O Dzinnima

Pitanje 151: Gde su dzini stvoreni prvo? I da li su oni iz predhodnih svetova ili su stvoreni stvaranjem poslanika Adama a.s? I kakvi su njihovi zivoti? Da li oni imaju poslanike i verovesnike? I da li oni prolaze kroz ono sto ljudi prolaze od testova i teskoca? I da li oni ucestvuju u pokretima i ratovima sa ljudima, tj. da li se oni bore protiv poslanika i verovesnika ili ih podrzavaju?

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog. Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.
Allah Uzviseni je rekao, {Mi smo stvorili čoveka od ilovače, od crnog blata, * a još pre smo stvorili džine od vatre užarene.}[Sveti Kur’an Surat Al-Hijr (15):26-27}

Znaci, dzinni su stvoreni pre stvaranja Adama a.s, i dzini su u obavezi i naredjeno im je da se pokoravaju poslanicima od sinova Adamovih, da imaju veru u njih, da veruju njima i da ih podrzavaju. I ne postoji poslanik ili verovesnik od dzinna, vec dokaz protiv njih je dokaz koji je od sinova Adamovih, tako da je on Imam ljudi i dzinnova.

A medju dzinnima su oni koji su podrzavali poslanike i verovesnike, i medju njima su oni koji su se borili protiv poslanika i verovesnika. Allah Uzviseni je rekao, {Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: “Pst!” A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. * “O narode naš” – govorili su – “mi smo slušali Knjigu koja se poslije Mojsija objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one pre nje, i koja ka istini i na Pravi put upućuje.} [Sveti Kur’an Surat Al-Ahqaf (46)-29-30]

Tako da su ti dzinni poverovali u Muhameda nakon sto su verovali u Mojsija a.s.

U Suri Al-Jinn Allah Uzviseni je spomenuo da su neki od dzinna rekli, {i ima nas muslimana, a ima nas nepravednih} [Surat Al-Jinn (72):14]. I medju dzinnima su oni koji zive na zemlji na kojoj mi zivimo, i madju njima su oni koji zive u nizim svetovima.

Ahmed Al-Hasan
Naslednik i poslanik Imam Al-Mahdija a.s