Sin Noja a.s.

Pitanje:

Gde je bio sin Noja (Nuh a.s.) za vreme dozivanja njegovog oca, kada mu je on (a.s.) rekao, “O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevernicima!” (Sveti Kur’an Surat Hud (11):42), znajuci da je ovaj uzviseni ajet govori da je on u izolaciji (odvojen od Noja a.s.). Neka vas Allah nagradi dobrim.

Znajte moj Gospodaru da mi niko jos nije odgovorio na ovo pitanje. Neka Allah ucini korist Islamu i Muslimanima i sirocadima Muhameda (a.s.) kroz vas. Neka Molitve Allaha budu na njima. I ostanite zasticeni.

Salje: Rashid Al-Assadi – Iraq.

Odgovor:

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova, neka Allah posalje Svoj Mir i Blagoslove na Muhameda i njegovu Porodicu, Imame i Mahdije

Neka ti Allah pomogne. On (sin) nije bio njegov bioloski sin, vec pastorak; sto znaci sin njegove zene, i on nije ziveo sa Nojem (Nuhom) (a.s.), i on nije bio vernik u Noja (a.s.), kao ni njegova majka, i Noj (a.s.) nije pitao za svoju zenu i nije rekao da je ona clan njegove porodice, jer je ona proglasila zvoje neverovaje u Poziv Noja njemu (Noju (a.s.)). A sto se tice njegovog sina, tj. pastorka (sin njegove zene), on je bio stidljiv od Noja (a.s.); i on nije izglasio svoje neverovanje u Poziv Noja (a.s.), ali kada je potop dosao i dan rastanka, on je izabrao da se pridruzi svojoj majci i da ne bude sa Nojem (a.s.) Allahovim Poslanikom i on je nestao, a Noj (a.s.) je pitao za svog sina, zato sto je on (njegov sin) pokazivao simpatije prema Noju (a.s.), a onda je Allah swt. pokazao Noju (a.s.) da on (sin) nije bio iskreni vernik, vec je bio licemer koji krije svoje neverovanje u Poziv Noja (a.s.), a ono sto ga je sprecavalo da izglasi svoje neverovanje u Noja (a.s.) je bila njegova stidljivost od Noja (a.s.), jer ga je on (a.s.) podigao (odgajio).

I Allah swt. je rekao on je on bio odvojen od njega (a.s.); sto znaci odvojen od religije Noja (a.s.); sto znaci da on nije bio (vernik) u religiju Noja (a.s.); jer on nije ziveo sa njim, i nije bio clan porodice Noja (a.s.), jer su iz porodice Noja (a.s.) vernici u njega.

Allah swt. je rekao, “I ona ih je ponela na valovima velikim kao brda i Nuh zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko: “O sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevernicima!” – a on reče: “Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi.” – “Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se On smilovao!” – reče Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bî. I bî rečeno: “O Zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani!” I voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini El-Džudi, i bî rečeno: “Daleko nek je narod nevernički!” A Nuh je bio zamolio Gospodara svoga i rekao: “Gospodaru moj, sin moj je iz porodice moje, a obećanje Tvoje je zaista istinito i Ti si od mudrih najmudriji!” “O Nuhu, on nije čeljade tvoje” – rekao je On – “jer radi ono što ne valja, zato Me ne moli za ono što ne znaš! Savetujem ti da neznalica ne budeš.” “Gospodaru moj” – reče – “Tebi se ja utečem da Te više nikad ne zamolim za ono što ne znam! Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, biću izgubljen.” (Sveti Kur’an Surat Hud (11):42-47)

Ahmed Al Hassan
Sredina Shaâbana / 1431 H.L