Knjiga Monoteizma

Knjiga Monoteizma

 

Knjiga Monoteizma:
Interpretacija Sure Tawhid
Sayed Ahmed Al-Hasan
Naslednik i Poslanik Imam Al-Mahdija a.s.
Preveo sa engleskog Ansar Imam Al-Mahdija a.s.

SADRZAJ …………………………………………………………………………………..
Zasto ova Knjiga?

Uvod

Basmalah (Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ili U Ime Allaha Milostivog Samilosnog) Sure Al-Tawhid

Bozanstvenost

Allah u Kreaciji

[Razlikovanje] izmedju Allaha Slavnog Uzvisenog i Lica Allaha, ili Allaha u Kreaciji

Tawhid (Monoteizam) je u Tasbih (Velicanju) a ne u Opisu

Salat (Molitiva) i Tawhid (Monoteizam)

Prva naredba Prostracije i Tawhid (Monoteizam)

Put Ljudskog Roda na ovoj Zemlji, izmedju Shirka (Politeizma), Kufra (Neverovanja), i Tawhida (Monoteizma)

Prvo: Preterivanje u granicama Monoteizma

Monoteizam Wahabija i ponistavanje posrednistva i posredovanja Poslanika i Zamenika

Slicnost izmedju Khawariza iz proslosti i Wahabija

Prvi Hadis

Drugi Hadis (Tradicija) u vezi sa Khawarizima Poslednjeg vremena (Wahabijama)

Drugo: Nemarnost prema granicama Monoteizma

On je Allah, Jedan, Nedeljivi, a ko god nije On, je Njegova kreacija

Neke Reci iz Tore i Jevandjelja

Allah se Pojavio u Telu

Tekst Tore i Jevandjelja

Odlucnost/Razboritost Govora iz Jevandjelja

Wahabije su takodje nemarni prema granicama Monoteizma

Al-Tawhid (Monoteizam)

Manifestacija Bozanstva u Kreaciji ka Kreaciji

Dobar Kraj

Dodatak 1

Dodatak 2

Dodatak 3

Dodatak 4

Dodatak 5