O Adame! Obavesti ih o imenima njihovim

Pitanje 12: Kakva su bila imena o kojima je Allah swt. naucio Adama a.s.? (*)

Odgovor:
On ga je naucio Imenima Allaha, sto znaci On ga je uveo u deo njihove istine, koje Andjeli nemaju kapacitet da znaju. I On ga je uveo u istinu Allahovih Imena medju kreacijom. Muhamed i njegovo potomstvo a.s., Poslanici i Verovesnici a.s. su Imena Allaha u kreaciji, sto znaci da su oni manifestacija i pojava Allahovih swt. Imena. (1)

Takodje, sve sto postoji je manifestacija i pojava Allahovih Imena, cak i tepih na kome sedimo. I s obzirom na prirodu Adama, ili ljudskog bica generalno, to ga kvalifikuje da zna Imena Allaha daleko visim stepenom od stepena Andjela i sirim horizontom, Adam a.s. je stoga imao prednost nad Adjelima; cak, svako ljudsko bice koje hoda ka Allahu i dostigne znanje Allahovih Imena swt. ima ovu prednost.

Onda, pokoravanje i poslusnost Andjela Adamu (a.s.), i njihovo uzimanje njega kao njihov put, kojim oni znaju sta mogu da znaju od Allahovih Imena, je neizbezna stvar zbog njegove prednosti (nad njima), koja se ne menja osim, ako bi se ljudsko bice unizilo.
“Ti upravi lice svoje veri, nasuprot puta drugih, to je priroda Allaha, prema kojoj je On ljude načinio. Nema promene u Allahovoj kreaciji, to je prava vera, ali većina ljudi ne zna” (2)


_______
(*)“I pouči Adama imenima – svakom od njih – zatim ih izloži anđelima, pa reče: “Obavestite Me o imenima ovih, ako ste iskreni.” * Rekoše: “Slava neka je Tebi! Nemamo mi znanja, izuzev šta si nas naučio. Uistinu! Ti si Znalac, Mudri.” * Reče: “O Adame! Obavesti ih o imenima njihovim.” Surat Al-Baqara (2):31-33
(1). Abu Abdullah a.s. je rekao o govoru Allaha swt.: “Allah ima najlepša imena i vi Ga zovite njima” (Surat Al-A’raf (7):180“Kunem se Allahom da smo mi najlepsa imena, i Allah ne prihvata nikakva dela od obozavatelja, sem ako je znanjem nas.” Al-Kafi, zbirka 1, strana 143
(2) Sveti Kur’an Surat Ar-Rum (30):30