Stvaranje Svetova – treci deo

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

“Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, zar se nećete setiti.” (Sveti Kur’an Surat Al-Waqi’a (56):62)

U Prvom Carstvu Nebeskom su dva sveta, Tharr (Atom) svet i Ra’ja svet (svet Povratka), i u njima su duse, a Allah SWT. nije pogledao u svet tela tj. ovaj fizicki svet od kad ih je On SWT. stvorio, kao sto Poslanik sawas. kaze:
“Allah nije stvorio nista Njemu mrze od ovog sveta i nije u njega pogledao od trenutka kada ga je stvorio.”

Bitna tacka pocinje na kraju fizickog sveta a to je kraj Neba ovog sveta, a njegov kraj je pocetak Prvog Carstva Nebeskog.

“A doista smo iznad vas stvorili sedam putanja” (Surat Al-Mu’minun (23):17)

A sedam putanja ili puteva su sedam Nebesa, od Prvog do Sedmog Carstva Nebeskog. A Nebo ovog sveta, tj. Nebo fizickog sveta nije jedno od Neba spomenutih u ovom ajetu, jer fizicki Nebeski Svod nije iznad nas, vec smo mi u njemu. Sto znaci da Fizicko nebo nije iznad nas, vec smo mi unutar njega i ono nas okruzuje, ono je ispod nas i iznad nas i iz svih razlicitih pravaca oko Zemlje.

“Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem već sigurno sve nevernike obuhvata.” (Surat Al-Ankabut (29):54)

Ako bismo racunali ovo fizicko Nebo kao nezavisno, imali bismo osam Nebesa a ne sedam. Fizicki svet se ne uracunava u njih, jer je ono deo Fizickog Carstva Nebeskog ili Neba, sa svime sto je u njemu od Prvog Neba i fizickog Neba. Tako kad kazemo Prvo Nebo ili Prvo Carstvo Nebesko, takodje govorimo o fizickom Nebu jer je ono deo njega, i kad kazemo dunya (ovaj svet), takodje govorimo o fizickom nebu jer je ono deo Prvog Carstva Nebeskog.

Fizicko Nebo, nekad se misli na Zemlju a nekad na Nebo ovoga sveta jer je ona vidljivi deo njega. I ovo fizicko Nebo koje okruzuje Zemlju, sve sto Univerzum sadrzi, je deo Prvog Neba ili Prvog Carstva Nebeskog i vidljivi deo njega, a nekad se misli na fizicko Nebo ili Fizicko Carstvo ili Svemir, i u ovom fizickom Svemiru postoje sedam Zemalja. I sedma Zemlja je Pakao,a u Prvom Nebu postoji fizicko Carstvo Nebesko ili Raj Adamov a.s.

“Ali ibn Ibrahim prnosi da je Abu Abdullah a.s. rekao kad su ga pitali o Raju Adama a.s., ‘To je Raj Rajeva ovog sveta (dunya), i tamo se dizu i sunce i mesec, a da je Raj Carstava Nebeskih nikad se ne bi podigli tamo.”

Da li se ovde misli na fizicko Sunce i Mesec?
Ne. Sve u ovom Svemiru ili Nebu je samo manifestacija ili refleksija sa Prvog Carstva Nebeskog.

Da se podsetimo obrnutog trougla Opadajuceg Luka gde je u gornjem desnom uglu Tharr – Atom svet, a donji ugao je fizicki svet u kome se nalazimo, a levi gornji ugao je Ra’ja (Raadza) svet (svet Povratka). I setimo se trougla Uspinjuceg Luka, u kome je momenat u levom donjem uglu Svetlost pre otvaranja Vela u Sustini Bozanskoj, gornji ugao je otvaranje Vela tj. momenat posle otvaranja vela, a donji levi ugao je povratak u Licnost ili ego ili ‘Ja’.

Veliki pokret ce poceti u Uspinjucem Luku, tako da ce ceo Univerzum poceti da rotira i da se krece, i ovo veliko kretanje ce biti prema onom svetu. Prvo kretanje je bilo kada je Tharr Svet silazio dole u frizicki svet, a sad se priblizavamo rundi tri tj. povratku u Ra’ja svet, a ovaj fizicki svet ce postati vatra Pakla. Tako da oni koji biraju ovaj svet, Kazna za njih ce biti ostanak u ovom svetu i vracanje ukrasima ovog sveta koje su sami izabrali. Ili drugim recima oni ce ostati u ovom donjem svetu a on ce postati vatra Pakla za njih.

Da znamo o Paklu i Raju, sama osoba je ta koja zapravo pravi Pakao ili Raj, kao sto tradicije kazu kad govorimo SubhanAllah, Alhamdullilah, La Ilaha illa Allah, Allahu Akbar, sadi se drvo u Raju, i hadis govori o Andjelima a.s., kako neki prave gradjevine a neki ne prave. Oni koji prave to rade od dobrih dela, a Andjeli a.s. koji su stali, su stali jer nisu imali dovoljno materijala sa kojim mogu da rade, sto znaci da kompanjoni ovih Andjela a.s. nisu imali dobra dela tj. materijala za njih a.s. I ovo se zove rastuci Raj, i on raste kapacitetom posvecenosti i delima prema Allahu SWT. u ovom fizickom svetu.

Dunya tj. ovaj svet je zemlja za obradu za onaj svet, i to je znacenje ovog hadisa. Onaj koji sadi trnje nece kasnije naci da su izrasle jabuke, a onaj koji sadi zito nece naci pomorandze. Sto znaci, kako sejes tako zanjes, ili ono sto osoba zaseje u ovom svetu, ubirace na onom, ako je osoba dobra radeci dobra dela, dobra je za sebe, a ako je losa cineci losa dela, losa je za sebe.

Da pojasnimo ovaj ajet vise.

“Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem već sigurno sve nevernike obuhvata.” (Surat Al-Ankabut (29):54)

Ovaj svet u kome smo je Vatra Pakla, koja nas okruzuje sa svih strana i to je ovaj fizicki svet u kome zivimo, jedina svar koja je veo tj. koja nam ne omogucava da vidimo vatru je ovo fizicko telo, i zbog toga kad zla dusa napusta telo, ima osecaj kao da stoji u vrelom zaru i pada pravo u vatru Pakla. I hadis kaze da je ‘dunya zatvor za vernika a raj za nevernika.’ Vernik vidi ovaj svet kao Pakao, i on se trudi da obozava Allaha SWT. kao da Ga vidi iako Ga ne vidi, ali On SWT. vidi vernika.

Ovakvi vernici znaju istinu ovog sveta i realnost ovog sveta je kao da hodaju na Zemlji gazeci po kljucajucem aluminijumu, dok ne vide sebe nestabilnim u ovom svetu i dok ne zele da ga napuste. Vernik vidi sebe i svoju dusu zarobljenom u telu, i on zudi za trenutkom da otvori vrata celije i izadje iz tela. A nevernik, u trenutku kada dusa napusti telo ona pada u ambis Pakla. Ko go gradi svoje telo na zlu, on sigurno pada u dubine Pakla.
Kao da hodaju po litici ili necem slicnom litici, po zemlji koja nije stabilna a kad je gledaju misle da jeste, a onda odjedanput se urusi i oni padaju u dubinu ambisa, o tome govore tradicije.

Znaci da, na pocetku uzdizanja Opadajuceg Luka, Ra’ja svet ce poceti i to je novi svet i novi test, test za one koji su iscedili sve sto su mogli u Veri i za one koju su iscedili sve sto su mogli u neverovanju i losim delima. Vernici su oni koji su dostigli visok rang verovanja i Poslanici i Verovesnici, Kalifi a.s., bliski i omiljeni pojedinci, a oni koji su iscedili sve iz neverovanja i zla su Iblis, neka je Allahovo Prokletstvo na njemu, Nimrod, Faraon i slicni, i njihovi bliski kompanjoni, i svi oni koji su se borili protiv Poslanika i Verovesnika i Kalifa a.s.

“A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani” (Surat An-Naml (27):83)

Sto se tice Reci Allaha SWT.,
“Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su” (Surat Fussilat (41):11)

rec “zatim” koja pokazuje da se nesto dogodilo posle necega, ili da je On SWT. stvorio Zemlju prvo, i da je stvorio njenu sadrzinu, a onda je On SWT. stvorio Nebesa, kao sto nasim razumevanjem vremena kazemo da je neko dosao pre nekog drugog. I oni koji rade tefsir i objasnjavaju ajete Svetog Kur’ana stalno upadaju u problem.
Ali u stvarnosti “zatim” ne znaci vremenski posle necega, vec rec “zatim” ovde predstavlja prekor, u sustini znaci, “zatim” zar On nije Onaj koj je stvorio Nebo, i zar necete verovati.

On SWT. je rekao i obratimo paznju na poslednji ajet koji govori o Nebu i Zemlji, i zapitajmo se ako je Zemlja stvorena pre Neba, koja je svrha da ih On ponovo stvara rekavsi “Pojavite se milom ili silom!”, zasto On SWT. naredjuje Zemlji i Nebesima da se pojave milom ili silom, jel ih On SWT. dva puta stvara?

U ajetima, “zatim se nebeskim visinama uputio”, je to objasnjenje kako ih je On SWT. stvorio, i to je objasnjenje ajeta
“Kad nešto odluči, On za to rekne samo: “Budi!” – i ono bude.” (Surat Maryam (19):35)

I ovi stupnjevi u kreaciji Sedmog Carstva Nebeskog, onda sest Carstva Nebeskih, a onda fizickog sveta mora da bude po ovom redu, jer sve zavisi jedno od drugog. I to su stupnjevi ili faze, a ne vremenski periodi, i nije moguce da sest Nebesa postoje pre Sedmog Neba, jer su oni stvoreni iz Sedmog Neba. Nije moguce da se stvori fizicki svet bez stvaranja sest Nebesa, jer je ovaj svet stvoren od njih. I nije moguce i zbog toga sto se ovaj fizicki svet preplice i prozima sa Prvim Nebom tj. Prvim Carstvom Nebeskim.

I mi smo dosli na ovaj svet iz Sveta Atoma, i izaci cemo iz ovog fizickog sveta u Svet Povratka (Ra’ja), i ovo je Opadajuci Luk koji ima tri stuba, bivstvo u Atomu, i dolazak u fizicki oblik, a onda povratak u Prvo Carstvo Nebesko u Svet Povratka – Ra’ja. Tako da izmedju Uspinjuceg i Opadajuceg Luka, imamo sest stubova i to je stit ili zvezda Davidova a.s.
Davidova a.s. zvezda je stit svih Poslanika i Verovesnika a.s. a ne samo stit Davida a.s. Sto se tice sest dana Kreacije to nisu dani gledajuci na vreme, nego su to sest stupnjeva koji su neophodni i oni moraju postojati.

Tako da u prvom stupnju, On SWT. je stvorio Svetlost i Naredbu Svetlosti, onda Carstva i Naredbu Carstvima, a onda fizicka tela i njihovu sadrzinu, i zavisnost svakog stupnja se oslanja na predhodni stupanj. Sto znaci da su sest stupnjeva apsolutni, tj. da prvi dan mora postojati da bi se stvorilo Sedmo Nebo, i drugi dan tj. drugi stupanj sadrzina ili Komanda stvaranja. Jer je Komandu ili sadrzinu On SWT. stvorio iz stvorenog, tako da mora biti u drugom stupnju. Onda iz Sedmog Neba su stvorena Carstva Nebeska ili sest Nebesa, od sestog do prvog, ciji je kraj ovaj svet, onda je On SWT. iz Carstava stvorio Naredbu, jer je Naredba stvorena iz njih. Carstva Nebeska zavise od Naredbe drugog stupnja.

I kao tako petog i sestog stupnja, a to su prvo tela ili fizicki Univerzum, ili Zemlja u svom vecem znacenju, jer Zemlja u vecem znacenju ukljucuje sve planete i zvezde, a onda On SWT. stvara u njemu (Univerzumu) njegovu sadrzinu jer je ona nastala Komandom zbog njega. Isto tako biljke su stvorene od zemlje i na njoj rastu, i zivotinje su stvorene iz nje i na njoj zive.
Ovih sest stupnjeva su apsolutni i Kreacija mora da bude u ovom redu, jer nize treba vise, i ono je siromasno u odnosu na vise. I tela ili fizicko Carstvo je siromasno i u potrebi za Carstvima Nebeskim, a ona su siromasna i trebaju Svetlost Sedmog Neba ili Neba Uma.

Drugim recima jedan dan je za stvaranje a drugi za Komandu sadrzine.

Sedmo Nebo je manifestacija Svetlosti a fizicki svet je manifestacija sest Nebesa, posebno Prvog Neba, i sta god je odluceno u Sedmom Nebu desava se u sest Carstava Nebeskih, i sta god se dogodi u sest Carstava desava se i u fizickom svetu.

A vizije i snovi koje vidimo u fizickim telima su Komande iz Carstava. Istinte vizije i snovi koje vidimo i koje se stvarno dogode u ovom svetu su se pre toga dogodile u Carstvima.

Ahmed Alhasan

Imam Ahmed Ahasan a.s. je komunicirao sa americkom vladom i rekao Dzordz Bushu da povuce sve snage iz svih Islamskih zemalja bez ikakvih uslova, i sto pre moguce, inace. “Ja Komandom Allaha Jednog Osvajaca, cu unistiti Ameriku koja je metalna zver o kojoj je Poslanik Danilo a.s. govorio, i ja sam onaj koji ce da baci Ameriku u razbuktali oganj.
U Carstvima Nebeskim Amerika je u mojoj desnoj ruci i ja cu je zdrobiti kad mi Allah da Naredbu da to uradim.”

Stvaranje Svetova – drugi deo

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Ajeti Kur’ana imaju mnoga znacenja, ima jasnih ajeta i onih koji su manje jasni, i svaki od njih ima vise znacenja i primenljiv je za razlicite vremenske epohe kod ljudi.
Da prosirimo predjasnji post i pogledamo stvaranje Zemlje i Nebesa i izvan fizickog Neba.

“Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio” (Sveti Kur’an Surat As-Sajda (32):4)

“Reci: “Zar, zaista, nećete da verujete u Onoga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio… On je stabilna brda po njoj stvorio, odozgo, i blagoslovenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja – ovo je objašnjenje za one koji pitaju – zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.” (Surat Fussilat (41):9-12)

Kada neko procita ove ajete moze da pomisli, pa kako je Allah Kome pripada sva Slava i Moc, stvorio Zemlju i sve sto je na njoj za cetiri dana tj. cetiri vremenska razdoblja, a celo fizicko nebo tj. vasionu i Carstva Nebeska za dva dana, iako ono je neuporedivo vece. Takodje i Hriscani znaju da je sve storeno za sest dana.

Da razjasnimo ovo.

Uistinu Allah swt. je stvorio Zemlju za jedan dan, i On swt. je stvorio njenu sadrzinu za jedan dan, jer je Zemlja sa svime sto je na njoj od nezivih objekata stvorena za jedan dan, a ziva bica, biljke i zivotinje za jedan dan. Ovaj ajet, Allah je stvorio Zemlju za dva dana, On swt. je stvorio njenu sadrzinu drugog dana. Allah swt. kaze da je napravio na njoj planine i da je Blagoslovio i odredio sadrzinu Zemlje za cetiri dana, ‘za one koji pitaju.’

Stubovi su planine, koje su ukljucene u jedan dan, i svi ostali nezivi objekti takodje u tom jednom danu. I on swt. kaze da je stabilne planine postavio na Zemlj, odozgo, i to znaci da se planine manifestuju odozgo ili iz Carstva Nebeskih. I ono sto vidimo od svake planine na Zemlji je jedan deo, ako je ona jedan kilometar visoka, onda je dva kilometra duboka, i zbog toga su one stubovi.

I to je razlog zasto je Zemljina povrsina stabilna i sto sprecava njeno pomeranje, iako se unutrasnjost Zemlje konstantno krece. I Allah swt. kaze, “Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.” (Surat An-Naml (27):88)
Sto znaci da se planine krecu, ali se krecu zajedno sa kretanjem unutrasnjosti Zemlje, i one sprecavaju da se povrsina Zemlje razdvoji od unutrasnjosti Zemlje i da se njen sadrzaj poremeti, tako da je pomeranje Zemlje jednako-uravnotezeno.

I On swt. je Blagoslovio na njoj, a Blagoslov je voda, i to je spustanje Blagoslova sa neba i to je bio deo prvog dana u ovom fizickom svetu.
“A da su stanovnici sélā i gradova verovali i greha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali” (Surat Al-A’raf (7):96)

“I proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja” (Surat Fussilat (41):10)

I ovaj fizicki svet je stvoren za dva dana samo, jedan dan za Zemlju i vodu, a jedan dan za sva ziva stvorenja, zivotinje i biljke. A Allah swt. kaze da je stvorio Zemlju za cetiri dana, zato sto planine u ovom fizickom svetu su manifestacija i pojava Kompletnog Neba, ili Sveta Uma, Sedmog Carstva Nebeskog, jer Svet Uma cini Univerzum stabilnim.

I Allah kaze, “odozgo”. Sto znaci Nebo i Sedmo Carstvo Nebesko, refleksija su planine, i Svet Uma su planine Univerzuma, dok ovde na Zemlji, one reflektuju sta planine rade, i opet vidimo kako gore tako dole (as above so below), gore je Sedmo Nebo koje je planine Univerzuma, a dole tj. planine na Zemlji su stubovi koji cine Zemlju stabilnom. I On swt. je Blagoslovio na njoj, a Blagoslov su vode i pojava Blagoslova Sest Neba tj. Sest Carstva Nebeskih i Blagoslov Znanja iz Sveta Uma ili Sedmog Neba.

Tako da sest Neba, Znanje i Blagoslov, a Blagoslov na Zemlji je voda, i zbog toga kad osoba vidi vodu u snu, to znaci znanje.
I ovo su te dve stvari, On swt. je napravio ojacanje ili planine odozgo i On swt. je spustio Svoj Blagoslov na nju, i to su dva dana za kompletno Nebo i sest Perfektnih Carstva Nebeskih. “zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: Pojavite se milom ili silom!” (Surat Fussilat (41):11)

On swt. je stvorio sedam Nebeskih svodova za dva dana, ovih sedam su Kompletno Sedmo Nebo i sest Perfektnih Neba ili Carstva Nebeskih. A fizicko nebo, ono nije u ta dva dana stvoreno. I kad pise Zemlja, misli se na vece znacenje, a to su zvezde i planete u univerzumu. To znaci fizicko Nebo.

Allah swt. je stvorio Nebo Uma, Sedmo Carstvo Nebesko u jednom danu, a nadahnuo ga Naredbom sta ce raditi (sta se u njemu nalazi) u jednom danu, onda Carstva Nebeska u jednom danu, a ona su sest Neba, a nadahnuo ih Naredbom u jednom danu, onda je On swt. stvorio fizicko Nebo u jednom danu, sto znaci Univerzum, pa ga je nadahnuo sta ce raditi u jednom danu, sto je ukupno sest dana.

Tako da su Nebo i Zemlja stvoreni za dva dana, jedan dan za kreaciju a drugi dan za sadrzinu,

“A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i čuvarima” (Surat Fussilat (41):12)
I ovo je takodje deo prvog dana. Jer je Nebeski svod podeljen na dva Neba, Prvo Perfektno Nebo tj. Carstvo Nebesko od sest, i fizicko Nebo. Tako da kad kazemo Prvo Nebo, govorimo o celom Prvom Carstvu Nebeskom, a takodje govorimo o celom fizickom Univerzumu, jer je ono (prvo Nebo) podeljno na dva dela, prvi deo je Prvo Perfektno Nebo a dno je fizicko Nebo.

Prvo Perfektno Nebo i fizicko Nebo su iz jednog aspekta jedna stvar, jer postoji veza medju njima, a ta veza je da Prvo Nebo pokrece stvari u fizickoj oblasti, i ono upravlja njime. A ona su dva odvojena Neba, tako kada kazemo Prvo Nebo, govorimo o oba jer je Prvo Nebo tj. Prvo Carstvo Nebesko sa ovim fizickim Univerzumom potpuno prepleteno. Sto znaci da ovaj ceo fizicki svet, njegova realnost je u Carstvu Nebeskom, manifestacija slika-likova, i tamo se sve zapravo nalazi, a oba Neba se u celosti prozimaju.

Vecina dusa je u Prvom Carstvu Nebeskom, tj. imaju pocetak stranice postojanje tamo i one kontrolisu tela u ovom svetu ili pod ovim nebom. Da napravimo primer za ovo. Znaci da su duse u Carstvu Nebeskom a tela u fizickom svetu, i duse kotrolisu fizicka tela. Kad pogledamo necije lice, da li vidimo razlicitost izmedju duse i fizickog tela? Oni su jedno. Iako ne vidimo razlicitost, telo je tesko-gusto i od materije a dusa je lagana i delikatna.

Tako da je dana sest, Sedmo Carstvo Nebesko je stvoreno u danu a njegova sadzina u danu, i to su dva dana. A sest Carstva Nebeskih su stvoreni u danu, i njihova sadrzina u danu, i to je ukupno cetiri dana. A Zemlja je stvorena u danu i njena sadrzina u danu, i to sve je ukupno sest dana tj. sest vremenskih razdoblja iz naseg ugla.

A kad se govori o Zemlji da je stvorena, govori se o sedam Zemalja i o celom fizickom Univerzumu.
“Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio” (Surat At-Talaq (65):12)

Tako da je Svetlost i njena sadrzina stvorena u dva dana, sto znaci Carstvo Uma i njena sadrzina koja je Svetlost, a Perfektno Nebo ili Carstvo Nebesko su stvoreni u danu i njihova sadrzina u danu i Nebesa je sest, a fizicki svet i njegova sadrzina za dva dana. I to je sekvenca od vrha do dna.

Sedmo Nebo je Um i Svetlost, a sest su manifestacija tog Neba. A kraj fizickog Neba i pocetak Prvog Carstva Nebeskog su povezani, sto znaci da fizicko Nebo pocinje u ovom fizickom svetu a zavrsava je na pocetku Carstva duhovnog sveta. I to je veza, sto znaci da ako se uzdizemo na gore moramo prvo proci Prvo Nebo.

Ahmed Alhasan

Stvaranje Svetova – prvi deo

 

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova

Sve hvale pripadaju samo Allahu Gospodaru svetova. Svetova je mnozina reci svet, i svetova su tri.

Fizicki Svet, i to je ovaj fizicki materijalni svet u kome zivimo. Takodje se zove Svet Svedocenja, i to je svet fizickih tela i objekata koji su stvoreni od materije. Ovaj Fizicki Svet je napravljen od materijalne realnosti mada ona nije postojeca ali moze da postoji tj. ima sposobnost da postoji, i sve sto se nalazi ovde dole u Fizickom Svetu je refleksija od izvora koji je iznad, odatle zloupotrebljeni izraz kako gore tako dole (as above so below). Jer se nista ne moze zloupotrebiti ili iskoristiti ako se ne koriste zakoni koje je On swt. stvorio. Jer sve postoji Voljom Njegovom i sve funcionise kroz Njegove Zakone.

“O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodreti jedino uz veliku moć (poznavanje zakona)!” (Sveti Kur’an Surat  Ar-Rahman (55):33)

Zbog toga sto je ovaj materijalni svet ovde skoro ne postojeci, njegov oblik se moze transformisati. Zato je na primer knjiga knjiga ali ako je zapalimo ona ce biti pepeo.

Ovaj Svet Materije je maltene nepostojeci ali ima sposobnost da se manifestuje ili da postoji. On je slika-lik objekata visih svetova, koja dovodi ovu materijalnu realnost u postojanje, a materija fizickog je sama u osnovi lik, na primer knjiga, ona je objekat…fizicka realnost ili materija ako se ne manifestuje u obliku ili telu je nespostojeca, vakum ili prostor, (kao sto kazu da je 99 procenata Kosmosa tj. prostora crna materija, vakum mogucnosti koji moze manifestovati u sebi objekte…)

I sve u telu pocevsi od osecaja, ukusa, mirisa, kretanja, razvoja, sirenja, postoje fizicki zbog slika u Visim Svetovima, tako da svi mirisi i osecaji i ukusi i atributi, su atributi slika a ne materije.

Uzmimo na primer prst na telu bica coveka, njime osecamo, osecamo toplotu i hladnocu, mekanost i tvrdocu, a trenutak smrti osobe, u najvecem broju slucajeva kada osoba umre njeno telo istrune i pretvori se u prah-pepeo pa se njegov prst zove gomila praha, dok se pre toga zvao prst, tako da se fizicka slika promenila. A istina iza ovoga, je da se slika covekovog prsta manifestovala u materijalu, i da joj je dat novi lik-slika.

Svi atributi dodira i mogucnosti osecaja pripadaju slici-liku a ne materiji, ako bi pripadali materiji kad postanu prah trebalo bi da imaju mogucnost da osecaju ali ne osecaju. Sva osecanja i osecaji tela pripadaju slikama a ne materiji, pa ako bi drvo pomorandze na primer izraslo na mestu gde je neko umro i pretvorio se u prah, a pomorandza ima lep miris i ukus, iako je materijal-materija prsta i pomorandze ista, ali se fizicka slika promenila, iz prsta u prah pa u pomorandzu, i lik-slika je bila uzrok mirisa, ukusa, osecaja. A haram (zabranjeno) je jesti prah i prst coveka, ali je zato halal (dozvoljeno) jesti pomorandzu. Neki ce reci oblik materije se promenio, ali je u sustini to ista materija.

Ovaj svet je najnizi od svetova, to je svet tela, a telo se sastoji od dve stvari materije i slike-lika. A materijal, materija je njegova realnost i ona je maltene nepostojeca, onda je samo manifestacija. Fizicka slika-lik koji dolazi iz visih svetova je ono sto dovodi materiju u postojanje, ako bi slika bila podignuta sva njena materija bi bila nepostojeca kao vaznesenje koje smo objasnili ranije.

Ovo telo je materija, ali ono sto je ucinilo da uzme ovaj lik i oblik je fizicka slika. A fizicka slika je manifestacija necega iz visih svetova, reprezentacija iz Carstva Nebeskog.

Rekao je Allahov Poslanik sawas.
“Uistinu Allah ne gleda u vasa tela niti u vase likove, nego gleda u vasa srca.” Sahih Muslim

Da li osoba kada umre se dezintegrise se u prah pa korenje drveca ga upija i on postaje deo drveta pa ga druga osoba pojede, a kada ga pojede materija postaje deo tela te osobe, onda se moze postaviti pitanje.. u koji deo coveka dolazi ta pojedena materija? Ako je materija prvog coveka postala deo pomorandze pa deo drugog coveka da li je prvi covek onda postao deo drugog coveka?

Jedina stvar izmedju prsta, praha, pomorandze je materija, a materija je maltene nepostojeca, i sve ovo ima svoju sliku i svoju realnost a ne materija.

Drugi svet je Svet Carstva (Nebeskih) i njih ima sedam,

“Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvezdama smo ukrasili i nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.” (Surat Fussilat (41):12)

a treci svet je svet Uma, tj. Sedmo Nebo ili Sedmo Carstvo Nebesko kao najvise Carstvo Nebesko, koje je drugacije od ostalih a opet deo njih.

“Jedino se poučavaju posednici razuma!” (Surat Az-Zumar (39):9)

 
“Stvara vas u utrobama majki vaših, stvaranjem iza stvaranja, u tri tmine.” (Surat Az-Zumar (39):6)

Tri tmine su tama Atoma, i tama Sveta i tama Ra’ja, i to su tri sveta Opadajuceg Luka. A svetovi Uspinjuceg Luka su tri svetlosti, pre nestajanja i nestajanje i posle nestajanja u Velu Sustine, i ona su tri stepena Prve Kreacije Allaha swt. Prve Svetlosti iz koje je sve nastalo. Pre otvaranja vela, i u trenutku otvaranja vela i posle otvaranja vela, izmedju dezinteracije u Bozanskoj Sustini gde ne ostaje nista osim Allaha swt. Osvajaca i povratka u Kreaciju Svetlosti i tame.

Ovih sest stupnjeva predstavljaju svu Kreaciju (Uspinjuci i Opadajuci Luk) i oni predstavljaju manifestaciju Svetlosti i tame. I predstavljaju postojanje svih stvari koje postoje svetloscu i tamom.

I to su sest dana u kojima je stvoren svet.

A oni koji kazu, i to su Hriscani i Jevreji narocito, da je Bog sve stvorio za sest dana a sedmog dana se odmarao, su dodali svoje karakteristike Tvorcu. Da On swt. ima neku potrebu, potrebu da se odmori i verovatno po njihovom misljenju da spava, jer i ljudi moraju da spavaju. I ovim su najavili Njegovu nesavrsenost i da on ima potrebu za necim, odmorom. A verovatno njihovim nerazmisljanjem podsvesno imaju stav da dok se On swt. odmara, drugi delovi boga odrzavaju Univerzum i sve Njegove Kreacije, kojih ima u skoro beskonacnom broju. I ovo je pogresno misljenje i pogresno verovanje i pogresan stav, verovanje onih koji su zalutali u svojoj veri. Sve treba Njega a On swt. ne treba nista.

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Večni! Ne obuzima Ga ni dremež ni san!” (Surat Al-Baqara (2):255)

Opadajuci luk je trougao koji stoji naopako, vrhom na dole. Svet Atoma, u kome smo bili i u kome smo napravili sve izbore a onda nam je stavljen veo pre nego sto smo dosli na ovaj svet a malo nas se seti.

“A Allah poziva Džennetu (Raju) i oprostu s dopuštenjem Svojim i objašnjava znakove Svoje ljudima, da bi se oni podsetili.” (Surat Al-Baqara (2):221)

Zbog toga se kaze da je neko vec napravio svoj izbor, a na ovom svetu ce ga samo potvrditi. Ali Allah swt. je Milostiv, Samilostan i mi imamo novu sansu da napravimo pravi izbor ako ga nismo ranije napravili, a to mogu samo srecni

“To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.” (Surat Fussilat (41):35)

I taj Svet Atoma je u gornjem desnom uglu trougla, a Fizicki Svet u kome smo danas je u dnu (vrhu) trougla, a gornji levi ugao je Svet Povratka ili Ra’ja Svet. Ovo je se zove Opadajuci Luk Kreacije.

Uspinjuci Luk je trougao sa vrhom na gore, u desnom donjem uglu je Prva Kreacija Svetlost pre otvaranja vela, i ona se popela desnom stranom trugla do vrha i spustila se dole levom stranom. Dole levo je povratak Prve Svetlosti u postojanje.

Ovih sest stupnjeva predstavljaju sve postojanje ili Kreaciju, a postojanje je manifestacija Svetlosti i tame i manifestacija kroz Svetlost, Prva Svetlost ili Kreacija je ono sto se manifestovalo u tami i njome je stvorena sva Kreacija.

Opadajuci i Uspinjuci Luk predstavljaju tih sest dana za koje je svet stvoren.

“On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana” (Al-Hadid (57):4)

I tu imamo dve velike konfuzije.
Postojala je velika konfuzija u uspinjucem Luku i to je konfuzija Svetlosti zbog nemogucnost da zna Apsolutnu Svetlost koja nema ni tackicu tame u sebi, Zivot bez smrti. Konfuzija je nastala kad je Prva Kreacija Svetlost isla na gore i kad je Veo uklonjen za nju, mali kao iglene usi. Konfuzija je nastala zato sto je Prva Kreacija Svetlost stvorena i ogranicena, a Allah swt. je Nestvoren i Neogranicen, i ona nije mogla da shvati Allaha. Opadajuca konfuzija se desava u ovom svetu, jer ovaj svet dolazi iz Sveta Atoma u Fizicki ili Materijalni Svet, a rekli smo da materija je maltene nepostojca, i da sve postoji od slika-likova, pa kad se svetlost spustila dole postaje konfuzna u postojanju ove manifestacije ili sveta sa puno tame.

Ako uzmemo ove dve konfuzije, i uzmemo realnost uspinjanja to Apsolutne Svetlosti, dobijamo svu kreaciju, a to je Kreacija Svetlosti kroz koju sve postoji i to je kada se uspinjuci i padajuci trougao spoje i formiraju zvezdu sestokraku. A to je zvezda koju su zionisti iskoristili za svoje ciljeve, a ona je Davidova a.s. i Solomonova a.s. zvezda, tj. zvezda Poslanika a.s., koja reflektuje stabilnu strukturu sfere Univezuma.

Kada uzmemo Uspinjuci trougao koji predstavlja odlazak gore do Apsolutne Svetlosti i Opadajuci trougao do apsolutne tame, dobijamo svu Kreaciju a sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova.

Sve sto postoji ovde u Fizickom Svetu ima svoju sliku-lik u Carstvima i ovo je samo projekcija ili manifestacija, i ovo je ono zbog cega filosofi imaju neresivu dilemu. Ako osoba umre a biljka izraste na njegovom grobu i neko dodje i pojede plod sa drveta, kome onda materija pripada, osobi u grobu ili drvetu ili osobi koja je pojela plod, a istina je da su i drvo i obe osobe slike tj. likovi manifestovani u ovom svetu a ne oblik i poreklo materije.

Svet Carstva Nebeskih je savrsen utopijski svet i ne sastoji se od materije. Slican je onome sto sanjac vidi u svom snu a svi mi smo videli lepe snove nekada… i to je ono kako izgledaju Carstva Nebeska, i to je uzviseniji svet od ovog sveta, i blizi Allahu swt. pa je njegova spremnost i mogucnost da prihvati Svetlost Allaha swt. i da je projektuje, veca nego ovde, cak sta vise u Svetu Carstva Nebeskog stvarnost vise lici na san, i taj Svet kontrolise ovaj svet, i svaka osoba i svaki objekat ima sliku u svetu snova tj. Carstvu Nebeskom, o ono je realnost i istina svega sto postoji na ovom svetu zapravo. Ovaj svet je samo manifestacija Carstva Nebeskog, tako da sve sto postoji ovde, njegova realnost je u tom svetu. I slika osobe u Carstvima Nebeskim je sama osoba, to je istina o sebi koja je stvaljena u srce bica a to je njegova slika u Carstvima. Te slike kontrolisu i deluju na tela i pomeraju tela i objekte.

Slika koja kontrolise ovo telo u ovom fizickom svetu i ovo ‘Ja’ o kome govorimo je zapravo senka Uma, a za one koji dostignu nivo kompletnog uma, onda njihova knjiga postojanja pocinje sa nivoa Sedmog Neba tj. Neba Uma tj. Sveta Uma ili Sedmog Carstva Nebeskog, svako u zavisnosti od svog statusa. I svi Poslanici i Verovesnici imaju status u Carstvu Uma, neki iznad drugih.

Svet Uma, je treci svet, i on je jos uzviseniji nego Svet Carstva Nebeskih, i on je kompletan svet. Sto znaci da sve sto postoji je prepleteno kroz sve ostalo sto postoji i nista se ne izdvaja i ne odskace, nego je sve Jedno. Primer ovoga je secer koji se rastopi u vodi, oni postaju jedno, a to je Istina i Realnost, Allahova Istina i Realnost, i ona se ne razlikuje ali kada se On swt. manifestuje u Sustini, onda Bozanski Atributi mogu da se razlikuju po nasem shvatanju njih da bismo isli prema perfekciji i trazili Njega swt.

I tu u Svetu Uma je sve drugacije nego u FIzickom Svetu ili Svetu snova tj. Carstvu Nebeskom, u kojima se svari razlikuju. Nema kontradikcija i razlicitosti u Svetu Uma i sve je Jedno, nema suprotstavljanja ili konfrotacija, ne moze se razlikovati jedno od drugog. Sve sto postoji u Svetu Uma, postoji i u Svetu Carstva Nebeskog, u kome nije fizicko ili materijalno ali se moze razlikovati i ima suprotnosti i trenja, i postoji sopstvenost i osobine. A cilj osobe je da se uzdigne iznad ovog sveta i Sveta Carstva Nebeskog dok ne stigne do Sveta Uma, za onog koji uspe da se uzdigne na ovaj status i nivo Kompletnog Uma, Sveta znanja. I svrha ove destinacije je poznavanje Allaha swt., a ima onih koji misle da znaju Allaha swt.

“A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.” (Surat Adh-Dhariyat (51):56)
Obozavati znaci znati.

Kad kazemo poznavati Allaha swt. to ne znaci znati Istinu i Realnost ili Njegovu Sustinu i Njegove Atribute koji su ‘Ja’ Sustine, nego je cela sustina poznavati senke Imena Allahovih swt. a to su Dokazi Allahovi, i svaki od njih a.s. ima status u Svetu Uma, i kada shvatimo da njih a.s. ne mozemo nikad potpuno znati, tada shvatamo da nikad ne mozemo znati Istinu i Realnost Allaha swt., a oni. Poslanici i Verovesnici a.s. su senke Imena Bozijih ovde na Zemlji.

Kalifi ili namesnici Boziji su senke Atributa Bozijih na Zemlji. I to je jedan od razloga zasto Hriscani veruju u Isusa a.s. kao apsolutnog boga, i neki sekte u Shia Islamu kao sto su Golati Dhammiyya koji veruju u Ali ibn Abu Taliba a.s. kao apsolutnog boga, ili Golati Bazighiyya koji veruju u Dza’fara Al Sadiq-a kao apsolutnog boga.

“Zaslepljeno je oko koje ne vidi Istinu ili je zanemaruje. Kakva je ovo zamka u koju su vas uhvatili, O ljudi? Da li shvatate da ste svaki put navedeni da ubijate Verovesnike i Poslanike a.s. ili ucenjake koje vas navode na Pravi Put, i da svaki put sledite ucenjake zablude, dok ako… vam objasne udarate se po grudima i vase oci suze prolivaju i kajete se uzasnuti vasim odurnim delima. Onda opet isto ponavljate stalno i stalno i sledite ucenjake zablude i iste vas zmije ujedaju iz istih jazbina svaki put. Probudite se O spavaci, pobudite se O mrtvaci.”
Ahmed Alhasan