Prosvetljenje iz Iskrenosti Davida a.s.

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Hvale pripadaju Allahu

Prosvetljenje iz Iskrenosti Davida

”I oni ih, Allahovom voljom, poraziše, i David ubi Golijata, i Allah mu dade i vlast i verovesništvo, i nauči ga onome čemu je On hteo. A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na Zemlji bi, doista, nered nastao – ali, Allah je dobar svim svetovima.” Surat Al-Baqarah (2): 251

David, najmladji medju sinovima njegovog oca – njegov otac ga je podigao da cuva ovce i on nije ni uracunat (bio) medju vojnike – i pracka kojom je bacao kamenje, niko od ljudi nije mislio da ono moze okoncati bitku.

Broj koji nije brojan/veliki (David), i oprema na koju ljudi nisu ni racunali (kamenje) je bio ukupan broj i oprema prema Allahu. Kamen koji graditelji odbacuju postaje kamen temeljac. To su racunice ljudi, a ovo je racunica Allaha swt. Ljudi vide materiju i tela, dok Allah gleda duh (dusu) i iskrenost. On swt. je pogledao iskrenost ovog omiljenog decaka, Davida a.s., i On ga je povezao sa pobedom. A kakva je to znacajna lekcija za one koji su bili sa Saulom a.s., a to su bili oni koji su dali veliku tezinu materijanom rezonovanju, pa onda “Allah vam je odredio Saula za vladara” – reče im verovesnik njihov. – “Odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato” – rekoše oni. – “Allah je njega da vlada vama izabrao” – reče on – “i velikim znanjem i snagom telesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome On hoće. Allah je Sveobuhvatan i zna sve.” Surat Al-Baqarah (2): 247.

“I kada su videli broj i opremu armije Golijata, “Mi danas ne možemo izaći na kraj sa Golijatom i vojskom njegovom!” Surat Al-Baqarah (2): 249

U ovoj znacajnoj lekciji, Allah swt. je prikazao i dejstvom i na bojnom polju, da materijalno rezonovanje nema vrednost pred iskrenoscu ka Njemu swt. I On swt. je suocio ogromnu armiju Golijata, koja je bila opremljena najmodernijim i smrtonosnijim oruzjem tog vremena, sa iskrenoscu Davida a.s.

I danas, mi smo u tako velikoj potrebi za ovom znacajnom lekcijom da bismo naucili znacaj iskrenosti i oslanjanja/pouzdanja u Allaha swt., bez uzimanja (materijalnih) kalkulacija koje stoje (samo) na Zemlji, da nas sprece u suprotstavljanju Satani i njegovim vojnicima (l.a.).

Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu na vama