O Mojsije, izuj obucu svoju

Pitanje 60 iz knjige Al-Jawab Al-Munir:
Receno je u Svetom Kur’anu: “O Musa, izuj svoju obucu, ti si u blagoslovenoj dolini Tuva”.

Sta se misli ovim stihom?

Odgovor: 
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova
O Allah posalji Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i porodicu Muhameda, Imame i Mahdije i posalji velike pozdrave

Allah Uzviseni je rekao: “Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva.” (Surat Ta-ha (20):12)

Cipela na stopalu coveka ga stiti (stopalo), ali takodje ona usporava njegovu brzinu hodanja. Allah swt. nije mislio samo na fizicke cipele koje usporavaju brzinu hodanja Mojsija a.s. da dodje do drveta od kog mu je govoreno. Vec, On swt. je hteo da Mojsije a.s. otkloni sve od sebe sto pravi smetnju njegovom hodu ka Allahu swt.

I On swt. je hteo da Mojsije ukloni svoju ljubav prema svemu/svakome osim njegove ljubavi prema Allahu, i On je hteo da on ukloni svoj strah od svakoga, osim svog straha od Allaha, i da se on ne stiti strahom ili oprezom, vec, da on zastiti sebe Allahom swt., tako da njegova ljubav za bilo koje ljudsko bice bude preko Allaha i kroz njegovu ljubav za Allaha swt. (1)

Strah od tirana (kao Faraon) je od karakteristika neradnih ucenjaka (zablude) – jer su njihova srca puna straha od tirana – ili kako ih je Allah swt. nazvao u Casnom Kur’anu “magarci”. On Uzviseni je rekao: “Primer onih koji su zaduženi Tewratom (Torom), zatim ga se nisu držali, je kao primer magarca…” (Surat Al-Jum’a (62):5) (2). I On Uzviseni je rekao: “Uistinu, najružniji glasovi su njakanje magaraca.” (Surat Luqman (31):19). I Allah Uzviseni je rekao: “Kao da su oni magarci preplašeni” (Surat Al-Mudathir (74):50) (3)

Imam Al-Sadiq a.s. je rekao u svom tumacenju Bozanskog Govora sa Mojsijem a.s. ”Izuj obuću svoju” On a.s. je rekao: “Zato sto stu njegove cipele bile od koze mrtvog magarca” ‘Ilal Al-Shara’i, zbirka 1, strana 66

Al-Sadiq a.s. nije hteo (nista) osim da pokaze ovu karakteristiku, karakteristiku straha necije sopstvenosti od tirana, i to je od karakteristika neradnih ucenjaka (4) ili magaraca. I Al-Sadiq a.s. nije mislio da Mojsijevo srce ima strah od tiranina nakon sto je usao u dvoriste Bozanske svetosti, jer je Allah swt. rekao Mojsiju a.s. “Ti si dosao u dvoriste Bozanske svetosti, nemaj strah od budes uzet, niti od bilo cega drugog, jer Onaj koji tebe stiti je Allah.” I ti si sada na mestu Njegove Svetosti, svetoj dolina Tuva.

Mojsijevo a.s. srce nije imalo strah od tirana nakon sto je stigao do dvorista Bozanske svetosti. Vec je ovde lekcija u ovom Bozanskom govoru od Allaha swt. svakom coveku koji hoce da stigne do svetog dvorista “svete doline Tuva”. Prvo, da bi bila dostojna da udje u ovo sveto dvoriste, osoba mora da ukloni iz svog srca bilo koji strah od tiranina kao (sto je) Faraon, i da ima sigurnost da je Onaj koji ga stiti Allah swt. Koji je Sposoban za sve nasuprot onoga koji nije sposoban ni za sta.

I ono sto je trazeno od Mojsija a.s. sada je da udje u dvoriste svetosti i da ukloni iz svog srca strah od svega osim od Allaha, cak i da je ovaj strah velicine atoma, on mora da napuni svoje srce strahom od Allaha swt.

Sto se tice govora Mojsija a.s. “Oni imaju protiv mene zločin, pa se bojim da će me ubiti zbog njega.” (Surat Al-Shu’araa (26):14), Mojsije a.s. je mislio na strah za Bozansku Poruku, a ne za sebe. I on je bio uplasen da ce ga oni ubiti pre nego sto kompletira informisanje ljudi o Bozanskoj Poruci, za koju je postavljen da isporuci. I kada mu je Allah swt. odgovorio rekavsi “Neće!” – reče On. “Idite obojica sa dokazima Našim, usitinu Mi smo sa vama slušamo.” (Surat Al-Shu’araa (26):15), Mojsije je pozurio i otisao tiraninu i obavestio ga o Poruci i obavestio Bani (sinove) Israela i kompletirao isporuku poruke Blagoslovom/Prioritetom Allaha Koji je Sposoban za sve.

***

 

Ahmed Al-Hasan

_______
(1) Sheikh As-Saduq (neka Allah ima Milosti prema njemu) je rekao, ‘I prenosi se iz Njegovog govora, Uzvisenog, “Izuj, zato, obuću svoju”, sto znaci svoja dva straha: Tvoj strah od gubitka svoje porodice i tvoj strah od Faraona.” Kamal ad-Deen wa Tamam An’ama, strana 151.

I od Imam Al-Mahdija a.s. da je on (a.s.) rekao u dugackom hadisu: “…Mojsije (a.s.) je rekao (u poverenju) Njegovom Gospodaru u svetoj dolini, “O Gospode, ja sam bio iskren u svojoj ljubavi prema Tebi, i ocistio sam svoje srce od svega osim Tebe” – a on (a.s.) je imao veliku ljubav prema svojoj porodici – pa je Allah Svemoguci rekao: “Izuj, zato, obuću svoju”, sto znaci ukloni ljubav prema svojoj porodici iz svog srca ako je tvoja ljubav prema Meni iskrena, i tvoje srce ocisti od ljubavi za bilo koga osim Mene.” Kamal ad-Deen wa Tamam An’ama, strana 460 (komentator)

(2) Poslanik Muhamed sawas. je rekao u dugackom hadisu: “…I Allah Svemoguci je rekao: “Primer onih koji su zaduženi Tewratom, zatim ga se nisu držali, je kao primer magarca koji nosi tomove.” O ibn Ma’sud, doci ce vreme ljudima, onaj koji je strpljiv u svojoj religiji je kao onaj koji nosi zar u svojoj saci. I On kaze (receno je) za to vreme neka bude vuk, ili ce ga vuk pojesti. O ibn Ma’sud njihovi ucenjaci i svestenici su izdajice, raskalasni, uistinu oni su zlo kreacije Allaha, a takodje i njihovi sledbenici i oni koji uzimaju od njih, i (koji ih) vole, i (koji) sede sa njima, i konsultuju se sa njima, su zlo kreacije Allaha, On ce ih staviti u Vatru Pakla, “Gluvi, nemi, slepi su, pa se ne povraćaju” (Surat Al-Baqara (2):18).
Bihar al-Anwar, zbirka 47, strana 98

I Ali bin Ibrahim al-Qummi je rekao u objasnjenju: deo 2, strana 366: “I onda je dao primer u Bani Israelu a onda rekao, “Primer onih koji su zaduženi Tewratom, zatim ga se nisu držali, je kao primer magarca koji nosi tomove.” On je rekao: Magarac nosi knjige i ne zna sta je u njima i ne radi po tome (sto je u knigama), kao takvi su Bani Israel, oni su nosili kao magarac, oni ne znajiu sta je u njima, i oni ne rade po tome.

Sheikh al-Tusi, neka Allah ima Milosti prema njemu, je rekao u At-Tibian (objasnjenje): zbirka 10, strana 5: “Ibn Abass je rekao: “Tomovi su knjige, i jednina od njih je tom (zbirka), zato sto ona otkriva znacenje pokazivanjem njegovog stanja, receno je: “Covek je razotkrio svoj turban, ako je bio razotkriven, a zena je otkrila svoje lice i ona je Sefira (od zena koje razotkrivaju svoje lice), i oni su kao magarci; zato sto magarac koji nosi knjige mudrosti na svojim ledjima, ne zna sta je u njima, i ne oseca ih, kao onaj koji memorise iz knjige a ne radi po tome – na osnovu ovoga – ko god recituje Kur’an a ne razume njegovo znacenje i koji se suprotstavio tome, suprotstavljanjem onoga kome to nije potrebno, ovaj primer ce ga pratiti. A ko god ga memorise i pita za njegovo znacenje i njegova memorija se popravi, onda on nije od ljudi ovog primera.” (komentator)

(3) Nalazimo da Imami a.s. ne staju uporedjujuci ucenjake sa magarcima, i ovde nalazimo da Imam As-Sadiq a.s. spominje govor Svemoguceg: “Kao da su oni magarci preplašeni” u svom govoru sa Yunusom o ucenjacima koji su mu neposlusni i koji se protive, i oni su kao banditi, bez istinskog Imamata, koji je predstavljen od Imam As-Sadiqa a.s., gde je on a.s. rekao, “…I ovi atributi su za koga god da nije znao Allaha pravim znanjem i koji Ga nije voleo pravom ljubavlju, i ne budite obmanuti njihovim molitvama, njihovim postom, njihovim tradicijama i njihovim znanjem, zato sto su oni “magarci preplašeni”. Onda je on (a.s.) rekao, “O Yunuse, ako hoces pravo znanje, ono je sa nama Ahlul Bayt, mi smo nasledili i nama je dat Put Mudrosti i elokventnosti.“ Bihar al-Anwar, zbirka 63, strana 404. I ovde Imam As-Sadiq a.s. govori da je razlog iza ispravnosti znanja Imama i njihov prioriotet nad drugima; zato sto su oni naslednici tog znanja od njihovog dede Allahovog Poslanika sawas. bez drugih ljudi, i ovo ukazuje na specijalnost Ahlul Bayt a.s. po atributu (naslednici Poslanika a.s.), i ko god da opisuje sebe ovime, bez njih, onda je on lopov onoga sto nije njegovo, sta god da je to. (komentator)

(4) Ali bin Ibrahim Al Qummi je rekao u objasnjenju: deo 2, strana 366: Njegov govor: “Reci: “O Jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite.” (Surat Al-Jumu’a (62):6), on je rekao, “Zapisano je u Tori da miljenici Allaha smrt požele.”

Al-Majlisi je rekao u al-Biharu: zbrika 6, strana 125“onda smrt poželite” govor, iako vidno izgleda da je receno Jevrejima, to je generalno razotkrivanje koga god da tvrdi Wilayat (Autoritet) Allaha i mrzi smrt.” (komentator)