Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću i savetom dobrim

Imam Ahmed Al-Hasan a.s. je rekao:

“I molim vas O braco i sestre, Ansari Imam Al-Mahdija a.s. da se odnosite jedni sa drugima sa miloscu i saosecanjem, koji proizilaze iz iskrene vere u Allaha,

I da se klonite licemerstva i ljubavi prema pojavi/pojavnom, i ponosa i laganja i budite oprezni,

izbegavajte lose ponasanje kao sto izbegavate necistoce,

i ispunite se iskrenoscu i lojalnoscu i miloscu i darezljivoscu i hrabroscu i vrlinama… kao sto stavljate parfeme finih mirisa,

u neka se mladi medju vama i stariji medju vama odnose jedni prema drugima kao sto je Allah naredio sinu da se ponasa prema svom ocu, i neka se stariji medju vama odnose prema mladjima kao prema svojim sinovima, sa ekstremnom saosecajnoscu i miloscu.

Budite ukras porodice Muhameda (a.s.) i ne budite teret njima. Dajte da ljudi saznaju istinu sa miloscu, i odnosite se prema njima kako bi ste vi zeleli da se prema vama odnose, ubijte sejtana (l.a.) koji se nalazi u njima lepom recju.

Raspravljajte sa njima onim sto je bolje, i sa punim dokazom i ne odnosite se prema njima grubo i sa neprijatnoscu, pa da time postanete pomagaci sheytana (l.a.) i uzrok njihovog neznanja, Allah Svemoguci je rekao: “Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću i savetom dobrim, i s njima raspravljaj onako kako je najbolje. Uistinu, Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravome putu.” (Sveti Kur’an Surat An-Nahl (16):125).