Svrha kreacije Coveka

Pitanje 178: Koja je svrha kreacije Coveka?

Odgovor:
U Ime Allaha Milostivog Samilosnog
Sve hvale pripadaju Allahu Gospodaru svetova, i neka Allah posalje Svoje Molitve na Muhameda i Porodicu Muhameda, Imame i Mahdije

Allah swt. je stvorio Adama kao Namesnika na Njegovoj Zemlji, to je stvar prihvacena od svih Bozanskih religija, i takodje Allah swt. je ucinio da se Njegovi Andjeli prostru Adamu a.s., a prostracija je znak potcinjenosti i puzenja i pokornosti Naredbi Onome Kome se ide u prostiranje, a stvar nije bila samo pokornost Allahu swt., u suprotnom specificnosti bi bile apsurdne (menjane), a Allah swt. je neduzan od menjanja, pa je stvar da je Adam bio onaj kome se islo u prostiranje, specificnost koja mora pazljivo da se primeti, a takodje i prednost Adama a.s. nad Andjelima, strana njegove a.s. prednosti je stvar koju treba primetiti da bi se znala svrha kreiranja Coveka.

Prva stvar: Stvar nasledja Allaha na Njegovoj Zemlji, i ovde je stvar koju treba da znamo i od koje (treba) da pocnemo, a to je da Naslednik (Namesnik) treba da bude kvalifikovan da ispuni svrhu zbog koje mu je dato namesnistvo, pa je pitanje: koja je svrha? A odgovor je: svrha je predstaviti status Allaha swt. u upravljanju zemljom ukljucujuci sluge Allaha od ljudi (ins) i Dzinnova, i ukljucujuci fizicko i gornje i donje Carstvo. Ako je ovo svrha, koje su kvalifikacije?

Da bi se znale ove kvalifikacije dajem primer: ako imate fabriku kojom ste u stanju da upravljate sa svih strana, znaci treba da se zna nacin upravljanja i kvarova i popravki istih, i vama je potrebna osoba koja je u stanju da se bavi radnicima u fabrici, i sada, ako zelite da postavite na svoje mesto nekoga koji ce biti posle vas ili vas naslediti, vi birate onoga koji je efikasan i osobu koja je kvalifikovana da se bavi radnicima u fabrici, a ako ste vi vlasnik idealne licnosti, izabracete osobu koja je idealna licnost takodje, ili koja je blizu tome u ciju da bi stanje fabrike u vremenu vaseg upravljanja i u vremenu upravljanja vaseg zamenika, bilo jedno.

I odavde, Allah swt. kada On dodeli namesnistvo Njegovom namesniku na Njegovoj zemlji, on cini Svog namesnika okarakterisanog Njegovim Atributima, zato sto je On sposoban za sve, i time je Njegov namesnik Njegova slika/lik i Njegovo lice u Njegovoj kreaciji, i Njegova najlepsa Imena, Allahov Poslanik sawas. je rekao, “Allah je stvorio Adama po Njegovom liku” [1]

A u cilju da namesnik bude takav, on mora da bude smrtnik u imenima Allaha swt. i Njegovim atributima, pa njegova naredba postaje Naredba Allaha, i njegova dela su Dela Allaha, i njegova volja je Volja Allaha, kao u Svetom Hadisu (Al-Qudsi), “Moj sluga nastavlja da se Meni priblizava svojim obavezama (Faraid) – sto znaci Wilaya-om Meni –dok ne postane Moja ruka i Moj vid i Moj sluh.” [2], sto znaci dok ne postane Ja u kreaciji.

I kao u Hadisu, “I duh onog koji je blizu, se penje Allahu i Allah swt. mu se obraca govoreci, “Ja sam ziv i Ja ne mogu umreti, Ja sam tebe ucinio zivim i ti ne umires, Ja kazem necemu budi i ono jeste i Ja sam ucinio da ti kazes necemu budi i ono jeste.” [3]

Sada da se vratimo stvari namesnistva i ja kazem: ako je namesnik slika/lik Onog Koji mu je dodelio namesnistvo, i koji predstavlja Njegov status na Njegovoj zemlji, i ako je Vlasnik zemlje odsutan, sto znaci odsutan od percepcije i ucenja, u suprotnom On je odsutni svedok, i ako je Njegov namesnik Njegov lik, onda je znanje o namesniku znanje i Onome Koji mu je ucinio namesnistvo mogucim, zato sto je on lik Njega, i ovo je istinska svrha namesnistva, i to je znanje i istinska nauka, i poslanici i verovesnici su forma/upotreba od Allaha, Allah swt. je rekao, “A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.“ [1], sto znaci da Me znaju.

I Allah swt. je rekao, “On reče: “O Adame! Obavesti ih o imenima njihovim.” [2], pa je Adam, koji je namesnik Allaha, naucio Andjele i dao im je da znaju Bozanska Imena, a Andjeli su stvoreni od imena Allaha Svemoguceg, i u Ziyara Al-Jamia: “Neka je mir na putu znanja o Allahu” [3]

…………
[1]. Usul Al Kafi: deo 1, strana 134.
[2]. On a.s. je vec spomenuo ovaj Sveti Hadis i detalji su u “Alegorijama (Al-Mutashebihat)”: zbirka 3, pitanje 100, i na drugim mestima takodje.
[3]. Bihar Al-Anwar: deo 90, strana 376, a Hadis je vec spomenut u odgovoru na pitanje 127

[1]. Surat Adh-Dhariyat (51):56
[2]. Surat Al-Baqara (2):33
[3]. Azziyara Al-Jamia / Mafatih Al Jinan.