O Ahmed, da nije tebe, Ja univerzum ne bih stvorio

1
Pitanje 8: Koje je znacenje iz (Svetog) Hadisa al-Qudsi od Jabir bin Abullah Al-Ansari-ja, da je Muhamed sawas. rekao da je Allah swt. rekao,
“O Ahmed, da nije tebe, Ja univerzum ne bih stvorio, a da nije Alija, Ja tebe ne bih stvorio, a da nije Fatime, Ja ne bih stvorio ni jednog od vas.” [1]

Odgovor:
Muhamed sawas. je manifestacija Allaha [2], a Ali (a.s.) je manifestacija Al-Rahman (Milostivog) i Fatima (a.s.) je manifestacija Al-Rahim (Samilosnog) u kreaciji.

_______
[1]Mostadrak Safinat Al-Bihar, zbirka 3, strana 334; Al-Janna Al-Asima, strana 148.
[2]. Za nekoga, kao sto je Allahov Poslanik sawas. da bude manifestacija Allaha u kreaciji, znaci da je on pojava Allahovih atributa u kreaciji, predstavnik njima na nacin (tako) da je Allah znan preko njega. Allah swt. je rekao o manifestaciji u Kur’anu, gde je On rekao, “I kad Nam Musa dođe u određeno vreme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: “Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!” – “Ne možeš Me videti” – reče – “ali pogledaj u onu planinu, pa ako ono ostane na svome mestu, videćeš Me!” I kad se Gospodar njegov onome brdu manifestovao, On ga sa zemljom sravni, a Musa se onesvešćen strovali. Čim se osvesti, reče: “Hvaljen neka si! Kajem Ti se, ja sam vernik prvi!” Sveti Kur’an Surat Al-A’raf (7):143. U ovom primeru, to sigurno nije transmisija ili promena lokacije, sto znaci to nikako nije fizicko uzdizanje Allaha swt. jer je On daleko iznad toga. Njegova manifestacija planini je zapravo Njegovom pojavom kroz nesto sto govori o Njemu. Prenosi se od Ahlul Bayt a.s., da se Allah swt. manifestovao u coveku iz Koroobeyyen-a planini i da ju je sa zemljom sravnio. Abu Abdullah a.s. je rekao, “Koroobeyyen su ljudi od nasih Shia (sledbenika) iz prve kreacije. Allah ih je stvorio iza Trona. I ako bi Allah dodelio svetlost jednog od njih ljudima zemlje, onda bi to bilo dovoljno za njih. A kada je Mojsije pitao svog Gospodara za ono sto je pitao, Allah je naredio coveku iz Koroobeyyen-a, i taj covek se manifestovao planini i sravnio je sa zemljom.”Mostatrafat Al-Sarair od Ibn Idrees Al-Hilli, strana 569.

I u Dua Al-Semat, “i Svetloscu Tvoga lica kojim si se Ti manifestivao planini i sravnio je sa zemljom, i Tvojom slavom koja se pojavila na Planini Sinai, da si Ti govorio kroz (ka) Svome slugi i poslaniku Mojsiju sinu Imrana, Tvojim uzdizanjem na Planini Seir, i Tvojom pojavom na Planini Faran.” Misbah Al-Mujtahid, strana 419. Razmislite o govoru: “Tvojim uzdizanjem na Planini Seir, i Tvojom pojavom na Planini Faran.” Fizicko uzdizanje i pojavljivanje su veoma mnogo ispod Allaha swt., i to se ne dogadja osim manifestacijom. I uzdizanje Allaha na Seiru je kroz Njegovog poslanika Isusa a.s., a Njegovo pojavljivanje na Faranu je kroz Muhameda sawas., kao sto je Imam Ahmed Al-Hasan a.s. razjasnio u svojim drugim knjigama, kao sto je Pecat Poslanistva, pa pogledajte to.

2
Sve sto postoji sija svetloscu Allaha u Njegovoj kreaciji, a to je Muhamed sawas., i na vrata kroz koja se ova svetlost preliva, a ta vrata su Ali i Fatima a.s.

Allah swt. je rekao, “Objava od Milostivog, Samilosnog” [1]

I Ali je spoljasnje ovih vrata, a Fatima je njeno unutrasnje, kao sto je pojava ovozemaljskog zivota (dunya) i svedocenje osobi u njoj, i skrivanje onoga sveta (Akhira) i njegovog unutrasnjeg njemu, takodje. I Ali i Fatima, ili Al-Rahman i Al-Rahim, imaju jedinstvo i razdvajanje medju nima, kao jedinstvo dva bracna druga u ljubavi,

“Koji vas je stvorio od duše jedne” [2]

a dva imena, koja ukazuju jedno znacenje.

Sto se tice njihovog razdvajanja, sa jedne strane postoji kapacitet i obimna priroda Milosti Al-Rahman, a sa druge strane postoji tesna i intenzivna Milost Al-Rahim.

Al-Rahman, ili Ali a.s., ima aspekat specijalizacije u odnosu na ovozemaljski zivot (Dunya). Kapacitet Milosti Al-Rahman je obiman za sve, kao sto prelivanje (sa) spoljnih vrata ukljucuje sve, bilo vernika ili nevernika, kao u Dua:
“Ti (Allah) si Jedan, Koji daje onome ko trazi od Njega, i daje onome koji ne trazi od Njega, niti zna Njega, zbog Njegove Milosti i Saosecajnosti.” [3]

_______
[1]Sveti Kur’an Surat Fussilat (41):2
[2]Sveti Kur’an Surat An-Nisa (4):1
[3]. Abu Abdullah a.s. je rekao, “U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, kazi ovo svakog dana Rajaba ujutru i uvece, posle svojih molitvi danju i nocu: “O Ti Koga ja molim za svako dobro, i imam veru u Njegovu sigurnost od Njegovog gneva u svakom zlu. O Ti Koji dajes mnogo u zamenu za malo. Ti (Allah) si Jedan, Koji daje onome ko trazi od Njega, i daje onome koji ne trazi od Njega, niti zna Njega, zbog Njegove Milosti i Saosecajnosti. Daj meni, mojih zahtevom, svo dobro na ovom svetu, i Onom svetu, i zadrzi od mene, mojim zahtevom, svo zlo ovog sveta, i Onog sveta, jer ono sto Ti dajes nikad nije nedovrseno. Povecaj Tvoje blagoslove na mene, O Ti Koji dajes u izobilju” Iqbal Al-Amal, zbirka 3, strana 211

3
Sto se tice Onoga sveta, on odlucuje o Raju i Paklu, na osnovu posvecenosti kreacije ka njemu, ili njihove udaljenosti od njega, na ovom svetu, a ne na osnovu Onoga sveta.

Sto se tice Al-Rahim, ili Fatime a.s., ona je apsekt specijalizacije u odnosu na Onaj svet. [1] Ona je ona koja bira svoju Shia (ljude Istine, monoteizma i iskrenosti prema Allahu swt.) na Sudnjem Danu; i ti ljudi su Al-Hasan, Al-Husein, Imami, Noj, Abraham, Mojsije, Isus a.s. i Poslanici i Verovesnici i drugi koji su iskreni. To je razlog zasto je Poslanik sawas. rekao o njoj:
“Fatima je majka svog oca” [2]

Majka je poreklo, kome se vraca, i to je razlog zasto je Al-Hasan Al-Askari a.s. rekao sta je znacenje: “Mi smo dokazi Allaha nad kreacijom, a Fatima je dokaz Allaha nad nama.” [3]

Tako da, da nije Muhameda (sawas.), Nebesa i zemlja ne bi bili stvoreni, zato sto su oni stvoreni od njegove svetlosti; a da nije Alija (a.s.), Muhamed (sawas.) ne bi bio stvoren, zato sto bez Alija, Muhamed nikada ne bi bio znan. Ali (a.s.) je vrata do Muhameda, kroz koja se dolazi do Muhameda (sawas.), i od njega (vrata ili Ali a.s.) Muhamed (sawas.) se preliva u Nebesa, i zemlja se manifestuje. A da nije Fatime (a.s.) (ili unutranjeg od vrata ili Onaj svet), Muhamed i Ali (a.s.) ne bi bili stvoreni. Bez Onoga sveta, Allah ne bi stvorio kreaciju, i ovaj svet ne bi bio stvoren.

Ahmed Al-Hasan

_______
[1]. Muhamed sawas. je rekao u tradiciji, “I Allah Uzviseni je rekao Njegovim andjelima, “O Moji andjeli, pogledajte mog slugu Fatimu, Damu Mojih slugu, kako stoji medju Mojim rukama, tresuci se od straha od Mene. Ona je dosla da obozava Mene svojim srcem. Vi ste svi svedoci da sam Ja osigurao njene Shia od vatre pakla.” Al-Amali od Al-Sadooq-a, strana 175. I mnoge ostale tradicije koje potvrdjuju ovo.
[2]Bihar Al-Anwar, zbirka 34, strana 19.
[3]Tajne Fatime od Sheikh Muhammad Fathil Al-Masoodi-ja, strana 69.