Sto se tice laznih potrazioca

Pitanje: Neka Mir, Milost i Blagoslovi Allah budu na vama O Imam Ahmed Al-Hasane,
Neka Mir i Blagoslovi budu na Muhamedu i Porodicu Muhameda, Imamima i Mahdijima.

Korisnik na YouTube-u pod imenom heshemboy tvrdi da je on Imam Al-Mahdi a.s. Postoji nekoliko Ansara koji veruju da je on zaista 12.ti Imam. Sta vi kazete o ovome, O Yamani? Molim vas za uputstvo u Ime Allaha. Molim vas da takodje objasnite kako cemo znati [ko je] Imam Al-Mahdi a.s.

Neka vas Allah blagoslovi i ucini mene i Ansare vasim istinskim sledbenicima i istinskim sledbenicima Imam Al-Mahdija a.s.

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog.
Hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.
Neka Molitve i Blagoslovi Allaha budu na Muhamedu i Porodici Muhameda, Imamima i Mahdijima

Namesnici Allaha su znani preko ubedljivog dokaza, a to je tekst. I mi smo razjasnili detalje ovoga iz Volje (Oporuke) Allahovog Poslanika sawas., i kako je ona dokaz za zamenike Allaha koji su spomenuti u njoj, kada jednostavno oni tvrde/potrazuju da su oni ti koji su spomenuti u njoj (Volji). To je zbog toga sto je ona opisana kao knjiga koja sprecava zabludu kome god da se drzi nje. Znaci, osnovano ona je neophodnost Allaha da je zastiti [sve] dok je njen istinski vlasnik ne tvrdi/potrazuje i [dok] se njena svrha ne ispuni, a to je zastita od zablude za one koji se drze nje. I dokaz namesnistva prvog Mahdija, Yamanija, je dokazana njegovim potrazivanjem/tvrdnjom nje (Volje).
Sto se tice Imam Al-Mahdija, neka Mir Allaha bude na njemu, nema drugog dokaza o znanju o njemu nakon njegove okultacije, osim dokaza ili (tj.) namesnika Allaha koji dokazuje njegovo Bozansko namesnistvo apsolutnim dokazom. I ne postoji namesnik Allaha posle Imam Al-Mahdija (a.s.), koji ima ovaj atribut, osim prvog Mahdija od njegove dece. Onda, bilo ko drugi ko potrazuje/tvrdi (Volju), a nije prvi Mahdi, je lazni potrazitelj. Nema puta/nacina do zadovoljstva Allaha i do religije Allaha u ovom vremenu osim preko prvog Mahdija, i on je put/nacin poslusnosti Imam Al-Mahdiju a.s. A Imam Al-Mahdi a.s. ne kontaktira bilo koga medju ljudima i ne zove bilo koga od ljudi, nakon sto je poslao svog poslanika i onog koji poziva Allahu i njemu – Yamanija i prvog Mahdija.

Tako da, taj potrazivac, o kome pitas i [za koga] kazes da on tvrdi da je Imam Muhamed bin Al-Hasan Al-Askari (a.s.), je lazni potrazivac, i ko god da veruje u njega je u zabludi, i mora da napusti ovu zabludu.

I neka Mir, Milost i Blagoslovi Allaha budu na tebi.

Ahmed Al-Hasan
Radzab 1434 A.H.