Kako da znamo Allahovog Namesnika

Deo iz knjige “Dzihad su vrata Raja” od Imam Ahmed Al-Hasana a.s.

Kako neko moze da zna ko je Allahov Namesnik na Njegovoj Zemlji u svakom vremenu

Najvazniji nacini kojima Allahov Namesnik na Njegovoj Zemlji moze da se zna, su:

Prvi nacin: Kojim su Andjeli znali Adama a.s., i to je Pominjanje, jer Allah, Slavni, Svemoguci, je spomenuo Adama a.s. i da je on Njegov Namesnik na Njegovoj Zemlji:

I kad reče Gospodar tvoj andjelima: “Uistinu! Ja sam Taj koji će načiniti na Zemlji halifu.” Rekoše: “Zar ćeš načiniti na njoj onog ko će nered praviti na njoj i prolivati krv, a mi (Te) slavimo sa hvalom Tvojom i svetost Ti kličemo?” Reče: “Uistinu! Ja znam ono šta vi ne znate.” [1]

I posle Adama a.s. Pominjanje je uvek bio nacin znanja o Allahovom Poslaniku na Njegovoj Zemlji. Ipak, ovaj put Bozansko Pominjanje je poznato kroz predhodnog Namesnika, jer on daje svom narodu Zapovest/Volju o Namesniku koji ce posle njega doci Naredbom Allaha, Slavnog, Svemoguceg.

Stoga, nije on (Namesnik) taj koji postavlja onog koji dolazi posle njega, vec je to Allah, Uzviseni, Svemocni, Koji postavlja Svog Namesnika na Svojoj Zemlji u svakom vremenu. Uloga predhodnog Namesnika je samo da ispostavi Bozansko Pominjanje kroz Zapovest/Volju (Testament), zbog toga su Namesnici Allaha na Njegovoj Zemlji, od Poslanika i Verovesnika a.s. nazvani Poverenici, zato sto predhodnik pominje/komanduje o prihvatanju sledeceg, i nema Poslanika medju Poslanicima a.s. ili Imamima a.s. a da nije napomenut od (strane) onoga koji je pre njega. Jer Ibrahim (Abraham) a.s., i Ishak (Isak) a.s., i Yakub (Jakov) a.s, i Poslanici Bani (sinova) Israela a.s., su spomenuli Mojsija a.s. i naredili da on bude prihvacen, i Mojsije a.s. i Poslanici a.s. su naredili na Isus a.s. bude prihvacen, i Isus a.s. je naredio da Muhamed sawas. bude prihvacen, i Muhamed sawas. je naredio da Ali a.s. i Imami a.s. i Mahdiji a.s. od njihovih sinova budu prihvaceni.

Stoga, ne moze mesto da bude popunjeno nekim drugima koji nisu oni a.s. Ipak, narodi su odstupili od njih, i medju njima su se pojavili ucenjaci Pravog Puta, koji su navodili ljude da se vrate na Put Poverenika (Namesnika a.s.), i obavezali ih da prate njih, i da uzimaju samo od njih (a.s.). Dok, su se ucenjaci zablude takodje pojavili medju njima (ljudima), pokusavajuci da obuku odelo uloge Poverenika a.s., kao sto se Abu Quhafah obukao (time).

Princ Vernika a.s. je rakao, “Cuvajte se! Tako mi Allaha sin Abu Quhafah-e (Abu Bakr) se obukao u to (kalifat), a on je sigurno znao da je moja pozicija ka tome ista kao pozicija osovine u odnosu na rucni-mlin. Poplava tece od mene i ptica ne moze da poleti do mene. Ja sam stavio zavesu ispred kalifata i zadrzao sebe odvojenim od njega. Onda sam poceo da razmisljam da li da napadnem ili da mirno izdrzavam zaslepljujucu tamu iskusenja, u kojoj su odrasli slabi a mladi stare, a pravi vernik se ponasa pod pritiskom dok ne upozna Allaha (kad umre). Nasao sam da je izdrzljivost mudrija. Pa sam prihvatio strpljenje iako je bilo bodenja u oku i gusenja (mucenja/ponizenja) u grlu…” [2]

Sto se tice drugog nacina: za poznavanje Allahovog Namesnika na Njegovoj Zemlji: to je oruzje Poslanika i Naslednika, a to je znanje i mudrost, i ovo je poznato iz njihovih govora, i njihovih resavanja problema i postojecih stvari. I mora da bude, da se ljudi oslobode od zelja i Ega, da bi doznali njihovu a.s. mudrost i znanje, jer je to (oruzje), koje je bilo Dokaz Allahov protiv Andjela:

“I pouči On Adama imenima – svakom od njih. Zatim ih izloži andjelima, pa reče: “Obavestite Me o imenima ovih, ako ste iskreni.” [3]

Jer uistinu, to je najbolji dokaz Namesnika Allaha na Njegovoj Zemlji.

Sto se tice treceg nacina: za poznavanje Allahovog Namesnika na Njegovoj Zemlji: Zastava (Polaganje Odanosti Allahu/Neprikosnovenost Allaha) ili Suverenost/Vladavina Allaha, a Allah, Slavljeni, je zahtevao da ovo bude za Njegovog prvog namesnika Adama a.s.

“I kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi mu se prostrite!” [4]

Sto znaci, pokorite se i radite sta vam on naredjuje, jer je on Moj Zamenik/Namesnik.

I Svemoguci je rekao,

“Reci: “O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš…” [5]

I Svemoguci je rekao,

“Vladaru Dana Sudnjeg!” [6]

U Hajj okupljanju: “Milost i Vladavina su Tvoji, i ti nemas partnera (u vladavini).”

Znaci, oni ne laskaju nikome na ustrb ove istine iako su bili optuzeni zbog nosenja toga, jer su u proslosti rekli za Isusa a.s. da je bio pohlepan za vladavinom nad Bani Israelom, koju su ucenjaci zablude izbgubili zbog laskanja Rimljanima.

Receno je o Da’wi (pozivu ka Islamu) Muhameda sawas.: ‘Nema Raja niti Pakla, vec je on suveren.’ [7], sto znaci (da su optuzivali) da je Muhamed sawas. dosao da trazi vladavinu za sebe i njegove sinove.

I receno je o Aliju a.s.: ‘Uistinu, on je zeljan njegovog suvereniteta/vladavine’, cak iako su ga culi da kaze:  ‘Sta Ali ima sa suverenoscu koje ne traje’, a oni su prisustvovali njegovom asketizmu i uzdrzavanju od sveta i njegovih ukrasa. I ovo je bio slucaj i Isusa a.s. koji nije sakriven, i bio je slucaj Muhameda sawas.

Poslanici i Naslednici nisu uzimali u obzir bilo kakve optuzbe ljudi, kao u slucaju ucenjaka zablude, koji traze zadovoljstvo ljudi kojim izazivaju Gnev Kreatora.

Stoga, ljudi slede ucenjake zablude, a bore se protiv Poslanika i Naslednika koji zahtevaju Neprikosnovenost Allaha na Njegovoj Zemlji, bilo na nivou ligislacije ili izvrsenja, sto znaci ustava i vladara. Znaci, mora da bude da je ustav Bozanski, i da je vladar postavljen od Allaha, Slavnog, Svemoguceg. Dok, ovo ne odgovara vecini ljudi koi slede svoje sopstvene zelje, i zele udobnost/sugurnost ovoga sveta po cenu udobnosti/sigurnost na Onom svetu.

I uistinu, (On) Sveznajuci, Kome nista nije skriveno, nas je obavestio o stanju vecine , kojima niko ne moze da doda:

“Ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na Zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili” [8]
“Uistinu, on je Istina od Gospodara tvog; međutim, većina ljudi ne veruje.” [9]
“A nisu većina ljudi – makar žudio – vernici.” [10]
“I pre njih su većinom drevni narodi u zabludi bili“ [11]
“Stvorili smo ih jedino s Istinom, ali većina njih ne zna.” [12]
“Reci: “Hvala neka je Allahu!” Naprotiv, većina njih ne zna.” [13]
“Reci: “Hvala Allahu!” Naprotiv, većina njih ne razume.” [14]
“Oni govore: “Ako s tobom budemo Pravi put sledili, bićemo brzo iz rodnog kraja proterani.” Zar im Mi ne pružamo priliku da borave u svetom i sigurnom mestu gde se, kao Naš dar, slivaju plodovi svakovrsni; međutim, većina njih ne zna.“ [15]

Ljudima nije potrebno vise od ova tri mehanizma, da bi mogli da znaju Namesnika Allaha na Njegovoj Zemlji, jer se ova (tri) nece skupiti osim u Namesniku Allaha na Njegovoj Zemlji. Ali oni su bili podeljeni kao sto je bila podela prve zajednice koju je iskusao Allah, znaci Andjeli su poverovali i prostrli se, dok je Iblis (l.a.) bio nevernik i previse ponosan i nezadovoljan sa posrednistvom izmedju njega i Allaha (posrednik je Namesnik Allahov), i ova tri mehaniznma su kompletni dokazi od Allaha, Slavnog, da ukaze na Svog Namesnika na Njegovoj Zemlji.

Ipak, Allah, Slavni, Svemocni – sirinom Njegove Milosti – je podrzao Poslanike i Naslednike mnogim znakovima, od kojih su Cuda i Vizije, koji su bili osvedoceni od (strane) vernika i drugih osim (vernika), koje cu ispitati i raspraviti, i vi mozete da pogledate knjigu (napisanu) od brace Ansara Imam Al-Mahdija a.s.: “Spasi ih Allah i daj im sve sto je dobro na ovom svetu i na Onom”.

Vec cu raspraviti samo deo iz Cuda, kojim ja podrzavam Poslanike a.s., zbog vaznosti toga i nemarnosti ljudi prema tome, a to je: stvar nesigurnosti/konfuzije oko Cuda i njihove namene/srvhe.

Ljudi znaju da je Cudo Mojsija a.s. bio stap koji se pretvorio u zmiju, i to je bilo u vremenu kada je Magija bila rasprostranjena. I Cudo Isusa a.s. je bilo lecenje bolesnih u vremenu kada je praktikovanje medicine bilo rasprostranjeno. I Cudo Muhameda sawas. je bio Kur’an u vremenu kada je elokventnost bila rasprostranjena. A oni koji su u neznanju o istini opravdavaju da je cudo bilo slicno onome sto je bilo rasprostranjeno tokom vremena da bi se nadigrali madjionicari, lekari, retoricari (oni elokventni), i kao tako da (stvar) cuda moze biti dokazana. Ali istina, koja je sakrivena od ljudi, iako je spomenuta u Kur’anu, je da su primetna/fizicka Cuda dosla kao takva da izazovu konfuziju za one koji ne znaju osim za primetno/fizicko, jer Allah, Slavni, ne prihvata veru u primetno/vidljivo, vec to mora biti vera u nevidljivo:

“Onima koji u nevidljivi svet budu verovali i molitvu obavljali i udeljivali deo od onoga što im Mi budemo davali” [16]
“Tvoja opomena će koristiti samo onome koji poruku sledi i Milostivoga se boji, iako Ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lepom!” [17]
“Koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije video, i koji je srce odano doneo.” [18]
“Mi smo izaslanike Naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali – a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi – i da bi Allah ukazao na one koji pomažu veru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, moćan i silan.“ [19]

Znaci, vera u nevidljivo je ono sto je potrebno i sto Allah, Slavni, hoce, a cuda koja su poslata od Allaha, Velicanstvenog, moraju da ostave mesto za veru u nevidljivo. Zbog ovoga, (ona) sadrze u sebi ono sto izaziva nesigurnost/konfuziju, i zato, u mnogim slucajevima je to bilo slicno onome sto je bilo rasprostranjeno u vremenu slanja:

“A da ga andjelom učinimo, opet bismo ga kao čoveka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno.” [20]

I zbog ovoga, ljudi koji gledaju (koji ne veruju osim u vidljive i fizicke dokaze), koji ne znaju osim toga, su nasli u slicnosti/konfuziji opravdanje za njihovu gresku:

“A kad im dolazi Istina od Nas, oni govore: “Zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Mojsiju?” A zar oni još davno nisu porekli ono što je Mojsiju dato? Oni govore: “Dve čarolije, jedna drugu podržava” – i govore: “Mi ni u jednu ne verujemo.” [21]

Znaci, slicnosti/konfuzije medju njima je postao izgovor za njih da kazu “Dve čarolije, jedna drugu podržava” i “Mi ni u jednu ne verujemo.” 

I Princ Vernika, neka je Mir sa njim, je rekao kada je opisivao jednog od licemera: “… on je napravio konfuzije/sumnje kao izgovor za svoje greske” [22]

Ali, ako je Cudo bilo nepobitno/jasno gde ne postoji nista slicno tome, onda ne ostaje, ni u kojoj oblasti, vera u nevidljivo, i stvar postaje prinuda i pokoravanje (ka) veri. Ovo nije vera, niti je Islam (pokoravanje), vec je to predaja/poraz, dok je to neodgovarajuce i ono sto Allah nece i niti ce biti prihvaceno od Njega:

“I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: “Ja verujem da nema boga osim Onoga u kojeg veruju sinovi Israilovi i ja sam od Muslimana (ja se pokoravam)!” [23]

Jer uistinu, faraon je poverovao i pokorio se (Allahu swt.), ili rekao da se predaje, i to je bilo pre njegove smrti, medjutim Allah nije zadovoljan niti On prihvata ovu (vrstu) vere i ovaj (tip) pokoravanja, i Allah, Slavni, Uzviseni mu (faraonu) je odgovorio ovim odgovorom:

“Zar sada, a pre si neposlušan bio i razdor sejao?!” [24]

I ovo je zbog toga sto se njegova vera dogodila (samo) zbog nepobitnog Cuda, i nema nacina za one koji ne znaju, osim da ovim primetnim/fizickim svetom tumace, ili izazivaju konfuziju/sumnju o tome, znaci da, u ovom trenutku vera nije prihvacena, jer ona postaje primoravanje i pokoravanje (u veru) a to nije vera:
“Zar oni čekaju da im andjeli dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čoveku neće biti od koristi to što će tada verovati, ako pre nije verovao ili ako nije, kao vernik, kakvo dobro uradio. Reci: “Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!” [25]“Reci: “Na Sudnjem danu, kada nevernicima neće nikako koristiti to što će tada verovati i kad im se nimalo vremena neće dati.” [26].

A da je Allah hteo prinudu i pokoravanje ljudi sto se tice njihove vere (On bi) poslao Svoje Poslanike sa nepobitnim Cudima, ne ostavljajuci prostora uz njih da ljudi kazu: “Dve čarolije, jedna drugu podržava” i “Mi ni u jednu ne verujemo.” ili “Oni, čak, govore: “To su samo smušeni snovi; on ga izmišlja; on je pesnik; neka nam donese kakvo čudo kao i predjašnji poslanici!”[27], Svemoguci je rekao: “Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vernici?” [28], i Svemocni je rekao “Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u Zemlji ili kakve lestve ka nebu, pa im donesi jedno čudo! Da Allah hoće, On bi ih sve na Pravome putu sakupio; zato nikako ne budi od onih koji ne znaju!” [29].

I sve hvale pripadaju Allahu, Koji je zadovoljan verom u nevidljivo, i Koji je stvorio veru u nevidljivo, i kroz nevidljivo, i Koji nije zadovoljan verom koja je fizicka/opipljiva/vidljiva, i nije nju ucinio fizickom/opipljivom/vidljivom, da bi oni sa zivim srcima i pronicljivim vizijama mogli da se razlikuju od onih sa slepim vizijama i zapecacenim srcima.
A istina je da, iako ostaje dosta da se razmotri sto se tice ove stvari, ja cu postaviti granicu sebi sa malo koje otvara vrata, i ostavicu ostalo vernicima da prosire na tome, i vratiti se osnovi teme. Znaci, ja kazem: Iznad (napisano) pokazuje da je Dzihad sa Namesnikom Allaha na Njegovoj Zemlji i Njegovom Naredbom, istina, a sve drugo sto nije to, nije nista drugo od laznog ukrasa.

Prenosi se od Aban bin Taghalab-a, koji je rekao; “Abu Abdullah a.s. kada god da je spomenuo one koje se bore/ubijaju u Al-Thaghour-u (mesto u Qalqilya-i) on je rekao: “Tesko njima! Sta oni rade (cineci to)?! Oni zure da ubiju ovaj svet i ubiju Onaj svet, jer, tako mi Allaha, nema Mucenika sem nasih Shia (sledbenika), cak i da umru u svom krevetu.” [30]

* * *

____________________
[1] Sveti Kur’an Surat Al-Baqarah (2): 30
[2] Nahjul Balagha – Vrhunac elokvencije, Poglavlje 1, Strana 30. Poznata kao Sermon ash- Shiqshiqiyyah
[3] Sveti Kur’an Surat Al-Baqarah (2): 31
[4] Sveti Kur’an Surat Al-Ĥijr (15): 29
[5] Sveti Kur’an Surat ‘Āli `Imrān (3): 26
[6] Sveti Kur’an Surat Al-Fātiĥah (1): 4
[7] Abu Sufyan je rekao: “O sinovi Ummayah, zgrabite to kao sto bi zgrabili kuglu, jer tako mi onoga kojim se Abu Sufyan kune, nema kazne niti suda, niti Raja niti Pakla, niti podizanja (mrtvih) niti ozivljenja.” Objasnjenje Nahjul Balagha od Ibn Abi Al-Hadid-a, zbirka 9, strana 53

[8] Sveti Kur’an Surat Al-‘An`ām (6): 116
[9] Sveti Kur’an Surat Hūd (11):17
[10] Sveti Kur’an Surat Yūsuf (12): 103
[11] Sveti Kur’an Surat Aş-Şāffāt (37): 71
[12] Sveti Kur’an Surat Ad-Dukhān (44): 39
[13] Sveti Kur’an Surat Luqmān (31): 25
[14] Sveti Kur’an Surat Al-`Ankabūt (29): 63
[15] Sveti Kur’an Surat Al-Qaşaş (28): 57

[16] Sveti Kur’an Surat Al-Baqarah (2): 3
[17] Sveti Kur’an Surat Yā-Sīn (36): 11
[18] Sveti Kur’an Surat Qāf (50): 33
[19] Sveti Kur’an Surat Al-Ĥadīd (57): 25
[20] Sveti Kur’an Surat Al-‘An`ām (6): 9
[21] Sveti Kur’an Surat Al-Qaşaş (28): 48
[22] Princ Vernika, neka je Mir sa njim, je rekao Ammar ibn Yasir-u, i cuo Mughirah ibn Shu’bah-a da je cuo ispravljene reci – “Ostavi ga O Ammar, jer on nije uzeo nista od religije osim onoga sto ga je jos vise priblizilo dunya-i (ovom svetu), i namerno je zbunio sebe da bi napravio sumnje/konfuzije kao izgovor za svoje greske” – Nahjul Balagha, objasnjenje Muhammad Abdu-a, zbirka 4, strana 94

[23] Sveti Kur’an Surat Yūnus (10): 90
[24] Sveti Kur’an Surat Yūnus (10): 91
[25] Sveti Kur’an Surat Al-‘An`ām (6): 158
[26] Sveti Kur’an Surat As-Sajdah (32): 29
[27] Sveti Kur’an Surat Al-‘Anbyā’ (21): 5
[28] Sveti Kur’an Surat Yūnus (10): 99
[29] Sveti Kur’an Surat Al-‘An`ām (6): 35
[30] Al-Mahasin zbirka 1, strna 164, Tumacenje svetlosti dve teske stvari, zbirka 5, strana 245