Kako da znam da li je Sayed Ahmed Al-Hasan a.s. istinit?

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. I neka Allah posalje Svoj Mir na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame i Mahdije

“Pa tako mi Gospodara neba i Zemlje, doista je to Istina, kao što (je istina da) vi govorite!” Sveti Kur’an Surat Adh-Dhāriyāt (51):23

Svemoguci je rekao, “I oglasi ljudima hadž!” – dolaziće ti peške i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mesta dalekih” Sveti Kur’an Surat Al-Ĥaj (21): 27.

Ovo je ono sta je Abrahamu a.s. dodeljeno, i ovo je ono sta je svim Poslanicima, Zamenicima i Verovesnicima bilo dodeljeno, a to je da objave, sto znaci da pozovu, ljude prema istini. Sto se tice izvodjenja njih (na Pravi Put), njima nije dodeljeno (da to rade), sto se tice prezentovanja dokaza i znakova, njima nije dodeljeno (da to rade), osim u situacijma gde je Allah, Slavni, Svemoguci, hteo da osramoti/ponizi nevernike, a da sacuva nepazljive/nesmotrene Njegovom, Slavnom, Miloscu, zbog cinjenice da su ljudi ukaljali svoju prirodu, i njihove usi su postale gluve da cuju glas istine, i njihova srca su postala prekrivena blistavom materijom i zeljama, onda je to njihov greh i na njima je da se oni moraju iskupiti za to. Prvo, neka cuju istinu, glas istine, zbog toga je Svemoguci rekao, “U veru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne veruje u tirana, a veruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna.“ Surat Al-Baqara (2):256 Dakle, ne verovanje u tirane omogucava, u najmanju ruku, odgovarajuce okruzenje slobode da bi mogli da cuju glas istine i glas Allaha.

Ovca prepoznaje/zna svog pravednog Pastira njegovim glasom, oni koji su od Allaha cuju glas Allaha i prepoznaju glas Allaha, i rec Allaha, i mudrost Allaha, i oni (su u stanju) da ih razlikuju vrlo dobro od gluposti Al Shaitana (Satane l.a.).

Ovo je sve (”Onaj ko ne veruje u tirana, a veruje u Allaha”), ko god ne veruje u tirana sigurno prepoznaje/zna njegov glas i njegov odurni lik, koji se ponavlja u svakom dobu, jer je on Nimrod, i ucenjaci zablude u vremenu Abrahama (a.s.), i Faraon i religiozni ucenjaci u vremenu Mojsija (a.s.), i Pilat, i Herod, i Cezar Rima, i ucenjaci zablude Jevreja u vremenu Isusa a.s., i Chosroes, i Cezar, i vladari, i Hanafi ucenjaci, i Hriscanski ucenjaci, i Jevrejski ucenjaci u vremenu Muhameda sawas. i oni, i vladari Muslimana, i ucenjaci Muslimana, i Muslimani u vremenima Imama a.s. i svi oni, i ucenjaci zablude Shia u ovom vremenu. Da li ste videli kako su krugovi tirana siroki o veliki, i kako su to uglavnom tirani, i stoga je Svemoguci rekao, “Obožavate mimo Njega samo imena koja ste nadenuli vi i preci vaši – nije objavio Allah za njih nikakav dokaz. Neprikosnovenost je samo Allahova. Naredio je da obožavate jedino Njega. To je vera prava, međutim, većina ljudi ne zna.” Sveti Kur’an Surat Yusuf (12):40 Znaci krug tirana ukljucuje sve one koji ne veruju u Neprikosnovenost Allaha, i cak i one koji izgovaraju svojim jezicima da je Neprikosnovenost Allahova, dok njihova dela i poslovi (sugerisu) drugacije, svi oni i (svi) koji slede njih su tirani, i slebenici tirana, i obozavatelji tirana, oni ne obozavaju Allaha. I ako se prostiru, uistinu oni se prostiru Sheitanu (l.a.), i ako idu na hodocasce (Hadz), uistinu njihovo hodocasce je za Shitana, i ako poste, uistinu njihov post je za Sheitana, jer oni priznaju ono sto je Sheitanovo (l.a.) bilo svojim govorom ili svojim delima, i oni poricu ono sto je Allahovo, bilo svojim govorom ili svojim delima. Njihovo vidljivo obozavanje je bezvredno kod Allaha, vec ih Njegovi Andjeli vide kako se stojeci rugaju Allahu, Slavljenom, Svemogucem, a (ja) trazim zastitu kod Allaha. Pa kako ruzan je njihov stav, to je ono sto Allah, Slavni, opisuje kao, “A molitva njihova kod Kuće je samo zviždanje i pljeskanje. Zato iskusite kaznu što ne verujete!” Sveti Kur’an Surat Al-Anfal (8):35

* * *

Od brace i sestara sa Al-Mahdyoon

http://vb.almahdyoon.org/