Ne prostirite se Suncu ili Mesecu

Pitanje:
Allah swt. je rekao, “Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, Koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.” [1]
Sta su Sunce i Mesec? I sta (se misli pod) klanjanjem njima sto je zabranjeno? I da li se neko klanjao njima pa je zbog toga postalo zabranjeno?

Odgovor: 
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova

Ocigledno (znacenje) stiha je jasno i nije potrebno (dalje) razjasnjenje. I postoje oni koji veruju ili koji su verovali da se apsolutno bozanstvo prepisuje Suncu i Mesecu, sto znaci Dokazu Allahovom i njegovom nasledniku na Zemlji u svakom vremenu, posebno Muhamed sawas. i Ali a.s. I ranije sam objasnio pricu Abrahama (a.s.) spomenutu u Kur’anu. [2] Ono sto je zabranjeno, je klanjanje (prostiranje) njima kao da su oni apsolutno bozanstvo, a ono sto je potrebno je smatrati ih pravcem prema Allahu swt., sto znaci da je preko njih Allah (swt.) znan. [3]
Sto se tice onih koji su otelotvorili (Apsolutno Bozanstvo), zablude predhodnih naroda su ih navele da veruju da su Sunce i Mesec bozanstva u ovom fizickom svetu, a ovo je devijacija koja se zasniva na poreklu iz Carstava Nebeskih, sto znaci da je Sunce Dokaz Allahov a Mesec njegov naslednik, ili posebno, Muhamed sawas. i Ali a.s.

Ahmed Al-Hasan
Naslednik i Poslanik Imam Al-Mahdija a.s.
________________
[1] Sveti Kur’an Surat Fussilat (41): 37
[2] Pogledaj pocetak (knjige) Alegorije, zbirka 1
[3] Imam Abu Abdullah a.s. je rekao, “Mi smo zastitnici u pitanju Allaha, cuvari Znanja Allaha, cuvari nadahnuca Allaha i ljudi religije Allaha. Allahova Knjiga je sisla nama, i preko nas, Allah je obozavan. I da nije nas, Allah ne bi bio znan. Mi smo naslednici Allahovog Poslanika (sawas.) i njegovo potomstvo.” Basair al-Darajat od Al-Saffar, strana 81