Slicni a Razliciti

Pitanje 421: Mir, Blagoslovi i Milost neka su na vama O Potomci Muhameda, Mir neka je na Yamaniju Porodice Muhameda i njegovim precistim potomcima

Moj Gospodaru, ovaj blagosloveni stih se nalazi u Kur’anu: “I On je Taj koji spušta vodu s neba, pa Mi izvodimo njome rastinje svake stvari; i Mi izvodimo iz nje zelen iz koje izvodimo zrnje naslagano. A od palme – iz pupoljka njenog – grozdove niske; i bašte od grožđa i maslina i nara, sličnog a različitog. Pogledajte plodove njegove, kad donese plod, i zrenje njegovo. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji veruju.” Surat al-An’am (6):99.

Koje je znacenje ili interpretacija reci iz stiha ”sličnog a različitog”? Allah swt. je govorio o drvecu i biljakma i rekao ”sličnog a različitog”. Sta je Allah mislio time? Da li On misli ono sto je vidljivo, ili to ukljucuje Potomke Muhameda a.s.? Sve hvale pripadaju samo Allahu.

Salje: Sheikh Idaan – Iran

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova
I neka Mir i Molitve Allaha budu na Muhamedu i potomcima Muhameda, Imamima i Mahdijima

Ako pregledas lisce maslinovog i nar drveta, videces slicnosti medju njima ali se njihovi plodovi razlikuju.

Isto tako, Allah otkriva kroz Svoje namesnike znanje koje sluzi Njegovim slugama. Iako su namesnici Allaha slicni, znanje i plodovi koje Allah otkriva kroz njih se razlikuje, i kao primer, nacices da je Allah objavio preklinjanja jezikom Zein Al-Abidin-a Ali bin Al-Hussein a.s. a objavio jurisprudenciju jezikom Al-Sadiq-a Ja’far bin Muhamed a.s. I neka Mir, Blagoslovi i Milost Allaha bude na tebi.

Ahmed al-Hasan
Rabi’ al-awwal/ 1431 A.H