Pojava Zamenika pre (Pojave) Dokaza (Hodza)

Deo iz: ‘MaA Al Abd Al Saleh (Sa Pravednim Slugom)’ Od: Imam Ahmed Al Hasana (عليه الس0لام).

U nastavku predhodnog on a.s. je rekao: “Oni vas pitaju: ‘Kako to da se Zamenik pokavljuje pre Dokaza (Hodze)?’ Zbog ovoga je Aron (Harun) poslat u Egipat pre Mojsija (Muse), i to je pokazano tekstom Kur’ana: “A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo: “Idi narodu koji se prema sebi ogrešio, narodu faraonovu, ne bi li se Allaha pobojao” – on je rekao: “Gospodaru moj, bojim se da me oni u laž ne uteraju, da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu” Surat Ash-Shu`arā’ (26):10-13

Ovaj stih pokazuje da je Mojsije trazio od Allaha (da On) posalje Arona, sto znaci, isto kao sto je On prosvetio njega, da prosveti i Arona, sto je zapocelo poziv kroz Arona i pripremilo ljude za prihvatanje Mojsija. “Neće!” – reče On. “Idite obojica sa dokazima Našim, Mi ćemo s vama biti i slušati.” Surat Ash-Shu`arā’ (26):15

Ovaj stih ukazuje na to da je Allah odgovorio na zahtev Mojsija neka je Mir na njemu, i ne samo to, vec, onaj koji je bio u direktnoj konfrotaciji, je Aron. “I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći: “Mi verujemo u Harunova i Musaova Gospodara!” Surat Ţāhā (20):70

Aron je predstavio (dokaz), jer uistinu, on je bio onaj koji se suocio sa njima (onaj koji se suocio sa faraonom i njegovim ljudima), a Aron je bio Zamenik Mojsija koji je bio poslat u zemlju Poruke, koja je bila u Egipat pre Mojsija, cak je on (Aron) nastavio da govori i da se suocava u prisustvu Mojsija, jer uistinu, Mojsije (a.s.) je (posebno) trazio to. Ali Aron se povinovao dokazu za njega (koji je Mojsije), znaci, da on ne bi govorio osim naredbom Mojsija (a.s.) ”da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete; zato podaj poslanstvo i Harunu” Surat Ash-Shu`arā’ (26):13

Sta je Mojsije trazio? I ko je bio govornik? On je trazio da govornik bude Aron, i Allah je odgovorio njemu, tako da su carobnjaci identifikovali svoju veru kroz Arona pre (nego sto su to uradili zbog) Mojsija. Da li ste primetili ovo: “I čarobnjaci se baciše licem na tle govoreći: “Mi vjerujemo u Harunova i Musaova Gospodara!” Surat Ţāhā (20):70?

Sada, da li je ovo zavrseno, sto znaci, da je moguce da je Zamenik poslat pre Dokaza (Hodze), kome se on povinuje kroz ovu stvar (kao u slucaju) (Arona i Mojsija)?

I ranije sam vam dao (jos) tri primera: Lot (Lut) i Abraham (Ibrahim), Muhamed i Ali, i Solomon i David (Dawud), neka je Mir sa svima njima, a ovaj cetvrti (primer) je dovoljan, cak, posledji o kome sam vam dao je dovoljan.

Sta preostaje je, ako vam oni kazu o Imam Al-Mahdiju (a.s.) da je uzdignut/vaznesen, jer njegov primer je kao (primer) Isusa i njegovih Zamenika.

Oni cak nemaju stav o slucaju dugackog zivota Imam Al-Mahdija, neka je Mir na njemu, jer oni predstavljaju Isusa i Al-Khidra da naznace duzinu njegovog zivota, a to znaci njihovo verovanje u uzdizanje/vaznesenje.

 

Ahmed Al-Hasan