Abraham kaze da su planeta, mesec i sunce njegov Gospodar?

Abraham a.s. kaze da su planeta, mesec i sunce njegov Gospodar?

1
Pitanje 7: Kako je odgovarajuce za Poslanika od Uli Al-Azem (*), a to je Abraham a.s., da kaze da je planeta, ili mesec ili sunce njegov Gospodar?

Odgovor:
Samo obmanuta osoba moze da pretpostavi da su ove reci dosle od Abrahama u svetu Shahada (svedocenja), sto znaci ovozemaljskom svetu, iako je Abraham (a.s.) mozda njih ponovio u ovozemaljskom zivotu da prekori ljude koji obozavaju te planete, ili duhove koji pomeraju te planete. (1)

Istina je da Muhamed i njegovo potomstvo a.s. imaju svetu svetlost, koja je zbunila ljude kompletnog intelekta, medju najvecim Poslanicima i najomiljenijim Andjelima (2), dok oni nisu pomisli da su oni a.s. Sveznajuci Kralj swt. (3)

Stoga, kada je Kraljevstvo Nebesko otkriveno Abrahamu a.s., a on video svetlost Al-Qaima a.s. (onaj koji se uzdize) on je rekao, “Ovo je Gospodar moj.”

_______
(*). Ljudi Intenzivnih Sposobnosti – Komentar prevodioca
(1). Ali bin Muhammad bin Al-Jaham je rekao, “Prisustvovao sam okupljanju kod Al-Mamuna (Abbasid vladar) i Imam Al-Ridha a.s. je bio prisutan. Pa je Al-Mamun pitao Al-Ridhu a.s., ‘O sine Allahovog Poslanika, da li ti kazes da su poslanici nepogresivi?’ Al-Ritha a.s. je rekao, “Da”. Pa ga je Al-Mamun pitao o stihovima Kur’ana koji spominju Poslanike a.s. i jedno od njegovih pitanja je bilo o stihu, “I kad nastupi noć, on ugleda zvezdu i reče: “Ovo je Gospodar moj!” (Surat Al-An’am (6):76) Al-Ridha a.s. je odgovorio rekavsi, “Abraham je poslat trima kategorijama ljudi: jedni su obozavali Veneru, jedni su obozavali mesec, a jedni obozavali sunce. I to je bilo kada je on ostavio put svojih ljudi. Kada je noc njemu a.s. pala, on je video Veneru i upitao, kao pobijanje, “Ovo je Gospodar moj?” Pa kada planeta vise nije bila vidljiva on je rekao, “Ne volim one koji zalaze!”, zato sto je zalazenje opis novog a ne porekla. Pa kada je video jasan mesec, on je upitao, u poricanju “Ovo je Gospodar moj?” Pa kada mesec nije vise bio vidljiv, on je rekao, “Da me Gospodar moj na Pravi put nije uputio, bio bih jedan od onih koji su zalutali.” A kada je pocelo jutro, on je video jasno sunce, i upitao, u poricanju a ne kao potvrdjivanje, “Ovo je Gospodar moj?” Ovo je vece od Venere i meseca,” Pa, kada je sunce zaslo, on je rekao trima kategorijama ljudi, koji su obozavali Veneru, mesec i sunce, “Narode moj, ja nemam ništa s tim što vi Njemu druge ravnim smatrate! Ja okrećem lice svoje prema Onome koji je Nebesa i Zemlju stvorio, suprotno od vašeg puta, ja nisam od idolopoklonika!” (Al-An’am (6):76-79Rekavsi ovo. Abraham (a.s.) je hteo da pojasni njima nevalidnost njihovih religija, i dokaze im da ono sto ima atribute Venere, meseca i sunca, ne zasluzuje obozavanje; vec, Onaj Koji ih je stvorio, Tvorac Nebesa i zemlje, je Onaj Koji zasluzuje obozavanje. A ono sta je Abraham (a.s.) koristio kao argument, je bilo od inspiracije Allaha swt., kao sto je Allah swt. rekao, “I to je dokaz Naš. Mi smo ga dali Ibrahimu protiv naroda njegovog.” (Al-An’am (6):83). Pa je Al-Mamun rekao, “Ovo je uistinu od Allaha, O sine Allahovog Poslanika (sawas.).” Oyoon Akhbar Al-Ritha a.s. zbirka 1, strana 197.
(2). Kao sto je receno u tradijama o Al-Miraz-u
(3). U tradiciji poznatoj kao znanje, u kojoj Muhamed sawas. govori Aliju a.s., Muhamed sawas kaze, “… I mi smo bili pre njih u znanju naseg Gospodara, hvaleci Njega, i velicajuci Njega, jer kad je Allah (M) prvo stvarao, On je stvorio nase duse, i On je ucinio da mi govorimo Njegovim monoteizmom i hvalom. On je onda stvorio Andjele, pa kad su oni videli nase duse kao jednu Svetlost, oni su velicali nas slucaj, pa smo mi hvalili da bi Andjeli znali da smo mi stvorena kreacija, i da je On veoma visoko od nasih atributa. Pa su Andjeli hvalili nasom hvalom, i oni su svedocili da je on veoma visoko od nasih atributa. I kad su Andjeli videli velicinu naseg slucaja, mi smo rekli, “Nema boga osim Allaha”, da bi Andjeli znali da nema boga osim Allaha, i da smo mi sluge a ne bogovi koji se obozavaju bez Njega ili sa Njim. Pa su oni rekli, “Nema boga osim Allaha.” I kada su oni videli izuzetnost naseg statusa, mi smo rekli, “Allah je najveci”, da bi Andjeli znali da je Allah suvise velik za bilo koga drugog od Njega da bi postigao velicinu statusa, pa kada su oni videli…” Elal Al-Sharaie, zbirka 1, strana 5

2
A kada je video svetlost Alija a.s. on je rekao, “Ovo je Gospodar moj.” A kada je video svetlost Muhameda sawas. on je rekao, “Ovo je Gospodar moj.” Abraham a.s. nije mogao da prepozna da su oni obozavatelji, dok njihova istina nije otkrivena njemu (1), i njihovo smestanje i odsustvo iz Bozanske Sopstvenosti je razjasnjena njemu, i njihov povratak u “Ja” je razjasnjen njemu a.s. Samo se onda on usmerio ka Jednom Koji je stvorio nebesa, i on je znao da su oni a.s. “kreacija Allaha, a kreacija nakon njih je njihova kreacija”, kao sto je receno u tradicijama Ahlul Bayt a.s. (2)

I Abraham a.s. je ovde bio oslobodjen. Nalazi se u Dua dana Radzaba od Imam Al-Mahdija a.s. o opisu Muhameda i njegovih potomaka a.s.
“Nema razlike izmedju Tebe i njih osim da su oni Tvoji obozavatelji i Tvoja kreacija.” (3)

_______
(1). Nije skriveno da je znanje Abrahama a.s. o njima a.s. zavisno od njegovog statusa, i on njih a.s. nije znao kao sto bi oni trebalo da se znaju. Muhamed sawas. je rekao Aliju a.s., “O Ali, niko nije znao Allaha osim tebe i mene, i niko mene nije znao osim Allaha i tebe, i niko tebe nije znao osim Allaha i mene.” Mostadrak Safinat Al-Najat od Al-Namazi, zbirka 7, strana 182. Tradicija od Muhameda sawas. ne ostavlja postora da bilo ko smatra da je Abraham a.s. znao njih, kao sto bi oni trebalo da se znaju.
(2). U knjizi Al-Lama Al-Bayda od Al-Tabreezi Al-Ansari, strana 64, prenosi se da je Muhamed sawas. rekao, “Ali i ja smo bili svetlost u rukama Milostivog cetrnaest hiljada godina pre nego sto je On stvorio Svoj Tron (i u tradiciji u knjizi Al-Awalem pise, “cetrdeset hiljada godina pre Adama”), i mi smo nastavili da se unapredjujemo/uzdizemo u svetlosti dok nismo dostigli prisustvo Velicine u osamdeset hiljada godina, a onda je Allah stvorio kreaciju od nase svetlosti, i mi smo kreacija Allaha, i sva kreacija je nasa kreacija (i u drugoj tradiciji, “kreacija kasnije je nasa kreacija.”)”
(3)Bihar Al-Anwar, zbirka 95, strana 393.

3
I neka su hvale tvom Gospodaru, Gospodaru hvaljenom iznad njihovog opisa. I neka je Mir na Muhamedu i precistim potomcima Muhameda.
Sve hvale propadaju Allahu Gospodaru svetova.

Allah swt. je rekao,
“I tako, Mi pokazasmo Ibrahimu Carstvo nebesa i Zemlje da bi on bio od sigurnosti. ۝ I kad nastupi noć, on ugleda zvezdu i reče: “Ovo je Gospodar moj!” A pošto zađe, reče: “Ne volim one koji zalaze!” ۝ A kad ugleda Mesec kako izlazi, reče: “Ovo je Gospodar moj!” A pošto zađe, on reče: “Da me Gospodar moj na Pravi put nije uputio, bio bih jedan od onih koji su zalutali.” ۝ A kad ugleda Sunce kako se rađa, on reče: “Ovo je Gospodar moj, ovo je veće!” – A pošto zađe, on reče: “Narode moj, ja nemam ništa s tim što vi Njemu druge ravnim smatrate! Ja okrećem lice svoje prema Onome koji je Nebesa i Zemlju stvorio, suprotno od vašeg puta, ja nisam od idolopoklonika!” (1)

Kad se protumace Abrahamove (a.s.) reci, kako su recene u ovozemaljskom zivotu i svetu Shahada (svedocenja), zarad argumentovanja, protiv obozavatelja planeta i obozavatelja sunca, posebno, nije u protivrecnosti sa onim sto sam predhodno rekao. Takodje, u tradiciji se spominje, koja kaze da je tumacenje ovog stiha ovozemaljski zivot od Imam Al-Ridhe a.s., i to je argument protiv Abbasid vladara Al-Mamuna (prokleo ga Allah), da su poslanici nepogresivi.

A kako bi Abbasid Al-Mamun ikad mogao da shvati reci Imama a.s. ako je on (a.s.) govorio o Kraljevstvu Nebesa? Dodajte na to da je Al-Mamun osoba polemisanja koji, svojim pitanjem, je samo hteo da dokaze da Imam a.s. gresi, i on nije pitao da bi trazio odgovor. A da je pitao Imam Al-Rithu a.s. za vise znanja, Imam a.s. bi mu to i pruzio.

_______
(1)Sveti Kur’an Surat Al-An’am (6):75-79

4
I kontekst Kur’ana ukazuje da je Abrahamov pogled na planete, mesec i sunce, pogled u Kraljevstvo Nebesko. Ove reci u Kur’anu su dosle nakon sto je Allah swt. spomenuo pokazivanje Kraljevstva Nebeskih Abrahamu a.s.

U knjizi tumacenja Al-Qummi-ja, Abu Abdullah a.s. je upitan o Abrahamovim (a.s.) recima, “Ovo je Gospodar moj.”, da li je to bio shirk (pridodavanje, asociranje Allahu; politeizam), i on a.s. je rekao,
“Ko god kaze da je Abraham pocinio shirk je mushrik (politeista). Abraham nije bio mushrik; on je trazio svog Gospodara, a ako bi iste reci dosle od bilo koga drugog, ta osoba bi bila mushrik.” (1)

Al-Ayashi prenosi da su Ahlul Bayt a.s. dodali tradiciji iznad, rekavsi,
“On je trazio svog Gospodara, i on nije dostigao neverovanje u Allaha. Da je bilo koja osoba uradila istu stvar koju je on a.s. uradio, ona bi bila statusa Abrahama a.s.” (2)

Stoga, da su Abrahamove reci, “Ovo je Gospodar moj.” bile u svetu Shahada (svedocenja), koji je ovaj svet, kao potraga za Gospodarem, onda su one definitivno shirk, bilo da dolaze od Abrahama a.s. ili bilo koga drugog.
Iako to nije shirk koji dolazi od Abrahama, zato sto je nebeska spiritualna potraga u Kraljevstvima Nebeskim i Zemlji otkrivena njemu a.s. Da je dosla od nekog drugog a ne Abrahama, to bio bio shirk (pridodavanje, asocijacija), jer bi to bila potraga (za Gospodarem) u svetu Shahada, ovozemaljskom zivotu, i materijalima koji postoje u njemu.

I Imam a.s. je razjasnio da ko god trazi svog Gospodara u Kraljevstivma Nebeskim nije mushrik, vec je on statusa Abrahama a.s.

“Nas slucaj je tezak i ucinjen je teskim. I ne moze ga podneti niko osim poslatog Poslanika, bliskog Andjela ili vernika cije srce je Allah iskusao u veri.” (3)

Uistinu, zato sto je on vernik, cije srce je Allah iskusao u veri.



_______
(1)Interpretacija Al-Qummi-ja, zbirka 1, strana 206.
(2)Interpretacija Al-Ayashi-ja, zbirka 1, strana 364.
(3)Mokhtasar Basair Al-Darajat, strana 26.