Ko se raspravljao sa Abrahamom a.s?

 

Pitanje 154 iz Knjige Al-Jawab Al-Munir: Allah swt. je rekao, “Zar nisi čuo za onoga koji se sa Ibrahimom o njegovom Gospodaru prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče: “Gospodar moj je Onaj koji život i smrt daje” – on odgovori: “Ja dajem život i smrt!” – “Allah čini da Sunce izlazi sa istoka” – reče Ibrahim – “pa učini ti da grane sa zapada!” I nevernik se zbuni. – A Allah silnicima neće ukazati na Pravi put.” [1] Koje je tumacenje stiha iznad? Ko je onaj koji se raspravljao sa Abrahamom? Da li je on onaj koji nije verovao?

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

Onaj koji se raspravljao a Abrahamom a.s. je Nimrod (prokleo ga Allah), a onaj koji se zbunio je svaki nevernik u poruke Nebesa, bilo da je to Nimrod ili drugi od Nimroda, kao sto se neki od Shia ili oni koji tvrde da su Shia, bore protiv naslednika Imam Al-Mahdija a.s. i neveruju u poruke sa Nebesa i u dokaze Poslanika i Naslednika a.s.

Imam al-Baqir a.s. ih je opisao da su to ljudi Thamuda, prokleo ih Allah, osramotio ih i stavio u Ponor Pakla (zejedno) sa ljudima prve Saqifah-e, zato sto su oni ljudi druge Saqifah-e, svestenici zablude poslednjeg vremena koji su zaveli ljude, iskrivili Bozansku Religiju, legalizovali, dozvolili i zabranili stvari prema svojim sopstvenim zeljama.

Ahmed Al-Hasan
Naslednik i Poslanik Imam Al-Mahdija a.s.

_______
[2] Sveti Kur’an Surat Al-Baqara (2):258