Obozavanje Allaha na Ivici

Pitanje 63: Allah kaze,: “I od ljudi je ko obožava Allaha na ivici; pa ako ga zadesi dobro, smiri se time, a ako ga zadesi iskušenje, okreće lice svoje. On gubi ovaj svet i Onaj svet. To je gubitak očiti.” Surat Al-Hajj (22):11. Koje je znacenje ovog svetog stiha?

Odgovor: 
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu
Neka Mir i Molitve Allaha budu na Muhamedu i Potomcima Muhameda, Imamima i Mahdijima

Ovaj stih je sisao u vezi sa onim koji hoda sa istinom, dok ne zna istinu, pa ga vidis kako se krece jednom nogom napred a drugom nazad, i on je u sumnji i nalazi iskusenje ili konfuziju kao izgovor da napusti istinu i da joj se mozda suprotstavi. Znaci, on nije spreman da zrtvuje svoj novac, sebe ili svoju reputaciju za istinu koju tvrdi da sledi.

Vera mora da bude slobodna od bilo kojih zahteva za beneficijama ovog sveta. Sta vise, vernik mora da bude spreman da se suoci sa bilo kojom stetom kao rezultat svoje vere. I ako bi vernik bio na vrhu planine (1), Allah bi mu poslao nekog ko ce mu nauditi da bi on (vernik) bio nagradjen time i uzdignut u statusu. Cak sta vise, ljudi najvise pogodjeni iskusenjima/stradanjem su Poslanici i Naslednici, koje prate oni bolji, a onda oni bolji. (2)

Takodje, vera mora da minimalno bude uprljana materijalizmom ili sumnjom, i vera u nevidljivo/nevidjeno mora biti cista od sumnje, stoga, vera zbog materijalistickih, nepobitnih i nedvosmislenih znakova nije prihvacena, a da je prihvacena, onda bi vera faraona bila prihvacena, “I provedosmo sinove Israilove preko mora, pa ih je sledio faraon i vojske njegove nasiljem i plahovitošću. Dok, kad ga stiže davljenje, reče: “Verujem da nema boga osim Onog u kojeg veruju sinovi Israilovi i ja sam od Muslimana!” (Surat Yunus (10):90).
Ovde, on je izjavio svoju veru i svoj Islam nakon sto je dotakao zid vode koji je bio nedvosmislen znak, ali Allah ne prihvata ovakvo verovanje koje je oslobodjeno od nevidljivog/nevidjenog, jer je Allah Apsolutni Nevidjivi “Zar sada, a pre si neposlušan bio i razdor sejao?!” (Surat Yunus (10):91). Takodje bi vera nevernika na Dan Otvaranja bila prihvacena “Reci: “Na Dan Otvaranja, vera neće koristiti onima koji nisu verovali, niti će im se odgoditi.“ (Surat As-Sajda (32):29).

Jos vise, ako sumnja prozima veru, ona ponistava veru. I vernik mora da radi da ne bude od onih koji su samo culi ili videli istinu, vec da bude od onih koji su sagoreli njome. Cak sta vise, najbolje od najboljeg za vernika je da bude od onih koji su potpuno izgoreli u vatri istine, dok sam vernik ne postane istina i govornik istine.

Ahmed Al-Hasan

_______
(1) Allahov Poslanik sawas je rekao, “Ja i Poslanici i vernici pre mene ostajemo pogodjeni nesrecom od onih koji nam zlo cine. I ako je vernik na vrhu planine, Allah ce mu poslati onog ko ce mu nauditi da bi on bio nagradjen time.” Ilal al-Sharaia, zbirka 1, strana 45 (Dodao komentator)
(2) Ibrahim bin Muhammad al-Hamadani je rekao, “Pitao sam Imam Al-Rithu a.s. zasto je Allah udavio faraona nakon sto je poverovao u Njega, a on a.s. je rekao, “Zbog toga sto je poverovao nakon sto je video kaznu, a vera nakon vidjenja kazne nije prihvacena. I to je Presuda Allaha swt. On je to spomenuo predhodnicima. Allah (m) je rekao, “Pa pošto bi videli Kaznu Našu, rekli bi: “Verujemo u Allaha – Njega Jedinog, a ne verujemo u ono šta smo pridruživali.” Tad im ne bi koristilo verovanje njihovo pošto bi videli Kaznu Našu.” (Surat Ghafir (40):84-85). I Svemoguci je rekao, “Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednoj duši neće biti od koristi to što će tada verovati, ako pre nije verovao ili ako nije, kao vernik, kakvo dobro uradio.” (Surat al-Anaam (6):158). I to je bio slucaj faraona pre nego sto se udavio, on je rekao, “Verujem da nema boga osim Onog u kojeg veruju sinovi Israilovi i ja sam od Muslimana!” (Surat Yunus (10):90)”  Bihar al-Anwar, zbirka 6, strana 23 (Dodao komentator).