Onaj koji objasnjava

Deo iz ‘Savet studentima akademske Hawze i svima onima koji traze istinu’ od Imam Ahmed Al-Hasana a.s.:

I znajte da zaista tokom godina i tokom istorije Raligije Istine, istinska Muhamedska religija Islama, koju predstavlja Porodica Muhameda a.s., sto znaci, od okultacije do danas, slucaj Imam Mahdija a.s. nije bio razjasnjen, i tradicije Poslanika i Imama a.s. ce biti pokazane kao ono sto se dogodilo danas; gde su ove tradicije razjasnjene i ucinjene jasnia/preciznim, znaci, sta (ove tradicije) znace je postalo jasno, preferencijom Allaha i prioritetom ovog pravednog/istinskog Yamani Poziva. I ovo je dokaz i znak medju znakovima ovog Poziva.

Od Malik Al-Jahni-ja, on je rekao, ‘Rekao sam Abi Ja’faru a.s., ‘Uistinu mi opisujemo Kompanjona ove stvari karakteristikama/osobinama koje niko drugi nema, a on a.s. je rekao, “Ne, tako mi Allaha, to nece biti, dok on time ne postavi svoj dokaz protiv vas i ne pozove vas tome.” [1]

Sto znaci, bez obzira kako se trudili da razumete tradicije Porodice Muhameda a.s. koje se ticu Imam Mahdija a.s. i njegove stvari, i da razumete detalje stvari Imam Mahdija a.s. i kako ce se on uzdignuti i sta ce se dogoditi u godinama (pre) Pojave, i da razumete pocetke njegove a.s. Pojave, necete biti u stanju, jer on a.s. je rekao, “Ne, tako mi Allaha, to nece biti”, i one se zakunuo na tome. A Al-Jahni je mislio pod ‘karakteristikama/osobinama’, karakteristike/osobine osobe i njegovog slucaja i svime sto je vezano za to, i posebno pre uzdizanja, tokom vremenskog perioda pozivanja na nejbolji nacin, kojim Imam a.s. zove ljude da poloze odanost. I reci Imam Al-Baqira a.s. razjasnjavaju ovu stvar, gde on kaze, “dok on time ne postavi svoj dokaz protiv vas i ne pozove vas tome.”, sto znaci: ona je onaj koji ce uciniti da znate istinu/realnost ove stvari, svojim govorom i razjasnjenjem. Stoga Imam (Imam Al-Baqir) a.s. resava da ce ljudi biti zbunjeni o (toj) stvari, a on koji dodje ce biti onaj koji ce objasniti istinu, i ovim objasnjenjem Kompanjon stvari ce biti poznat. I u tradiciji Allahovog Poslanika sawas., on je rekao, “…On ce imati znanje, kad vreme njegove pojave dodje, ovo znanje ce biti rasireno od njega, i Allah ce uciniti da ga izgovori, i Znanje ce ga pozvati: “Izadji, o omiljeni Allahov, ubij neprijatelje Allaha”, i on ce imati dva banera (zastave) i dva znaka…” [2]

A ovo znanje se sada siri medju ljudima Preferencijom Allaha i prioritetom pravednog/istinskog Yamani Poziva, sta ljudi saznaju, posle dugog neznanja, da su Hujjaj (Dokazi) iz Porodice Muhameda a.s. dvadeset i cetiri a ne dvanaest kako ljudi pretpostavljaju, i oni su dvanaest Imama i dvanaest Mahdija, kao u volji (testamentu) Allahovog Poslanika sawas. Ali ibn Abu Talibu a.s. u noci njegove smrti.

________________________________________
[1]Ghaybat Al-No’mani, strana 377. Bihar Al Anwar: zbirka 52, strana 366
[2]Uyoun Akhbar Al-Ridha: zbirka 2, strana 65. Kamal Al-Deen: strana 155. Bihar Al Anwar: vzbirka 53, strana 311.
Ilzam Al-Nasib: zbirka 1, stana 189