Pismo Uputstva

PISMO UPUTSTVA

Seyed Ahmed Al-Hasan
Naslednik i Poslanik Imam Al-Mahdija a.s.

Za vise informacija i ostale knjige Seyed Ahmed Al-Hasana molim vas posetite http://saviorofmankind.com/sr ili http://almahdyoon.org/

Preveo sa engleskog Ansar Imam Al-Mahdija a.s.

Skracenice

a.s. Neka je Mir sa njim/njom/njima – Aleihi/Aleiha/Aleihim AsSalam

sawas. Neka je Mir sa njim i njegovom porodicom – Salla Allahu Aleihi wa Elihi wa Sallam

SWT. Hvaljen i Uzvisen je On – Subhanahu wa Ta’ala

– Trans. Fusnota nema u originalu vec su dodate od strane prevodilaca.

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog

Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.

Neka Mir i Blagoslovi Allaha budu na Muhamedu i njegovoj Porodici, Imamima i Mahdijima

Neka vidite Allaha u svemu, sa svime, posle svega i pre svega, pa da uvidite Allaha, i veo vam se ukloni, pa vidite sve stvari kroz Allaha. Onda vas dokazi ne vode ka Ociglednom SWT, vec Ocigledno vodi do dokaza.

Imam Al-Husein a.s. je rekao, “Moj Gospodaru, moje vracanje dokazima obavezuje moju udaljenost od Tebe, pa me dovedi k Sebi naklonoscu koja mi dozvoljava da dodjem do Tebe. Kako Tebe mogu da dokazu onim sto u postojanju oskudeva Tobom? Da li bilo sta od vidljivih stvari, koje nisu Ti, ima nesto cime Ti oskudevas, pa da one budu ti koji ce uciniti Tebe vidljivim? Kada si Ti ikada bio odsutan, pa da su Tebi potrebni dokazi koji Tebe dokazuju? I kada si Ti ikada bio udaljen, pa da se do Tebe stizalo dokazima? Slepo je oko koje Tebe ne vidi kao Cuvara. Izgubljena je trgovina sluge koja mu nije dala udeo u Tvojoj ljubavi…” [1]

Operite mulj iz svojih ociju i usiju da mozete da vidite Allaha i cujete Allaha, dok vam On govori i kroz kamen…

Ne uzimajte zastitu kod neznalica koji sebe nazivaju znalcima, pa da napune vase usi i oci muljem, i povuku vas ka ovom materijalnom, prolaznom svetu i njegovim ukrasima.

Ne slusajte sta oni govore, jer oni ne vide svoje ruke, i ovaj prolazni svet je njihova kolicina znanja.

Ne trazite zastitu kod njih jer oni ne veruju u vizije, a vizije su put do Kraljevstva Nebeskog.
Pogledajte u Kraljevstvo Nebesko, i slusajte Kraljevstvo Nebesko, i verujte u Kraljevstvo Nebesko, jer je ono istina u koju su verovali Poslanici i Zamenici, i ono je u sta devijantni svestenici nisu poverovali, koji su se borili protiv Poslanika i Zamenika u svim vremenima.

_______
[1]Bihar Al-Anwar, zbirka 95, strana 225.

2
I ovde su oni u Poslednjem vremenu, ukljucujuci Ameriku i njenu demokratiju i izbore, a uopste ne ukljucujuci Allaha, “Oni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, Moćan i Uzvišen u moći.” [1]
Oni ne ukljucuju Allaha, Njegovu Neprikosnovenost i Njegovo postavljanje Njegovih SWT. namesnika. I oni su postali lik najveceg Dadzdzala, Amerike, kao sto sto Poslanici i Zamenici lik Allaha SWT.

Citajte Kur’an, razmisljajte o pricama Poslanika i Zamenika, Kalifa Allahovih na Njegovoj zemlji, a predhodni narodi su ih odbili, vodje tih naroda od devijantnih svestenika, onda se vratite sebi i pogledajte, da li se covek istine suprotstavio stazi, putu i nacinu Poslanika i Zamenika? Da li su se neprijatelji medju devijantnim svestenicima suprotstavili putu i nacinu neprijatelja Poslanika i Zamenika?

Kunem se Allahom, ja nisam rekao nista drugacije od onoga sta su moji dobri ocevi govorili, oni koji su rekli ljudima da me podrze, i koji su me spomenuli u svojim oporukama: Noj, Abraham, Ismail, Muhamed sawas, Ali, Al-Hasan, Al-Husein i Imami a.s:
“I učinio je njega rečju koja ostaje u potomstvu njegovom, da bi se oni povratili.” [2]

A devijantni svestenici nisu rekli nista drugacije od onoga sta su Nimrod, Faraon, Abu Sufyan i Al-Walid rekli (prokleo ih Allah).

Oni su rekli, “Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud” [3]

I oni su rekli, “Ovo nije ništa drugo do vradžbina starinska, ovo su samo čovekove reči!” [4]

I oni su rekli, “Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je lažljivac oholi!” [5]

______
[1]Surat Al-Hajj (22):74.
[2]Surat Az-Zukhruf (43):28.
[3]Surat Ash-Shuara (26):27.
[4]Surat Al-Muddathir (74):24-25.
[5]Surat Al-Qamar (54):25.

3
I, “To su samo smušeni snovi; on ga izmišlja; on je pesnik. Neka nam donese kakvo čudo kao i pređašnji poslanici!” [1]

I oni su rekli… i oni su rekli … … …

“Zašto Allah s nama ne razgovara ili da nam kakvo čudo dođe” Tako su, gotovo istim rečima, govorili i oni pre njih. Srca su im slična! A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji čvrsto veruju.” [2]

Dosao sam da svedocim za istinu i da kazem istinu. To je zasto sam rodjen, i to je ono na cemu cu umreti InshaAllah.

A vi, ako hocete da svedocite za istinu, svedocite. Ali, ako pronadjete njenu gorcinu i tezinu, zahvalite Allahu zbog onoga cime vas je On darovao, jer je istina teska i gorka, a laz laka i slatka.

I znajte da je vasa poruka, poruka svih Poslanika i Zamenika a.s, onda radite i budite svedoci protiv ljudi, kao sto je Poslanik svedok protiv vas. Allah, Njegov Poslanik, Poslanici i Zamenici i vernici ce videti vas rad. I imajte strpljenja, i drzite se vase religije i ujedinite se medjusobno. Debatujte sa ljudima Tore na osnovu njihove Tore, i sa ljudima Jevandjelja prema njihovom Jevandjelju, zato sto je vas slucaj spomenut u Jevandjelju, ne uopsteno, vec do detalja.

U Jevandjelju po Jovanu
Glava 16

Isus a.s. je rekao, “5 A sad idem k Onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: Kuda ideš? Ja idem. 6 Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše. 7 Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, Utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.
8 Utešitelj će doći i pokazaće ljudima ovoga sveta greh, i Božiju pravdu i sud; 9 Utešitelj će im pokazati da greše u pitanju greha, zato što nemaju veru u mene; 10 A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti; 11 A za sud što je Bog osudio vladara ovoga sveta.
12 Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete podneti. 13 A kad dođe on, Duh istine, uputiće vas u punu istinu. On neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje.”

Ovde me Isus a.s. najavljuje u Jevandjelju koje oni priznaju.

_______
[1]Surat Al-Anbiya (21):5.
[2]Surat Al-Baqara (2):118.

4

U Jevandjelju po Mateju
Glava 24

Isus a.s. je rekao, “44 Zato i vi budite spremni; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.
45 Ko je dakle taj verni i mudri sluga? Ko su oni koje je postavio Gospodar njegov nad Svojim slugama da im daje hranu na obrok? 46 Blago tim slugama koje došavši gospodar njihov nađe da izvršavaju tako. 47 Zaista vam kažem da će verni sluga biti zadužen za sve što Gospodar poseduje.”

Ne verujem da ovaj tekst zahteva napora da bi se razumeo, i da bi se znao poslanik Imam Al-Mahdija i Isusa a.s. A postoje i mnogi drugi (tekstovi).

Uputite ih da citaju vizije Jovana Bogoslova, zato sto one govore do detalja o poruci i objasnjavaju je njima, ako oni traze istinu i traze da podrze Isusa a.s.

A ovo su neki tekstovi vizije Jovana Bogoslova koje objasnjavaju istinu i coveka istine.

Knjiga Otkrovenja Jovana Bogoslova
Glava 4

“1 Potom videh: i gle, vrata otvorena na nebu, i glas prvi koji čuh kao trubu gde govori sa mnom, reče: Popni se amo, i pokazaću ti šta će biti za ovim.
2 I odmah Duh preuze kontrolu nada mnom; i tamo na nebu videh, presto stajaše i neko seđaše na njemu. 3I Onaj što seđaše beše po viđenju kao kamen jaspis i sard; i oko prestola beše duga po viđenju kao smaragd. 4 I oko prestola behu dvadeset i četiri prestola; i na prestolima videh dvadeset i četiri starešine gde sede, obučene u bele haljine, i imahu krune zlatne na glavama svojim. 5 I od prestola izlažahu munje i gromovi i glasovi…”

Glava 5

“1 I videh u desnici Onog što seđaše na prestolu skrol/knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata. 2 I videh anđela jakog gde propoveda glasom velikim: Ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate njene? 3 I niko ne mogaše ni na nebu ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjigu ni da zagleda u nju. 4 I ja plakah mnogo što se niko ne nađe dostojan da otvori i da pročita knjigu, niti da zagleda u nju. 5 I jedan od starešina reče mi: Ne plači, evo je nadvladao lav, koji je od kolena Judinog, koren Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njenih.
6 I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam duhova Božijih poslanih po svemu svetu. 7 I dođe i uze knjigu iz desnice Onog što seđaše na prestolu.
8 I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starešine padoše pred Jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih. 9 I pevahu pesmu novu govoreći: Dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njene; jer si zaklan, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakog plemena i jezika i naroda i rase, 10 I učinio si ih Bogu našem careve i sveštenike, i vladaće na zemlji.
11 I videh, i čuh glas anđela mnogih oko prestola i glasove životinja i starešina, i beše broj njihov hiljada hiljada. 12 Govoreći glasom velikim: Dostojno je Jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.
13 I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gde govore: Onome što sedi na prestolu, i Jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vek veka. 14 I četiri životinje govorahu: Amin. I dvadeset i četiri starešine kleknuše i pokloniše se Onome što živi va vek veka.”

5

Glava 14

“1 I videh, i gle, Jagnje stajaše na gori Sinajskoj, i s Njim sto i četrdeset i četiri hiljade, koji imahu ime njegovo i Oca njegovog napisano na čelima svojim…”

Ko je onaj koji okuplja pristalice svog oca, ako nije prvi vernik od Al-Mahdijevih a.s. potomaka?!!!

I ko su dvadeset i cetiri staresine, ako nisu dvanaest Imama i dvanaest Mahdija?!!!

I ko je lav, koji je od kolena Judinog, koren Davidov, koji otvara knjigu i sedam pecata njenih, ako nije lav koji se borio sa Alijem a.s. kod Khaybara, Uhuda, Hanina i Badra?!!!

On je od plemena Judinog zato sto je njegova majka od sinova Israela, Nardzis, majka Imam Al-Mahdija a.s.

I ko je jagnje koje stajase kao zaklano, imajuci sedam rogova i sedam ociju – sto su cetrnaest nepogresivih, Muhamed, Ali, Fatima, Al-Hasan, Al-Husein i Imami a.s. – ako nije prvi Mahdi, Al Yameni, koji je poslanik Imam Al-Mahdija i poslanik Isusa a.s?!!!

Knjiga Otkrovenja
Glava 17

“… 12 I deset rogova, koje si video, to su deset kraljeva, koji kraljevstvo još ne primiše, nego će kao kraljevi vladati samo kratko vreme, sa zveri. 13 Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zveri. 14 Ovi će se pobiti s Jagnjetom. Ali on će ih pobediti, jer je on Gospodar nad gospodarima i Kralj nad kraljevima. Njegovi sledbenici su pozvani i izabrani i verni…”

6

Glava 18

“1 I posle ovog videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove. 2 I povika jakim glasom govoreći: Pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i jazbina svakom duhu nečistom, i jazbina svih ptica nečistih; i svakoj nečistoj i mrskoj životinji (sto znaci Americki vojni avioni),Vavilonsko zlo i nemoralno vino napoji sve narode; 3 I carevi zemaljski s njom se kurvaše, i trgovci zemaljski obogatiše se od njene želje zle.
4 I čuh glas drugi s neba koji govori: Iziđite iz Vavilona, narode moj, da se ne pomešate u gresima njenim, i udelu kazne njene. 5 Jer gresi njeni dopreše tja do neba, i Bog se opomenu nepravde njene. 6 Platite joj kao što i ona plati drugima, i podajte joj duplo onoliko po delima njenim: kojom čašom zahvati vama zahvatajte joj po dva put onoliko. 7 Ta žena se nasladi luksuzom, nagraditi je mukom i žalošću; jer Vavilon govori u srcu svom: Sedim kao carica, i nisam udovica, i žalosti neću videti. 8 Zato će u jedan dan doći zla njena: smrt i plač i glad, i sažeći će se ognjem; jer je jak Gospod Bog koji joj sudi.
9 I zaplakaće i zajaukati za njom carevi zemaljski koji se s njom kurvaše i koji deliše njen luksuz, zaplakaće kad vide dim gorenja njenog, 10 Izdaleka stojeći od straha muka njenih i govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, grade tvrdi, jer u jedan čas dođe sud tvoj! 11 I trgovci zemaljski zaplakaće i zajaukati za njom, što njihove tovare niko više ne kupuje; 12 Niko neće kupovati tovare zlata i srebra i kamenja dragog i bisera i uzvoda i porfire i svile i skerleta, i svakog mirisnog drveta, i svakojakih sudova od fildiša, i svakojakih sudova od najskupljeg drveta, bronze i gvožđa i mermera, 13 Niko neće kupovati cimeta i tamjana i mira i livana, i vina i ulja, i nišesteta i pšenice, i goveda i ovaca, i konja i kola, i sluge i druge ljude. 14 Vavilone, sve što želiš otide od tebe, sav luksuz i slava će biti zauvek izgubljeni. 15 Trgovci koji se ovim tovarima obogatiše od nje, staće izdaleka od straha mučenja njenog, plačući i jaučući, 16 I govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, obučen u svilu i porfiru i skerlet, i nakićen zlatom i kamenjem dragim i biserom; 17 Jer u jedan čas nestade toliko bogatstvo! I svi gospodari od lađi, i sav narod u lađama, i lađari, i koji god rade na moru, stadoše izdaleka, 18 I vikahu, videvši dim gorenja njenog, i govorahu: Ovo je bio grad najveći ikada. 19 I baciše prah na glave svoje, i povikaše plačući i ridajući, govoreći: Jaoh! Jaoh! Grade veliki Vavilone, u kome se obogatiše svi koji imaju lađe na moru od bogatstva njezinog, jer u jedan čas opuste! 20 Veseli se nad njom nebo, i sveti apostoli i poslanici, jer Bog kazni nju zbog njih.
21 I uze jedan jaki anđeo kamen veliki i baci u more govoreći: Tako će biti bačen i Vavilon, grad veliki, i neće se više naći; 22 I glas gudača i pevača i svirača i trubača neće se više čuti u tebi; i nikakav mastor ni od kakvog zanata neće se više naći u tebi, i huka kamenja vodeničnog neće se čuti u tebi; 23 I lampe neće više nigde svetleti u Vavilonu, i glas ženika i neveste neće više biti čuven u tebi; jer trgovci tvoji behu boljari zemaljski, jer tvojim čaranjem prevareni biše svi narodi.
24 I na ulicama Vavilona se nađe krv poslanika i svetih, i svih koji su pobijeni na zemlji.”

A Vavilon se odnosi na Irak, jer je Vavilon bio glavni grad Iraka u to vreme. Svi masakri i iskusenja se desavaju u Iraku i irackoj zemlji.

I unistavanje Bagdada je spomenuto od njih a.s. uz zastave koje dolaze u Bagdad iz drzava sveta i uz iskusenja.

Imam As-Sadiq a.s. je rekao o Bagdadu, “…I prokletvsto Allaha i Njegov Gnev iskusenja unisti Bagdad i ostavi ga kao slabasnu zivotinju. Nevolja njemu i onima koji su u njemu. Sva nevolja dolazi od zutih zastava i zastava Zapada i zastava koje dolaze iz blizine i daleka.
Kunem se Allahom, On ce poslati na njega mnoga mucenja kao ona poslata drugim buntovnickim narodima od pocetka vremena do njegovog kraja. I On ce poslati mucenja na njega kakvo nijedno oko nije videlo i nijedno uho nije culo. A potop njegovih ljudi nije ni sa cim drugim osim macem. Pa nesreca onima koji su ga ucinili svojim domom, jer stanovnik u njemu ostaje zvog patnje svoje, a onaj koji ga napusti, cini to Miloscu Allaha.
Kunem se Allahom, njegovi ljudi ce biti duboko obuhvaceni ovim svetom dok ne bude receno, ‘Bagdad je svet’. Njegove kuce i palate su raj. Njegove devojke su postene. Njegovi momci su dostojni.’ Verovace se da Allah nije podelio izdrzavanje vernicima osim Bagdadom. U Bagdadu ce se pojaviti lazi na Allaha i Njegovog poslanika sawas, i vladavina drugacija od Njegove knjige, lazna svedocenja, intoksikacija, korupcija, kradja i krvoprolice koje nadmasuje ceo svet. Onda ce ga Allah unistiti tim iskusenjima i tim zastavama, dok covek ne prodje pored njega i kaze, ‘Ovde je nekad bio Bagdad.’“ [1]

_______
[1]Bihar Al-Anwar, zbirka 53, strana 14.

7

Glava 19

“7 Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu Njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena Njegova spremna je; 8 I dano joj bi da se obuče u čisti i beli lan: jer je lan pravda svetih.
9 I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove. I reče mi anđeo: Ove su reči istinite Božije… 11 I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje. 12 A oči su Mu kao plamen ognjeni, i na glavi Njegovoj krune mnoge, i imaše njegovo ime napisano, kog niko ne zna do on sam. 13 I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se njegovo zove: Reč Božija. 14 I vojske nebeske iđahu za Njim na konjima belim, obučene u lan beli i čist. 15 I iz usta njegovih iziđe mač oštar, da njime napadne narode…”

“7 Da se radujemo i veselimo, i da damo slavu Njemu; jer dođe svadba Jagnjetova, i žena Njegova spremna je; 8 I dano joj bi da se obuče u čisti i beli lan: jer je lan pravda svetih.
9 I reče mi: Napiši: Blago onima koji su pozvani na večeru svadbe Jagnjetove. I reče mi anđeo: Ove su reči istinite Božije”

Oni koji su pozvani na svadbu Jagnjeta su sledbenici prvog Mahdija, Al Yamenija.

”11 I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje. 12 A oči su Mu kao plamen ognjeni, i na glavi Njegovoj krune mnoge, i imaše njegovo ime napisano, kog niko ne zna do on sam. 13 I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se Njegovo zove: Reč Božija.”

Onaj koji jase konja u ovoj viziji je prvi Mahdi, Al Yameni.

8

Glava 21

“Napiši, jer su ove reči istinite i verne. 6 I reče mi: Svrši se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora života vode za badava. 7 Koji pobedi, naslediće sve, i biću mu Bog, i on će biti Moj sin…”

Alfa i Omega, pocetak i kraj je Imam Al-Mahdi a.s, a onaj koji pobedjuje je isti lav koji pobedjuje na pocetku vizije, i on je prvi Mahdi i Al Yameni.

I ovo bi bilo dugacko ako hocete da izvedete tekstove, jer ih je veoma mnogo, i niko njih ne porice, ne menja ih i ne porice mene, osim ljudi neistina i studenata neistina (prokleo ih Allah).

Pokorite se Allahu i idite Allahu. Pogledajte u Kraljevstvo Nebesko i poslusajte Kraljevstvo Nebesko. Operite mulj i precistite sebe i slusajte Allaha, jer On govori ljudima kroz sve, i jeste dugo vremena, ali ljudi ne slusaju: “… Oni srca imaju – a njima ne shvataju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju…” [1]

Svedocite za ono sto cujete i vidite u Kraljevstvu Nebeskom. Predstavite ljudima istinu i pozovite ih k istini, i pozovite sve na svadbu koja se spustila sa Neba. Mozda oni koji prikazuju produzene molitve i dove, ne dodju na ovu svadbu, vec preljubnici, oni koji piju i gresnici dodju, ako se pokaju Allahu. To je zasto sam poslat, da ispravim takve. Blagosloveni su oni ako se pokaju i dodju na svadbu Jagnjetovu. Blagosloven je onaj koji se ne spotakne prolazeci pored mene.

_______
[1] Surat Al-Araf (7):179.

9

Jevandjelje po Mateju
Glava 22

“1 I odgovarajući Isus opet reče im u pričama govoreći: 2 Kraljevstvo je nebesko kao čovek kralj koji načini svadbu sinu svom. 3 I posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu; i ne hteše doći. 4 Opet posla druge sluge govoreći: Kažite zvanicama: Evo sam obed svoj ugotovio, i junci moji i hranjenici poklani su, i sve je gotovo; dođite na svadbu. 5 A oni ne marivši otidoše ovaj u polje svoje, a ovaj k trgovini svojoj. 6 A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih, i pobiše ih. 7 A kad to ču kralj onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one, i grad njihov zapali. 8 Tada reče slugama svojim: Svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne. 9 Idite dakle na raskršće i koga god nađete, dozovite na svadbu. 10 I izišavši sluge one na raskršća sabraše sve koje nađoše, zle i dobre; i stolovi napuniše se gostiju.
11 Izašavši pak kralj da vidi goste ugleda onde čoveka neobučenog u svadbeno ruho. 12 I reče mu: Prijatelju! Kako si došao amo bez svadbenog ruha? A on oćute. 13 Tada reče kralj slugama: Svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite te bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba. 14 Jer su mnogi zvani, ali je malo izbranih.”

Mnogi Hriscani ocekuju Isusa a.s. ovih dana, i oni znaju da su ovo dani njegovog povratka i dani Manjeg Ozivljenja.

Upozorite ih da je Isus a.s. poslat na Istok i takav ce biti njegov povratak, a poslanik (Utesitelj) koji je obecan u Bibliji, koga ce Isus poslati, ce takodje biti na istoku. Stavise, masakr poslednjeg vremena ce biti na istoku, i u Iraku posebno, kao sto vizija Jovana spominje, i vizija nazvana Irak (Veliki Vavilon).

Recite im da je lav, kolena Judinog, koren Davidov nadvladao da otvori knjigu i sedam pecata njenih.

Ali a.s. je rekao, “Nema znanja koje drugi od mene otvara, i nema tajne koje drugi od Al-Qa’ima zatvara” [1]

_______
[1] Mostadrak Safinat Al-Bihar, zbirka 10, strana 350.

10

Vizija Jovana
Glava 5

“Evo je nadvladao lav, koji je od kolena Judinog, koren Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njenih.
6 I videh, i gle, nasred prestola i četiri životinje, i posred starešina Jagnje stajaše kao zaklano…”

Glava 6

“1 I videh kad otvori Jagnje jedan od sedam pečata, i čuh jednu od četiri životinje gde govori kao glas gromovni: Dođi i vidi. 2 I videh, i gle, konj beo, i onaj što seđaše na njemu imaše strelu; i njemu se dade kruna, i iziđe pobeđujući, i da pobedi.”

Recite im da je jagnje koje stajase kao zaklano, dosao, i ko god hoce da opere svoju odecu njegovom krvlju, neka ucini to, da bude preciscen i osvecen, i da ima udeo u Kraljevstvu Nebeskom, i da vidi u Kraljevstvu Nebeskom.

gresni gresnik
Ahmed Al-Hasan
Rabi Al-Thani 1427 Hidzri