.s. je rekao, “Mi smo oni koji su cvrsto utemeljeni u znanju, i mi znamo to tumacenje.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 198.

5
Znaci, nije cudno sto bi Princ Vernika Ali a.s. napisao o Bismillah (U Ime Allaha) ono sto bi nosilo sedamdeset kamila. [1]

I postoji mudrost iza alegorijskih stihova, kao sto je neophodnost i potreba za nepogresivim a.s. [2], ozivljavanje nade u dusama ljudi [3], i iskusenje, i proveravanje [4], i mnogo (druge) mudrosti o kojoj necu govoriti.

I alegorije su definitivne stvari, koje su neodvojive od silaska Kur’ana svetu Kraljevstva Nebeskih, ili ovom svetu, ili silazak Table Majke Knjige mnostvu svetova, i varijable, i multiplikacija u ovim svetovima da se formira Tabla Brisanja i Potvrdjivanja [5]

_______
[1]. Princ Vernika .s. je rekao, “Da sam zeleo, ucinio bih da sedamdeset kamila nosi tumacenje Al-Fatihe (prva Sura-glava Kur’ana).” Mostadrak Safinat Al-Bihar od Sheikh Ali Namazi-ja, zbirka 2, strana 338.
[2]. U govoru o znanju Svetog Kur’ana, Princ Vernika a.s. je rekao, “I deo koji niko ne zna, osim Allaha, Njegovih Andjela, i onih cvrsto utemeljenih u znanju. I On swt. je ucinio tako, da ne bi ljudi neistine, koji su prisvojili zavestanje Allahovog Poslanika sawas, tvrdili znanje o Knjizi, osim ako Allah swt. nije to njima darovao, i zbog neophodnosti da se oni usmere ka sledjenju naslednika/namesnika koji im je dodeljen, a oni su postali suvise ponosni da mu se pokore.” Wasail Al-Shia, zbirka 27, strana 194.
[3]. Sto znaci, da ne postoji Tabla Brisanja i Potvrde (alegorije), onda nista sto je zapisano, se ne bi menjalo, i ljudi se nikada ne bi nadali da ce se njihova situacija promeniti, da se blagoslovi i godine se povecaju, a da oni imaju dobru posledicu (toga na Onom svetu), zbog Dua (dove), dobrog odnosa sa roditeljima, usrdnosti ka rodjacima, i drugih dobrih dela.
[4]. Ako bi ceo Kur’an bio eksplicitan svim ljudima, svaka osoba bi onda bila imam samom sebi, i ne bi postojao test da se ide ka nepogresivom, i da se on pita o tumacenju Kur’ana. Ali ga je Allah swt. ucinio alegorijskim, da bi On znao pokornost ljudi postavljenim namesnicima, i kako ce ljudi izvrsavati sta je preneseno od njih a.s., i da ljudi nece biti previse ponosni da slede njih (a.s.), i da uzimaju znanje o Kur’anu od drugih koji nisu oni (a.s.).
[5]. Svet intelekta, ili Sedmo Nebo, je opsti svet, i svaki put se znanje spusta ka sest Nebesa, krug tog znanja postaje siri, i grana se, i detalji i aspekti se uvecavaju dok ne dostignu svoj vrh u svetu u kome zivimo, to je razlog zasto su Ahlul Bayt a.s. rekli da oni mogu da govore u sedamdeset aspekata, i da imaju opravdanje za svaki od njih. Abu Abdullah a.s. je rekao, “Ja govorim u sedamdeset aspekata, i za svaki od njih postoji opravdanje.” Basair Al-Darajat strane 349–350.

6
I u alegorijama postoji savrseno resenje da bi Poslanici, Verovesnici i Imami a.s. govorili ljudima, ljudskom sposobnoscu da razumeju [1]

I uciniti alegoriju eksplicitnim stihom, sto je zadatak nepogresivog Imama a.s., je znak i trag za prepoznavanje Imam Al-Mahdija a.s., i onoga koji izvestava od njega a.s. To je razlog zasto su Imami a.s. preneli sta znaci:
“Ako bi covek ikada tvrdio to (Imamat), onda ga pitajte o velikim stvarima, o kojima bio covek kao on (Imam) odgovorio” [2]

A velike stvari danas cine barku potomaka Muhameda a.s. u neodoljivim dubinama i iskusenjima, i da dovedu kraju suverenost ugnjetavanja na zemlji.



 

_______
[1]. Poslanik sawas. je rekao, “Nama poslanicima je naredjeno da govorimo ljudima prema njihovoj sposobnosti da razumeju.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 23. Stoga, ako bi celokupno znanje o religiji bili eksplicitni stihovi sa samo jednim aspektom, kako bi poslanici bili u stanju da govore ljudima prema njihovoj sposobnosti da shvate?
[2]Knjiga Okultacija od Sheikh al-Numani-ja, strana 173.