Kunem se položajima zvezda

Pitanje 164 iz knjige Al-Mutashebihat (Alegorije):
Koje je znacenje govora Svemoguceg: “Pa ne! Kunem se položajima zvezda” (Sveti Kur’an Surat Al-Waqia (56):75)

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova. Neka Mir bude na Muhamedu i Porodici Muhameda, Imamima i Mahdijima.

Zvezde su: Porodica Muhameda a.s. [1] Allahov Poslanik sawas. je rekao: “Moj Ahlul Bayt (Porodica) su zastita ljudima zemlje, kao sto su zvezde zastita ljudima Nebesa” Al-Amaali Sheikh AlSaduq, strana 738

Sto se tice pozicija zvezda na nebu, one poseduju znak od znakova Allaha Uzvisenog i Mocnog, sedam zvezda koje ukazuju na Zvezdu Severnjacu na nebu predstavljaju Porodicu Muhameda a.s., prve tri predstavljaju: Muhameda, Alija i Fatimu a.s., sto se tice ostatka od cetiri, one vode na osnovu svog reda; dve koje su najblize tri su (Al-Hasan i Al-Husein a.s.), a poslednje dve, jedna od njih ukazuje na 8 Imama a druga ukazuje na Imam Al-Mahdija a.s. i one su najblize Zvezdi Severnjaci.

Sve ove zvezde ukazuju na Zvezdu Severnjacu na Nebu, a Zvezda Severnjaca je dokaz Kible, njome se ljudi vode ka Kibli u tamnoj noci, a Kibla je pravac prostiranja Allahu Uzvisenom i Mocnom, pa Zvezda Severnjaca dovodi do Imam Al-Mahdija a.s., sto znaci onog koji informise o njemu [2], i ovo je stvar zvezda na nebu.

_______
[1] Od Al-Mufadala bin Umar Al-Dza’fi, on je rekao: “Cuo sam Aba Abdullah a.s. da kaze o govoru Allaha Svemoguceg: “Pa ne! Kunem se položajima zvezda *A on je, da znate, zakletva velika”, sto znaci zakletva obznane od Imama a.s, covek koji se kune njome i kaze: Ovo je pred Allahom veliko” Menla Yahduruhu Al-Faqih, zbirka 3, strana 377, hadis 4326

Od Abi Ja’fara a.s. on je rekao: “Mi smo zvezde na nebu, kad god da zvezda nestane, zvezda se pojavi, sve dok ne pokazete svojim prstima i ne savijete svoje vratove, Allah je ucinio da vasa zvezda nestane od vas, pa Banu AbdulMutalib stasa, i nece se znati koja je koja, pa ako se vasa zvezda pojavi, zahvaljujte vasem Gospodaru.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 338, vrata Okultacija, hadis 8

[2] Prvi Mahdi je onaj koji ukazuje i vodi ljude ka Imam Al-Mahdiju a.s. na poseban nacin, a Imami a.s. na generalni nacin, i koji obavestava o pravu Imama a.s, i to je ono sta njihove tradicije govore a.s, kao sto je receno od Imam Al-Sadiqa a.s. o Mahdijima i opisao ih kao:
“Grupa od nasih Shia (sledbenika), koji pozivaju ljude da slede nas i obavestavaju ih o nasem pravu.” Kamal Al Deen Wa Tamam AlNima, strana 358, hadis 56.

I u drugom hadisu, “Pitajte ga o najvecim stvarima koje samo on moze da vam odgovori.” Gaibat Al Numani, strana 179
“I on nece biti upitan za bilo sta medju koricama, osim da ce na to odgovoriti.” Gaibat Al Numani, strana 250

2
Zvezda Severnjaca je jedina zvezda koja je stacionirana na nebu, i ona se ne pomera, zato sto je ona locirana u osi rotacije zemlje.

I Svemoguci je rekao: “A on je, da znate, zakletva velika * on je, zaista, Kur’an plemeniti * u Knjizi brižljivo čuvanoj * dodirnuti ga smeju samo oni koji su čisti,* on je Objava od Gospodara svetova. * Pa, kako ovaj govor omalovažavate” (Surat Al-Waqia (56):76-81). Sto znaci da je ova zakletva, zakletva Zvezde Severnjace, i to je Prvi Mahdi.

Mahdi koji ukazuje na Imam Al-Mahdija (a.s.), a zvezde koje vode njemu su: Muhamed, Ali, Fatima, Al-Hasan, Al-Husein, Imami i Imam Al-Mahdi a.s, i oni su zvezde a.s. koje ukazuju na Zvezdu Severnjacu ili Prvog Mahdija, to je zato sto su obavestili ljude o njemu, njihovim recima i tradicijama koje dolaze od njih (a.s.), i takodje istinitim vizijama koje vernici vide o njima a.s. [1], i one ukazuju na pracenje Prvog Mahdija; zato sto je on Zvezda Severnjaca koja ukazuje na Kiblu, sto znaci da je on dokaz Imam Al-Mahdija a.s, kao sto je Svemoguci rekao: “A on je, da znate, zakletva velika”

_______
[1] O vizijama: Imam Al-Sadiq a.s. je rekao kada je govorio o crnim zastavama Khurasana: “Ostanite u svojim kucama, a kada vidite da se okupljamo oko coveka, dodjite nam sa svojim oruzjem.” Gaibat Al Numani, strana 203 Imami a.s. u vremenu Al-Qa’ima (Onaj koji se uzdize Porodice Muhameda a.s.) su svi umrli osim Imam Al-Qa’ima a.s, i oni ne mogu da se skupe osim u vizijama ili Kashf-u (vizije tokom budnog stanja) ljudima uvida, a [postoji] dosta tradicija osim ove, pogledajte knjigu ‘Razboritost govora o dokazu autenticnih vizija mudrih’ od profesora Ahmed Hataba, izdanje Ansara Imam Al-Mahdija a.s.

3
U drugom stihu: “O čemu oni jedni druge pitaju? * O vesti velikoj” (Sveti Kur’an Surat Al-Naba’ (78):1-2), sto znaci Prvi Mahdi i Yamani.

“On je, zaista, Kur’an plemeniti”, sto znaci da je on Kur’an koji govori, zato sto je on Prvi od Mahdija.

“Dodirnuti ga smeju samo oni koji su čisti” Niko ne zna nista o njegovoj istini osim cistih, i oni su 313 kompanjona Imam Al-Mahdija a.s.

“Pa, kako ovaj govor omalovažavate”, sto znaci da su oni zbog ovog govora u sumnji.

I Svemoguci je rekao: “Tako mi zore, * i deset noći, * Al-Shafa i Al-Witer, * i noći kada nestaje * zar to pametnom zakletva nije…?” (Surat Al-Fajr (89):1-5)

“Zora” je Imam Al-Mahdi a.s. “Deset noci” su Imami a.s, On je spomenuo njih kao noci zato sto su ziveli u narodu opresora. “Al-Shafa/Parna i Al-Witer/neparna”: Al-Shafa/Parna su Ali i Fatima a.s, a Al-Witer/neparna je Allahov Poslanik sawas, On je naveo Alija i Fatimu a.s. kao Shafa/Parni zato sto su oni jedna svetlost, a Allahov Poslanik sawas. je naveden kao Al-Witer zato sto niko nije slican njemu u kreaciji. [1]

_______
[1] Od Jabbira od Abi Abdullah-e a.s. o govoru Svemoguceg “Tako mi zore” to je Qa’im (Onaj koji se uzdize Porodice Muhameda a.s.), a “Deset noci” su Imami od Al-Hasana do Al-Hasana (Al-Askarija a.s.), a “Al-Shafa” su Princ Vernika i Fatima a.s, a “Al-Witer” je Allah Sam bez partnera “i noći kada nestaje” to je narod Habtara (opresora) koji se nastavlja do uzdizanja Qa’ima a.s.” Bihar Al-Anwar, zbirka 24, strana 78

4
“I noći kada nestaje”, sto znaci kada se narod opresora zavrsi i ugnjatavanje i tama koje ga prate, je kao noc koja je dosla i otisla tokom pojave zore Imam Al-Mahdija a.s.

“Zar to pametnom zakletva nije…?” Zakletva je Prvi Mahdi, sto znaci da li ima dovoljno objasnjenja i dokaza u znanju Prvog Mahdija.

“Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, 
Iremom punim stubišta, 
kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo; 
i Semudom, koji je stene u dolini klesao,
i Faraonom, koji je šatore imao 
koji su na Zemlji ugnjetavali 
i uvećali korupciju, 
pa je Gospodar tvoj – bič patnje na njih spustio, 
jer, Gospodar tvoj zaista, Sve-vidi.”
(Sveti Kur’an Surat Al-Fajer (89):6-14)

Sto znaci da je Duh Prvog Mahdija od vojnika Allaha, koji je bio sa Ali ibn Abu Talibom a.s. kada je spustio vojnika Allaha od Andjela kazne na Aad i Semud i Farona, koji su ugnjetavali na zemlji. [1]

I Andjeli Allaha i vojnici Allaha dobijaju naredbe za njih od Prvog Mahdija, isto kao sto on dobija naredbe od Imam Al-Mahdija a.s, dok stvar ne stigne do Alija a.s, i takodje Ali a.s. dobija svoje naredbe od Muhameda sawas, a Muhamed sawas. od naredbe Allaha (SWT.)

Onaj Koji salje dole kaznu na narod buntovnicki je Allah Uzviseni i Mocni, i on je Muhamed sawas. i on je Ali a.s. i on je Imam Al-Mahdi a.s…. i on je Prvi Mahdi…, i oni su Andjeli Allaha koji dobijaju naredbe za njih od vojnika Allaha Uzvisenog i Mocnog.

Ahmed Al-Hasan

_______
[1] Spomenuto je u govoru Princa Vernika a.s. koji se zove ‘Attatanjia’“…ako biste znali sta je bilo izmedju Adama i Noja (a.s.) od cuda koje sam ucinio i naroda koje sam unistio: presuda protiv njih je opravdana, uistinu kako je rdjavo ono sta rade. Ja sam vlasnik prvog potopa, ja sam vlasnik drugog potopa, ja sam vlasnik bujice popustanjem brana nastale [34:16], ja sam vlasnik skrivenih tajni, ja sam vlasnik Aada i Rajeva, ja sam vlasnik Semuda i znakova, ja sam njihov unistitelj, ja sam onaj koji potresa zemlju, ja sam onaj koji ih vraca, ja sam onaj koji unistava, ja stojim iza svega … ja sam onaj koji uvecava, ja sam onaj koji smrt daje, ja sam onaj koji zivot daje…” Masharik Anwar Al-Yaqeen, strana 263-264

Od Allahovog Poslanika sawas, on je rekao: “O Ali, ti si bio sa poslanicima u tajnosti i ti si bio sa mnom javno.” Nafahat Al-Azhar od Al-Milani, deo 5, strana 111

Od Salmana Al-Muhamedi i Abi Dharr-a Al-Ghaffari a.s. od Princa Vernika a.s. u dugackom hadisu, gde je receno: “… ja sam nosio Noja u brodu, ja sam kompanjon Yunusa u stomaku kita, ja sam onaj koji je govorio sa Mojsijem kod mora, ja sam unistio prve narode, meni je dato znanje Poslanika i Naslednika (a.s.), i razboritost govora, i sa mnom je Poslanistvo Muhameda (sawas.) kompletirano, ja cinim da reke i mora teku, ja cinim da iz zemlje izvori izviru, ja sam otac Dunye (ovog sveta) u njenom licu, ja sam kazna Dana tamnog [26:189], ja sam Al-Khidr ucitelj Mojsija (a.s.), ja sam ucitelj Dawuda i Solomona (a.s.), ja sam Dhul Qurnein, ja sam onaj koji je oduzeo ribu dozvolom Allaha Svemoguceg, ja sam rasirio zemlju, ja sam kazna Dana tamnog, ja sam onaj koji poziva iz mesta dalekog, ja sam Zver zemlje…” Masharik Anwar Al-Yaqeen, strana 257